Maj 2005

Cieszymy się
Arcybiskup wrocławski po wyborze papieża Benedykta XV

Samotność władzy
ks. Piotr Nitecki

Nie jestem sam
papież Benedykt XVI

Benedykt XVI
ks. Andrzej Szafulski

Służyć Kościolowi
Fragmenty wywiadu z kard. Josephem Ratzingerem

Minął rok...
K.S.

Kapłan i jego misja
Z ks. abp. Marianem Gołębiewskim rozmawia ks. Cezary Chwilczyński

Z dziejów komunistycznych represji wobec dolnośląskiego Kościoła
Stanislaw A. Bogaczewicz

Sakrament pokuty
ks. Wiesław Wenz

Uczeń i mistrz
ks. Bogdan Giemza SDS

O nazwach Sakramentu Ciała i Krwi Pańskiej
ks. Paweł Cembrowicz

Bitwa o Anglię
R.K.

Na szczęście Duch nie słucha mediów
ks. Rafał Kowalski

Ty będziesz kapłanem na wieki
Adam Ryszard Prokop
Strona główna

Archiwum

Cieszymy się
Arcybiskup wrocławski po wyborze papieża Benedykta XVWe wtorek wieczorem 19 kwietnia br. biały dym wznoszący się nad Kaplicą Sykstyńską zwiastował Kościołowi i światu wieść o szczęśliwym wyborze nowego Namiestnika Chrystusowego na ziemi. Z balkonu bazyliki Piotrowej popłynęły w świat historyczne słowa: Ogłaszam wam wielką radość: mamy papieża. Jest nim Najdostojniejszy Kardynał Świętego Kościoła Rzymskiego Józef Ratzinger, który przyjął imię Benedykt XVI.

Tę radosną wieść przekazały wszystkim mieszkańcom globu ziemskiego rozgłośnie radiowe i telewizyjne, podawali ją sobie ludzie z ust do ust. Z całego świata napływają do Watykanu telegramy gratulacyjne od głów państw, ludzi wybitnych i prostych, chrześcijan i wyznawców innych religii. Wyrażają one głęboki szacunek dla wielkiego autorytetu moralnego Głowy Kościoła Katolickiego i życzenia, by nowy Papież jak najlepiej pełnił swoją ważną misję wobec Kościoła i współczesnego świata.

Kim jest nowy papież? Wiemy już zapewne, że urodził się 16 kwietnia 1927 roku w Marktl nad rzeką Inn, w południowej części Niemiec. Po ukończeniu studiów filozoficzno-teologicznych przyjął – w uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła 1951 roku – święcenia kapłańskie i podjął pracę duszpasterską na terenie Monachium. W następnych latach, posłuszny woli swojego biskupa, poświęcił się przede wszystkim pracy naukowej; wykładał teologię na uniwersytetach w: Monachium, Bonn, Münster, Tybingen i w Ratysbonie. W czasie Soboru Watykańskiego II był doradcą biskupów niemieckich. W roku 1977 Ojciec Święty Paweł VI mianował ks. prof. Ratzingera arcybiskupem Monachium i podniósł do godności kardynała. W roku 1981 Jan Paweł II mianował go prefektem Kongregacji Nauki Wiary; pozostał na tym stanowisku do dnia wyboru na nowego Biskupa Rzymu. Przez ostatnie 23 lata należał do grona najbliższych współpracowników Zmarłego Ojca Świętego Jana Pawła II.

Archidiecezja Wrocławska miała w przeszłości okazję gościć Ks. Kard. Ratzingera, bowiem w październiku 2000 r., obecny Ojciec Święty zaszczycił Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu, przyjmując tytuł doktora honoris causa tej Uczelni. Odwiedził też siedzibę Annus propedeuticus w Henrykowie i pobłogosławił tamtejszym alumnom ich tuniki, a w kościele parafialnym pw. MB Miłosierdzia w Oleśnicy poświecił figurę Chrystusa Króla Wszechświata.

Te wszystkie informacje o życiu Ojca Świętego Benedykta XVI są niewątpliwie ważne i interesujące. Ale dla nas chrześcijan najważniejsze jest to, że każdy papież jest Namiestnikiem Jezusa Chrystusa i Głową Kościoła Świętego. W osobie papieża Benedykta XVI widzimy żyjącego dzisiaj wśród nas św. Piotra Apostoła, do którego Chrystus powiedział: Ty jesteś Piotr – czyli skała, a na tej skale zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze królestwa niebieskiego, cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a cokolwiek rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie (Mt 16, 18-19).

Radujemy się, że Duch Święty, Duch jedności i miłości zjednoczył serca i umysły 115 kardynałów pochodzących ze wszystkich kontynentów i tak szybko wskazał, kogo wybrał na widzialną Głowę Kościoła.

Cieszymy się, że mamy nowego papieża. Będziemy stać przy Nim wiernie, będziemy z wiarą wsłuchiwać się w Jego głos, będziemy Go miłować jak Ojca, będziemy Go wspierać całym sercem. Wierność Bogu, Kościołowi i Ojcu Świętemu od zawsze stanowi cechę naszego Narodu...

Z błogosławieństwem pasterskim

ks. Marian Gołębiewski
Arcybiskup Metropolita Wrocławski