Społeczeństwo

Być przyjacielem samego siebie

W STRONĘ PEŁNI ŻYCIA Warto uświadamiać sobie prawdę, że podstawą posiadania wszelkich dobrych więziz Bogiem, z innymi oraz ze światem jest posiadanie dobrej relacji do siebie samego. KS. JANUSZ MICHALEWSKI Świdnica JONNY LINDNER/PIXABAY.COM Jedną z podstawowych...

10 lat Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego

MATERIAŁ PRZYGOTOWANY PRZEZ WROCŁAWSKIE CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZNEGO Razem można więcej! Już od dziesięciu lat zapraszamy do rozwoju i do współpracy wszystkich wrocławian. PIOTR LIS Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego Wymiana doświadczeń i wiedzy, łączenie zasobów...

Samotność w świecie Jak budować relacje?

Zjawisko braku relacji prowadzi do osamotnienia. W jaki zatem sposóbwe współczesnym świecie można budować głębokie relacje,wykorzystując proste sytuacje dnia codziennego? EWA PORADA Katowice GERD ALTMANN/PIXABAY.COM Nie chodzi tu o tworzenie „relacji” w wirtualnym...

W poszukiwaniu jedności

Nauka Społeczna Kościoła nie wskazuje konkretnego systemu politycznego,który jej zdaniem byłby idealny. Nie może tego zrobić, bo ów idealny systemczy porządek nie istnieje. Każdy może zostać wypaczony,jak i (prawie) każdy, rozumnie wprowadzany,może przynieść wymierne...

Wielokultury w poszukiwaniu wspólnej przestrzeni

MATERIAŁ PRZYGOTOWANY PRZEZ WROCŁAWSKIE CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZNEGO Wielokulturowość jest jednym zjawiskiem wyrażanym w liczbie pojedynczej.My mówimy o wielokulturach w liczbie mnogiej, bo nie ma jedynego właściwegowyjaśnienia wszystkich zjawisk kulturowych, które...

Samotność w sieci czy samotność w świecie?

W dzisiejszych czasach określenie „samotność w sieci” już nikogo nie dziwi.Pojawia się wiele opracowań dotyczących skutków tworzenia „relacji”w wirtualnym świecie. Uzależnienie od telefonów komórkowych, tabletówczy komputera staje się zjawiskiem cywilizacyjnym. EWA...

W duchu odpowiedzialności

Powinien się tutaj znaleźć kolejny odcinek cyklu o zasadach Nauki Społecznej Kościoła.Moim zdaniem – nie wprost – znajduje się właśnie. Wciąż jeszcze w roku 100-leciaodzyskania przez Polskę niepodległości chcę zwrócić uwagę na coś, według mnie,bardzo ważnego, na...

Pomysł na Wrocław

MATERIAŁ PRZYGOTOWANY PRZEZ WROCŁAWSKIE CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZNEGO Nasze miasto dzieli się na 48 osiedli. Każde z nich wymaga inwestycji – mniejszych lub większych. Każde powinno być zorganizowane w podobnym, jak dalece to tylko możliwe, standardzie. JACEK SUTRYK...

O temperamencie

W STRONĘ PEŁNI ŻYCIA Obserwując zachowanie innych osób, często zastanawiamy się, skąd płyną różnice między nami widoczne w naszym postępowaniu. Psychologia próbuje wyjaśnić to zjawisko, odwołując się do takich pojęć, jak inteligencja, temperament, cechy osobowości czy...

Osobność

W każdym stanie życia, w każdym wieku, w różnym stopniu: potrzebujemy ludzi. Oczywiście nie wszyscy tak samo. Są ludzie, którzy świetnie funkcjonują w samotności. Wybierają dystans i tego dystansu bronią. JOANNA NOSAL Oława PIXABAY.COM Dopóki jednak nawiązują i...

Ku pokrzepieniu serc wersja żydowska

Nie minęło nawet 200 lat od powrotu z babilońskiego wysiedlenia, gdy mieszkańcy względnie autonomicznej perskiej prowincji Jehud znów dostali się pod obce panowanie. Działo się to w roku 332 przed Chr., gdy Aleksander znany nam pod przydomkiem Wielki, czyli Aleksander...

Michał Haniszewski wzór do naśladowania

To był człowiek instytucja, który ze służby Bogu, Ojczyźnie i bliźniemu uczynił sens swego życia. Z różańcem w dłoni przemierzał miasto na rowerze, był niezastąpiony dla wrocławskich środowisk patriotycznych, kombatanckich, solidarnościowych i kościelnych. MAŁGORZATA...

