Styczeń 2009

Nowy rok duszpasterski w Archidiecezji Wrocławskiej
Rozmowa z ks. Marianem Biskupem

Katoliku, jesteś sacer!!!
Ks. Rafał Kowalski

Noworoczne postanowienia
Anna Żarowska

Święta, święta i po świętach…
RK

Debata o Trzech Królach
Justyna Maciejewska

Kleryk też może zostać św. Mikołajem
Paweł Kucia

Bazylika Mniejsza w Ziębicach
Ks. Antoni Kiełbasa SDS

Biskup polsko-niemieckiego pojednania
Ks. Józef Pater

Pornografia
Krzysztof Kwaśniewski

Adopcja Serca chrześcijańską pomocą bliźniemu – głos w dyskusji
Konrad Czernichowski

Czy przyjmą państwo księdza po kolędzie?
ML

„Festung Breslau” w oczach Niemców
Piotr Sutowicz

Kiedy Kościół może orzec „nieważność małżeństwa”?
Z ks. Bolesławem Orłowskim rozmawia Bożena Rojek

W jeden dzień do św. Ojca Pio i św. Mikołaja z Radiem Rodzina
Arkadiusz Filipowski

Dalajlama we Wrocławiu
Sławomir Bernaś

Strona główna

Archiwum

Czas oczekiwania
O nowym roku duszpasterskim w archidiecezji wrocławskiej pod hasłem „Otoczmy troską życie”
z ks. Marianem Biskupem, Wikariuszem Biskupim ds. Duszpasterstwa,
rozmawia Magdalena LewandowskaJak przedstawia się nowy rok duszpasterski w naszej archidiecezji?
Obecny rok duszpasterski rozpoczął się pierwszą niedzielą adwentu – tym razem pod hasłem „Otoczmy troską życie”. To temat ogólnopolski, ale każda diecezja stara się w praktyczny sposób przenieść go na swój teren. Zasadniczo nasza archidiecezja rozpoczęła przygotowanie do realizacji tego programu już we wrześniu, pielgrzymką duchowieństwa i wiernych archidiecezji na Jasną Górę. Temat tej pielgrzymki brzmiał „Z Maryją w służbie życiu”. Prosiliśmy Matkę Bożą, aby pomogła nam ten temat dobrze w naszej archidiecezji zgłębić i zrealizować. Ponieważ jeszcze w ubiegłym roku zostały podjęte przez Metropolitę Wrocławskiego Mariana Gołębiewskiego dwie ważne inicjatywy duszpasterskie – recepcja Katechizmu Kościoła Katolickiego i peregrynacja relikwii św. Joanny Beretty Molli, chcemy je kontynuować. Jeżeli chodzi o recepcję Katechizmu, to w ubiegłym roku wydana została pierwsza część pomocy duszpasterskich „Credo. Tak będziesz wierzył”. Obecny rok poświęcony jest liturgii i modlitwie – „Tak będziesz w jedności z Chrystusem i Kościołem”. Temat ten mocno koresponduje z ogólnopolskim tematem pastoralnym.

Z ogólnopolskim programem „Otoczmy troską życie”?
Tematy te współpracują ze sobą. Gdy chodzi o hasło „Otoczmy troską życie” nie możemy dać się zamknąć powszechnemu rozumieniu dotyczącemu tylko troski o życie poczęte i o koniec życia, czyli przeciwdziałanie aborcji i przeciwdziałanie eutanazji. To jest początek i koniec, ale między początkiem a końcem jest całe życie, i to życie rozumiane różnorako. Idąc tropem rozwojowym – od dziecka do wieku sędziwego, kiedy dzieje się tak wiele: dorastanie, dojrzewanie, podejmowanie nowych zadań, odkrywanie swego powołania. Biorąc pod uwagę inne kryteria mamy życie biologiczne, życie duchowe, jeżeli chodzi o nas wierzących mamy życie wiarą, życie sakramentalne, życie wieczne. Idąc powołaniowo będziemy mówili o życiu rodziny, małżeństwa, życiu konsekrowanym. Uwieńczeniem całego naszego życia ma być dom w wieczności – życie wieczne. Pięknie w ogólnopolski program wpisuje się peregrynacja relikwii św. Joanny Beretty Molli – relikwie te odwiedziły w ubiegłym roku 224 parafie naszej Archidiecezji, 26 dekanatów. Rok 2009 to parafie miasta Wrocławia. Peregrynacja rozpocznie się w wigilię Niedzieli Miłosierdzia, a zakończy się 26 września w archikatedrze wrocławskiej. Temat peregrynacji to „Obronić godność małżeństwa i rodziny”. A przecież małżeństwo i rodzina to podstawy życia. Tak więc otoczyć troską małżeństwo i rodzinę, z różnych stron patrząc: państwa, instytucji, także Kościoła, to po prostu otoczyć troską życie. Peregrynacja to bardzo dobry czas do modlitwy właśnie w intencji małżeństw i rodzin, tych, które swoje powołanie realizują i są szczęśliwe i tych, które przeżywają kłopoty, kryzysy, rozterki, także w intencji tych, o których można powiedzieć, że „zawiedli się na miłości”.

