Społeczeństwo

Zmień piec

Zmień piec

„Zanim zostaną wdrożone nowe przepisy czy nowoczesne technologie, powietrzepowinno zostać oczyszczone z ludzkiej lekkomyślności, która pozwala na spalaniew piecach: śmieci, odpadów czy plastikowych przedmiotów” – napisali biskupi diecezjiwrocławskiej, świdnickiej i...

O przyczynach niezdrowego perfekcjonizmu

O przyczynach niezdrowego perfekcjonizmu

W STRONĘ PEŁNI ŻYCIA Odnośnie do zjawisk psychologicznych można mówić o czterech przyczynach ich powstawania. Są to uwarunkowania genetyczne i czynniki wrodzone (zaistniałe w okresie płodowym), wpływy społeczne, zdarzenia życiowe i aktywność własna. Takie też...

Misja farmaceuty

Misja farmaceuty

Profesja farmaceuty wymaga szczególnych cech ludzkich, etycznych i duchowych,domaga się rozwagi i mądrości, połączonych z głębokim poczuciemprawości i uczciwości. Miejscem pracy farmaceuty nie jest ostatni etap łańcuchaprodukcji i handlu. To musi być miejsce, w którym...

Kim jestem?

Kim jestem?

Czyli kilka myśli o tożsamości chrześcijańskiejJesteśmy w tym szczególnym czasie roku liturgicznego,gdy w naturalny sposób nasze myśli biegnądo Ziemi Świętej, do Jerozolimy, aby tam wraz z Jezusemprzeżywać kolejne wydarzenia naszego odkupienia.Spróbujmy jednak na to...

Chrześcijanin w obliczu epidemii

Chrześcijanin w obliczu epidemii

Epidemie, najwięksi zabójcy w historii świata, towarzyszą ludzkości od zaraniadziejów. Wirusy ospy prawdziwej, grypy, dżumy czy cholery zbierały przez wiekiswoje śmiertelne żniwo, ale z czasem człowiek nauczył się przed nimi bronić.PAWEŁ WRÓBLEWSKIDyrektor Powiatowej...

Koronawirus

Koronawirus

Koronawirus zagościł w słowniku pierwszych miesięcy roku 2020. Tymczasem zachowanie podstawowych zasad higieny pozwala chronić się przed nim i zapobiegać rozprzestrzenianiu się choroby, którą wirus wywołuje. Do najważniejszych z nich należy dokładne mycie rąk –...

Polski katolicyzm w liczbach

Polski katolicyzm w liczbach

Rocznik Kościoła katolickiego w Polsce opublikowany w styczniuprzez Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego zawiera najnowsze danedotyczące parafii, księży, udzielonych sakramentów, przyparafialnych organizacji,duszpasterstwa rodzin, zabytków parafialnych oraz...

Nowy grzech – grzech ekologiczny

Nowy grzech – grzech ekologiczny

„Grzech ekologiczny” jest nową propozycją papieża Franciszka,który pragnie wprowadzić to określenie do Katechizmu Kościoła Katolickiego. KS. TADEUSZ REROŃ Wrocław ELDEN MILLER/PIXABAY.COM Zanieczyszczenia, globalne ocieplenie i zatracenie różnorodności biologicznej...

Wrocław pamięci i Wrocław przyszłości

Wrocław pamięci i Wrocław przyszłości

Wciąż żyją we mnie wydarzenia z roku 2019, a tymczasem weszliśmy w rok 2020.Wciąż pamiętam o trzech ważnych okrągłych rocznicach: częściowo wolnych wyborów,wstąpienia Polski do NATO i stania się członkiem Unii Europejskiej,a szykują się dwie następne: 30-lecie...

Jestem wdzięczny za…

Jestem wdzięczny za…

Dzisiaj kilka słów o wdzięczności. Wdzięczność bowiem pomaga być szczęśliwym, pomaga rozwijać się i z radością patrzeć na świat. EWA PORADA Katowice JOLIE R/PIXABAY.COM Na początek proszę pomyśleć o 10 wydarzeniach/osobach/rzeczach, za które jesteście Państwo...

O przejawach i rodzajach perfekcjonizmu

O przejawach i rodzajach perfekcjonizmu

W STRONĘ PEŁNI ŻYCIAPerfekcjonizm od kilku dekad cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem psychologów.Do niedawna traktowano go jako jedynie zjawisko negatywne, przyczyniające siędo powstawania wielu patologii, takich jak pracoholizm, wypalenie zawodowe,...

Narzeczeństwo Czy ma jeszcze sens?

Narzeczeństwo Czy ma jeszcze sens?

Wielu młodych ludzi zadaje sobie zapewne pytania: czy narzeczeństwo w dzisiejszych czasach ma jeszcze sens?Czy współcześnie coś takiego jak okres narzeczeński jest jeszcze potrzebny?EWA PORADAKatowiceMSKATHRYNNE PIXABAYObecnie wielu młodych ludzi mieszka z sobą przed...

