Wrzesień 2001

Początek wielkiego przełomu
Rozmowa z kard. Marianem Jaworskim, metropolitą lwowskim

Nowi polscy błogosławieni


Kresy południowo-wschodnie
Grzegorz Gaczyński

Diakonat stały w Kościele w Polsce
Marek Marczewski

Kim jest diakon?
ks.Piotr Nitecki

Wychowanie uczniów do uczestnictwa w życiu Kościoła
ks. Marek Zołoteńki

Dzieci bez wieku
Anna Maria Teresa

Koncert w szkole
Marek Rusinowski

Jak żyli mieszkańcy średniowiecznego Wrocławia
Anna Sutowicz

Racjonalne kłamstwo
ks. Stanisław Ławrynowicz

Jestem istotą społeczną
Natalia Telejko

Duszpasterstwo Akademickie - co to jest?
ks. Ryszard Słowiak
Strona główna

Archiwum

Duszpasterstwo Akademickie - co to jest?
ks. Ryszard Słowiak


W Polsce Duszpasterstwo Akademickie działa w 37 diecezjach, wszędzie tam, gdzie istnieją większe skupiska młodzieży studiującej, a także słuchaczy szkół pomaturalnych. Ogółem w około 250 ośrodkach Duszpasterstwa Akademickiego pracuje prawie 300 duszpasterzy.

Zgodnie z zasadniczą misją Kościoła i instrukcjami Soboru Watykańskiego II głównym celem i zadaniem Duszpasterstwa Akademickiego jest zapewnienie młodzieży studiującej należytej posługi duszpasterskiej i pomocy w realizowaniu zasad Ewangelii w życiu prywatnym i społecznym. W szczególności zadania DA są następujące :

Troska o rozwój życia religijnego młodzieży studiującej, przejawia się w organizowaniu życia liturgicznego, organizowaniu rekolekcji, dni skupienia, stała posługę w konfesjonale, organizowanie specjalnych nabożeństw (np. z okazji inauguracji roku akademickiego, otrzymania dyplomów itp.

Troska o pogłębienie wiedzy religijnej z różnych dziedzin przez systematyczne głoszenie konferencji różnych dziedzin i teologii, prowadzenie konwersatoriów i spotkań duszpasterskich, udostępnianie młodzieży biblioteki religijnej i czytelni.

Troska o moralne wychowanie młodzieży studiującej przez stałe wykłady etyki ogólnej i zawodowej, systematyczne przygotowanie młodzieży do życia w chrześcijaństwie i chrześcijańskiego stylu w rodzinie.

Angażowanie do pracy apostolskiej i misyjnej.

Troska o potrzeby materialne i wychowanie charytatywne.

Tradycyjnie co roku, w pierwsza niedzielę maja młodzież akademicka z całej Polski spotyka się na Jasnej Górze, aby odnowić Ślubowania Jasnogórskie z 1936 roku. Jest to zawsze dobra okazja do pogłębienia życia religijnego, oraz poszerzenia wiedzy. Od 1991 roku program pielgrzymki rozszerzono o Forum Młodzieży Akademickiej, by w nowej rzeczywistości społecznej zintegrować środowisko, oraz rozbudzić refleksję na temat obecności Kościoła w życiu publicznym.

Należy również wspomnieć, iż od roku akademickiego 1991/92 niektórzy duszpasterze akademiccy oraz osoby świeckie prowadzą wykłady monograficzne oraz konwersatoria z etyki katolickiej, historii Kościoła oraz Katolickiej Nauki Społecznej na uczelniach. Są to zajęcia w bloku przedmiotów społecznych (do wyboru) i kończą się zaliczeniem i wpisem do indeksu. Nowa sytuacja polityczna stworzyła również możliwość współpracy DA z rozgłośniami radiowymi i telewizyjnymi, jak również studenci zajmują się wydawaniem czasopism środowiskowych.

Podstawową formą pracy są konwersatoria które sprzyjają pogłębieniu wiedzy religijnej oraz są również pracą formacyjną.

W ostatnich latach duże zainteresowanie studentów budzi działanie w ruchach religijnych. Dlatego w wielu ośrodkach powstają wspólnoty Ruchu Światło-Życie, Odnowy w Duchu Świętym, Wspólnoty Taize i innych.

Wspólnoty akademickie podejmują również działalność charytatywną. Niosą pomoc ludziom chorym, niepełnosprawnym, dzieciom i bezdomnym. Jest to pomoc wymagająca nieraz wiele poświęcenia.

Tradycyjnie bardzo istotnymi formami pracy są rekolekcje całej wspólnoty, dni skupienia, wyjazdy sobotnio-niedzielne, w czasie których refleksja nad wiarą łączy się z rozwijaniem więzi przyjacielskich i wypoczynkiem. Wyjątkowo duża liczba studentów uczestniczy w wakacyjnych obozach, pielgrzymkach Europejskich Spotkaniach Modlitewnych w duchu Taize.

Bardzo trudno wymienić wszystkie inicjatywy i formy pracy Duszpasterstwa Akademickiego. Pewne rozdrobnienie ośrodków rodzi to bogactwo. W ten sposób nawet najmniejsza wspólnota tworzy swój własny program.

Wszyscy studenci są oczekiwani w ośrodkach DA. Przyjdź, zobacz, skorzystaj.