Listopad 2005

Adwent contra kalendarz
Adam Ryszard Prokop

Śmierć zwyciężona?
ks. Andrzej Dańczak

Eucharystia – Chleb żywy dla pokoju świata
Orędzie XI Zgromadzenia Zwyczajnego Synodu Biskupów

Przyszłość dzieje się dzisiaj
Kacper Radzki

Dzieło św. Zygmunta Gorazdowskiego na Dolnym Śląsku
s. M. Nulla

Zabijajcie bałwochwalców...
ks. Rafał Kowalski

Uroczystości pogrzebowe czaszek katyńskich
Tadeusz Krupiński

Chrześcijaństwo i kultura – pewien przykład
o. Norbert Frejek SJ

Pięć lat wspólnoty sanoczan we Wrocławiu
Jan Zacharski

Jak inwigilowano Kościół
Piotr Sutowicz

"Zawsze przychodzi świt"
Z ks. Pawłem Szerlowskim rozmawia Konrad Biernacki

Koncert Exultate Iubilate
Joanna Pietrasiewicz
Strona główna

Archiwum

Koncert Exultate Iubilate
Joanna PietrasiewiczNie co dzień zdarza się okazja świętowania potrójnego jubileuszu, jaki przypadł w tym roku naszej archidiecezji: 75. rocznica powstania metropolii wrocławskiej, 60-lecie powołania Polskiej Organizacji Kościelnej na Dolnym Śląsku, i 40. rocznica podpisania Listu Biskupów Polskich do Biskupów Niemieckich – wszystkie te wydarzenia archidiecezja uczciła szczególnym koncertem. galowym "Exultate Iubilate". zorganizowanym przez Katolickie Radio Rodzina 23 września 2005 roku w kościele pw. Najświętszej Marii Panny na Piasku. Pomysłodawcą, i reżyserem koncertu był Janusz Telejko – wicedyrektor Radia Rodzina.

Repertuar, oparty na dziedzictwie kulturowym narodu polskiego i niemieckiego, został dobrany tak, żeby uświetnić potrójny jubileusz, nawiązać do świętowanych wydarzeń i dzięki muzyce ukazać historię dziejów Śląska, które były "burzliwe" i przechodziły różne koleje losu.
Usłyszeliśmy utwory Stanisława Moniuszki, J. Brahmsa, Antonio Vivaldiego, Wolfganga Amadeusza. Mozarta, Ryszarda Wagnera, G. Donizettiego, G.P. Telemanna, znane i chętnie wykonywane w świątyniach i salach koncertowych Polski i świata.
Dla komfortu słuchaczy i przejrzystości odbioru koncert został podzielony na trzy części – chóralną, solową i instrumentalną, dzięki czemu każdy mógł rozsmakować się zarówno w utworach, jak i zaproponowanych formach.
Ponad 100-osobowy chór składający się z połączonych chórów Uniwersytetu Wrocławskiego "Gaudium", Chłopięcego Chóru Archidiecezji Wrocławskiej "Pueri Cantores Wratislavienses" oraz Chóru Szkoły Muzycznej II Stopnia im. R. Bukowskiego we Wrocławiu, pod dyrekcją Alana Urbanka, rozpoczął koncert hymnem "Gaude Mater Polonia".
Mówi się, że nie ma doskonalszego instrumentu muzycznego nad głos ludzki, przekonali się o tym wszyscy zgromadzeni na koncercie. kiedy usłyszeli Mozartowską arię "Exultate Iubilate", fenomenalnie wykonaną przez młodziutką, lecz bardzo utalentowaną, studentkę Akademii Muzycznej we Wrocławiu, Justynę Ilnicką. Utwór ten – stał się punktem kulminacyjnym programu, a mistrzowska interpretacja Justyny Ilnickiej zachwyciła słuchaczy Kolejne utwory pozwoliły słuchaczom trwać w tej wspaniałej atmosferze, w jaką zostali przeniesieni.
"Pieśń Wolframa do Gwiazdy" R. Wagnera – którą wykonał B. Makal, znakomity baryton, koncertujący na scenach Polskich i światowych – i "Ave Maria" G. Donizettiego – duet, w niecodziennym wykonaniu profesora i studentki – B. Makala i J. Ilnickiej, można odczytać jako hołd złożony Maryi, Matce Bożej Królowej Nieba i Ziemi.
Nie będzie przesadą, jeśli ostatnią część koncertu "Exultate Iubilate"– instrumentalną, uzna się za jego ukoronowanie.
Reżyser koncertu przygotował prawdziwą ucztę dla melomanów, bo "Uwertura Pastoralna" G.P. Telemanna i "Cztery Pory Roku" Antonio Vivaldiego to prawdziwe" perły "muzyki kameralnej.
Wypada podkreślić, że utwór Vivaldiego zabrzmiał tu również nie przez przypadek – A. Vivaldi był katolickim księdzem, któremu głęboką wiarę udało się ująć w jedną z najpiękniejszych sfer ludzkiego działania, jaką jest muzyka.
W swoim dziele starał się oddać doskonałość i piękno stworzonego świata oraz całe bogactwo przeżyć ludzkiego ducha. "Cztery pory roku" to swoista wędrówka poprzez czas, który mimo zmienności i różnorodności chwil, zawsze i tak biegnie rytmem, jaki wyznaczy mu Bóg.
Mistrzowska interpretacja Jana Staniendy i Wrocławskiej Orkiestry Kameralnej "Wratislavia" wywołała owacje na stojąco
Ponad 1200-osobowa publiczność, a wśród niej tak znakomici goście jak kardynałowie, arcybiskupi i biskupi zgromadzeni na Konferencji Episkopatu Polski z kard. prymasem Polski Józefem Glempem i JE abp. Marianem Gołębiewskim Metropolitą Wrocławskim oraz goście Archidiecezji Wrocławskiej przybyli z zagranicy, władze miasta i województwa, sponsorzy i dobrodzieje koncertu – wszyscy byli koncertem galowym zachwyceni.
Dzięki transmisji koncertu przez Katolickie Radio Rodzina i Telewizję TRWAM, miał on szansę dotrzeć do słuchaczy zgromadzonych przy odbiornikach w Polsce i na całym świecie.
Ten wspaniały jubileusz nie mógł zostać lepiej uświetniony jak poprzez tak wspaniałe wydarzenie artystyczne jakim był Koncert Galowy"Exultate Iubilate". Muzyka bowiem jest językiem uniwersalnym, zrozumiałym dla każdego człowieka, buduje mosty porozumienia... i taki był ten koncert "Exultate Iubilate".