MATERIAŁ PRZYGOTOWANY PRZEZ WROCŁAWSKIE CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZNEGO

Wrocław wspiera Seniorów

Wrocław apeluje do Seniorów, by pozostali w domach.
Wraz z tymi apelami ważne są apele, by mieszkańcy Wrocławia
włączali się w pomoc najstarszym mieszkańcom.

Wolontariusze pomogą także w wyprowadzeniu psa

WITOLD MORAWSKI

Najszybszą pomoc mogą udzielić Seniorom osoby bliskie: rodzina, znajomi, sąsiedzi, a także działające lokalnie organizacje. Dlatego ważne jest, by ich w pierwszej kolejności prosić o pomoc.
Nie wszyscy Seniorzy i osoby potrzebujące mogą liczyć na taką pomoc ze strony najbliższego otoczenia. Dlatego wrocławskie instytucje i organizacje pomocowe przy współpracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego, Centrów Aktywności Lokalnej, organizacji pozarządowych i osiedlowych stworzyły Sieć Współpracy Lokalnej. Taka współpraca doskonale sprawdza się od początku pandemii. Obecnie włączony w te ramy został ogólnopolski program #Wspieraj Seniora, by jak najskuteczniej wspierać wrocławskich Seniorów w tym trudnym czasie.

POMOC DLA SENIORÓW
W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH

Do kogo kierowane jest wsparcie?
Przede wszystkim do Seniorów w wieku 70 i więcej lat (w szczególnie uzasadnionych przypadkach – także poniżej 70 lat), którzy w czasie pandemii pozostają w domu.
Gdzie Senior może zgłosić potrzebę otrzymania pomocy?
Telefonicznie, dzwoniąc na infolinię #WspierajSeniora, tel. 22 505 11 11. Numer jest czynny 7 dni w tygodniu w godz. 8.00–21.00.

Na czym polega wsparcie dla Seniora?
Wolontariusze pomogą w podstawowych czynnościach:

  • zrobieniu i dostarczeniu zakupów obejmujących podstawowe artykuły spożywcze i higieniczne – koszt zakupów pokrywa Senior,
  • wyprowadzeniu psa,
  • zapewnieniu innych podstawowych potrzeb.

W jaki sposób Seniorom udzielana jest pomoc?
Senior dzwoniący na infolinię 22 505 11 11 zgłasza swoje potrzeby konsultantowi. Zależnie od konkretnego miejsca zamieszkania we Wrocławiu, zgłoszenie przejmuje działający w pobliżu Zespół Terenowej Pracy Socjalnej. Pomoc Seniorom udzielana jest przez wolontariuszy Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów oraz wolontariuszy, którzy działają lokalnie w instytucjach, organizacjach i innych podmiotach w okolicy miejsca zamieszkania Seniora.
Gdzie można uzyskać więcej informacji
Więcej informacji na temat możliwości otrzymania pomocy przekazują pracownicy Wrocławskiego Centrum Seniora WCRS, dyżurujący od poniedziałku do piątku w godz. 9.00–15.00 pod numerami telefonów: 71 344 44 44, 71 77 24 940 oraz 888 999 335.