Społeczeństwo

Wiele twarzy miasta

Wiele twarzy miasta

MATERIAŁ PRZYGOTOWANY PRZEZ WROCŁAWSKIE CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZNEGO „Oblicza Wrocławia” to audycja radiowa przedstawiająca społeczne życiestolicy Dolnego Śląska. Program można usłyszeć w dni powszedniena antenie Radia Rodzina, dzięki któremu dociera on nie tylkodo...

Duszpasterstwo, ale jakie…?

Duszpasterstwo, ale jakie…?

W ostatnich miesiącach w różnych gremiach – zarówno kapłanów, jak i świeckich– dyskutuje się o tym, jak będzie wyglądał Kościół i duszpasterstwo po pandemii, jakie podjąć działania, aby rozbudzić na nowo religijność i entuzjazm wiary. Poszukuje się nowatorskich...

Ojciec Maciej Zięba OP 1954–2020

Ojciec Maciej Zięba OP 1954–2020

Mądry, wnikliwy i po cichu charyzmatyczny Miałem zaszczyt cieszyć się przyjaźnią Ojca Zięby przez blisko 20 lat i myślę, że tak jak wszyscy inni, wiedziałem, że obcuję z kimś niezwykłym w jego odrębności: niepodobnym do innych księży, niepodobnym do innych...

Lekarz – zawód czy powołanie?

Lekarz – zawód czy powołanie?

Praca jest jednym z kluczowych elementów niezbędnych dla prawidłowegofunkcjonowania we współczesnym społeczeństwie. Dzięki niej możemy realizowaćwłasne ambicje, plany albo po prostu zaspokajać podstawowe potrzeby życiowe.Jednak od osób wykonujących pracę dotyczącą...

Zaszczepię się tak szybko, jak będzie to możliwe

Zaszczepię się tak szybko, jak będzie to możliwe

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. DOLNOŚLĄSKIEGO O szczepieniach, ochroniezdrowia na Dolnym Śląskuw czasie pandemiioraz opiece pocovidowejz MarcinemKrzyżanowskim,WicemarszałkiemWojewództwaDolnośląskiego,rozmawia WOJCIECH IWANOWSKI „Nowe Życie” Wojciech Iwanowski: Panie...

O potędze obecności rodziców w życiu dzieci

O potędze obecności rodziców w życiu dzieci

W STRONĘ PEŁNI ŻYCIA Jaka jest najważniejsza rzecz, jaką mogę zrobić dla swoich dzieci, by pomóc imodnieść sukces i poczuć się na świecie jak w domu? – pytają Daniel Siegeli Tina Payne Bryson w książce Potęga obecności. Jak obecność rodzicówwpływa na to, kim stają się...

Praca nad sobą

Praca nad sobą

W pracy nad sobą warto odróżnić to, nad czym da się pracować,od tego, co trzeba zaakceptować. I jak radzą psychologowie– mieć wobec siebie realistyczne oczekiwania. ALEKSANDRA ASZKIEŁOWICZ Wrocław Na początku nowego roku wielu z nas podejmuje decyzjeo rozpoczęciu...

O tym, co najważniejsze w małżeństwie

O tym, co najważniejsze w małżeństwie

„Patrząc na swoje małżeństwo z perspektywy lat, uważam, że najcenniejsze jest…”– takie pytanie znalazło się w ankiecie skierowanej do małżonków z archidiecezjikatowickiej w listopadzie 2020 r. Najwięcej osób odpowiedziało, że tym co najważniejsze,co spaja małżeństwo,...

Noworoczna przysięga

Noworoczna przysięga

Przy okazji przełomów kolejnych lat często mamy skłonność do składania, nie wiadomo właściwie komu,noworocznych obietnic, które niestety bardzo szybko idą w zapomnienie. Obyczaj to dziwny, z jednej strony pewnieświadczący o chęci poprawy, z drugiej jednak wskazujący...

Wrocław wspiera Seniorów

Wrocław wspiera Seniorów

MATERIAŁ PRZYGOTOWANY PRZEZ WROCŁAWSKIE CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZNEGO Wrocław apeluje do Seniorów, by pozostali w domach.Wraz z tymi apelami ważne są apele, by mieszkańcy Wrocławiawłączali się w pomoc najstarszym mieszkańcom. Wolontariusze pomogą także w wyprowadzeniu...

Kto z kim przestaje…

Kto z kim przestaje…

Znamy przysłowie: „Kto z kim przestaje, takim się staje”. Pytanie brzmi:jak często zastanawiamy się nad jego konsekwencjami w codziennym życiu? EWA PORADA Katowice ADINA VOICU/PIXABAY.COM Osoby, z którymi spędzamy swój czas w domu, w pracy, czy też odpoczywając,...

Tacy sami? Oby nie!

Tacy sami? Oby nie!

Judaizm I w. po Chr., czyli czasów kluczowych dla powstania i rozwoju chrześcijaństwa,wydaje się z perspektywy współczesnych i mniej wtajemniczonych chrześcijanreligią dość monolityczną. Przykro stwierdzić, że ten punkt widzenia opiera sięna wielkim uproszczeniu –...

