Społeczeństwo

O potworach w naszym umyśle

W STRONĘ PEŁNI ŻYCIA W naszym umyśle w ciągu dnia przewijają się tysiące myśli. Wielu z nas ma poczucie, że nie tylko prowadzimy dialogi z ludźmi, ale że w nas samych toczą się też nieustannie dialogi wewnętrzne. KS. JANUSZ MICHALEWSKI Świdnica ILUSTRACJA MWM...

Wrocławska polityka społeczna

MATERIAŁ PRZYGOTOWANY PRZEZ WROCŁAWSKIE CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZNEGO Skuteczna polityka społeczna to taka, która nie opiera nie na rozdawnictwie, ale na inwestycji środków. Wrocław jedną trzecią budżetu miasta przeznacza właśnie na szeroko pojęte sprawy społeczne....

Wspomnienie spotkania z Janem Pawłem II

Byłam ewangeliczką. Świeżo po konfirmacji. Nie pamiętam, dlaczego dałam się namówić na tę pielgrzymkę. Ale przyjaciółka miała wejściówkę na Partynice, trzeba było w nocy przewędrować z Biskupina na drugi koniec miasta – przygoda! Nie wiedziałam, ani po co, ani...

Rozbudzić aktywność, czyli Katolicka Nauka Społeczna w działaniu

Nie jest specjalnym odkryciem konstatacja, że nasze społeczeństwo pozostaje raczej bierne. Być może dzieje się tak na skutek zaborów połączonych ze skomplikowanymi dziejami wieku XX. Ostatnie lata, kiedy to ludzie mogli w sposób nieskrępowany zrzeszać się i realizować...

Prawa człowieka są także prawami Boga

ŚW. TOMASZ MORE (1478 –1535) Takie zdanie charakteryzujące poglądy i działalność św. Tomasza More’a wyraził św. Jan Paweł II w liście apostolskim w formie motu proprio, ogłaszającym go w 2000 r. niebieskim patronem rządzących i polityków. Mozaika z podobizną św....

Samorząd – pomiędzy polityką a służbą społeczności lokalnej

„Nic o nas bez nas”. Prawo do samostanowienia, do współdecydowania zwłaszcza w sprawach, które nas bezpośrednio dotyczą, to we współczesnym świecie podstawa funkcjonowania samorządów. Praca w ich strukturach powinna być definiowana jednoznacznie – jako służba...

Chrześcijańska wizja polityki

Myśl polityczna to jedna z form wysiłku intelektualnego człowieka nad kondycją jego samego i społeczeństwa, w którym żyje. KS. GRZEGORZ SOKOŁOWSKI „Nowe Życie” Giorgio La Pira (1904-1977), burmistrz Florencji w latach 1951-1957 i 1961-1965, 5 lipca 2018 roku papież...

Wszelka władza pochodzi od Boga

Od zarania dziejów obserwujemy, jak ludzie organizują się w grupy, klany, plemiona, narody. W każdym przypadku odnajdujemy jakąś postać lub zespół ludzi przejmujących przywództwo nad określoną społecznością. W ten sposób spotykamy się z jakąś formą władzy, którą...

Ludzie chcą czynić dobro

O tym, czym jest polityka, jaką rolę odgrywa w niej moralność oraz o perspektywach polityki europejskiej z senatorem Jarosławem Obremskim rozmawia WOJCIECH IWANOWSKI „Nowe Życie” Politycy Unii Europejskiej podczas audiencji u papieża Franciszka w 60. rocznicę...

Pan nas poprowadzi, byśmy odpoczęli i orzeźwili swoją duszę

W STRONĘ PEŁNI ŻYCIA Przyszedł czas kolejnych wakacji i urlopów. Wielu z nas zmęczonych pracą marzy, by czas odpoczynku odnowił nas, pozwolił zapomnieć o codzienności, ale jednocześnie, by napełnił nas energią do zmagania się z tym, co przyniesie przyszłość po...

Chwilo trwaj… czyli o tym, jak nie zmarnować urlopu

Właśnie rozpoczynamy czas, na który z utęsknieniem czekamy niemalże przez cały rok. Dla uczniów i studentów jest to czas wakacji, po rocznym trudzie nauki, dla pracujących – czas urlopu i wypoczynku. EWA PORADA Katowice Urlop ma być czasem relaksu. Ważne jest to, żeby...

