Kultura

Puste miejsce czekające

Puste miejsce czekające

Co za szczęście dla Wrocławia, że mimo tylu stymulujących okoliczności w ciągu dziesiątków lat nie doszło do, by tak rzec, urzędowego uznania, uhonorowania i uczczenia miejsca narodzin Edith Stein na działce budowlanej czy stojących na niej w ciągu dziesięcioleci...

Wolność jest fundamentem życia

Wolność jest fundamentem życia

O sztuce online, maseczkachna scenie i nowej płycie ze światowej sławy sopranistką Dominiką ZamarąrozmawiaAGNIESZKA BOKRZYCKA„Nowe Życie”Dominika Zamara podczas występu w Aidzie Verdiego na Mythos Opera Festival w Taorminie na Sycylii ARCHIWUM DOMINIKI ZAMARYAgnieszka...

Zachować dla następnych pokoleń

Zachować dla następnych pokoleń

Kiedy Jerzy Rasiak, jeszcze jako młody kleryk, w latach 60. chwytał we Wrocławiuza kamerę, w niewielu domach stał telewizor, i to czarno-biały. Kapłan stworzyłi prowadził przez 40 lat przy kurii wrocławskiej pionierski Ośrodek Audiowizualny.Tę cenną spuściznę chce w...

Ofiarowanie Pańskie

Ofiarowanie Pańskie

Drugiego lutego Kościół obchodzi jedno z najstarszych świąt, które po reformieliturgicznej Soboru Watykańskiego II nosi nazwę Ofiarowania Pańskiego.W polskiej tradycji zwane jest świętem Matki Boskiej Gromnicznej. KS. STANISŁAW WRÓBLEWSKI Ziębice Ofiarowanie Jezusa w...

Kult Świętych

Kult Świętych

SUB TUUM PRAESIDIUM CONFUGIMUSObrzędy ku czci świętych patronów i ich kult mają za zadanie pilnować naszego bezpieczeństwazarówno fizycznego, jak i duchowego, zapewnić nam, na naszą prośbę, modlitwę i ofiarę,dobrobyt i pomoc w osiągnięciu zbawienia.KS. STANISŁAW...

Kwestia czasu

Kwestia czasu

BÓG W ZWIERCIADLE POEZJI W Księdze Koheleta zostało napisane, że wszystkoma swój czas oraz wyznaczoną godzinę (Koh 3, 1).Zapełnione terminarze, zarówno te wirtualne,jak i tradycyjne, które pomagają ludzkości w iluzjioswajania czasu, zdają się tę prawdę potwierdzać....

Św. Franciszek – fenomen średniowiecza i inspiracja współczesności

Św. Franciszek – fenomen średniowiecza i inspiracja współczesności

„Idź i napraw Mój Kościół” Franciszek urodził się w Asyżu w 1181 lub 1182 r. Pochodził z zamożnejrodziny kupieckiej. Ojciec, a z czasem również Franciszek, był handlarzem sukna.Ochrzczony został z imieniem Jana Chrzciciela. Nie budował Kościoła od nowa,ale naprawiał...

Kaplica św. Elżbiety Węgierskiej

Kaplica św. Elżbiety Węgierskiej

SKARBY OSTROWA TUMSKIEGO Rzymski barok we Wrocławiu Katedra, widziana od wschodu od strony placu Katedralnego z rozłożystym platanem, zaciekawiawspółbrzmieniem gotyckiej ascezy i kontrastującej z nią barokowej elegancjii stylem najwyższej próby. S. FELICYTA SZEWCZYK...

Tristanom, Romeom, Filonom

Tristanom, Romeom, Filonom

BÓG W ZWIERCIADLE POEZJI Miłość to najbardziej wyświechtany temat w literaturze, a także we współczesnej popkulturze.Mimo to sprzedaje się dobrze, zapewne dlatego, iż samo zjawisko pozostaje jednym z najbardziej fundamentalnych fenomenów ludzkiej egzystencji. KS. ADAM...

Święta Jadwiga Śląska średniowieczna katechetka

Święta Jadwiga Śląska średniowieczna katechetka

„W wieku dziecięcym już, w klasztorze Kitzingen, uczyła się Pisma Świętego,a kontakt z Pismem Świętym utrzymywała i w młodości, dzięki czemuBiblia stała się z biegiem czasu bogatym źródłem jej wewnętrznejpobożności i płynącej stąd łaski”. (LEGENDA ŚWIĘTEJ JADWIGI,...

Jakiej chcę Polski? Czy się nad tym zastanawiam?

Jakiej chcę Polski? Czy się nad tym zastanawiam?

Pierwszy września to dla polskich dzieci sygnał, że rozpoczyna się rok szkolnyi nastał koniec wakacji. To także dzień, który zapisał się w historii Polski i światajako rozpoczęcie II wojny światowej. Obecny rok dla naszego kraju jest bogatyw rocznice ważnych wydarzeń...

