Listopad 2011

Proces beatyfikacyjny s. Paschalis Jahn i jej dziewięciu towarzyszek
Ks. abp Marian Gołębiewski

Panteon Świętych Pańskich
Stanisław Wróblewski

Podoba mi się polski katolicyzm
Z ks. bp. Czesławem Kozonem, ordynariuszem Kopenhagi, rozmawia ks. Zbigniew Stokłosa

Czy ostał się pośród nas ślad jego stóp?
O. Ignacy Kosmana OFMConv

Boże, chroń nas przed takim humanizmem!
O. Jacek Siepsiak SJ

Teologia na Uniwersytecie?
Ks. Piotr Nitecki

Nieistniejące katolickie kościoły Wrocławia po 1945 roku
Paweł Dzikowski

„Wrocławskie Osobistości” – w jednym salonie
B.A.

Człowiek kochający Kościół
Ks. Adam Kwaśniewski

Nowy doktor honoris causa Papieskiego Wydziału Teologicznego
Arcybiskup Józef Kowalczyk

Duszpasterstwo anglojęzyczne we Wrocławiu
Alicja Gębarowska

Strona główna

Archiwum

Proces beatyfikacyjny s. Paschalis Jahn i jej dziewięciu towarzyszek
Ks. abp Marian Gołębiewski


Kościół, który na Dolnym Śląsku trwa od ponad tysiąca lat, nieustannie sięga do bogactwa swojej historii, odkrywając jej chlubne i bolesne karty. Jedną z nich zapisało swoim życiem i męczeńską śmiercią grono sióstr elżbietanek prowincji wrocławskiej, które w trudnych okolicznościach końca drugiej wojny światowej poniosły śmierć z rąk żołnierzy sowieckich. Przez długie lata, prawda o ich męczeństwie, z racji na okoliczności polityczne, trwała jedynie w pamięci świadków tych tragicznych zdarzeń. W sześćdziesiąt siedem lat po zakończeniu wojny, dzięki zmianom ustrojowym, możliwe staje się odkrycie i ukazanie wspólnocie Kościoła tego głębokiego świadectwa wiary.

Po dopełnieniu wymaganych prawem kanonicznym formalności, uzyskawszy zgodę właściwych biskupów diecezjalnych, pozytywną opinię Konferencji Episkopatu Polski i nihil obstat Stolicy Apostolskiej, z radością ogłaszam rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego siostry M. Paschalis Jahn i dziewięciu Towarzyszek ze Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety.

S. M. Paschalis (Maria Magdalena) Jahn
, urodziła się 7 kwietnia 1916 r. w Nysie, jako najstarsza z czwórki rodzeństwa. Została ochrzczona w kościele parafialnym św. Jana Chrzciciela w Nysie. Dorastała w atmosferze wiary, odznaczając się w całym swym życiu zaufaniem Bogu, pobożnością, odwagą, uczynnością i zatroskaniem o innych. W czasie pobytu w Westfalii, dokąd udała się wraz z rodziną z powodu trudnej sytuacji materialnej, wstąpiła do Sodalicji Mariańskiej. Po powrocie do Nysy 30 marca 1937 r. wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety. Trzeciego października 1938 r. rozpoczęła nowicjat i otrzymała imię siostra Maria Paschalis. Pierwszą profesję zakonną złożyła w 1939 r. Po złożeniu ślubów przebywała na placówkach w Kluczborku, Głubczycach i Nysie. W marcu 1945 roku przełożeni, w obawie przed działaniami wojennymi, zobowiązali siostrę Paschalis do opuszczenia miasta. Udała się ona na teren Czech. Przebywała w miejscowościach Losiny Wielkie i Sobotin (Zöptau). 11 maja 1945 r. siostra Paschalis brutalnie zaatakowana przez żołnierza sowieckiego, broniąc swej czystości i wiary została przez niego zastrzelona. Pochowano ją na cmentarzu parafialnym. Ludność miejscowa nazwała ją „białą różą z Czech”.