Ludzkie życie, aborcja i Trybunał Konstytucyjny

Ludzkie życie, aborcja i Trybunał Konstytucyjny

Te trzy elementy – edukacja, pomoc dla kobiet w ciąży,wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami – są podstawą do budowyochrony życia nienarodzonych w Polsce. ALICJA SZWIEC-BEYGA Wrocław Marsz na Warszawę, Strajk Kobiet.Protesty po orzeczeniu TK w sprawieaborcji....

„Dorastają znienacka przez miłość…”

„Dorastają znienacka przez miłość…”

(K. Wojtyła, Dzieci) Archidiecezjalny Ośrodek Adopcyjny we Wrocławiu swoją przygodę,by spotkać tych, którzy czekają na dziecko, i tych, którzy czekają na nowych rodziców,rozpoczął w 1993 r. Od tego czasu nieprzerwanie przygotowujekandydatów na rodziców adopcyjnych....

W służbie bezbronnym

W służbie bezbronnym

Ludzie, którym pomogli, opisują ich krótko i wyraziście: anioły. Specjaliści z hospicjumperinatalnego we Wrocławiu swoją codzienną pracą i otwartym sercem budującywilizację życia. To podejście pro-life w praktyce, które realnie ratuje nienarodzonych. MACIEJ RAJFUR...

W oczekiwaniu na dziecko

W oczekiwaniu na dziecko

Bezwzględnie nowo narodzony człowiek jest cudem, tak jak cudem jestczłowiek poczęty. Potencjał życia, który dzielimy ze światem zwierząt i roślin,również jest cudem. Człowiek jest jednak istotą wyjątkową. ANNA RAMBIERT-KWAŚNIEWSKA Wrocław Spotkanie Marii i św....

Wartość ludzkiego życia oczami położnej

Wartość ludzkiego życia oczami położnej

O znaczeniu każdego ludzkiego życia orazzawodzie, jakim jest położnictwo,z Ireną Olczyk, emerytowaną położnąz 40-letnim doświadczeniem,oraz Katarzyną Karpicką,która od kilku lat pełni funkcję położnej,rozmawiają MARTA KLIMCZAK,KS. ŁUKASZ ROMAŃCZUK Wrocław Szpitalny...

O intymności w relacji małżeńskiej

O intymności w relacji małżeńskiej

W STRONĘ PEŁNI ŻYCIA Robert Sternberg, znany amerykański psycholog procesów poznawczych, zasłynąłtakże w świecie psychologii ze sformułowanej przez siebie trzyskładnikowej koncepcjidojrzałej miłości małżeńskiej. Według niego składa się ona z trzech elementów–...

Propozycja Kościoła

Propozycja Kościoła

Bywa, że młodzi ludzie u progu dorosłości porzucają praktyki religijne,stwierdzając, że chrześcijaństwo jednak nie jest dla nich. EWA PORADA Katowice Spotkanie młodych na Ślęży z okazji liturgicznego wspomnieniaśw. Stanisława Kostki, 22 września 2018 r. KAROL...

„Jeśli nie chcesz mojej zguby,

„Jeśli nie chcesz mojej zguby,

krokodyla daj mi luby” Tytułowe słowa niektórzy z nas pamiętają zapewne z lektury ZemstyAleksandra Fredry. Wypowiedziała je Klara do Papkina, który dręczył jąswymi amorami. Była to prośba niewykonalna dla osobnika o wątpliwych zaletachmoralnych i charakterologicznych,...

O czterech oknach wdzięczności

O czterech oknach wdzięczności

W STRONĘ PEŁNI ŻYCIA S. Lubomirsky, amerykańska psycholog i autorka książki Wybierz szczęście. 12 krokówdo życia, jakiego pragniesz, wskazuje, że ludzie wyrażający wdzięczność na co dzieńmają w sobie więcej energii, optymizmu, częściej doświadczają pozytywnych...

Cztery żywioły Wrocławia

Cztery żywioły Wrocławia

Współczesny Wrocław, jak większość miast Europy, stoi przed wielomawyzwaniami dotyczącymi rozwoju tzw. zielonej gospodarki. Dotyczą one przedewszystkim zanieczyszczenia środowiska i nierówności społecznych.Dlatego Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego swoim nowym...

Wychowanie do małżeństwa

Wychowanie do małżeństwa

Coraz częściej zwłaszcza osoby starsze zaniepokojone są sytuacją społeczną: rozpadającymi się małżeństwami, konkubinatami, ruchami społeczno-kulturowymi podważającymi istotę małżeństwa. Rodzi to pytanie o to, co Kościół robi, aby wychować dzieci i młodzież do...

Między duchowością a usługami społecznymi

Między duchowością a usługami społecznymi

Polskie społeczeństwo – mimo przejawów sekularyzacji– wyznacza istotne miejsce chrześcijańskiemusystemowi wartości w reagowaniu na cywilizacyjnewyzwania, jakie przed nim stoją. WOJCIECH IWANOWSKI „Nowe Życie” Podczas tegorocznego Forum Ekonomicznego, które z powodu...