Bogarodzica Maryja

Bogarodzica Maryja

SKARBY OSTROWA TUMSKIEGO Przechodząc ul. Katedralną w kierunku wschodnim, zbliżamy się do głównego wejścia katedry wrocławskiej.Tuż przed nim najstarszy trakt w mieście zamyka pomnik Najświętszej Maryi Panny z Dzieciątkiem Jezus. S. FELICYTA SZEWCZYK CSSE Wrocław...

Bywanie kimś, bywanie sobą

Bywanie kimś, bywanie sobą

BÓG W ZWIERCIADLE POEZJI KS. ADAM R. PROKOP Można być oportunistą, który niczym chorągiewka na wietrze zmienia swoje poglądy w zależności od tego, co w danej sytuacji wydaje mu się najbardziej korzystne.Ciężko współpracować z takimi ludźmi, jeszcze ciężej budować...

Początki polskiej administracji państwowej

Początki polskiej administracji państwowej

DOLNY ŚLĄSK – NOWA RZECZYWISTOŚĆ Ustanowienie zachodniej granicy na Odrze i Nysie Łużyckiej i w konsekwencjiuzyskanie przez Polskę poniemieckiego terytorium o powierzchni 102 700 km2zainicjowało działania, których celem było zasiedlenie tego obszaru przezludność...

Ikona Matki Bożej Nieustającej Pomocy

Ikona Matki Bożej Nieustającej Pomocy

SKARBY OSTROWA TUMSKIEGO Zwyczaj umieszczania świętych obrazów nad bramąmiasta i wejściem do domu jest bardzo stary i ma swójpoczątek w pierwszych wiekach chrześcijaństwa. S. FELICYTA SZEWCZYK CSSE Wrocław ARCHIWUM „NOWGO ŻYCIA” Maryja wspiera Kościół, któryspogląda...

Proces adaptacji polskich osadników

Proces adaptacji polskich osadników

DOLNY ŚLĄSK – NOWA RZECZYWISTOŚĆ Konsekwencją powojennego przesunięcia granic państwa na zachód byływielkie przesiedlenia ludności na niespotykaną dotychczas skalę w dziejach EuropyŚrodkowo-Wschodniej. Miejsce niemieckich mieszkańców Dolnego Śląska zajmowałam.in....

Pierwsze polskie zdanie

Pierwsze polskie zdanie

Jednym z cenniejszych skarbów przechowywanychw Archiwum Archidiecezjalnym we Wrocławiu jestLiber fundationis claustri Sancte Marie Virgisin Heinrichow, zwany krótko Księgą Henrykowską. KS. JÓZEF PATER Wrocław Karta Księgi Henrykowskiej z pierwszym zapisanym polskim...

Fundacja cysterskiego opactwa w Henrykowie

Fundacja cysterskiego opactwa w Henrykowie

Wiek XIII był sprzyjającym czasem rozwoju ziemi śląskiej, zwłaszcza jejzachodniej części zwanej Dolnym Śląskiem. Zawdzięczała to prężnym rządompiastowskich książąt, a także zakonowi cystersów, przeżywającemuswój „złoty” okres rozszerzania się w Europie od końca XII w....

Od nas zależy stan naszego języka

Od nas zależy stan naszego języka

750-lecie Księgi Henrykowskiej Każdego dnia wypowiadamy wiele słów. Jedni dbają o piękno języka,inni mówią niedbale, często „brudząc” polszczyznę wulgaryzmami.Jedno słowo gorszy, inne rozwesela, a czy zdajemy sobie sprawę,jaką polszczyzną posługiwali się nasi...

Z kresów wschodnich na kresy zachodnie

Z kresów wschodnich na kresy zachodnie

DOLNY ŚLĄSK – NOWA RZECZYWISTOŚĆ Rok 1945 zainicjował nowy rozdział w historii Polski: nowe granicepaństwa, nowi sojusznicy, nowy ustrój oparty na światopoglądzie materialistycznym.Stwarzało to skomplikowaną rzeczywistość, w którejmusiało się odnaleźć mocno...

Wanda na Olimpie

Wanda na Olimpie

POLSKI ŚLĄSKNa koniec cyklu przytaczam historię, nad którą nieumiem przejść obojętnie. Nie jest przerysowanym,mało prawdopodobnym obrazem wojennych dramatówrodzinnych. To dzieje kobiety, która wszędzie, gdzie sięznalazła, wykonała tylko to, co do niej należało.I tyle....

Historia nie zna przypadku

Historia nie zna przypadku

POLSKI ŚLĄSKW przeddzień zdobycia przez narodowosocjalistyczną partię Adolfa Hitlera przewagi w Reichstaguwe Wrocławiu wciąż mieszkało kilka tysięcy członków mniejszości polskiej, przeważniedwujęzycznych obywateli Republiki Weimarskiej, zachowujących jednak odrębność...

Polskie ślady na ulicach Breslau

Polskie ślady na ulicach Breslau

POLSKI ŚLĄSK Gdy po listopadzie 1918 r., nie bez bólu, rodziła się w nowoczesnej Europie Polska, niewielu myślało o jej usadowieniu nad Odrą. Pesymiści uważali ten posterunek za stracony, optymiści kreślili wizje granic daleko za Bugiem. Dla rzeszy dolnośląskich...