Społeczeństwo

O zdrowym i chorym duchu

W STRONĘ PEŁNI ŻYCIA Trwa Wielki Post. Dla wielu ludzi wierzących jest to czas intensywnej pracy duchowej. Niejedna osoba może modlić się w tym okresie słowami Psalmu 51: „Zmiłuj się nade mną, Boże, w swojej łaskawości, w ogromie swego miłosierdzia wymaż moją...

Wrocławska Diagnoza Społeczna

Od wielu już lat naukowcy z Uniwersytetu Wrocławskiego realizują bardzo istotny projekt badawczy pod nazwą Wrocławska Diagnoza Społeczna. Jest to dokument nie do przecenienia. JACEK SUTRYK Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia...

(Nie) nasi…

Wydaje się, że w ostatnim czasie coraz wyraźniej w naszym otoczeniu daje się obserwować zjawisko podziału na „naszych” i „obcych”. EWA PORADA Katowice Kosowo, Kosowska Mitrowica. Pozostałości po zasiekach w okolicach mostu oddzielającego...

Od ochrony życia do zasady społecznej, cz. 1

Zasada ochrony życia wynika w Nauce Społecznej Kościoła z zasady niezbywalnej godności każdego człowieka. Jest ona przykładem takiego prawa, które przez wierzących może być wywodzone z Objawienia, będąc zarazem przejmowane przez osoby niewierzące ze względu na silne,...

Bukoliki biblijne

Chyba żadne z powiedzeń nie pasuje do życia wiejskiego bardziej niż to: „wszędzie dobrze, gdzie nas nie ma”. Ten, kto lata swego dzieciństwa spędził na wsi, tęskni za wielkomiejską bieganiną – ten natomiast, kto od dziecka wdychał miejski kurz, pędzi myślami do...

Biblijna medytacja nad pracą

W jakże różny sposób podchodzili ludzie na przestrzeni dziejów do pracy. W starożytnej Grecji, a później w Rzymie praca nie miała wielkiej wartości, często kojarzono ją ze stanem niewolniczym, a jeśli już człowiek wolny musiał pracować, to raczej z konieczności...

Ludzie wsi modlą się nadal…

Pytanie o modlącą się wieś jest jak najbardziej aktualne. Przyjęło się, co jest obecne w fachowej literaturze, zwłaszcza w dziedzinie socjologii religii, że tzw. Kościół ludowy zasadniczo różni się od Kościoła nowoczesnego. KS. BOGUSŁAW DROŻDŻ Legnica...

Rolnik sam w dolinie…

Około 13–10 tys. lat temu narodziło się rolnictwo oraz pojawili się pierwsi rolnicy. ROMAN ANDRZEJ ŚNIADY Wrocław Bronowice Małe k. Krakowa. Mężczyzna podczas karmienia koni na podwórzu. Zdjęcie archiwalne z 1932 r. ZE ZBIORÓW NARODOWEGO...

Robią rzecz najważniejszą, chleb

O przemianach na wsi i pracy rolnika z prof. Barbarą Kutkowską z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu rozmawia WOJCIECH IWANOWSKI „Nowe Życie” Sierpc. Obchody Niedzieli Palmowej w Muzeum Wsi Mazowieckiej AGNIESZKA OTŁOWSKA/FOTO GOŚĆ...

Święty Józef – ojciec i opiekun, wzór

Wezwałam św. Józefa jako opiekuna, kiedy podjęłam decyzję o bierzmowaniu. To moment, kiedy wybiera się nowe imię. A wraz z imieniem – nowego patrona. Miałam 19 lat. JOANNA NOSAL Oława Święty Józef, obraz z kościoła oo. Franciszkanów we Wschowie ARCHIWUM AUTORKI Nie...

Od godności ludzkiej do ochrony życia

Fundamentem Nauki Społecznej Kościoła jest pojęcie godności ludzkiej. To na niej opiera się wszystko, co znajdziemy w dokumentach społecznych sygnowanych przez kolejnych papieży. Godność człowieka jest, jak uczy Kościół, skutkiem dzieła stworzenia. RADEK MICHALSKI...