Podobny jak siostrę Paschalis, los spotkał pozostałe z kandydatek na ołtarze. Należą do nich: siostra M. Rosaria (Elfrieda) Schilling urodzona w 1908 r. we Wrocławiu, zamordowana 23 lutego 1945 r. w Nowogrodźcu (obecnie diecezja legnicka); siostra M. Adela (Klara) Schramm urodzona w 1885 r. w Łącznej, zginęła wraz z chorymi, którym posługiwała w Godzieszowie (diecezja legnicka) 25 lutego 1945 r.; siostra M. Sabina (Anna) Thienel urodzona w 1909 r. w Rudziczce, zamordowana w Lubaniu (obecnie diecezja legnicka) 1 marca 1945 r.; siostra M. Sapientia (Łucja) Heymann urodzona w 1875 r. w Lubieszu k. Wałcza, zamordowana 24 marca 1945 r. w Nysie (obecnie diecezja opolska); siostra M. Melusja (Marta) Rybka urodzona w 1905 r. w Pawłowie, zamordowana 24 marca 1945 r. w Nysie (obecnie diecezja opolska); siostra M. Adelheidis (Jadwiga) Töpfer urodzona w 1887 r. w Nysie, zamordowana w dniu 25 marca 1945 r. w Nysie (obecnie diecezja opolska); siostra M. Felicitas (Anna) Ellmerer urodzona w 1889 r. w Grafing (Niemcy), zamordowana 25 marca 1945 r. w Nysie (obecnie diecezja opolska); siostra M. Edelburgis (Juliana) Kubitzki ur. 1905 r. w Dąbrówce Dolnej, zamordowana 20 lutego 1945 r. w Żarach (obecnie diecezja zielonogórsko-gorzowska) oraz siostra M. Acutina (Helena) Goldberg urodzona w 1882 r. w miejscowości Dłużek, powiat Niedzica, zamordowana w dniu 2 maja 1945 r. w okolicach Krzydliny Wielkiej.

Wszystkie siostry złożyły najwyższy dowód wierności Bogu i pełnej miłości służby człowiekowi. Broniąc własnej czystości i stając w obronie innych, poniosły śmierć z rąk żołnierzy Armii Czerwonej. Pomimo upływu czasu i niesprzyjających okoliczności politycznych, w Kościele wrocławskim trwa pamięć o ich niezwykłym świadectwie męczeństwa. Gromadzone są również dowody łask otrzymywanych za ich wstawiennictwem.

W lutym ubiegłego roku wpłynęła na moje ręce prośba Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety o wszczęcie postępowania beatyfikacyjnego na etapie diecezjalnym w celu zbadania opinii męczeństwa Siostry M. Paschalis Jahn i dziewięciu Towarzyszek. Pomimo że miejsca ich śmierci znajdują się obecnie na terenie kilku diecezji (diecezji legnickiej, opolskiej, zielonogórsko-gorzowskiej, archidiecezji wrocławskiej oraz archidiecezji w Ołomuńcu w Czechach), poprzez fakt, iż wszystkie siostry przynależały do prowincji wrocławskiej oraz że zginęły w podobnych okolicznościach, po rozpoznaniu sprawy, uznałem za wskazane podjęcie czynności prawnych, których istotnym elementem stało się powołanie Trybunału diecezjalnego i ustalenie terminu pierwszej sesji procesu.

W związku z rozpoczynającym się procesem Siostry M. Paschalis Jahn (1916-1945) i dziewięciu Towarzyszek Męczenniczek ze Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety, zapraszam i zachęcam wszystkich wiernych świeckich, duchownych i osoby życia konsekrowanego do wzięcia udziału w uroczystej Mszy św. w archikatedrze wrocławskiej w dniu 25 listopada 2011 r. o godz. 10.00. Będę ją sprawował w intencji beatyfikacji Sług Bożych. Po Mszy św. odbędzie się uroczysta publiczna sesja procesu beatyfikacyjnego.

Mając na względzie fakt upływu czasu i okoliczności historycznych, zwracam się również z prośbą o zgłaszanie świadectw dotyczących życia, prowadzonej działalności, męczeńskiej śmierci i oznak kultu Sług Bożych.

Uwagi te mogą dotyczyć również otrzymanych łask i wysłuchanych próśb przez ich wstawiennictwo.

Wszelkie informacje oraz ewentualne zastrzeżenia proszę kierować na adres postulatorki procesu: Postulator ds. Kanonizacji Siostry M. Paschalis Jahn i dziewięciu Towarzyszek, ul. św. Józefa 1/3, 50-329 Wrocław. Proszę również o przesłanie ewentualnych dokumentów, listów czy wspomnień związanych z życiem kandydatek na ołtarze.

Rozpoczynające się dzieło sprawy kanonizacyjnej Siostry M. Paschalis Jahn i dziewięciu Towarzyszek ze Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety z serca polecam Waszej, Umiłowani, modlitwie i trosce.

+ MARIAN GOŁĘBIEWSKI
ARCYBISKUP METROPOLITA WROCŁAWSKI