Społeczeństwo

Cyberoblicza mijającego roku

Cyberoblicza mijającego roku

MATERIAŁ PRZYGOTOWANY PRZEZ WROCŁAWSKIE CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZNEGOTechnologie komputerowe od wielu lat stawiają przed nami wyzwania.Musimy nie tylko zdobywać nowe kompetencje, lecz także reagować na zagrożeniapłynące z cyfrowego świata. Z tego powodu w ostatnich...

Trzebnica-Zdrój – reaktywacja

Trzebnica-Zdrój – reaktywacja

O tym, że miastośw. Jadwigi Śląskiej znówbędzie uzdrowiskiem,z Markiem Długozimą,burmistrzem Trzebnicy,rozmawiaMAREK PERZYŃSKIWrocław Marek Perzyński: Trzebnica, znana głównie z sanktuarium św. Jadwigi Śląskiej, będzie uzdrowiskiem. Znów będzie, dodam. Bo była...

Komu wiele dano…

Komu wiele dano…

Po niedawnej dyskusji na temat Kościoła pewna młoda kobieta powiedziała:„Cały czas myślałam, jacy jesteśmy z mężem wspaniali, bo angażujemy sięw działania parafii i Proboszcza, a teraz sobie uświadomiłam, że właściwienie robię nic wyjątkowego, spełniam to, do czego...

Małżeństwo i rodzina fundamentem społeczeństwa

Małżeństwo i rodzina fundamentem społeczeństwa

Człowiek został stworzony do szczęścia zarówno w wymiarze doczesnym, jak i tym wiecznym.Szczęście osoby i społeczności ludzkiej oraz chrześcijańskiej wiąże się ściśle z pomyślną sytuacją wspólnotymałżeńskiej i rodzinnej (zob. KDK 47) – dostrzega Sobór Watykański...

Ruszyła kampania rowerowa „W kółko kręcę”

Ruszyła kampania rowerowa „W kółko kręcę”

MATERIAŁ PRZYGOTOWANY PRZEZ WROCŁAWSKIE CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZNEGOJesienią jeździmy na rowerze!Druga edycja rywalizacji rowerowej „W kółko kręcę” przed nami! Przez dwa miesiącewrocławianie, wybierając rower jako swój główny środek transportu,będą rywalizować o cenne...

Godność człowieka a szacunek do jego ciała

Godność człowieka a szacunek do jego ciała

Pojęcie godności jest nierozerwalnie połączone z naturą ludzką i istotą człowieczeństwa. Zdefiniowane dziś jako „poczucie, świadomość własnej wartości, szacunek dla samego siebie; honor, duma” kształtowało się sukcesywnie wraz z rozwojem ludzkości i postępem...

Mój prywatny święty

Mój prywatny święty

Listopad kojarzy nam się z miesiącem modlitwy za zmarłych. W tych dniachodwiedzamy cmentarze, wspominamy bliskich i modlimy się za nich.EWA PORADAKatowiceFigura i relikwiarze bł. Carla Acutisa na Filipinach, gdzie jest szczególnie czczony LUBGUA987/WIKIMEDIA COMMONS...

Powraca Społeczna Akademia Młodych

Powraca Społeczna Akademia Młodych

Nie jesteśmy tacy sami. Mamy różne talenty, pomysły, słuchamy różnej muzyki,na różne filmy chodzimy do kina, ale każdy z nas jest ważny i wiele nas łączy.Każdy ma swoje mocne strony, których potrzebują inni.Tylko razem możemy tworzyć wyjątkową całość.ADRIANA...

Poznacie ich po owocach…

Poznacie ich po owocach…

Wielu z nas przynajmniej raz w życiu wypowiedziało takie lub podobne słowa:„Ale się na nim/niej zawiodłem… Myślałam, że to jest inny człowiek…Dlaczego byłem tak naiwny i dałem się mu tak omotać?”– jako konsekwencję rozczarowującej współpracy, znajomości czy też...

Sztuka w pawilonach kultury

Sztuka w pawilonach kultury

MATERIAŁ PRZYGOTOWANY PRZEZ WROCŁAWSKIE CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZNEGOMinął kolejny, siódmy już sezon działań w Parkach ESK Emocje – Sport – Kultura.Mieszkańcy dobrze kojarzą parkowe pawilony, które w letnie weekendy tętnią życiemi bezpłatnymi wydarzeniami dla wrocławian...

TORYwolucja to mój ulubiony temat

TORYwolucja to mój ulubiony temat

O remoncie torowisk,wsparciu dla ofiar wojnyi niezwykłym sposobieuhonorowania wybitnychwrocławianz Krzysztofem Balawejderem, prezesem wrocławskiego MPK,rozmawiaWOJCIECH IWANOWSKI„Nowe Życie”Wojciech Iwanowski: Panie Prezesie, rozmawiamy u progu nowego roku szkolnego....

