Czerwiec 2005

Jubileusz
Redakcja

Ojciec Święty Jan Paweł II – bezcenny i zobowiązujący dar od Boga
List pasterski biskupów polskich

Książę Kościoła i teologii
ks. bp Ignacy Dec

Zdrowie psychiczne w duszpasterskiej refleksji
ks. Janusz Prejzner

Kobieta ma milczeć
Joanna Petry-Mroczkowska

Namaszczenie chorych
ks. Wiesław Wenz

Moja spowiedź małżeńska
Monika i Paweł Stadniczenko

Dwa dni w Kijowie
Jan Jóźków

Wielka Misjonarka przybywa na Dolny Śląsk
Bożena Rojek

Ojciec Święty jednym z nas
Anna Kurp

Czym jest parafia?
P.N.
Strona główna

Archiwum

Jubileusz
RedakcjaW bieżącym roku kard. Henryk Gulbinowicz, emerytowany arcybiskup metropolita wrocławski, doświadcza jubileuszowej łaski świętowania ważnych jubileuszy. 18 czerwca mija 55 lat od przyjęcia przezeń z rąk ks. abp. Romualda Jałbrzykowskiego w prokatedrze białostockiej święceń kapłańskich. 12 stycznia minęło 35 lat od nominacji na biskupa administratora apostolskiego w Białymstoku, a 8 lutego od konsekracji biskupiej przyjętej z rąk kard. Stefana Wyszyńskiego. 25 maja przypadł jubileusz 20 rocznicy kreacji kardynalskiej dokonanej przez papieża Jana Pawła II, a pod koniec roku, 15 grudnia przeżywać będziemy 30 rocznicę mianowania go przez papieża Pawła VI arcybiskupem metropolitą wrocławskim.

Każdy przeżywany po chrześcijańsku jubileusz jest zawsze aktem wdzięczności Bogu za dar czasu oraz wszelkie doznane i czynione w tym czasie dobro. W znaczeniu chrześcijańskim – uczył nas Jan Paweł II w "Tertio Millennio adveniente" – każdy Jubileusz stanowi szczególny Rok Łaski (p. 15). Jubileusze Księdza Kardynała, jakie przeżywa w tym roku on sam i my wszyscy, którzy korzystamy z jego posługi, po raz kolejny kierują naszą myśl ku minionym latom i drodze z Szukiszek przez Wilno, Białystok, Lublin, Olsztyn do Wrocławia. Znamy, wielokrotnie przywoływane, także na łamach naszego pisma, dzieje życia Jubilata, jego prace i zasługi dla Kościoła na Dolnym Śląsku. W ostatnich miesiącach historia dopisała kolejne karty do życiorysu Księdza Kardynała. Po przejściu na emeryturę wiosną ubiegłego roku nadal jest z nami, zapraszany i zachęcany przez swego następcę do udziału w życiu diecezji. Nie przypomina w niczym dostojnika "w stanie spoczynku". Stale spełnia biskupią posługę, sprawuje sakramenty, naucza, radzi, reprezentuje Kościół Wrocławski w różnych gremiach i rozmaitych miejscach. I za tę obecność jesteśmy Mu wdzięczni, wyrażając to publicznie zwłaszcza teraz, w czasie Jego roku jubileuszowego.

Czas jubileuszu, to także czas nadziei, życzeń i modlitwy. Ksiądz Arcybiskup Marian Gołębiewski polecając swego poprzednika modlitwom pisze w swym słowie do wiernych naszej Archidiecezji: Niech będzie ona wielkim dziękczynieniem Bogu za to wszystko, czego dokonał przez osobę Księdza Kardynała dla dobra Kościoła w naszej Archidiecezji i w naszej Ojczyźnie, a także w całym Kościele Powszechnym. Prośmy też Boga o dalszą opiekę nad Drogim nam Księdzem Kardynałem. Niech Dobry Bóg wspiera Go swoją łaską, niech darzy zdrowiem i wszelką pomyślnością. Liczymy, że ta modlitwa wyprosi dalsze, aktywne i owocne trwanie wśród nas Księdza Kardynała w zdrowiu i satysfakcji z dokonanego w ciągu minionych lat dzieła ewangelizacji.

Ad multom annos, Księże Kardynale!