Odpowiedzialna miłość

Odpowiedzialna miłość

O działaniach Ruchu Czystych Serc, czystości przedmałżeńskieji małżeńskiejoraz przygotowaniudo małżeństwai życiu w miłościz ks. Jerzym Gontą SDBrozmawiaŁUKASZ ROMAŃCZUK„Nowe Życie”Młodzież Ruchu Czystych Sercpodczas letnich rekolekcji ZDJĘCIA PAWEŁ FISZERKs. Łukasz...

Idź za tłumem, nie marudź

Idź za tłumem, nie marudź

Tytułowy napis przeczytałem jesienną porą za wielką przeszkloną powierzchniąna ścianie wrocławskiego Biura Wystaw Artystycznych przy ul. Wita Stwosza.Muszę przyznać, że instalacja ta odegrała w moim umyśle rolę znaczącą,ponieważ sam napis chodził za mną czas jakiś....

Pogoń

Pogoń

Jestem ofiarą reklamy i marketingu. Jako flegmatyk i tak mam łatwiej – bo umyka mi część wymierzonego we mnie wabiąco-kuszącego przekazu. JOANNA NOSAL Oława W Rzymie przeciążyła mnie presja zobaczenia wszystkiego, o czym dotąd czytałam, słuchałam i co oglądałam...

Wrocław jest Wasz i Nasz – należy do nas wszystkich

Wrocław jest Wasz i Nasz – należy do nas wszystkich

Wolność organizowania pokojowych zgromadzeń jest prawem gwarantowanymprzez Konstytucję. Mamy prawo się nie zgadzać ze sobą, mamy prawomieć różne poglądy, ale nie wolno nam się wykluczać wzajemnie.Musimy dopuścić rozmowę, próbować się zrozumieć i porozumieć.ANDRZEJ...

O porównywaniu się z innymi

O porównywaniu się z innymi

W STRONĘ PEŁNI ŻYCIA Jednym z czynników osłabiających naszą siłę psychiczną jest postawa niezadowolenia z własnego życia. Rodzi się ona często w nas w związku ze spostrzeganą przez nas rozbieżnością między tym, jak się czujemy, żyjemy, a tym, jak powinniśmy się czuć i...

Wrocławskie Wielokultury

Wrocławskie Wielokultury

MATERIAŁ PRZYGOTOWANY PRZEZ WROCŁAWSKIE CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZNEGOCzym są Wielokultury? To przede wszystkim przestrzeń działań na rzecz rozwojukompetencji międzykulturowych oraz przeciwdziałania ksenofobii,które są realizowane przez Wrocławskie Centrum Rozwoju...

O kształtowaniu siły psychicznej u dzieci

O kształtowaniu siły psychicznej u dzieci

W STRONĘ PEŁNI ŻYCIAStatystyki wskazują, że rośnie liczba samobójstw nie tylko wśród dorosłych,ale także wśród dzieci i młodzieży. Zmieniające się i wciąż wzrastającewymagania rzeczywistości, w której przychodzi żyć dzieciom, powodują,że coraz trudniej jest im...

Jedno Boże Narodzenie Prymasa Tysiąclecia

Jedno Boże Narodzenie Prymasa Tysiąclecia

Była końcówka roku 1954. Prymas Stefan Wyszyński od ponad roku przebywałw odosobnieniu, na jaki skazały go komunistyczne władze. Towarzyszyły mu w niedolidwie osoby: ksiądz Stanisław Skorodecki oraz siostra Leonia Graczyk. PIOTR SUTOWICZ Wrocław Prymas kard. Stefan...

Kryzys Kościoła (?!)

Kryzys Kościoła (?!)

W ostatnich miesiącach w przestrzeni publicznej wiele mówi się o kryzysieKościoła w Polsce. Wśród zjawisk uzasadniających tę sytuację wymienia się m.in.:spadek powołań kapłańskich i zakonnych, rosnącą liczbę rozwodów i związkówniekanonicznych, spadek religijności...

O relacjach społecznych niekoniecznie całkiem poważnie

O relacjach społecznych niekoniecznie całkiem poważnie

Widok osób zatopionych w ekranach swoich smartfonów nie należy do wyjątkowych –na ulicach, skwerach, przystankach i w autobusach pełno jest takich sytuacji,stają się one inspiracją dla twórców memów internetowychi trzeźwo patrzących na świat karykaturzystów.Jednak to,...

Misja

Misja

Wszyscy jesteśmy misjonarzami. Niesiemy światuwyznawane wartości. Czy jesteśmy tego świadomiczy nie – nasze czyny i słowa świadczą o tym,co uważamy za najważniejsze JOANNA NOSAL Oława HENRYK PRZONDZIONO/FOTO GOŚĆ Misjonarz to człowiek, który podejmuje zadanie...

O użalaniu się nad sobą

O użalaniu się nad sobą

W STRONĘ PEŁNI ŻYCIA Amy Morin, amerykańska psychoterapeutka i autorka książki13 rzeczy, których nie robią silni psychicznie ludzie, wskazuje, żejedną z postaw osłabiających naszą siłę psychiczną jest użalanie się nad sobą. KS. JANUSZ MICHALEWSKI Świdnica PIXABAY.COM...