Wydawca: Kuria Metropolitalna Wrocławska
Redaktor naczelny: p.o. ks. Aleksander Radecki

Biuro redakcji czynne od poniedziałku do piątku w godz. od 9:00 do 13:00.

Adres redakcji:
ul. Katedralna 13
50-328 Wrocław; tel. 71-327-11-16
e-mail: nowezycie@archidiecezja.wroc.pl

 

Copyright (c) Nowe Życie. Wszelkie prawa zastrzeżone.