Społeczeństwo

Asceza a sport

Asceza a sport

Pojęcie ascezy jest dużo starsze niż pojęcie sportu. Początkowe rozumienie ascezy odnosiło się, mówiącw uproszczeniu, do trudu i wysiłku podejmowanego dla doskonalenia fizycznego, potem intelektualnego,następnie duchowego. Warto dodać, że podejmowanie ascezy...

Antyczny sport po żydowsku

Antyczny sport po żydowsku

Nieczęsto wspomina się o tym, że sport, choć był – zwłaszcza w wersji zawodowej– pomysłem greckim, ściśle związanym z kształtującą helleńskie myśleniekoncepcją honoru i wstydu, podzielił los języka Pindara i Sokratesai ekspandował na cały podbity przez Aleksandra...

Bóg daje nam możliwości

Bóg daje nam możliwości

AILURA/WIKIMEDIA COMMONS/LIC. CC BY-SA 3.0O życiu sportowca,skokach narciarskichi wierze z jednymz najbardziej znanychi utytułowanych skoczków,Kamilem Stochem,rozmawiaKS. ŁUKASZ ROMAŃCZUK„Niedziela”Ks. Łukasz Romańczuk: Twój pierwszy konkurs Pucharu Świata odbył się w...

Skomunikujmy się! To nie musi być trudne

Skomunikujmy się! To nie musi być trudne

Transport publiczny musi służyć wszystkim pasażerom niezależnie od tego, w jakim stopniu sprawnie się poruszają oraz jak – i czy w ogóle – widzą lub słyszą. MPK Wrocław robi bardzo dużo, aby znikały bariery, a pomóc możemy w tym wszyscy, jeśli tylko wprowadzane...

Słowo dla ducha, czyli o Biblii Nawarskiej zdań kilka

Słowo dla ducha, czyli o Biblii Nawarskiej zdań kilka

W minionych miesiącach, konkretnie w styczniu, miała miejsce wyjątkowa premiera. Nakładem Wydawnictwa Księży Pallotynów APOSTOLICUM ukazała się przetłumaczona na język polski Biblia Nawarska. Pismo Święte Nowego Testamentu z komentarzem duchowym.ANNA...

Kryzys

Kryzys

Kryzys jest reakcją na sytuację, z którą w żaden sposób nie potrafimy sobie poradzić.To stan dezorganizacji i zamieszania, który pojawia się, gdy na drodze do realizacji ważnych życiowych celów stają przeszkody nie do pokonania.ALEKSANDRA ASZKIEŁOWICZWrocław RADOAN...

Jubileusz wrocławskich samorządów osiedlowych

Jubileusz wrocławskich samorządów osiedlowych

Wiosną 1991 roku Rada Miejska Wrocławia zdecydowała o podziale miastana osiedla. Zastąpił on funkcjonujący od początku lat 50. podział na dzielnice.Wrocław stał się pierwszym miastem w Polsce, w którym w ten sposób oddolniebudowano społeczeństwo obywatelskie. Rocznica...

Moja droga do ław sejmowych

Moja droga do ław sejmowych

Są ludzie, politycy, którzy marzą, aby znaleźć się w polskim parlamencie.Podporządkowują całe życie temu celowi, dążą do niego wiele lat, czasami nawetdziesięcioleci, i poświęcają wiele. W moim przypadku było inaczej. Stało się tona skutek życiowej drogi, decyzji,...

Wolontariat – czy warto?

Wolontariat – czy warto?

MATERIAŁ PRZYGOTOWANY PRZEZ WROCŁAWSKIE CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZNEGOWe Wrocławiu nie brakuje osób, które ochotniczo, dobrowolnie i bez wynagrodzeniadziałają w różnych obszarach życia społecznego, niosą pomoc, angażują się w pracena rzecz grup potrzebujących,...

Co możemy robić lepiej?

Co możemy robić lepiej?

W ostatnim czasie w gronie znajomych zastanawialiśmy się nad wyzwaniami, jakie stoją przed nami,przed społeczeństwem i Kościołem w czasie i po pandemii. Nikt z nas nie miał wątpliwości, żepewne rzeczy wraz z pandemią zmieniły się i świat po pandemii będzie już nieco...

Pandemia – wyzwanie etyczne

Pandemia – wyzwanie etyczne

Pandemia COVID-19 wywołała w wielu krajach stan chaosu. Spowodował goprzede wszystkim brak wiedzy na temat choroby, lęk przed zakażeniem,trudności w określeniu jego konsekwencji.KS. TADEUSZ REROŃWrocławOd marca 2020 roku światowe społeczeństwo już nie jest takie samo....

Szczepmy się

Szczepmy się

MATERIAŁ PRZYGOTOWANY PRZEZ WROCŁAWSKIE CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZNEGOHasło kampanii społecznej zachęcającej do udziału w szczepieniach brzmi:Wrocław Się Szczepi. Jej celem jest rozwianie wątpliwości, jakie pojawiają sięw związku ze szczepionkami, wokół których narosło...

