Styczeń 2006

Nowy biskup we Wrocławiu
ks. abp Marian Gołębiewski

Benedykt XVI do Kościoła w Polsce

Kościół – przestrzeń otwarta
ks. Piotr Nitecki

Zdrowy rozsądek
Bartłomiej Kazubski

Wrocławskie siostry św. Edyty Stein
Piotr Stefaniak

Adwokatura na Dolnym Śląsku
Maciej Korta

Pijany za kierownicą
ks. Tadeusz Reroń

Wrocławski Mikołajów
Artur Adamski

Już jest...
Kazimierz F. Papciak SSCC

Między słowami i Słowem
Wiesława Tomaszewska CR

Trzeba nam ożywić wiarę
Bożena Rojek
Strona główna

Archiwum

Nowy biskup we Wrocławiu
Komunikat Arcybiskupa Metropolity WrocławskiegoUmiłowani w Panu Archidiecezjanie,

W pierwszym moim słowie skierowanym do Was w Roku Pańskim 2006 z radością powiadamiam, że Ojciec Święty Benedykt XVI ustanowił nowego biskupa pomocniczego dla lokalnego Kościoła Wrocławskiego, powołując do tej godności ks. prałata prof. dr hab. Andrzeja Siemieniewskiego.

Biskupi – jak uczy Sobór Watykański II – postawieni przez Ducha Świętego, jako pasterze dusz sami zajmują miejsce Apostołów oraz zostają posłani, aby wraz z papieżem i pod jego władzą zapewnić trwałość dziełu Chrystusa, wiecznego Pasterza. Chrystus bowiem dał Apostołom oraz ich następcom nakaz i władzę, by nauczali wszystkie narody, uświęcali ludzi w prawdzie oraz obejmowali ich troską pasterską. Z tej racji biskupi stali się przez Ducha Świętego, który został im dany, prawdziwymi i autentycznymi nauczycielami wiary, kapłanami: i pasterzami (DB 2).

Ksiądz profesor Andrzej Siemieniewski – który przez święcenia biskupie zostanie obdarzony tą świętą władzą i apostolskim posłannictwem – urodził się 8 sierpnia 1957 r. we Wrocławiu. Środowisko parafialne, a przede wszystkim dom rodzinny przekazał mu głęboką wiarę, nauczył go kochać Boga, Ojczyznę i każdego człowieka, a także cenić ludzi trudnej, codziennej pracy.

Po ukończeniu II Liceum Ogólnokształcącego we Wrocławiu i po trzyletnich studiach na Politechnice Wrocławskiej – idąc za głosem powołania – obecny Nominat wszedł na seminaryjną drogę przygotowania do kapłaństwa. Jako absolwent Papieskiego Wydziału Teologicznego i Metropolitalnego Wyższego Seminarium Duchownego we Wrocławiu, w dniu 1 czerwca 1985 roku, przyjął święcenia kapłańskie w Archikatedrze Wrocławskiej z rąk mojego Poprzednika na stolicy Arcybiskupów Wrocławskich, Księdza Kardynała Henryka Gulbinowicza.

Po święceniach – przez dwa lata – pracował w duszpasterstwie jako wikariusz w parafii pod wezwaniem Św. Stanisława, Biskupa i Męczennika, w Świdnicy. W latach 1987-1991 odbył studia specjalistyczne na Wydziale Teologicznym Papieskiego Uniwersytetu św. Tomasza z Akwinu w Rzymie, gdzie w roku 1991 uzyskał tytuł doktora teologii z zakresu teologii duchowości.

Od roku 1991 Biskup Nominat pełnił liczne i odpowiedzialne funkcje w Archidiecezji, jak: ojciec duchowny alumnów w Metropolitalnym Wyższym Seminarium Duchownym oraz adiunkt przy Katedrze Teologii Życia Wewnętrznego. W kolejnych latach obowiązki ks. Siemieniewskiego poszerzyły się znacznie, powierzono Mu bowiem funkcję asystenta kościelnego Młodzieżowych Ruchów i Stowarzyszeń Kościelnych. W roku 1997 został powołany na kierownika Katedry Teologii Duchowości w Papieskim Wydziale Teologicznym, w roku zaś następnym uzyskał tytuł doktora habilitowanego teologii duchowości. Pełnił też – przez jedną kadencję – funkcję prorektora Papieskiego Wydziału Teologicznego. W roku 2004 mianowany Wikariuszem Biskupim do spraw stałej formacji kapłanów, z tego tytułu należy też do Rady Kapłańskiej Archidiecezji Wrocławskiej. W dowód uznania dla pełnej poświęcenia i zaangażowania pracy Nominata, Ojciec Święty Benedykt XVI, na początku swego pontyfikatu, zaliczył Go do grona swoich Honorowych Kapelanów.

Biskup Nominat jest szeroko znany i ceniony jako kaznodzieja, konferencjonista i rekolekcjonista pracujący chętnie zarówno z duchowieństwem diecezjalnym i zakonnym, jak również z laikatem, zwłaszcza z młodzieżą uczestniczącą w pracach ruchów i stowarzyszeń o profilu formacyjno-modlitewnym.

Przy wszystkich swoich bogatych zajęciach, Ksiądz Biskup Nominat ciągle pogłębia swoją formację intelektualną i poszerza swój dorobek naukowy, dowodem tego jest między innymi fakt, że tylko w latach 2001-2004 opublikował 27 samodzielnych jednostek wydawniczych.

Święcenia biskupie nasz Dostojny Nominat przyjmie w sobotę 11 lutego br., o godz. 11°° w Archikatedrze Wrocławskiej. Do udziału w tej uroczystości zapraszam Duchowieństwo Diecezjalne i Zakonne Archidiecezji oraz tych spośród laikatu, którym warunki pozwolą przybyć w tym dniu do Matki kościołów Archidiecezji. Liczę szczególnie na obecnych i byłych studentów Papieskiego Wydziału Teologicznego, w którym nasz Nominat pracuje nieprzerwanie od roku 1991. Gorąco polecam osobę Księdza Biskupa Nominata modlitwom Ludu Bożego Archidiecezji Wrocławskiej. Trzeba Mu wypraszać moce Ducha Świętego, aby jako dobry pasterz z miłością i oddaniem służył lokalnemu Kościołowi Świętemu na Dolnym Śląsku.

Proszę także o modlitwy w intencji pozostałych biskupów i kapłanów, którzy sprawują święte posłannictwo pasterzowania w Archidiecezji Wrocławskiej. Spoczywa bowiem na nich trudne i odpowiedzialne zadanie umacniania wiary, nadziei i miłości pośród ludu Bożego we współczesnym świecie.

Całym sercem polecam Was, Drodzy Archidiecezjanie, a w szczególności Biskupa Nominata Andrzeja, macierzyńskiej opiece Królowej Polski oraz świętej Jadwigi Trzebnickiej i wszystkich naszych Świętych Patronów.

Nasz Pan Jezus Chrystus, Którego Tajemnicą Wcielenia i Narodzenia w tych dniach szczególnie się radujemy, niech zwróci ku Wam swoje Oblicze i niech Was napełni miłością i pokojem.


Marian Gołębiewski
Arcybiskup Metropolita Wrocławski