Od zasady uczestnictwa do zasady pierwszeństwa

Zasada, o której pisaliśmy w ubiegłym miesiącu, mówiła o człowieku i jego społecznym wymiarze. Sam jednak fakt, że jest on otoczony przez grupy społeczne i instytucje, które mają względem niego pewne zobowiązania, nie wyczerpuje tego zagadnienia. Człowiek ma...

O jednym ze sposobów radzenia sobie z bólem życia

W STRONĘ PEŁNI ŻYCIA Dlaczego życie nieuchronnie wiąże się z bólem, pyta Russ Harris, autor książki Zrozumieć ACT. Terapia akceptacji i zaangażowania w praktyce. Jak zauważa, powodów jest mnóstwo. KS. JANUSZ MICHALEWSKI Świdnica ILUSTRACJA MWM Każdy człowiek przeżywa...

Wrocław – Miasto otwarte

MATERIAŁ PRZYGOTOWANY PRZEZ WROCŁAWSKIE CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZNEGO Dwie niehandlowe niedziele w miesiącu to okazja do spędzania czasu wolnego poza sklepami wielkopowierzchniowymi. To okazja do spotkań w parkach, na trasach rowerowych czy z przyjaciółmi. JACEK SUTRYK...

Koniec wieńczy dzieło

Nawet najlepsze zamiary nie są jeszcze decyzjami. Nawet najlepsze decyzje nie są jeszcze czynami, a nawet najlepsze czyny nie są dobre, jeśli nie prowadzą do dobra – finalnie. Dopiero widząc koniec, możemy powiedzieć, że coś było dobre. JOANNA NOSAL Oława Zanim...

Zasada społeczna

Nikt nie jest samotną wyspą, pisał Thomas Merton. Człowiek kształtuje się i realizuje we wspólnocie. RADOSŁAW MICHALSKI Wrocław-Florencja Pomnik Anonimowego Przechodnia we Wrocławiu RADOSŁAW MICHALSKI W poprzednich numerach pisaliśmy o wartości ludzkiego życia i...

O wielozadaniowości

W STRONĘ PEŁNI ŻYCIA Rozwój środków masowego przekazu, związanych zwłaszcza z Internetem, a także współczesnej technologii i szeroko rozumianego świata rozrywki spowodował, że człowiek ma możliwość podjęcia wielu aktywności nie tylko w różnym czasie, ale także...

Miasto wydarza się codziennie

Miasto nie jest bytem skończonym, ale jest dynamiczne, ciągle rozwija się i stawia przed zarządzającym nowe wyzwania. JACEK SUTRYK Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia Panorama Wrocławia MATERIAŁ PRZYGOTOWANY...

Współczesny Kohelet

Kohelet to bohater jednej z ksiąg mądrościowych Starego Testamentu, znany z poszukiwania sensu życia. Przemierzając świat, przeżywając kolejne doświadczenia, snując rozważania o ludzkiej mądrości, pracy, władzy czy przyjemności, poszukuje celu ludzkiej egzystencji....

Od ochrony życia do zasady społecznej, cz. 3

Zasada ochrony życia wynika w Nauce Społecznej Kościoła z zasady niezbywalnej godności każdego człowieka. RADOSŁAW MICHALSKI Wrocław-Florencja Kara powinna prowadzić do zrozumienia przez skazanego błędów, poprawy poprzez resocjalizację i...

Okulary szczęścia Santandreu

W STRONĘ PEŁNI ŻYCIA Święta Wielkanocne przez wspomnienie i uobecnienie faktu Zmartwychwstania Jezusa przypominają, jaki jest cel ludzkiego życia – jest nim życie w ufności, pokoju, radości oraz poczuciu spełnienia. Powstaje pytanie, dlaczego tak się jednak nie...

Senior – doświadczenie i aktywność

MATERIAŁ PRZYGOTOWANY PRZEZ WROCŁAWSKIE CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZNEGO Jednym z najpoważniejszych problemów, a jednocześnie wyzwań, jakie stają przed współczesnym światem Zachodu, jest kwestia starzenia się społeczeństw. JACEK SUTRYK Dyrektor Departamentu...