Prośba o modlitwę w intencji ks. prof. Józefa Swastka

W związku z ciężkim stanem zdrowia i pobytem w szpitalu prosimy o modlitwę w intencji ks. prof. Józefa Swastka. Ksiądz Profesor posiadający wybitne zasługi dla archidiecezji wrocławskiej, a szczególnie dla rozwoju teologii i historii Kościoła, wielokrotnie publikował na łamach „Nowego Życia” dzieląc się z czytelnikami swoją wiedzą i erudycją.

Prosimy by Dobry Bóg obdarzył Księdza Profesora swoją łaska i błogosławieństwem.