Społeczeństwo

Jedno Boże Narodzenie Prymasa Tysiąclecia

Jedno Boże Narodzenie Prymasa Tysiąclecia

Była końcówka roku 1954. Prymas Stefan Wyszyński od ponad roku przebywałw odosobnieniu, na jaki skazały go komunistyczne władze. Towarzyszyły mu w niedolidwie osoby: ksiądz Stanisław Skorodecki oraz siostra Leonia Graczyk. PIOTR SUTOWICZ Wrocław Prymas kard. Stefan...

Kryzys Kościoła (?!)

Kryzys Kościoła (?!)

W ostatnich miesiącach w przestrzeni publicznej wiele mówi się o kryzysieKościoła w Polsce. Wśród zjawisk uzasadniających tę sytuację wymienia się m.in.:spadek powołań kapłańskich i zakonnych, rosnącą liczbę rozwodów i związkówniekanonicznych, spadek religijności...

Wrocławskie Wielokultury

Wrocławskie Wielokultury

MATERIAŁ PRZYGOTOWANY PRZEZ WROCŁAWSKIE CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZNEGOCzym są Wielokultury? To przede wszystkim przestrzeń działań na rzecz rozwojukompetencji międzykulturowych oraz przeciwdziałania ksenofobii,które są realizowane przez Wrocławskie Centrum Rozwoju...

O kształtowaniu siły psychicznej u dzieci

O kształtowaniu siły psychicznej u dzieci

W STRONĘ PEŁNI ŻYCIAStatystyki wskazują, że rośnie liczba samobójstw nie tylko wśród dorosłych,ale także wśród dzieci i młodzieży. Zmieniające się i wciąż wzrastającewymagania rzeczywistości, w której przychodzi żyć dzieciom, powodują,że coraz trudniej jest im...

O relacjach społecznych niekoniecznie całkiem poważnie

O relacjach społecznych niekoniecznie całkiem poważnie

Widok osób zatopionych w ekranach swoich smartfonów nie należy do wyjątkowych –na ulicach, skwerach, przystankach i w autobusach pełno jest takich sytuacji,stają się one inspiracją dla twórców memów internetowychi trzeźwo patrzących na świat karykaturzystów.Jednak to,...

Misja

Misja

Wszyscy jesteśmy misjonarzami. Niesiemy światuwyznawane wartości. Czy jesteśmy tego świadomiczy nie – nasze czyny i słowa świadczą o tym,co uważamy za najważniejsze JOANNA NOSAL Oława HENRYK PRZONDZIONO/FOTO GOŚĆ Misjonarz to człowiek, który podejmuje zadanie...

O użalaniu się nad sobą

O użalaniu się nad sobą

W STRONĘ PEŁNI ŻYCIA Amy Morin, amerykańska psychoterapeutka i autorka książki13 rzeczy, których nie robią silni psychicznie ludzie, wskazuje, żejedną z postaw osłabiających naszą siłę psychiczną jest użalanie się nad sobą. KS. JANUSZ MICHALEWSKI Świdnica PIXABAY.COM...

Wolontariat na czasie!

Wolontariat na czasie!

MATERIAŁ PRZYGOTOWANY PRZEZ WROCŁAWSKIE CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZNEGOJuż po raz dziewiąty we Wrocławiu odbędą się Miejskie Dni Wolontariatu,czyli cykl wydarzeń organizowanych przez Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznegowe współpracy z wrocławskimi firmami...

O byciu silnym psychicznie

O byciu silnym psychicznie

W STRONĘ PEŁNI ŻYCIA Rzeczywistość naszego życia, mimo wielu ulepszeń i udogodnień, jest jednakbardzo złożona i wymagająca. Dla poradzenia sobie z nią, z jej licznymi wyzwaniamioraz z potrzebą wypracowania nowych sposobów funkcjonowania w niej,człowiek potrzebuje mieć...

Dni Seniora Wrocław 2019

Dni Seniora Wrocław 2019

MATERIAŁ PRZYGOTOWANY PRZEZ WROCŁAWSKIE CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZNEGO Od 2009 roku na przełomie września i października Wrocławskie Centrum Seniorawraz z Partnerami organizuje święto seniorów we Wrocławiu.W tym roku Dni Seniora trwają od 6 września do 6 października.W...

Małgosia. O cichej bohaterce „Solidarności”

Małgosia. O cichej bohaterce „Solidarności”

Małgorzata Longchamps de Bérier, mimo że odeszła do wieczności już ponadtrzydzieści lat temu, jest stale obecna w pamięci i sercach tych, którzy ją poznali,zajmując tam miejsce istotne, a często nawet najważniejsze. Tych osób jest wiele,choć przez ostatnie trzy dekady...

Szacunek i tolerancja…

Szacunek i tolerancja…

Ostatnio można odnieść wrażenie, że w naszejrzeczywistości (nie tylko medialnej) powracadosyć często temat szacunku i tolerancji.Przywołany przeze mnie temat oczywiście jestbardzo szeroki i wieloaspektowy. EWA PORADA Katowice Zajęcia z dziećmi w SalezjańskiejSzkole...

