Grudzień 2010

Aby Słowo Boże było dla nas żywe, skuteczne i przenikające
Ks. Marian Biskup

Nie marnujmy Bożego Narodzenia
Z Małgorzatą Kramarz rozmawia Ilona Migacz

Narodziny Jezusa Chrystusa w zbiorach Ossolineum
Barbara Lekarczyk-Cisek

Pan jest mocą swojego ludu
Paweł Kwiatkowski

Nowy model nauczyciela, czyli o kryzysie autorytetu
Łukasz Henel

Przyjemność seksualna jest nagrodą Stwórcy
Z Jackiem Pulikowskim rozmawia Bożena Rojek

Między życiem a prawem
Halina Dzięgło

W Bożym Ciele Boży Duch!
Alicja Gębarowska

Ślązaczka
Roman Duda

Paderewski jako kompozytor
Piotr Sutowicz

Czy wszyscy będą zbawieni?
Z o. Piotrem Liszką rozmawia Bożena Rojek

Król był nagi
Elżbieta Nowak

Rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego ks. Aleksandra Zienkiewicza
Ks. abp Marian Gołębiewski

Strona główna

Archiwum

Aby Słowo Boże było dla nas żywe, skuteczne i przenikające
Ks. Marian Biskup


W ostatnich latach w programie duszpasterskim Archidiecezji Wrocławskiej mieliśmy dwuletnią (2007-2008) peregrynację relikwii św. Joanny Beretty Molli, patronki małżeństw i rodzin. Potężną modlitwą zostały wówczas wsparte małżeństwa i rodziny naszej archidiecezji we wszystkich jej parafiach. Zakończył się ostatnio formalnie trzyletni program (2007-2010) Recepcji „Katechizmu Kościoła katolickiego”: I – Prawdy wiary; II – Liturgia i modlitwa; III – Moralność chrześcijańska – Dekalog.

Naturalne wydaje się zatem, aby po Katechizmie sięgnąć po Pismo Święte. Inspiruje nas do takiego pastoralnego programu, tegoroczny ogólnopolski program duszpasterski pod hasłem: „We wspólnocie z Bogiem”. W realizacji tego tematu podkreśla się potrzebę formacji opartej na Piśmie Świętym. Zwraca się też uwagę na kształtowanie duchowości biblijnej. Chodzi o to, aby chrześcijanin przez przyjęcia Słowa Bożego stawał się wiernym uczniem Chrystusa, a jako uczeń był Jego świadkiem. Dlatego Rok Biblijny w naszej Archidiecezji podejmujemy w nowym roku duszpasterskim 2010/2011 jako dostosowanie go do programu ogólnopolskiego. Próbujemy zagospodarować przestrzeń Roku Biblijnego w wieloraki sposób. Stąd też pojawiają się różnorodne sugestie duszpasterskie.

Inspirujące są słowa o. Jozo Zovko dotyczące wartości i sensu Słowa Bożego: Słowo Boże jest zawsze żywe, stwórcze, wszechmocne i kiedy jest zamknięte w Księdze, to jest ono niczym więzień izolowany, porzucony, odrzucony. Zadaniem Bożego Słowa jest, aby być z człowiekiem i w człowieku, w tabernakulum ludzkiego serca, w życiu każdego człowieka. Ono tworzy człowieka, wychowuje, błogosławi go i wypełnia pokojem. Czyż nie jest to lapidarny komentarz do motta Roku Biblijnego: „Aby Słowo Boże było dla nas żywe – skuteczne – przenikające”. Chcemy w Roku Biblijnym spotykać się ze Słowem Bożym zawartym w Piśmie Świętym częściej niż dotychczas i uwolnić je na różne sposoby, by nie było tylko „zamknięte w Księdze”. Uwolnić je przede wszystkim poprzez jego czytanie indywidualne i wspólnotowe w świątyni, w rodzinie, w grupach, poprzez medytacje Słowa Bożego i praktyczne wdrażanie w życie. Chcemy w życiu codziennym znaleźć czas, aby dać Bogu okazję, by do nas przemawiał: Mów, Panie, bo sługa Twój słucha ( 1 Sm 3,9). Mów Panie, chcę słyszeć Twój głos, Twoje Słowo w naszej rodzinie, w naszych sercach, w naszej duszy, w naszych domach. Bóg chce, abyśmy Jego Słowo kierowane do nas przyjęli, aby mogło się w nas wcielić, aby nadało wyraz naszemu życiu, abyśmy uczynili je rozpoznawalnym, widzialnym. Chcemy, aby Pismo Święte stawało się kreatywne i pełne łaski, niech daje czytającemu życie. Niech przez czytanie Pisma Świętego Słowo Boże zasiewa się w głębi serca, w głębi duszy, kiełkuje, rośnie i przynosi owoce łaski.