Rok 2009 to także dalszy ciąg Roku św. Pawła.
Tak. Oprócz ogólnopolskiego hasła „Otoczmy troską życie” mamy ogólnokościelny program wypływający z Roku św. Pawła. Połowa tego roku jest już za nami. Opracowaliśmy w naszej archidiecezji wiele propozycji w wymiarze parafialnym, katechetycznym i archidiecezjalnym. Ale podstawową myślą jest, aby właśnie w temacie „Otoczmy troską życie” wykorzystać przebogatą naukę św. Pawła, zapoznać się z nią, wdrożyć ją w życie osobiste, rodzinne, parafialne. I to jest podstawa do dalszych konkretnych działań w Roku św. Pawła.

Jak będą wyglądały te działania w parafiach, w archidiecezji?
Specjalnego charakteru nabierze w tym roku na pewno 25 marca, Dzień Świętości Życia. w maju odbędą się Archidiecezjalne Dni Rodziny: „Otoczmy troską życie i rodzinę” na kanwie Listów św. Pawła, zaplanowana jest także archidiecezjalna Pielgrzymka „Śladami św. Pawła”. Chcielibyśmy również, aby Boże Ciało, które jest naszym manifestacyjnym wyznaniem wiary, nawiązywało do tematu życia, by wszelkie dekoracje ołtarzy uwzględniały hasło „Otoczmy troską życie” i Rok św. Pawła. w wymiarze katechetycznym proponujemy katechezy o życiu i działalności św. Pawła Apostoła, czytanie Listów Pawłowych przez uczniów gimnazjalnych i licealnych, wystawy o św. Pawle w szkołach i parafiach, konkurs „Znam i naśladuję św. Pawła Apostoła”. Chcemy również 2 lutego, Dzień Życia Konsekrowanego, powiązać z teologią św. Pawła. Liturgia tego dnia rozpocznie się w kościele św. Piotra i Pawła na Ostrowie Tumskim, a później w uroczystej procesji przejdziemy do Katedry. Będzie również specjalny Wielkopostny Dzień Skupienia dla duchowieństwa, przy kościołach odpustowych pod wezwaniem św. Pawła. Dniem jednoczą cym całą archidiecezję będzie 25 każdego miesiąca – Msza św. w każdej parafii w tym dniu, z wyjątkiem Bożego Narodzenia, sprawowana jest jako uroczysta Eucharystia o św. Pawle.

Czyli w nowym roku archidiecezja łączy w swoim programie duszpasterskim trzy tematy?
Nie jest to łatwe zsynchronizować program wiodący, ogólnokościelny – Rok św. Pawła – z ogólnopolskim – „Otoczmy troską życie” i z tematem podejmowanym w archidiecezji, recepcją Katechizmu Kościoła Katolickiego – „Tak będziesz w jedności z Chrystusem i Kościołem”. Ksiądz Arcybiskup potrafi to tak inspirować, aby wykorzystać wszystkie te programy w realizacji podjętych inicjatyw duszpasterskich. Przykładem może być piesza pielgrzymka na Jasną Górę, której tematem w tym roku będzie liturgia i „Tak będziesz w jedności z Chrystusem i Kościołem”, również w nawiązaniu do św. Pawła.

Będziemy się więc w tym roku w sposób szczególny pochylać nad wartością życia.
Życie jako wartość najwyższa. Życie, które ma w sobie zakodowaną powinność otoczenia go specjalną troską – otoczenia przez tego, który przeżywa swój dar życia i przez różnorakie instytucje, państwo i Kościół. Ten rok ma nas inspirować i ukierunkowywać do wzmacniania kultury życia przeciwko kulturze śmierci. Żyć to brzmi dumnie.

Jak wprowadzać ten program duszpasterski w nasze codzienne życie, do naszych rodzin, małżeństw?
Myślę, że wielką pomocą w czerpaniu z tego programu duszpasterskiego jest właśnie peregrynacja relikwii św. Joanny Beretty Molli, wspaniałej matki, wspaniałej żony, która daje przykład doskonałej miłości do drugiego człowieka i do Chrystusa. I tu mamy odpowiedź na pytanie: Jak postępować w rodzinach? – Oczywiście, miłować się! Jeżeli będziemy się wzajemnie miłować, a takie jest przecież źródło małżeństwa i źródło rodzicielstwa, to i życie będzie otaczane troską. Jeżeli po peregrynacji relikwii w parafii młoda kobieta podchodzi do duszpasterza i mówi, że chciała zabić dziecko, które nosi pod sercem, ale dzięki tej peregrynacji ona je pokochała i maleństwo będzie żyło – to dla nas ważny znak. Postawić na miłość, uwierzyć miłości, uwierzyć w miłość. Powinniśmy kierować się słowami św. Pawła z Listu do Koryntian: Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest. Miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą; nie dopuszcza się bezwstydu, nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego; nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współweseli się z prawdą. Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma. Miłość nigdy nie ustaje (…)”.

Bardzo dziękuję za rozmowę.