Porozmawiajmy o selfie

Porozmawiajmy o selfie

W STRONĘ PEŁNI ŻYCIADziennie wykonuje się ponad sto milionów selfie.Co mówi o nas to już tak powszechne i modne zachowanie?Czy jest to nic nieznacząca modna praktyka wpisana w naszą kulturę,czy jednak stwarzająca pewne zagrożenia, zwłaszcza z powodumasowej...

Smutek i trwoga ludzi współczesnych

Smutek i trwoga ludzi współczesnych

Pandemia koronawirusa dobitnie udowodniła, że pycha zawsze kroczy przed upadkiem.Za każdym razem, gdy w historii ludzkości człowiek zbytnio zaczyna wierzyć we własnemożliwości i potęgę swojego wyimaginowanego geniuszu, tworzone przez niegokonstrukcje...

Odwaga świadectwa

Odwaga świadectwa

„Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, ale mocy i miłości oraz trzeźwego myślenia…” (2 Tm 1, 7).O prześladowaniach chrześcijan, o ich męczeństwie, świadectwie życia donoszą mass media.Z podziwem patrzymy na ich postawę, determinację, wiarę. Towarzyszy temu...

Wiele twarzy miasta

Wiele twarzy miasta

MATERIAŁ PRZYGOTOWANY PRZEZ WROCŁAWSKIE CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZNEGO „Oblicza Wrocławia” to audycja radiowa przedstawiająca społeczne życiestolicy Dolnego Śląska. Program można usłyszeć w dni powszedniena antenie Radia Rodzina, dzięki któremu dociera on nie tylkodo...

Duszpasterstwo, ale jakie…?

Duszpasterstwo, ale jakie…?

W ostatnich miesiącach w różnych gremiach – zarówno kapłanów, jak i świeckich– dyskutuje się o tym, jak będzie wyglądał Kościół i duszpasterstwo po pandemii, jakie podjąć działania, aby rozbudzić na nowo religijność i entuzjazm wiary. Poszukuje się nowatorskich...

Ojciec Maciej Zięba OP 1954–2020

Ojciec Maciej Zięba OP 1954–2020

Mądry, wnikliwy i po cichu charyzmatyczny Miałem zaszczyt cieszyć się przyjaźnią Ojca Zięby przez blisko 20 lat i myślę, że tak jak wszyscy inni, wiedziałem, że obcuję z kimś niezwykłym w jego odrębności: niepodobnym do innych księży, niepodobnym do innych...

Lekarz – zawód czy powołanie?

Lekarz – zawód czy powołanie?

Praca jest jednym z kluczowych elementów niezbędnych dla prawidłowegofunkcjonowania we współczesnym społeczeństwie. Dzięki niej możemy realizowaćwłasne ambicje, plany albo po prostu zaspokajać podstawowe potrzeby życiowe.Jednak od osób wykonujących pracę dotyczącą...

Zaszczepię się tak szybko, jak będzie to możliwe

Zaszczepię się tak szybko, jak będzie to możliwe

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. DOLNOŚLĄSKIEGO O szczepieniach, ochroniezdrowia na Dolnym Śląskuw czasie pandemiioraz opiece pocovidowejz MarcinemKrzyżanowskim,WicemarszałkiemWojewództwaDolnośląskiego,rozmawia WOJCIECH IWANOWSKI „Nowe Życie” Wojciech Iwanowski: Panie...

O potędze obecności rodziców w życiu dzieci

O potędze obecności rodziców w życiu dzieci

W STRONĘ PEŁNI ŻYCIA Jaka jest najważniejsza rzecz, jaką mogę zrobić dla swoich dzieci, by pomóc imodnieść sukces i poczuć się na świecie jak w domu? – pytają Daniel Siegeli Tina Payne Bryson w książce Potęga obecności. Jak obecność rodzicówwpływa na to, kim stają się...

Praca nad sobą

Praca nad sobą

W pracy nad sobą warto odróżnić to, nad czym da się pracować,od tego, co trzeba zaakceptować. I jak radzą psychologowie– mieć wobec siebie realistyczne oczekiwania. ALEKSANDRA ASZKIEŁOWICZ Wrocław Na początku nowego roku wielu z nas podejmuje decyzjeo rozpoczęciu...

O tym, co najważniejsze w małżeństwie

O tym, co najważniejsze w małżeństwie

„Patrząc na swoje małżeństwo z perspektywy lat, uważam, że najcenniejsze jest…”– takie pytanie znalazło się w ankiecie skierowanej do małżonków z archidiecezjikatowickiej w listopadzie 2020 r. Najwięcej osób odpowiedziało, że tym co najważniejsze,co spaja małżeństwo,...