Ekumeniczna posługa duszpasterska wobec chorych

Choroba i związane z nią cierpienie jest problemem ogólnoludzkim, przekraczającym wszelkie podziały wyznaniowe. Każdy człowiek, bez względu na swoje przekonania religijne, doświadczany chorobą pyta o jej sens i często wtedy właśnie szuka pomocy duchowej. KS. JACEK...

Chorzy na punkcie zdrowia?

W 1980 r. Robert Crawford ukuł termin healthism. Określił tak zaabsorbowanie własnym zdrowiem, traktowanym jako pierwszy i najważniejszy czynnik dobrostanu. Cel ten jest osiągany przede wszystkim poprzez zmianę stylu życia. EWA SOŁTYS Wrocław JAKUB SZYMCZUK/FOTO GOŚĆ...

O powołaniu lekarza i zakonnika

Czynić dobro! – to prosta zasada, która przekonała mnie do tego, by zostać bonifratrem – mówi brat Łukasz Dmowski, przeor Konwentu Bonifratrów we Wrocławiu, lekarz specjalista chorób wewnętrznych i geriatrii. Zdjęcie: Brat Łukasz na dyżurze w szpitalu HENRYK...

Szlachetne zdrowie – ujęcie biblijne

Choć o zdrowiu na kartach Świętej Księgi nie wspomina się zbyt często, można jednak pokusić się o pewne wnioski. Zdrowie stało się ekwiwalentem życia w pokoju i dobrobycie (Rdz 29, 6; 1 Sm 25, 6) – i takie jego rozumienie stanowi pomost pomiędzy starym i nowym...

Czym jest dzisiaj Przysięga Hipokratesa?

Przysięga Hipokratesa przywoływana jest często przez przedstawicieli różnych środowisk, na ogół w sposób wybiórczy, służąc zróżnicowanej argumentacji, często krytycznej wobec środowiska lekarskiego. MARIAN GABRYŚ Wrocław Hipokrates – lekarz grecki, ur. ok. 460 p.n.e....

O byciu dobrym gospodarzem własnego czasu

W STRONĘ PEŁNI ŻYCIA Co prawda jest to bardzo umowne, ale dla większości Nowy Rok otwiera nową perspektywę czasu. Budzi nowe nadzieje, motywuje do postanowień i składania sobie obietnic. Niektórym dodaje otuchy, zwłaszcza tym, którzy chcieliby jakiegoś nowego otwarcia...

Mieć dom

W STRONĘ PEŁNI ŻYCIA Święta Bożego Narodzenia oprócz bogatej treści, jaką podaje wiara chrześcijańska, mają także ważną wymowę w wymiarze emocjonalnym. Z pewnością wielu ludziom kojarzą się one z ciepłem emocjonalnym, życzliwością, serdecznością, łagodnością,...

Strefa komfortu

Komfort, to kiedy wszystko pasuje, kiedy nic nie uwiera, kiedy nic nie straszy. Kiedy ani ziębi, ani grzeje, kiedy błogo… JOANNA NOSAL Oława Zniszczenia po przejściu trąby powietrznej we wsi Adamów JÓZEF WOLNY/FOTO GOŚĆ Komfort to chcieć tu zostać, nigdzie nie...

Samoograniczająca się pomoc

W życiu społecznym, działając w instytucjach czy stowarzyszeniach, balansujemy często na krawędzi kompetencji. RADOSŁAW MICHALSKI Wrocław – Florencja Spotkanie z dziećmi w ramach projektu „Integracja do przedszkola” z udziałem osób niepełnosprawnych PAWEŁ...

Wrocław daje wszystkim szansę

O polityce społecznej miasta z Jackiem Sutrykiem, dyrektorem Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Miasta we Wrocławiu, rozmawia WOJCIECH IWANOWSKI „Nowe Życie” Wigilia dla potrzebujących na wrocławskim pl. Solnym organizowana przez Caritas we współpracy z Miejskim...