Marzec 2006

Nowy polski kardynał

Orędzie Ojca Świętego Benedykta XVI na Wielki Post 2006

Ku Instytutowi Europejskiemu we Wrocławiu
Rozmowa z prof. Jerzym Buzkiem

Kościół a polityka
ks. Tadeusz Zasępa

Krzyże pokutne
Alina Dopart

W obronie życia
Bożena Rojek

Kapelan dolnośląskiej policji
Rozmowa z ks. Stanisłąwem Stelmaszkiem

Motyw krzyża w witrażach kościoła Świętego Krzyża we Wrocławiu
Danuta i Tomasz Lesiów

Pożegnanie z papieżem Janem Pawłem II
ks. Michał Machał

Zanim powstała dzielnica czterech świątyń
Artur Adamski

Wrocławscy biskupi pomocniczy (2)
ks. Piotr Nitecki

Z dziejów bagieńskiego domu zakonnego salwatorianów

Sam decyduj, na co idą Twoje podatki
Strona główna

Archiwum

Sam decyduj, na co idą Twoje podatkiJuż po raz trzeci, osoby fizyczne mogą przekazać 1% swojego podatku dochodowego na rzecz organizacji pożytku publicznego – zamiast do Budżetu Państwa.
Jedną z takich organizacji jest Caritas Archidiecezji Wrocławskiej, która została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 000219742.
Jeśli chcesz, aby Twoje pieniądze przekazano na konkretne cele społeczne, możesz wpłacić 1% na konto organizacji, której ufasz od lat.
Jeden procent podatku dla Caritas to wakacje dla 100 tysięcy dzieci, to codzienna żywność dla 850 tysięcy najuboższych Polaków, to 100 tysięcy ciepłych posiłków dla dzieci w szkołach i świetlicach, to nowe hospicja, warsztaty dla osób niepełnosprawnych, placówki dla samotnych matek i osób bezdomnych oraz wiele innych dzieł.
Sam zdecyduj, do kogo trafią Twoje podatki!


Jak przekazać 1% podatku na rzecz Caritas?

1. Oblicz 1% z ogólnej kwoty podatku dochodowego. Znajdziesz ją w formularzu PIT-36 w poz. 178, PIT-37 w poz. 110 lub PIT-28 w poz. 102,

2. Wpisz obliczony 1% podatku (w zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy) do zeznania podatkowego (PIT-36 poz. 179, PIT-37 poz. 111 lub PIT-28 poz. 103).

3. Odejmij wartość 1% podatku od ogólnej sumy należnego podatku.

4. Wpisz wartość podatku, pomniejszoną o 1%, do zeznania podatkowego (PIT-36 poz. 180, PIT-37 poz. 112, PIT-28 poz. 104).

5. Zanim złożysz zeznanie podatkowe we właściwym dla Ciebie urzędzie skarbowym (nie później niż do 2 maja 2006 r.), wpłać obliczoną wcześniej kwotę 1% na konto Caritas, umieszczając na przekazie bankowym swoje dane (imię, nazwisko, adres) oraz dane Caritas:

CARITAS ARCHIDIECEZJI WROCŁAWSKIEJ
ul. Katedralna 7
50-328 Wrocław
PKO BP SA III O/Wrocław
22 1020 5242 0000 2902 0137 9452


6. Pamiętaj o dopisku "1% podatku na organizację pożytku publicznego".

7. Zachowaj odcinek przekazu bankowego. Stanowi on dowód przekazania 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego.

8. Z działalnością Caritas zapoznasz się na stronie internetowej www.wroclaw.caritas.pl.