Kwiecień 2009

Pięć lat


Tajemnica odkupienia najpiękniejszym obrazem Miłosierdzia Bożego
Bartosz Trojanowski

Święte Triduum Paschalne - święta świąt
Ks. Marcin Kołodziej

Jan Paweł II - Pontifex oppositorum
Henryk Jarosiewicz

Dzień kapłański
Z ks. Antonim Kiełbasą, salwatorianinem, rozmawia ks. Piotr Nitecki

Ks. Jerzy - bohater z ludzką twarzą
Alicja Gębarowska

Bohater narodowy i sługa Boży
ks. Piotr Nitecki

Syberyjski krzyżyk
Andrzej Kofluk

Ziarno, które wydało dobry owoc
Paweł Kucia

Wyobraźnia życia
Marian Wieczorek

Szkoła urszulańska - DLACZEGO NIE?
Monika Tomaszewska OSU

„Ojcze nasz...”
Magdalena Jonca

O wartości ludzkiego uznania
Łukasz Henel

Czy dla homoseksualistów jest miejsce w Kościele?
Z ks. Bolesławem Orłowskim rozmawiała Bożena Rojek

Słowa pozostawione Dolnoślązakom


Strona główna

Archiwum

Pięć lat3 kwietnia mija pięć lat od ogłoszonej przez papieża Jana Pawła II nominacji ks. bp. Mariana Gołębiewskiego, ówczesnego ordynariusza koszalińsko-kołobrzeskiego, na urząd Arcybiskupa Metropolity Wrocławskiego. 24 kwietnia zaś mija pięć lat od uroczystego ingresu do katedry wrocławskiej i objęcia posługi w naszej archidiecezji. W ten pierwszy, okrągły jubileusz kolejnego, 58 pasterza w dziejach milenijnego Kościoła wrocławskiego towarzyszymy mu oficjalną, liturgiczną, ale i serdeczną, modlitwą Kościoła:

Boże, wiekuisty Pasterzu wiernych, Ty troskliwie kierujesz Kościołem i rządzisz nim z miłością, spraw, niech Twój sługa Marian, którego postawiłeś na czele swojego ludu, prowadzi go w imieniu Chrystusa, niech go uświęca, sprawując sakramenty i rządzi nim zgodnie z Twoją wolą.

Ad multos annos
, Księże Arcybiskupie!