Październik 2002

Problem invocatio Dei w traktacie konstytucyjnym Unii Europejskiej
ks. bp Jan Tyrawa

Rodzino, stań się tym, czym jesteś!
Jan Wagner

Konkubinat i co dalej?
Tadeusz Kamiński

O różańcu
Tomasz Bojanowski

Nowi doktorzy honoris causa Papieskiego Wydziału Teologicznego


Modlić się o świętych
z o. prof. Ambrogio Eszerem OP, relatorem generalnym w watykańskiej Kongregacji do spraw Kanonizacyjnych, rozmawia ks. Michał Machał

Nowi polscy błogosławieni, beatyfikowani przez papieża Jana Pawła II na Błoniach krakowskich 18 sierpnia 2002 roku


Szkoła szczęścia
z księdzem Janem Gondro - Dyrektorem Salezjańskiego Gimnazjum im. Edyty Stein rozmawia Barbara Juśkiewicz

Wrocławski kościół sanoczan
Jan Zacharski

Josemaría Escrivá - święty XXI wieku
Szymon Wojtasik

800-lecie klasztoru w Trzebnicy
ks. Antoni Kiełbasa SDS

PRL a Watykan
Piotr Sutowicz

Tyś jest Ziemia
Paweł Kubicki
Strona główna

Archiwum

Tyś jest Ziemia
Paweł Kubicki


Wróćmy raz jeszcze do zakończonych wiosną we Wrocławiu uroczystości związanych z obchodami Roku Prymasa Tysiąclecia i Roku Norwidowskiego, ponieważ czekają nas kolejne emocje.

Obaj "patroni roku", przypomnijmy, budowali świat ducha Polaków, choć w odmiennych okresach, zawsze z myślą ku przyszłości.

Społeczny wymiar nauki Prymasa Tysiąclecia w odniesieniu do perspektywy człowieczej, jak i twórczość "Wiecznego Pigmaliona" - Norwida, cechowały zbieżne pod względem aksjologicznym dążenia: wskazać na etos Polaka znajdującego się w warunkach udręczenia, który byłby drogą do osiągnięcia "cało - człowieczeństwa".

Świat przedstawiony w większości utworów Norwida, a dotyczący sfery życia społecznego koncentrował się na pracy człowieka, a poprzez nią, na dążeniu ku ideałowi, ku mozolnemu przekształcaniu rzeczywistości.

Chrześcijańska wizja przestrzeni w twórczości "czwartego wieszcza" oparta na symbolice krzyża, wyrażała się opozycją wartości wiecznych, duchowych do materialnych, doczesnych. A wyrazem ich łączności oraz jedności miały być wartości tkwiące w jednostce ludzkiej, spośród których miejsce szczególne, najwyższe przyznawał - miłości.

Równie głęboką świadomość wartości człowieka, a zarazem zbiorowości ludzkiej, jaką jest naród, miał Prymas Wyszyński. Norwidowski imperatyw poszukiwania własnego krzyża przez człowieka odnowił Wielki Prymas jako krzyża "walki z wadami osobistymi, rodzinnymi, narodowymi", aby obudzić sumienie narodowe, aby zachować narodową dumę. Wskazując równocześnie drogę - " każdy musi zacząć od siebie".

Normy etyczne i estetyczne Wielkiego Prymasa i Wielkiego Norwida były ideowymi przesłankami dolnośląskiego V Turnieju Słowa - Literatury Patriotycznej i Religijnej, nad którym honorowy patronat objęli - JEm. Ks. Kardynał Henryk Gulbinowicz, Marszałek Województwa Dolnośląskiego prof. Jan Waszkiewicz i Wiceprezydent Wrocławia, Andrzej Łoś. Skierowany do młodzieży szkolnej oraz dorosłych apel zgromadził stu dwudziestu czterech laureatów eliminacji szkolnych, gminnych, powiatowych oraz parafialnych, dekanalnych i diecezjalnych. Koncertowi finałowemu pt. "DAĆ ŚWIADECTWO" z udziałem m.in. zdobywców "Wiktorów" towarzyszył popis młodych muzyków. W części wstępnej, mającej charakter sesji popularnonaukowej uczestnicy wysłuchali wykładów podsumowujących obchody Roku Prymasowskiego i Roku Norwidowskiego: ks. prof. Piotra Niteckiego z Papieskiego Wydziału Teologicznego i prof. Mieczysława Inglota z Uniwersytetu Wrocławskiego oraz wystąpienia gen. Janusza Ornatowskiego .

Rok kulturalny 2002/2003 przynosi kolejną, szóstą edycję Turnieju Słowa pod apostroficznym tytułem - "TYŚ JEST ZIEMIA". Jej przesłanie ma spotęgować i upowszechnić w nas świadomość, że Ziemia jest kolebką człowieka, jest miejscem szczęśliwym ale i zagrożonym, odległym, gdzieś na antypodach i tym najbliższym w rodzinie, przestrzenią doczesności i opozycją dla nieba, miejscem realnym i mistycznym...

Zainteresowanych udziałem w Turnieju informujemy, że siedzibą organizatora - Stowarzyszenia Twórców i Animatorów Kultury we Wrocławiu oraz Wrocławskiego Oddziału Stowarzyszenia Civitas Christiana - jest Klub "CCh" przy ul. Kuźniczej 11/13, 50-138 Wrocław, tel. (0-71) 343-70-65 lub 343-69-85, gdzie można uzyskać szczegółowe informacje i regulamin Turnieju. Imprezy finałowe w formie Koncertów Słowa i Muzyki przewidziane są na grudzień. Zgłoszenia zaś będą przyjmowane do końca listopada 2002 roku. Począwszy od października w każdy wtorek i czwartek czynny będzie dla zainteresowanych punkt konsultacyjny w godz. 15-19. Miejmy nadzieję, że wykonawcy dostarczą nam równie niezapomnianych wrażeń, jak w Turnieju minionym.