Wojna i polityka

STULECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI Chyba żadne z przystępujących do I wojny światowej mocarstw nie miało w swych planach odbudowy Państwa Polskiego. Mimo to w trakcie działań wojennych z takich czy innych powodów kwestia ta stopniowo się umiędzynaradawiała. PIOTR...

Bóg – Honor – Ojczyzna

Dewiza ta ogniskuje w sobie triadę istotnych wartości pojawiających się na różnych płaszczyznach ponadtysiącletniej historii Polski. Wyrażają one swoistego rodzaju duchowy obraz – zespół idei – rzeczywistość, którą wyrazić można jako Polonitas – Polskość. STANISŁAW A....

Niepodległa

Nie ma chyba miejsc i instytucji publicznych w Polsce, które nie przygotowywałyby się w tym roku do bardziej niż zwykle uroczystych obchodów wyjątkowej rocznicy – upływających w listopadzie tego roku równych stu lat od odzyskania przez Polskę niepodległości po latach...

Pokolenia Niepodległej

O Jubileuszu Niepodległości, patriotyzmie i zadaniach, jakie stoją przed Instytutem Pamięci Narodowej, z dyrektorem Oddziału Wrocławskiego IPN dr. Andrzejem Drogoniem rozmawia WOJCIECH IWANOWSKI „Nowe Życie” Mural historyczny #Pokolenia Niepodległej wykonany dla...

Wrocław jako przestrzeń wspólna

MATERIAŁ PRZYGOTOWANY PRZEZ WROCŁAWSKIE CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZNEGO Miasto odgrywa istotną rolę wspólnototwórczą. Bez wspólnoty pozostanie mu tylko infrastruktura budowlana i komunikacyjna, a ta przecież nie istnieje dla samej siebie. O budowanie wspólnoty trzeba...

O stresie informacyjnym

W STRONĘ PEŁNI ŻYCIA Douglas S. Robertson, autor książki Nowy renesans: komputery i kolejny etap cywilizacji, wskazał, że ludzkość w swoich dziejach przeszła cztery wielkie rewolucje. Pierwsza zrodziła się z faktu opanowania przez człowieka mowy i języka, druga z...

„Ach, to młode pokolenie…”

Taki zwrot można słyszeć w wielu miejscach w odniesieniu do pokolenia obecnych 30-latków i osób młodszych. I właściwie można skwitować to uśmiechem, bo przecież od wieków nic się nie zmienia: starsze pokolenie narzeka na młodsze, młodsze na starsze… ot, zwyczajna...

Stawać się sobą

Zbliżający się synod poświęcony młodzieży jest okazją do wielu refleksji dotyczących sytuacji młodych, ich wzrostu, wychowania, towarzyszenia im. Często podkreślamy, że czas młodości jest szczególny, znaczący, brzemienny w skutki. Dobrze jednak nie tracić szerszej...

O potworach w naszym umyśle

W STRONĘ PEŁNI ŻYCIA W naszym umyśle w ciągu dnia przewijają się tysiące myśli. Wielu z nas ma poczucie, że nie tylko prowadzimy dialogi z ludźmi, ale że w nas samych toczą się też nieustannie dialogi wewnętrzne. KS. JANUSZ MICHALEWSKI Świdnica ILUSTRACJA MWM...

Wrocławska polityka społeczna

MATERIAŁ PRZYGOTOWANY PRZEZ WROCŁAWSKIE CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZNEGO Skuteczna polityka społeczna to taka, która nie opiera nie na rozdawnictwie, ale na inwestycji środków. Wrocław jedną trzecią budżetu miasta przeznacza właśnie na szeroko pojęte sprawy społeczne....

Wspomnienie spotkania z Janem Pawłem II

Byłam ewangeliczką. Świeżo po konfirmacji. Nie pamiętam, dlaczego dałam się namówić na tę pielgrzymkę. Ale przyjaciółka miała wejściówkę na Partynice, trzeba było w nocy przewędrować z Biskupina na drugi koniec miasta – przygoda! Nie wiedziałam, ani po co, ani...

Rozbudzić aktywność, czyli Katolicka Nauka Społeczna w działaniu

Nie jest specjalnym odkryciem konstatacja, że nasze społeczeństwo pozostaje raczej bierne. Być może dzieje się tak na skutek zaborów połączonych ze skomplikowanymi dziejami wieku XX. Ostatnie lata, kiedy to ludzie mogli w sposób nieskrępowany zrzeszać się i realizować...