Luty 2001

W służbie najuboższym

Uczony i gorliwy pasterz

Samorządny umysł

Światło dla odrzuconych

Obecność Chrystusa w znaku jedności wierzących

Ks.Luigi Giussani

Na służbie u Królowej

Nowy biskup z Wrocławia

Nie-zwykła szkoła

550 lat kościoła na wrocławskim Ołtaszynie

W poszukiwaniu szczęścia

Śląskie Castel Gandolfo

Czy niechodzenie na religię jest grzechem?
Strona główna

Archiwum

KS. LUIGI GIUSSANI - założyciel Comunione e Liberazione


"Nie czuję się założycielem - przez całe życie próbowałem po prostu żyć katolicką wiarą, przekazaną mi przez matkę i przez nauczycieli w seminarium." ks. Luigi Giussani

Luigi Giussani przyszedł na świat w 1922 roku w Desio, w okolicach Mediolanu. Codzienne postawy wiary przejmuje od matki, Angeli. Ojciec Beniamino, pochodzący z rodziny pielęgnującej umiejętności artystyczne, grawer i restaurator mebli, zaprasza nieustannie Luigiego do poszukiwania racji rzeczy.

Bardzo młodo wstępuje Luigi Giussani do seminarium diecezjalnego w Mediolanie, podejmując studia. kończy je na Wydziale Teologicznym w Venegono.

Oprócz formacji kulturalnej oraz pełnych szacunku i żywych więzi z niektórymi profesorami, Venegono okaże się dla księdza Giussaniego ważne ze względu na doświadczenie rzeczywistego towarzystwa z niektórymi kolegami - jak Enrico Manfredini, przyszły arcybiskup Bolonii - wspólnie odkrywającymi wartość powołania, wartość realizującą się w świecie i dla świata.

Po święceniach kapłańskich zaczyna ksiądz Giussani swoje nauczanie przy seminarium w Venegono. W tamtych latach specjalizuje się w studiach nad teologią wschodnią (w szczególności nad słowianofilami), nad teologią protestancką w Ameryce, oraz w pogłębianiu rozumnej motywacji przylgnięcia do wiary i do Kościoła.

W połowie lat pięćdziesiątych rezygnuje z nauczania w seminarium na rzecz szkoły średniej. Przez dziesięć lat, od 1954 do 1964 roku naucza w Liceum Klasycznym im. Berchet w Mediolanie.

Zaczyna wtedy swą aktywność naukową i publicystyczną w kierunku zwrócenia uwagi, wewnątrz jak i poza kościołem katolickim, na problem wychowania. Obok innych prac redaguje hasło "Wychowanie" we włoskiej Encyklopedii Katolickiej.

Od 1964 do 1990 prowadzi katedrę Wstępu do Teologii przy Uniwersytecie Katolickim w Mediolanie. Kilkakrotnie przebywa na stażu naukowym w Stanach Zjednoczonych.

Dzisiaj ksiądz Luigi Giussani kieruje Ruchem Comunione e Liberazione (Komunia i Wyzwolenie), przewodnicząc jego Radzie Generalnej.

Przewodniczy ponadto diakonii centralnej będącej organem kierowniczym Bractwa Comunione e Liberazione, stowarzyszenia uznanego przez Papieską Radę ds. Świeckich.

Jest konsultantem Kongregacji ds. Duchowieństwa oraz Papieskiej Rady ds. Świeckich.

Z rąk Jana Pawła II przyjął w 1983 roku tytuł Prałata Honorowego Jego Swiątobliwości.

W 1995 roku przyznano mu Międzynarodową Nagrodę Kultury Katolickiej.