Styczeń 2011

By przez Słowo Boga poznawać Jego samego
Ks. Mariusz Rosik

Trzeba dużo czasu, żeby wspólnota żydowska mogła się rozwinąć
Z Icchakiem Rapoportem rozmawia Bożena Rojek

Piąte przykazanie: nie zabijaj, kierowco!
Tadeusz Czerniewski

Święty społecznik z Molokai
Kazimierz F. Papciak sscc

Prawdziwy akt miłości
Elżbieta Rydzak

Po spotkaniu ze Świadkami Jehowy myśli kilka
Alicja Gębarowska

Wierny, odważny i bezkompromisowy
Piotr Wróbel

Bł. ks. Bernard Lichtenberg


Dar osoby dla osoby
Halina Dzięgło

Jak przezwyciężyć trudności na modlitwie?
Z ks. Mariuszem Rosikiem rozmawia Bożena Rojek

Przybyliśmy oddać pokłon?
Krystian Leverkun

Samotność w wydaniu dzisiejszym
Anna Żarowska

Strona główna

Archiwum

JUBILEUSZ 135. ROCZNICY URODZIN BŁ. BERNARDA LICHTENBERGA
Bł. ks. Bernard Lichtenberg
P.W.


Urodził się w Oławie (wówczas niemieckim Ohlau) 3 grudnia 1875 roku. Jego ojciec, August, prowadził sklep, a matka Emilia zajmowała się domem. W ówczesnej Oławie katolicy stanowili mniejszość, dlatego funkcjonowała tylko jedna parafia pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła. W niej Bernard otrzymał chrzest, a 24 lata później odprawił swą Mszę prymicyjną.

Po złożeniu w 1895 roku egzaminu maturalnego w Królewskim Gimnazjum (dzisiaj mieści się tu Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego) udał się do Insbrucka na studia teologiczne na tamtejszym Uniwersytecie. Szybko jednak przeniósł się do Wrocławia, gdzie kontynuował swoją duchową i intelektualną formację. Tu też 21 czerwca 1899 roku otrzymał z rąk kard. Georga Koppa święcenia kapłańskie. W kazaniu, które z tej okazji wygłosił przyjaciel jego rodziców ks. dr Robert Eymmer młody ksiądz usłyszał: Kapłan pozostaje kapłanem, choćby nawet był w łańcuchach i okowach. Jak się później okazało, były to słowa prorocze. Pierwszą jego duszpasterską placówką była parafia pw. św. Jakuba w Nysie, jednak już w 1900 r. został przeniesiony do Berlina. Tu, w roku 1913 zostaje proboszczem parafii Najświętszego Serca Jezusowego w dzielnicy Charlottenburg. W gronie jego parafian znajdowali się m.in. Polacy, którzy przybyli do Berlina w poszukiwaniu pracy.

Druga połowa lat 30. w Niemczech to czas narastania napięć społecznych i politycznych. Rozpoczynają się prześladowania tych, którzy nie wykazują dostatecznego entuzjazmu dla porządku zaprowadzanego przez zwolenników Hitlera. Ostrze ataków skierowane jest przede wszystkim na ludność żydowską, a także na środowiska katolickie, które jawnie manifestują swoją dezaprobatę wobec narodowego socjalizmu. W 1932 roku ks. Lichtenberg otrzymuje nominację na proboszcza parafii św. Jadwigi w Berlinie. Aktywnie uczestniczy w organizowaniu pomocy szykanowanym, a przede wszystkim modli się za ofiary nazistowskiej przemocy i głosi kazania, w których potępia panujący system terroru. Gdy wybucha wojna, odprawia nabożeństwa w intencji narodu polskiego, co drażni nazistów i wzmacnia ich wrogość do Lichtenberga. Dodatkowo ostro reaguje na działania władzy mające na celu fizyczną eliminację psychicznie chorych. Program eutanazji uruchomiony wówczas w Niemczech pochłonie tysiące istnień ludzkich, a taką samą ilość skaże na fizyczne i psychiczne cierpienia w wyniku przeprowadzania nieludzkich eksperymentów pseudomedycznych.

Na skutek donosu, który złożył ktoś, kto uczestniczył w odprawianym przez ks. Lichtenberga nabożeństwie, zostaje 23 października 1941 roku aresztowany. Podczas przesłuchania, które trwało 13 godzin, bronił się deklarując, że jego führerem jest Chrystus i tylko Jemu winien jest pełne posłuszeństwo. W maju odbył się proces sądowy, podczas którego ks. Lichtenberg został skazany na więzienie. Co prawda w październiku 1943 roku został zwolniony, lecz zaraz potem ponownie aresztowany i skierowany do obozu koncentracyjnego w Dachau do którego już jednak nie dotarł. Wycieńczony i załamany psychicznie umiera w Hof 5 października 1943 roku. Pogrzeb z udziałem wielu tysięcy wiernych odbył się 16 października w katedrze św. Jadwigi w Berlinie.

Z powodów politycznych otwarcie procesu beatyfikacyjnego Bernarda Lichtenberga rozpoczęto dopiero w 1965 roku. Uroczysta beatyfikacja odbyła się 23 czerwca 1996 roku na Stadionie Olimpijskim w Berlinie. Przewodniczył jej papież Jan Paweł II.