Czerwiec 2010

Życzenia ks. abp. Mariana Gołębiewskiego
Jubileusz kard. Henryka Gulbinowicza

Szczęśliwy człowiek, wezwany przez Pana i wybrany do służby Bożej
Ks. abp Józef Kowalczyk, Prymas Polski

Dziękuję
Kard. Henryk Gulbinowicz

Tajemnice ukryte w cudownych relikwiach
Bożena Rojek

Pocztówka z Huculszczyzny
Roman Duda

Syberia – w poszukiwaniu przeszłości i przyszłości
Małgorzata Czaicka-Moryń

Nowe miejsca modlitwy
Ks. Adam Ryszard Prokop

Wokół teraźniejszości – pytania o patriotyzm
Jan Wikiera

Gorzkie gody
Elżbieta Nowak

Kolekcjonowanie świętego Franciszka
Anna Sutowicz

Jak osiągnąć dojrzałość sumienia?
Z ks. Marianem Biskupem rozmawia Bożena Rojek

Niech przemawia do nas świadectwo Księdza Jerzego
Episkopat Polski

Przewodnik na drogach życia duchowego
Marek Gorbienko

Strona główna

Archiwum

Życzenia ks. abp. Mariana Gołębiewskiego
JUBILEUSZ KARD. HENRYKA GULBINOWICZA


Razem z Najdostojniejszym Jubilatem będziemy w tej Mszy Świętej dziękować Bogu Ojcu Niebieskiemu, za łaski jakimi ubogacał go przez lata, a także za wszystkie nadprzyrodzone dobra, które poprzez pasterską posługę Księdza Kardynała stawały się udziałem Kościoła lokalnego na Dolnym Śląsku oraz Kościoła w naszej Ojczyźnie i w świecie.

Waszej Eminencji, Najdostojniejszemu Jubilatowi dedykujemy natchnione słowa zapisane przez św. Jana w księdze Apokalipsy: Oto stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli kto posłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. Zwycięzcy dam zasiąść ze mną na moim tronie, jak ja zwyciężyłem i zasiadłem z moim Ojcem na jego tronie.

*

Dostojny Jubilacie, przychodząc do Wrocławia jako arcybiskup metropolita otrzymałem w spadku wielkie dziedzictwo historyczne i duchowe. Jego ostatnim ogniwem były owocne lata Twoich rządów tu w archidiecezji wrocławskiej. Nie chciałbym z tego dziedzictwa nic uszczuplić, ale raczej pomnożyć i ubogacić.

Dziękując dziś razem z Tobą za dobroć i błogosławieństwo Boże, których doświadczałeś w latach kapłańskiego i biskupiego posługiwania, modlę się jednocześnie za metropolię i archidiecezję wrocławską, by Bóg, nasz najlepszy Ojciec i Pan hojnie obdarowywał nas swoimi łaskami i nam błogosławił za przyczyną Matki Adorującej, której obraz czczony jest w katedrze wrocławskiej i Matki Miłosierdzia z Ostrej Bramy.

Przyjmij, Drogi Księże Kardynale, serdeczne gratulacje i najlepsze życzenia, które składam w imieniu własnym, archidiecezji, kapłanów i księży biskupów. Długich jeszcze lat życia, pogody ducha, dobrego zdrowia i obfitości darów Najwyższego Arcykapłana Nowego Przymierza.

Życzenia te składam w obchodzonym w całym Kościele katolickim „Roku kapłańskim”. Ad multos annos!

Ks. Abp Marian Gołębiewski, metropolita wrocławski