Synod diecezjalny

List do Kościoła w Tiatyrze

List do Kościoła w Tiatyrze

W liście zawarta jest pochwała dla jego członków za rozwój duchowy,który pomnaża dobro. Słabością chrześcijan z Tiatyry jest jednakbrak zdecydowania wobec fałszywej nauki.KS. JAN KLINKOWSKILegnicaTiatyra, ilustracja ze Słownika biblijnego, wydanego przez Philipa...

Kościół słucha Ducha

Kościół słucha Ducha

Etap presynodalny przypomina już trochę „diecezjalne rekolekcje” –cała diecezja żyje w tym samym rytmie słowa Bożego.BP MACIEJ MAŁYGAWrocław Synod to wspólne słuchanie Ducha Świętego w rozpoznawanych kwestiach ROMAN KOSZOWSKI/FOTO GOŚĆCoraz lepiej słuchamy Listów do...

Synodalność w początkach Kościoła

Synodalność w początkach Kościoła

Spotkania biskupów danego regionu były nazywane „synodami”od greckich określeń „syn” – „razem, wspólnie” i „hodós” – „droga, podróż”.KS. ADAM ŁUŹNIAKWrocław Sobór nicejski. Ikona Michaela Damaskenosa, XVI w. Przechowywana w Muzeum Sztuki Sakralnej w kościele św....

Pierwszeństwo słuchania Boga

Pierwszeństwo słuchania Boga

Dziś to my jesteśmy adresatami listów do siedmiu Kościołów z Apokalipsy św. Jana.Siedem Kościołów jest w nas, a skierowane do nich słowatrzeba odnieść do naszego życia.S. MARIA CZEPIEL CSSEWrocławS. Maria Czepiel CSSE podczas katechezy SEKRETARIAT SYNODU ARCHIDIECEZJI...

Dlaczego synod diecezjalny?

Dlaczego synod diecezjalny?

Synod Archidiecezji Wrocławskiej należy rozpatrywać w perspektywie słów-kluczy.Są to komunia, formacja, misja.ADRIANA KWIATKOWSKAWrocław Młodzież podczas synodalnej modlitwy w katedrze wrocławskiej MAGDALENA LEWANDOWSKAKościół jest jak mieszkanie z osobnymi pokojami,...

Synodalność w życiu Kościoła według zamysłu papieża Franciszka

Synodalność w życiu Kościoła według zamysłu papieża Franciszka

Papież Franciszek chce włączyć w kształtowanieKościoła każdego z nas przez rozeznawaniewoli Bożej i zmysł wiary.KS. JACEK FRONIEWSKIWrocław Spotkania presynodalne gromadzą ludzi zaangażowanych w życie kościoła. Na zdjęciu: Ks. Tomasz Kowalski podczas presynodalnego...

Wracamy do źródeł chrześcijaństwa

Wracamy do źródeł chrześcijaństwa

Nasz kościół lokalnyprzygotowuje się doII Synodu ArchidiecezjiWrocławskiej. O powodachjego zwołania,przygotowaniachi potrzebiemodlitwy za synodz ks. Jackiem Kicińskim CMF,biskupem pomocniczymArchidiecezji Wrocławskiej,rozmawiaKS. ŁUKASZ ROMAŃCZUK„Nowe Życie”Synod to...

List do Kościoła w Pergamonie

List do Kościoła w Pergamonie

Chrześcijanom przypomina się, że Chrystus jest sędzią dzierżącym miecz – słowoskierowane ku ludziom. Obietnica „manny ukrytej”, którą otrzymają zwycięzcy,jest przeciwstawiana grzechowi polegającemu na uczestnictwie w bałwochwalczychucztach. Biały kamień wskazuje na...

Najpierw komunia

Najpierw komunia

Komunia, formacja i misja to słowa-klucze synodu.Na początku drogi presynodalnej uczymy się być razem.BP MACIEJ MAŁYGAWrocław Spotkanie presynodalne w parafii Najświętszej Marii Panny Różańcowejna wrocławskich Złotnikach MATERIAŁY PRASOWE SEKRETARIATU SYNODUPresynod...

List do Kościoła w Smyrnie

List do Kościoła w Smyrnie

WYTRWAĆ PRZY CHRYSTUSIE W PRZEŚLADOWANIACHOpowiedzenie się za Chrystusem może oznaczać niebezpieczeństwolub utratę życia. Wybór postawy wierności Boguto nadzieja zbawienia w przyszłości.KS. JAN KLINKOWSKILegnicaStarożytna agora w Smyrnie (dzisiejszy Izmir, Turcja)....

Diecezjalny synod o nawróceniu i odnowie życia Kościoła

Diecezjalny synod o nawróceniu i odnowie życia Kościoła

W październiku nasz lokalny Kościół jest już po pierwszych doświadczeniachsynodu diecezjalnego. Zakończyły się spotkania zespołów synodalnychw setkach parafii i trzynastu rejonach. Pierwsze przeżycia, pierwsze oceny, wnioski,radości i smutki, kolejne pomysły i...

List do Kościoła w Efezie

List do Kościoła w Efezie

W POSZUKIWANIU PIERWOTNEJ MIŁOŚCIW dniu pięćdziesiątnicy, w czasie zesłania Ducha Świętego, wśród zgromadzonychdoświadczających tego daru byli mieszkańcy Azji (Dz 2, 9). Duchowym i administracyjnym centrum rzymskiej prowincji Azja był Efez.KS. JAN...

Diecezjalny synod o nawróceniu i odnowie życia Kościoła

Diecezjalny synod o nawróceniu i odnowie życia Kościoła

Wrzesień to pierwszy miesiąc przygotowania do synodu diecezjalnego.Wiążemy z nim sporo nadziei. Przede wszystkim dlatego, że od początkumyślimy o nim, modląc się. Ufamy więc, że nie jest to tylko nasz, ludzki pomysł.BP MACIEJ MAŁYGAWrocławHasłem przewodnim synodu są...