Odra powróciła

Odra powróciła

O rzece Odrze,transgranicznej współpracyi współpracy instytucji publicznychz ministrem Jackiem OzdobąrozmawiaWOJCIECH IWANOWSKI„Nowe Życie”Wojciech Iwanowski: Panie Ministrze, co było – już oficjalnie – przyczyną zatrucia rzeki Odry?Jacek Ozdoba: Na to pytanie...

W trosce o bezpieczeństwo uczestników liturgii

W trosce o bezpieczeństwo uczestników liturgii

Fundacja Obserwatorium Społeczne od początku swojego istnienia odpowiadana wyzwania szybko zmieniającego się świata. Jednym z nich jestrosnące zagrożenie terrorystyczne, w szczególności to związane z atakamina osoby wierzące – gromadzące się na modlitwie w swoich...

Muzycy w niebieskich mundurach

Muzycy w niebieskich mundurach

GRAJĄ WE WROCŁAWIU OD PRAWIE 50 LATOrkiestra Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu zaczęła swoją działalnośćprawie pół wieku temu. Większości z jej obecnych członków nie było wówczas nawetna świecie. Muzycy w niebieskich mundurach uświetniają swoimi występami nie...

Służby państwa a dobro wspólne

Służby państwa a dobro wspólne

Nie sposób wyobrazić sobie prawidłowego funkcjonowania państwabez istnienia odpowiednich służb, mających na celu zapewnienie bezpieczeństwaobywatelom. Aby mogły one mieć realny wpływ na utrzymanie porządku w państwie,muszą posiadać prawnie zagwarantowane...

Służba wymagająca dyspozycyjności, odwagi i poświęcenia

Służba wymagająca dyspozycyjności, odwagi i poświęcenia

O drodze do służby w Straży Pożarnej,kobietach w strażackich mundurachoraz zagranicznych misjachz nadbryg. Adamem Koniecznym,zastępcą komendanta głównegoPaństwowej Straży Pożarnej, rozmawiaWOJCIECH IWANOWSKI„Nowe Życie”Ćwiczenia Straży Pożarnej na Ostrowie Tumskim we...

Mundurowy wedle Pisma

Mundurowy wedle Pisma

Bezsprzecznie znakiem rozpoznawczym każdego z przedstawicielisłużb mundurowych jest oryginalny strój, będący równieżznakiem rozpoznawczym pełnionej roli.Inaczej noszą się strażacy, inaczej służby graniczne i więzienne, policjanci itp.ANNA RAMBIERT-KWAŚNIEWSKAWrocław...

Prawdy Polaków spod Znaku Rodła

Prawdy Polaków spod Znaku Rodła

Zbliżająca się 85. rocznica ogłoszenia Prawd Polaków spod Znaku Rodła (Berlin, 6 III 1938);150. rocznica urodzin ks. Bolesława Domańskiego Prezesa Związku Polaków w Niemczech (14 I 1872);100-lecie Związku Polaków w Niemczech (1922) oraz 90. rocznica powstania Znaku...

O poszukiwaniu Boga we współczesnym świecie

O poszukiwaniu Boga we współczesnym świecie

Z tegorocznych badań CBOS dotyczących poziomu religijności Polaków wynika, że37% Polaków praktykuje systematycznie co niedzielę lub częściej. Wynik ten jest niższy niż w 2020 r.,w którym systematyczne praktyki religijne deklarowało 46%, a w 2018 r. – 49%...

Współpraca i bliskość potrzeb mieszkańców

Współpraca i bliskość potrzeb mieszkańców

MATERIAŁ PRZYGOTOWANY PRZEZ WROCŁAWSKIE CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZNEGOWrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego to jednostka, która działa na rzecz wielugrup mieszkańców. Wśród wielu prowadzonych projektów ważne miejsce zajmujedialog międzykulturowy i prowadzenie...

Hit czy kit?

Hit czy kit?

Od roku szkolnego 2022/2023 w siatce godzin szkół ponadpodstawowychpojawił się przedmiot historia i teraźniejszość. Zanim uczniowie rozpoczęli naukę,w sieci pojawiło się wiele komentarzy bombardujących ten przedmiot.Czym jest nowy przedmiot i dlaczego poddany jest...

Polsce należy się Nobel

Polsce należy się Nobel

O konieczności partnerskiegodialogu, europejskich konsekwencjachkonfliktu na Ukrainiei pakiecie Fit for 55z europoseł Beatą KempąrozmawiaWOJCIECH IWANOWSKI„Nowe Życie”Wojciech Iwanowski: Pani Poseł, w minionym roku wciąż mogliśmy słyszeć o „dialogu” pomiędzy Rządem RP...