Wrzesień 2004

Modlitwa Papieża w Lourdes

Naśladować Chrystusa
ks. Sebastian Ligorowski

Polska szkoła a reforma
Mieczysław Kuriański

Błogosławiony Czesław – wrocławski pogromca Mongołów
Juliusz Woźny

Biskup umiłowany
ks. Józef Swastek

Pod niebem Meksyku
Anna Dadun-Sęk

Sekret obrazu "Ukrzyżowanie"
Wiesław Piechówka

Ukochał Boga i muzykę
Andrzej Prasał

"Dziewczyna z perłą"
Barbara Lekarczyk-Cisek

Żalnik Janusza Telejki
Stanisław Srokowski
Strona główna

Archiwum

Modlitwa Papieża w LourdesAve Maria, Niewiasto uboga i pokorna,
błogosławiona przez Najwyższego!
Dziewico nadziei, proroctwo nowych czasów,
przyłączamy się do Twego kantyku chwały,
by celebrować miłosierdzie Pana,
by głosić nadejście Królestwa
i całkowite wyzwolenie człowieka.

Ave Maria, pokorna służebnico Pańska
chwalebna Matko Chrystusa!
Dziewico wierna, święte mieszkanie Słowa,
naucz nas wytrwałości w słuchaniu Słowa,
uległości wobec głosu Ducha,
uwagi na Jego apele w skrytości sumienia
oraz na Jego przejawy w wydarzeniach historii

Ave Maria, Niewiasto boleści,
Matko żywych!
Dziewico pod Krzyżem, nowa Ewo,
bądź naszą przewodniczką na drogach świata,
naucz nas żyć miłością Chrystusa i szerzyć ją,
stać wraz z Tobą pod niezliczonymi krzyżami,
na których syn Twój wciąż jest krzyżowany.

Ave Maria, Niewiasto wiary,
pierwsza spośród uczniów!
Dziewico Matko Kościoła, pomóż nam zawsze,
zdawać sprawę z nadziei, która jest w nas,
ufając w dobroć człowieka i w miłość Ojca.
Naucz nas budować świat od środka:
w głębokości milczenia i modlitwy,
w radości miłości braterskiej,
w niezastąpionej płodności Krzyża.

Święta Maryjo, Matko wierzących,
Pani nasza z Lourdes,
módl się za nami.
Amen.

14 sierpnia 2004 roku