Grudzień 2011

Ksiądz profesor Piotr Nitecki, redaktor naczelny „Nowego Życia” nie żyje
Redakcja „Nowego Życia”

Kościół naszym domem – diecezja rodziną
Ks. abp Marian Gołębiewski

Jan Paweł II wobec wprowadzenia stanu wojennego w Polsce
Ks. Piotr Nitecki

Puste miejsce przy stole
Anna Żarowska

Niezwykła noc w osiedlowym Betlejem
Alicja Gębarowska

Na Księdza Biskupa można liczyć. Homilia w Katedrze Wrocławskiej, 16 XI 2011
Ks. kard. Henryk Gulbinowicz

Ojciec Biskup Józef Pazdur – serdecznie dobry człowiek
Ks. Ryszard Staszak

Wyżyć się?
Adam T. Witczak

Zapomniany klasztor Panien Kanoniczek na wrocławskim Piasku
Anna Sutowicz

Wspólnota ze Skalic
Barbara Rak

Mistrz i jego uczniowie
Anna Sutowicz

Znajdź swoje miejsce (w) Kościele
Marcin Sternal

Prezent dla babci
Elżbieta Nowak

Czy Jezus policzkował Józefa?
Sławomir Zatwardnicki

Laur Akademicki dla Benedykta XVI


Strona główna

Archiwum

Ksiądz profesor Piotr Nitecki, redaktor naczelny „Nowego Życia” nie żyje
Redakcja „Nowego Życia”


Z ogromnym zaskoczeniem i wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o nagłej śmierci redaktora naczelnego „Nowego Życia”. Ksiądz Piotr zginął 15 grudnia 2011 r. w wypadku samochodowym pod Wrocławiem. Wrocławski Kościół oraz środowisko teologiczne straciły gorliwego duszpasterza, cenionego naukowca i redaktora. Dla wielu z nas strata jest tym boleśniejsza, gdyż odszedł nasz Przyjaciel. Miał 62 lata.

Pochodził z Warszawy, w której spędził wiele lat swego życia. Z diecezją wrocławską związany był od 1991 r. 8 grudnia 1996 r. przyjął – w wieku 47 lat – z rąk kard. Henryka Gulbinowicza święcenia kapłańskie. Przez następne lata, oprócz pracy naukowej, zaangażowany był w duszpasterstwo. Początkowo pełnił funkcję wikariusza w parafii Bożego Ciała we Wrocławiu (1996-2000), następnie został pierwszym proboszczem nowo utworzonej parafii Świętego Stefana we Wrocławiu na Tarnogaju (2000-2003), 15 września 2003 r. został zaś mianowany proboszczem parafii pw. Najświętszego Imienia Jezus we Wrocławiu. W parafii uniwersyteckiej pracował do tragicznego grudnia 2011 r.

Ksiądz Piotr równolegle do posługi kapłańskiej był zaangażowany w pracę naukową. Był profesorem Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu, w którym przez lata wypromował wielu magistrów i doktorów. Jako wybitny znawca i propagator społecznej nauki Kościoła opublikował wiele prac z tego zakresu. Był także autorem licznych artykułów z dziedziny teologii i historii Kościoła w Polsce oraz wielu książek. Opublikował m.in.: „Kościół wobec przemian społecznych w Polsce”, „Ewangelizacja i polityka”, „Biskupi Kościoła w Polsce”, „Socjalizm, komunizm i ewangelizacja”, „Rozpoznawać znaki nowych czasów”. Znany był również jako biograf kard. Stefana Wyszyńskiego i ks. Jerzego Popiełuszki. Za osiągnięcia naukowe i popularyzatorskie w zakresie katolickiej nauki społecznej otrzymał nagrodę naukową im. Włodzimierza Pietrzaka, przyznawaną przez Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”.

Przez wiele lat był redaktorem prasy katolickiej. W latach osiemdziesiątych redagował m.in. „Chrześcijanina w świecie”, „Ład”. Był też współzałożycielem Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy i członkiem Rady do spraw Mediów przy prezydencie Lechu Wałęsie. Od 1995 roku był redaktorem naczelnym „Nowego Życia”, na łamach którego opublikował liczne teksty.

Dla wielu z nas był jednak przede wszystkim Przyjacielem. Dziś wspominamy kolegia redakcyjne, krótsze i dłuższe rozmowy przy kawie, dyskusje o Kościele, o Polsce, o miejscu chrześcijanina w świecie. Wspominamy mądre rady Księdza Piotra – te zawodowe i te życiowe – przesiąknięte myślą kard. Wyszyńskiego i błogosławionego ks. Jerzego. Pamiętamy o codziennej pomocy, którą nam okazywał. Wspominamy wspaniałego człowieka, który, w co głęboko wierzymy, przebywa już w Domu Ojca.

Współpracownicy z redakcji „Nowego Życia”