W czasie kampanii o kampanii

W czasie kampanii o kampanii

Polityka to polityka i zajmują się nią politycy i dziennikarze, nam pozostawiając wybór.No właśnie… czego? Odpowiedź na to pytanie jest coraz trudniejsza i nie napawaoptymizmem. Co prawda obecna kampania wyborcza powoli dobiega końca,ale problem napięć wywołanych...

O potrzebie refleksyjności

O potrzebie refleksyjności

W STRONĘ PEŁNI ŻYCIA Obserwując szeroko rozumiane życie społeczne, zwłaszcza w wymiarze ekonomicznym,politycznym czy ideologicznym, można odnieść wrażenie, że coraz większej liczbieosób, korporacji i ośrodków władzy oraz wpływu społecznego zależy na tym, byśmystawali...

Nadchodzi święto seniora

Nadchodzi święto seniora

MATERIAŁ PRZYGOTOWANY PRZEZ WROCŁAWSKIE CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZNEGO Trwa odliczanie do najdłuższej i największej imprezy senioralnej w Polsce.Cały wrzesień i początek października przebiegać będzie w atmosferzewielkiego święta, a wypełni je ponad 200 wydarzeń z wielu...

Obłuda

Obłuda

Jezus chodził sam. W Ewangelii nie ma szczegółowej relacji z tego, jak dorastał. Ani odniesień do wczesnej młodości. Miał „braci” i „siostry”, czyli towarzyszy wzrastania,bliskich i dalekich krewnych, sąsiadów, kolegów.Naturalnego rodzeństwa nie miał. Ale był...

Obiecanki cacanki

Obiecanki cacanki

Szczególnie widać je właśnie teraz, w czasie trwania kampanii wyborczej.Chociaż bywają widoczne także poza nią, może w trochę mniejszym wymiarze.Można powiedzieć, że zjawisko jest raczej smutne i jest kolejnymprzejawem kryzysu tzw. demokracji parlamentarnej, w której...

Spod znaku Rodła

Spod znaku Rodła

Logo Rodła, projektJaniny Kłopockiej,polskiej artystki, działaczkiZwiązku Polaków w Niemczechmieszkającej w Berlinie.WIKIMEDIA COMMONSCC BY-SA 4.0 Czy aby kto o nas będzie pamiętał…STANISŁAWA KURPIERS, Do nich przyszła Polska Wędrując po Wrocławiu, można spotkać w...

Romuald Lazarowicz – człowiek wolności

Romuald Lazarowicz – człowiek wolności

1953–2019ARCHIWUM RODZINY LAZAROWICZÓW Chwila nadeszła trzeba się pożegnaćpo odlocie ptaków nagły odlot zielenikoniec lataZBIGNIEW HERBERT, Pożegnanie Coraz częściej przychodzi nam żegnać ludzi, którzy tak wiele zrobili dla Polski,jej kształtu i ładu demokratycznego.2...

Hej, to ważne!

Hej, to ważne!

MATERIAŁ PRZYGOTOWANY PRZEZ WROCŁAWSKIE CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZNEGO Zatrzymaj się! Spójrz! Zastanów, zrób! Zainteresuj się!Czy kampanie społeczne są jeszcze potrzebne? No i czy są skuteczne? ŁUKASZ ŁASKAWIEC WCRS Plakat do kampanii społecznej„Podziel się wodą” A może...

STOP impulsywności

STOP impulsywności

W STRONĘ PEŁNI ŻYCIA Cechą, która wielu ludziom psuje codzienne życie, jest impulsywność.Z jej negatywnego wpływu na ludzkie życie zdawał sobie doskonale sprawę jużautor Księgi Przysłów, kiedy ostrzegał: „Miastem odkrytym, bez murów, jest człowieknieopanowany” (25,...

Czas na drobnostki

Czas na drobnostki

„Drobnostek nie należy lekceważyć, bo one są podstawądoskonałości, a doskonałość nie jest drobnostką”.Michał Anioł Buonarroti ELŻBIETA WARULIK Wrocław BESSI/PIXABAY.COM Owe „drobnostki”, które w tym wypadku mam na myśli, to gesty, słowa, zachowania, spotkania, na...

Finanse Kościoła – fakty i mity

Finanse Kościoła – fakty i mity

Mit czwarty Kościół nie płaci podatków, jest bogaty, księża żyją ponad stan, a środki z budżetu państwa wydawane sąna Fundusz Kościelny, z którego Kościół jest finansowany – to najbardziej rozpowszechnione mity na tematfinansów Kościoła. Towarzyszy im mit czwarty –...

Nie o filmie braci Sekielskich

Nie o filmie braci Sekielskich

Od premiery filmu Tylko nie mów nikomu minęło już trochę czasu. Być możedyskusja na jego temat już przycichła, a być może nie. Tekst piszę w czasiejej największego wzmożenia, a czytelnik przeczyta to, o ile się taki znajdzie,za półtora miesiąca. Podjąłem się tematu z...