Marzec 2007

Orędzie na Wielki Post
Papież Benedykt XVI

Kontemplować oblicze Chrystusa
ks. Antoni Kiełbasa

Święta służąca
ks. Bogusław Konopka

Duchowa adopcja


Życie!
Aneta Wiśniewska

Na "ojcowiźnie" bez zmian?
Anna Litwin

Trudne dzieje biskupa Nankiera
Anna Sutowicz

Święta Anna na Widawie
Artur Adamski

Status pokrzywdzonych dla biskupów
Stanisław A. Bogaczewicz

Teologia i współczesność
Leon Miodoński

Nasz ciąg dalszy... niepewny?!
Grażyna Ślęzak

Miłość i sprawiedliwość
Mateusz Godek

Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Henrykowie
ks. Jacek Froniewski

Leksykon Liturgii
ks. Marcin KołodziejStrona główna

Archiwum

Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Henrykowie
ks. Jacek FroniewskiKatolickie Liceum Ogólnokształcące im. bł. Edmunda Bojanowskiego w Henrykowie powstało w 2002 roku z inicjatywy ks. kard. Henryka Gulbinowicza. Liceum mieści się w pięknym pocysterskim klasztorze otoczonym parkiem. Z założenia jest to szkoła przede wszystkim dla uzdolnionej młodzieży męskiej z ubogich terenów wiejskich Archidiecezji Wrocławskiej, ale przyjmowani są chłopcy z całego Dolnego Śląska. Wielkim atutem szkoły jest internat i rozbudowany system stypendialny – mimo iż szkoła jest prywatna nikt nie płaci za naukę, a uczniowie z uboższych rodzin wnoszą tylko symboliczne opłaty za internat. Tak duża pomoc socjalna jest możliwa dzięki ofiarności kapłanów Archidiecezji Wrocławskiej, którzy regularnie wspomagają materialnie to dzieło.
W roku szkolnym 2006/2007 uczniowie klas pierwszych kształcą się w dwóch klasach o profilach humanistyczno-informatycznym i humanistyczno-dziennikarskim. Nabór na przyszły rok szkolny przewiduje profile: humanistyczno-informatyczny i humanistyczno–europejski. Więcej informacji na temat warunków naboru do szkoły można znaleźć na stronie internetowej szkoły: www.klo.henrykow.prx.pl . W roku 2005 szkołę opuścili pierwsi absolwenci. Trzeba podkreślić, że szkoła dała diecezji wielu kandydatów do kapłaństwa – 10% ubiegłorocznych maturzystów wstąpiło do naszego seminarium. Atutem szkoły jest młoda kadra i relatywnie małe zespoły klasowe – nie więcej jak 25 uczniów w klasie. Szkoła prowadzi bardzo wiele zajęć pozalekcyjnych dla swoich uczniów, gdzie każdy może rozwijać swoje talenty. 100 ze 120 uczniów szkoły mieszka w internacie, który zapewnia bardzo dobrą opiekę wychowawczą i formacyjną ze strony księży wychowawców.