Społeczeństwo

Czy Bóg istnieje, czy…?

Czy Bóg istnieje, czy…?

Jedno jest pewne– fakt istnienia Boga i Jego przymiotów nie zależy od naszego widzimisię. Kreowanie Boga na obraz i podobieństwo swoje jest w związku z tym czynnością raczej żałosną. ELŻBIETA WARULIK Wrocław Od 21 do 24 lutego br. w Watykanie odbywał się szczyt...

Temperatura sporu

Temperatura sporu

Wszyscy mówią, że jest za wysoka, i co poza tym? Do końca nie wiadomo, czym jest.Najogólniej mówiąc, pojęcie bywa używane przez dziennikarzy, polityków, a czasemrównież politologów w sytuacjach, kiedy brakuje im jakiegoś logicznego argumentu,którego można by użyć...

Wrocławska Akademia Pierwszej Pomocy

Wrocławska Akademia Pierwszej Pomocy

MATERIAŁ PRZYGOTOWANY PRZEZ WROCŁAWSKIE CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZNEGO WAPP to nowy projekt miejski dla każdego.Bo każdy może pomagać. Tego uczymy. ŁUKASZ ŁASKAWIEC WCRS Podczas szkoleń WAPP uczymy, jak zachować się w różnych sytuacjachMATERIAŁY PRASOWE WCRS Temat wydaje...

O optymizmie

O optymizmie

W STRONĘ PEŁNI ŻYCIA Szukając czynników sprzyjających postawieodporności psychicznej, pomagającej nam radzić sobiez trudnymi sytuacjami, wskazuje się, że jednym z nichjest optymizm, przejawiający się przede wszystkimw pozytywnym nastawieniu do życia. KS. JANUSZ...

Wolność we współczesnym świecie…

Wolność we współczesnym świecie…

Wolność… czym jest? Gdybyśmy zadali sobie teraz pytanie,czy jesteśmy / czy czujemy się wolni, pewnie wielu z nas odpowiedziałoby twierdząco. EWA PORADA Katowice PIXABAY.COM W dzisiejszych czasach wiele mówi się o wolności, cieszymy się nią na co dzień…Rozumiemy przez...

O poczuciu wpływu na własne życie

O poczuciu wpływu na własne życie

W STRONĘ PEŁNI ŻYCIA Jednym z czynników sprzyjających odporności psychicznej, jak wskazująDoug Strycharczyk i Peter Clough w książce Odporność psychiczna.Strategie i narzędzia rozwoju, jest poczucie wpływu na własne życie. KS. JANUSZ MICHALEWSKI Świdnica GERD...

Nasza szansa

Nasza szansa

Europejskie Spotkania Młodych z 1989 i 1995 roku zostawiły we Wrocławiudobry ślad i równie dobrze zapisały się w pamięci ich uczestników. I piszę to ja, którysam tych wydarzeń nie pamiętam tak dokładnie. Wiem to jednak, gdyż po ogłoszeniu,że Taizé zagości we Wrocławiu...

Szlachetność

Szlachetność

Człowiek szlachetny to człowiek, który sam pilnuje swojego serca i postępowania.Nie trzeba go ani pouczać, ani rozliczać, ani nie da się go na niczym „przyłapać”. JOANNA NOSAL Oława RIALA/PIXABAY.COM Bo jego słowa i czyny są spójne. Nie deklaruje niczego na wyrost, a...

I zaniedbaniem…

I zaniedbaniem…

Wydarzenia w Gdańsku z niedzieli 13 stycznia i następująca po nichinformacja o śmierci prezydenta Pawła Adamowicza powinny raz jeszczeskłonić nas do myślenia o sile słów. RADOSŁAW MICHALSKI Wrocław Paweł Adamowicz(1965–2019)Prezydent Gdańska(1998–2019)JAN...

Być przyjacielem samego siebie

Być przyjacielem samego siebie

W STRONĘ PEŁNI ŻYCIA Warto uświadamiać sobie prawdę, że podstawą posiadania wszelkich dobrych więziz Bogiem, z innymi oraz ze światem jest posiadanie dobrej relacji do siebie samego. KS. JANUSZ MICHALEWSKI Świdnica JONNY LINDNER/PIXABAY.COM Jedną z podstawowych...

10 lat Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego

10 lat Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego

MATERIAŁ PRZYGOTOWANY PRZEZ WROCŁAWSKIE CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZNEGO Razem można więcej! Już od dziesięciu lat zapraszamy do rozwoju i do współpracy wszystkich wrocławian. PIOTR LIS Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego Wymiana doświadczeń i wiedzy, łączenie zasobów...

Samotność w świecie Jak budować relacje?

Samotność w świecie Jak budować relacje?

Zjawisko braku relacji prowadzi do osamotnienia. W jaki zatem sposóbwe współczesnym świecie można budować głębokie relacje,wykorzystując proste sytuacje dnia codziennego? EWA PORADA Katowice GERD ALTMANN/PIXABAY.COM Nie chodzi tu o tworzenie „relacji” w wirtualnym...

