Grudzień 2009

Święta Bożego Narodzenia, czyli co?
Justyna Serafin

Adwent to dobry czas
ks. Kacper Radzki

Najnowszy polski przekład Pisma Świętego – w pierwszą rocznicę ukazania się
ks. Ryszard Zawadzki

„Pan Tadeusz” – burzliwe dzieje rękopisu
Barbara Lekarczyk-Cisek

Wsłuchiwać się w Słowo i modlitwę
kard. Zenon Grocholewski

„Do duszy spływa spokój” – z dziejów pewnej szkoły
Anna Sutowicz

Dyskutowali o ciele
Adam Kwaśniewski

Portret kardynała
Władysław Kalityński

Święta Renifera?
Krzysztof Bramorski

Galerianki
Marta Nowakowska

Co różni rodzinę chrześcijańską od innych rodzin?
Z ks. Stanisławem Paszkowskim rozmawia Bożena Rojek

Jego Eminencja Ksiądz Henryk Kardynał Gulbinowicz doktorem honoris causa wrocławskiej Akademii Medycznej
Arkadiusz Förster

O. Stanisław Golec odszedł do Domu Ojca
Marek Zygmunt

Strona główna

Archiwum

Jego Eminencja Ksiądz Henryk Kardynał Gulbinowicz doktorem honoris causa wrocławskiej Akademii Medycznej
Arkadiusz Förster


W dniu Święta Nauki Wrocławskiej Akademia Medyczna we Wrocławiu uhonorowała Jego Eminencję Księdza Henryka Kardynała Gulbinowicza doktoratem honoris causa. Uroczystość zorganizowana 17 listopada 2009 roku w Auli Leopoldyńskiej połączona była z rozpoczęciem uroczystych obchodów 60-lecia Akademii Medycznej, 65-lecia Nauczania Medycyny w Powojennym Wrocławiu oraz 200-lecia Medycyny Uniwersyteckiej we Wrocławiu.

Uroczystość w Auli Leopoldyńskiej zgromadziła wielu szacownych gości z metropolitą wrocławskim arcybiskupem Marianem Gołębiewskim na czele. Wśród świadków tego wydarzenia byli też m.in. przedstawiciele duchowieństwa: arcybiskup Leszek Sławoj Głódź, biskup Ignacy Dec, biskup Edward Janiak, przedstawiciele władz wojewódzkich i samorządowych, rektorzy wrocławskich uczelni, doktorzy honoris causa Akademii Medycznej, którzy otrzymali ten tytuł w latach wcześniejszych oraz oczywiście, władze wrocławskiej Akademii Medycznej i przedstawiciele dolnośląskiej służby zdrowia.

Jego Magnificencja Rektor AM prof. dr hab. Ryszard Andrzejak w swoim wystąpieniu przypomniał liczne zasługi Księdza Henryka Kardynała Gulbinowicza nie tylko dla Akademii Medycznej i całej dolnośląskiej służby zdrowia, ale też wrocławskiego środowiska akademickiego. Prof. Ryszard Andrzejak wspominał m.in. czasy stanu wojennego, kiedy to Kardynał Gulbinowicz organizował zagraniczną pomoc medyczną dla szpitali oraz lekarstwa, których wtedy powszechnie brakowało. Rektor nie pominął też późniejszej aktywności Księdza Kardynała w pozyskiwaniu od sponsorów nowoczesnego sprzętu i aparatury dla wrocławskich szpitali, m.in. w finansowaniu mammografu czy też aktywności Jego Eminencji w powstanie i budowę Ośrodka Alzheimerowskiego w Ścinawie. To właśnie z inicjatywy Kardynała Henryka Gulbinowicza pieniądze, które trafiły na tace w jedną z niedziel, w całości zostały przekazane na budowę Ośrodka Chorób Otępiennych w Ścinawie.

Niezwykle miłym akcentem uroczystości było też odczytanie przez Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu listu gratulacyjnego jaki Prezydent RP Lech Kaczyński skierował zarówno do władz AM, jak i uhonorowanego tytułem doktora honoris causa Księdza Henryka Kardynała Gulbinowicza, gratulując mu tego wyróżnienia.

Życiorys i zasługi Jego Eminencji Kardynała Gulbinowicza dla wrocławskiej Akademii Medycznej przedstawiła wszystkim zebranym na uroczystości Dziekan Wydziału Lekarskiego dr hab. Jolanta Antonowicz-Juchniewicz, prof. nadzw. To właśnie na wniosek Rady Wydziału Lekarskiego Senat Akademii Medycznej podjął 29 czerwca 2009 roku uchwałę o nadaniu tytułu doktora honoris causa Kardynałowi Henrykowi Gulbinowiczowi, który już od ponad 30 lat związany jest z Wrocławiem. Następnie promotor doktoratu, prof. dr hab. Juliusz Jakubaszko wygłosił po łacinie laudację i wręczył Kardynałowi Gulbinowiczowi dyplom, zaś Rektor Ryszard Andrzejak odznaczył Kardynała Medalem Akademii Medycznej.

W wykładzie wygłoszonym przez nowego doktora honoris causa Akademii Medycznej, Ksiądz Henryk Kardynał Gulbinowicz mówił o trzech wybitnych uczonych i lekarzach, którzy w przeszłości związani byli z Polską, Dolnym Śląskiem i Wrocławiem, a ich dokonania miały olbrzymi wpływ na rozwój nauk medycznych: Witelonie, Mikołaju Koperniku i Janie Schefflerze zwanym Aniołem Ślązakiem. W podziękowaniu za nadanie tytułu doktora honoris causa Jego Eminencja Ksiądz Henryk Kardynał Gulbinowicz podarował wrocławskiej Akademii Medycznej portret Ludwika Hirszfelda – światowej sławy uczonego, twórcę oznaczeń grup krwi, odkrywcę prawa dziedziczenia grup krwi i konfliktu serologicznego, który był też pierwszym Dziekanem Wydziału Lekarskiego w powojennym Wrocławiu. Na zakończenie uroczystości Chór kameralny Akademii Medycznej wykonał specjalnie dla Kardynała Gulbinowicza utwór Zdenka Lukasa Pater Noster.