Dlatego w naszej Archidiecezji podejmujemy w nowym roku duszpasterskim 2010/2011 program biblijny. Chodzi o rozbudzanie wśród wiernych zainteresowania Pismem Świętym, jego promocję i potrzebę czytania. Ma temu służyć „maraton biblijny”, czyli ciągła lektura Pisma Świętego w całej Archidiecezji. Wprowadzimy zatem w Roku Biblijnym czytanie Pisma Świętego w niedziele przed Mszą Świętą (10–15 minut), przynajmniej przed Sumą. W związku z tym należy przygotować wiernych do takiej formy spotkania się ze Słowem Bożym. Inną formą zachęty do spotkania z Pismem Świętym będą Dekanalne Tygodnie Biblijne. Sposób zorganizowania tych Tygodni Biblijnych określi ksiądz dziekan z księżmi z dekanatu i katechetami. Będzie to szczególny czas mobilizacji wszystkich możliwych środków do promowania Pisma Świętego w parafiach danego dekanatu.

Jednym z głównych celów duszpasterskich Roku Biblijnego jest popularyzowanie czytania Pisma Świętego w rodzinach. Roman Brandstaetter, zakochany w Biblii, przedstawia Pismo Święte jako Księgę rodzinną pisząc o niej między innymi tak: Biblia jest dla mnie również księgą wspomnień o moim rodzie. Wszystkie występujące w niej postacie mają twarz moich przodków i krewnych. Aby Pismo Święte znalazło właściwe miejsce w rodzinie katolickiej, proponujemy peregrynację Pisma Świętego w rodzinach parafii. Okazała Księga, wędrować będzie do rodzin pragnących w ten sposób zaprosić Boga w Jego Słowie do siebie. Uroczyste przekazanie Biblii poszczególnym rodzinom odbywać się będzie po Mszy św. ze specjalnym błogosławieństwem. Czas obecności Księgi Pisma Świętego w rodzinie określi ksiądz proboszcz w porozumieniu z zainteresowaną rodziną np. doba, trzy dni, czy tydzień. Rodzina przyjmująca Księgę umieszcza ją w godnym miejscu w swoim domu lub mieszkaniu, zapalając na czas czytania umieszczone obok świece. Każde rodzinne czytanie Pisma Świętego niech poprzedzi wspólna modlitwa. W duchowym przeżywaniu tego wyjątkowego wydarzenia może wiernym pomóc wyznanie św. Augustyna, który pisze: Niech Twoje Pismo Święte będzie moją czystą rozkoszą. Niech się nie pomylę w jego interpretacji (...) racz mi udzielić trochę czasu na rozmyślanie o tajemnicach Twojego Prawa. Nie zamykaj wrót Prawa przed tymi, którzy do nich pukają. Daj mi to co kocham. Głos Twój jest moją radością. Niech jako Twoje rozpoznam wszystko, co w Twoich Księgach znajdę. (Wyznania 11,2).

Oprócz tych sugestii pojawią się jeszcze inne propozycje duszpasterskie mające zachęcać wiernych do spotkania ze Słowem Bożym i przyjmowania go ze zrozumieniem np. tworzenie „Kręgów biblijnych”, katechezy biblijne dla dorosłych, nabożeństwa biblijne, tematyka biblijna w grupach parafialnych… Rozpoczęcie Roku Biblijnego nastąpi, w powiązaniu z nowym rokiem liturgicznym, w I Niedzielę Adwentu 2010 r., zakończenie zaś w Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata w 2011 r.

Życzyć należy wszystkim kapłanom, siostrom zakonnym i wiernym świeckim, dzieciom, młodzieży i dorosłym naszej archidiecezji, aby aktywne uczestnictwo w Roku Biblijnym owocowało większą zażyłością z Dawcą Słowa i z samym Słowem. Za św. Hieronimem, wielkim miłośnikiem Pisma Świętego życzmy sobie też: Niech wszystko, co czytamy w księgach świętych, jaśnieje i promienieje już samą szatą zewnętrzną, lecz gdy się dotrze do właściwej treści – wprost olśniewa. I chciejmy prosić Boga, Dawcę Słowa, aby błogosławił wszystkim spotykającym się z Nim przez czytanie Pisma Świętego, Jego Listu do człowieka. Chciejmy modlić się, aby Rok Biblijny w naszej archidiecezji zaowocował większym umiłowaniem Słowa Bożego zawartego w Piśmie Świętym.