W poszukiwaniu jedności

W poszukiwaniu jedności

Nauka Społeczna Kościoła nie wskazuje konkretnego systemu politycznego,który jej zdaniem byłby idealny. Nie może tego zrobić, bo ów idealny systemczy porządek nie istnieje. Każdy może zostać wypaczony,jak i (prawie) każdy, rozumnie wprowadzany,może przynieść wymierne...

Wielokultury w poszukiwaniu wspólnej przestrzeni

Wielokultury w poszukiwaniu wspólnej przestrzeni

MATERIAŁ PRZYGOTOWANY PRZEZ WROCŁAWSKIE CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZNEGO Wielokulturowość jest jednym zjawiskiem wyrażanym w liczbie pojedynczej.My mówimy o wielokulturach w liczbie mnogiej, bo nie ma jedynego właściwegowyjaśnienia wszystkich zjawisk kulturowych, które...

Samotność w sieci czy samotność w świecie?

Samotność w sieci czy samotność w świecie?

W dzisiejszych czasach określenie „samotność w sieci” już nikogo nie dziwi.Pojawia się wiele opracowań dotyczących skutków tworzenia „relacji”w wirtualnym świecie. Uzależnienie od telefonów komórkowych, tabletówczy komputera staje się zjawiskiem cywilizacyjnym. EWA...

W duchu odpowiedzialności

W duchu odpowiedzialności

Powinien się tutaj znaleźć kolejny odcinek cyklu o zasadach Nauki Społecznej Kościoła.Moim zdaniem – nie wprost – znajduje się właśnie. Wciąż jeszcze w roku 100-leciaodzyskania przez Polskę niepodległości chcę zwrócić uwagę na coś, według mnie,bardzo ważnego, na...

Pomysł na Wrocław

Pomysł na Wrocław

MATERIAŁ PRZYGOTOWANY PRZEZ WROCŁAWSKIE CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZNEGO Nasze miasto dzieli się na 48 osiedli. Każde z nich wymaga inwestycji – mniejszych lub większych. Każde powinno być zorganizowane w podobnym, jak dalece to tylko możliwe, standardzie. JACEK SUTRYK...

O temperamencie

O temperamencie

W STRONĘ PEŁNI ŻYCIA Obserwując zachowanie innych osób, często zastanawiamy się, skąd płyną różnice między nami widoczne w naszym postępowaniu. Psychologia próbuje wyjaśnić to zjawisko, odwołując się do takich pojęć, jak inteligencja, temperament, cechy osobowości czy...

Osobność

Osobność

W każdym stanie życia, w każdym wieku, w różnym stopniu: potrzebujemy ludzi. Oczywiście nie wszyscy tak samo. Są ludzie, którzy świetnie funkcjonują w samotności. Wybierają dystans i tego dystansu bronią. JOANNA NOSAL Oława PIXABAY.COM Dopóki jednak nawiązują i...

Ku pokrzepieniu serc wersja żydowska

Ku pokrzepieniu serc wersja żydowska

Nie minęło nawet 200 lat od powrotu z babilońskiego wysiedlenia, gdy mieszkańcy względnie autonomicznej perskiej prowincji Jehud znów dostali się pod obce panowanie. Działo się to w roku 332 przed Chr., gdy Aleksander znany nam pod przydomkiem Wielki, czyli Aleksander...

Michał Haniszewski wzór do naśladowania

Michał Haniszewski wzór do naśladowania

To był człowiek instytucja, który ze służby Bogu, Ojczyźnie i bliźniemu uczynił sens swego życia. Z różańcem w dłoni przemierzał miasto na rowerze, był niezastąpiony dla wrocławskich środowisk patriotycznych, kombatanckich, solidarnościowych i kościelnych. MAŁGORZATA...

Wojna i polityka

Wojna i polityka

STULECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI Chyba żadne z przystępujących do I wojny światowej mocarstw nie miało w swych planach odbudowy Państwa Polskiego. Mimo to w trakcie działań wojennych z takich czy innych powodów kwestia ta stopniowo się umiędzynaradawiała. PIOTR...

Bóg – Honor – Ojczyzna

Bóg – Honor – Ojczyzna

Dewiza ta ogniskuje w sobie triadę istotnych wartości pojawiających się na różnych płaszczyznach ponadtysiącletniej historii Polski. Wyrażają one swoistego rodzaju duchowy obraz – zespół idei – rzeczywistość, którą wyrazić można jako Polonitas – Polskość. STANISŁAW A....

Niepodległa

Niepodległa

Nie ma chyba miejsc i instytucji publicznych w Polsce, które nie przygotowywałyby się w tym roku do bardziej niż zwykle uroczystych obchodów wyjątkowej rocznicy – upływających w listopadzie tego roku równych stu lat od odzyskania przez Polskę niepodległości po latach...