Kwiecień 2005

Odszedł Pasterz nasz, co ukochał lud
Z listu pasterskiego ks. abp. Mariana Gołębiewskiego

Jan Paweł II Wielki
Wypowiedzi

Testament Jana Pawła II

A przecież nie cały umieram
ks. Piotr Nitecki

Wrocławianie wołają: Dziękujemy!
ks. abp Marian Gołębiewski

On mnie lubił
Z ks. kard. Henrykiem Gulbinowiczem rozmawia Cezary Chwilczyński

Pójdź za mną!
ks. kard. Joseph Ratzinger

Risuscito, risuscito... Alleluja!
Szymon Wojtasik

Tydzień wielkiego odchodzenia
Joanna Mazur

Powrócił do domu Ojca
ks. Mariusz Rosik
Pamiętać, aby wiedzieć, kim się jest
ks. Mirosław Kiwka

Słowo Prezydium Konferencji Episkopatu Polski o uroczystościach pogrzebowych Ojca Świętego Jana Pawła II

Teraz będziesz "Jan Paweł Wielki"
Bożena Rojek

Papieskie nauczanie
P. N.
Strona główna

Archiwum

Odszedł Pasterz nasz, co ukochał lud
Z liturgii Wielkiego Piątku
Z listu pasterskiego Księdza Arcybiskupa Mariana Gołębiewskiego Metropolity WrocławskiegoW duchu solidarności z całym Kościołem, z bólem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Jana Pawła II, wielkiego Papieża, który przez niemal 27 lat służył gorliwie Bogu i prowadził Kościół bezpiecznymi drogami wiary i Ewangelii.

Dziękujemy Bogu za Tego niezwykłego następcę św. Piotra, który na Stolicę Apostolską powołany został z Krakowa w dniu 16 października 1978 r. i od tego dnia służył Kościołowi i ludziom w sposób niezwykle nowoczesny, zachowując przy tym wierność całej tradycji apostolskiej.

Jan Paweł II stawał się często głosem pozbawionych głosu i obrońcą najsłabszych oraz pokrzywdzonych, i dlatego bronił prawa do życia od poczęcia aż do naturalnej śmierci. Nieustannie demaskował niesprawiedliwe konflikty wojenne, promował inicjatywy pokoju i braterstwa wśród wszystkich religii i ludzi. Wielki ewangeliczny humanizm Ojca Świętego promieniował autentycznym szacunkiem do każdego człowieka.

Żarliwie miłował Boga, utwierdzał wiarę i dlatego szczerze kochał ludzi. Miał dla nich szacunek i czas, szukał ich i potrzebował dla skutecznego realizowania swojej misji. Dzięki Niemu autorytet Kościoła osiągnął w naszych czasach bardzo wysoki poziom.

Proszę Was, Bracia i Siostry, niech trwa modlitwa za śp. Umiłowanego Jana Pawła II – pierwszego Papieża Polaka, którego pokornie polecamy Bożemu Miłosierdziu z ufnością, prosząc Go o wstawiennictwo za nami, abyśmy również mogli – po godnym życiu – przekroczyć próg wieczności z nadzieją zmartwychwstania.

Ufamy, że Jan Paweł II powiększy grono świętych i już dziś modli się za nas u tronu Bożego.