Czerwiec 2009

Czerwcowe Serce Jezusa
Joanna Mielniczuk

Z Bożą Opatrznością jest jak z powietrzem
Krzysztof Bramorski

Wolność musi rosnąć
Rozmowa z Prymasem Polski, kard. Józefem Glempem

Kardynał Nagy – nowym doktorem honoris causa
Paweł Kucia

Profesor i kardynał
Ks. Andrzej Nowicki

W służbie Bogu i człowiekowi
Rozmowa z ks. biskupem Edwardem Janiakiem

Tu rozum i nauka wzmacniają wiarę
Andrzej Niedźwiecki

W piątek 5 czerwca na „Olimpie”
Tadeusz Czerniewski

Gdzie żyją wrocławianie
Jan Wikiera

Nowe cuda świętej Faustyny
Bartosz Trojanowski

Czy wiara w przesądy i zabobony jest groźna?
Z ks. Januszem Czarnym rozmawia Bożena Rojek

Neoprezbiterzy 2009


Polskość to dar z nieba, od Boga mi dany
Piotr Sutowicz

Strona główna

Archiwum

Czerwcowe Serce Jezusa
Joanna Mielniczuk


W ciepłe czerwcowe wieczory tysiące ludzi powtarzają od lat – „Serce Jezusa, zmiłuj się nad nami”. To nie przypadek, że właśnie czerwiec stał się miesiącem poświęconym Najświętszemu Sercu Chrystusa.

Kult Najświętszego Serca Pana Jezusa wiąże się przede wszystkim z osobą św. Małgorzaty Marii Alacoque. To właśnie tej francuskiej zakonnicy ze Zgromadzenia Sióstr Nawiedzenia w XVII w. objawiał się Chrystus. W widzeniach, które trwały od grudnia 1673 do czerwca 1675 roku, Jezus opowiadał o swoim nieskończonym Miłosierdziu dla ludzi i o potrzebie zwrócenia się wszystkich do Jego Serca poprzez specjalne nabożeństwo. Miało ono stać się źródłem wielkich łask. Podczas ostatniego, tzw. wielkiego objawienia, 16 czerwca 1675 r. Pan Jezus, ukazując św. Małgorzacie swe Boskie Serce, powiedział: Oto Serce, które tak bardzo umiłowało ludzi, że niczego nie szczędziło aż do wyczerpania i wyniszczenia się, by im dać dowody swej miłości. Zwrócił się też do wizytki z poleceniem: Żądam od ciebie, żeby pierwszy piątek po oktawie Bożego Ciała był poświęcony na szczególną uroczystość ku uczczeniu mojego Serca przez to, że w tym dniu wierni przystępować będą do Komunii św., że będą składać uroczyste wynagrodzenie przez publiczne wyznawanie win, ażeby naprawiać zniewagi, jakich to Serce doznało podczas wystawienia na ołtarzach.

Warto wspomnieć, że popularna w Polsce praktyka pierwszopiątkowych spowiedzi wiąże się także z wizjami św. Małgorzaty. Za jej pośrednictwem Chrystus przekazał obietnicę, że wszystkim przystępującym przez dziewięć z rzędu pierwszych piątków miesiąca do Komunii Świętej, da łaskę pokuty ostatecznej. Osoby te nie umrą w stanie niełaski ani bez sakramentów świętych, a Jego Serce stanie się dla nich ucieczką w godzinę śmierci.

Pomysł Anieli

Do dalszego rozwoju kultu przyczyniła się jeszcze inna francuska siostra zakonna, s. Aniela de Sainte-Croix. Pewnego dnia, w połowie XIX wieku, po przyjęciu Komunii św. pomyślała, że czerwiec, podobnie jak maj poświęcony Maryi, mógłby zostać ofiarowany Sercu Jezusowemu. Swoimi przemyśleniami podzieliła się z przełożonymi. Efektem było przychylne ustosunkowanie się do tej propozycji biskupa Paryża. Z czasem idea poświęcenia czerwca Najświętszemu Sercu trafiła do papieża. Ostatecznego zatwierdzenia nabożeństw czerwcowych dokonał Ojciec św. Pius IX w 1873 r.

Litania do Serca Jezusowego

Jak wygląda nabożeństwo czerwcowe, większość z nas pewnie wie. To adoracja Najświętszego Sakramentu i Litania do Serca Jezusowego. Tylko skąd wzięła się ta litania? Okazuje się, że i tu „palce maczały” francuskie mniszki. Kiedy w 1720 r. w Marsylii wybuchła wielka zaraza, aby wyprosić ratunek dla miasta, powszechnie odmawiano Litanię do Serca Jezusowego. Jej autorką była wizytka – siostra Joanna Magdalena Joly. O kolejne wezwanie wzbogaciła ją inna zakonnica od Sióstr Zawierzenia – siostra Anna Remusa. W 1899 r. Kongregacja Obrzędów zatwierdziła litanię do publicznego odmawiania. Do istniejących 27 wezwań dodano kolejnych 6. W ten sposób litania składa się z 33 wezwań, upamiętniających każdy rok życia Chrystusa na ziemi. Trzeba pamiętać, że również wielu innych czcicieli Serca Jezusa układało litanijne wezwania. Warto wspomnieć w tym miejscu polskiego jezuitę z XVII w., wielkiego czciciela Bożego Serca – Kacpra Drużbickiego.

Szerzenie kultu

Po raz pierwszy w Polsce nabożeństwo czerwcowe zostało odprawione 1 czerwca 1857 roku w kościele sióstr wizytek w Lublinie, gdzie treści objawień św. Małgorzaty bliskie były szczególnie s. Kajetanie Łukaszewiczównie. Dzięki jej staraniom oraz dzięki zaangażowaniu ks. Stanisława Ulanickiego po dwóch latach papież Pius IX wydał zgodę na sprawowanie tego nabożeństwa na całych ziemiach polskich. 8 maja 1873 r. został wydany dekret rozszerzający to nabożeństwo na inne kraje.

Ukoronowaniem kultu było poświęcenie całego rodzaju ludzkiego Najświętszemu Sercu Jezusa w 1899 roku. Dokonał tego papież Leon XIII. Sto lat później, 7 czerwca 1999 podczas nabożeństwa czerwcowego w Toruniu, Jan Paweł II odnowił ten akt.