Społeczeństwo

RWANDA

kraina do której Bóg wraca na noc KS. PIOTR SIERZCHUŁA Wrocław Niemalże w samym sercu Afryki, leży kraj o terytorium prawie dwanaście razy mniejszym od Polski. Jest tak niewielki, że niektóre osoby po wzięciu do ręki mapy, mogą mieć problemy z odnalezieniem go. Mowa...

O skutecznym wydawaniu poleceń dzieciom

W STRONĘ PEŁNI ŻYCIA Któż z rodziców młodszych dzieci nie zna kłopotów z wykonywaniem przez nie poleceń? Problem ten z pewnością pojawia się w niejednej rodzinie. Wielu rodziców zastanawia się, jak skutecznie wydawać polecenia dzieciom, by robiły to, czego od nich...

Wolność słowa

Bez wątpienia jest ona jednym z filarów współczesnej rzeczywistości społecznej. Wolnością słowa mierzy się wolność w ogóle, jej brak czyni dane państwo bądź grupę sprawującą władzę niewiarygodną w oczach tego, co z kolei nazywa się „cywilizowanym światem”. PIOTR...

Chrześcijanie w świecie

W czerwcu 2015 r. abp Józef Kupny powołał Obserwatorium Społeczne, którego główną ideą jest szeroko rozumiana promocja katolickiej nauki społecznej. MAŁGORZATA JASZCZUK-SURMA Wrocław Konferencja „Racjonalizacja procesów zapewnienia bezpieczeństwa uczestników...

Kultura tymczasowości, czyli konsumpcyjny niepokój w codziennym życiu

OBSERWATORIUM SPOŁECZNE Zwrot „NA RAZIE” coraz bardziej wpisuje się w naszą codzienność. Przyglądając się różnym sferom życia społecznego czy rodzinnego, można odnieść wrażenie, że żyjemy w świecie narażonym właśnie na taką tymczasowość. EWA PORADA Katowice HENRYK...

Pochwała stworzenia według św. Franciszka z Asyżu

Czyli jak pokonać wilka i nie tylko KONRAD GÓRAL Wrocław Najstarszy portret św. Franciszka z Asyżu, fresk z Sacro Speco w Subiaco, XIII w. WIKIMEDIA COMMONS Pochwalony bądź, mój Panie, przez tych, którzy z miłości do Ciebie przebaczają, znosząc chorobę i...

Wyjdź z samochodu

EKOLOGIA PAPIEŻA FRANCISZKA Największą krzywdę papieskiemu nauczaniu na temat ekologii wyrządzili publicyści, którzy zanim encyklika Laudato si’ ujrzała światło dzienne, komentowali, że Franciszek pracuje nad antypolskim dokumentem. Wtórowali im inni, tłumacząc, że...

Piękno dzieła stworzonego w rękach człowieka

Otwieramy pierwszą kartę Biblii i rozpoczynamy kontemplację naszych narodzin. Gdzieś u zarania dziejów zrodził się z Bożej mocy świat, w którym żyjemy i do którego tak się przyzwyczailiśmy, że jego piękno umyka nam w naszej codzienności. KS. JAN KLINKOWSKI Legnica...

Las dobrem wspólnym narodu

O społecznym znaczeniu lasów z Adamem Płaksejem, dyrektorem Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu, rozmawia WOJCIECH IWANOWSKI Nowe Życie Adam Płaksej WWW.BARDO.WROCLAW.LASY.GOV.PL Wojciech Iwanowski: Polska jest w europejskiej czołówce, jeśli chodzi o...

Z palącą troską

Dokument Episkopatu Polski „Chrześcijański kształt patriotyzmu” jest jednym z najważniejszych pism społecznych przygotowanych przez biskupów w ostatnich latach. Odpowiadając na zjawiska obserwowane w przestrzeni publicznej, autorzy dokumentu zdecydowali się...

O dojrzałej osobowości

W STRONĘ PEŁNI ŻYCIA Często ludzie się zastanawiają nad źródłem swoich problemów, zwłaszcza w dziedzinie międzyludzkich relacji. Teoria atrybucji zajmująca się zjawiskiem ludzkiego wnioskowania o przyczynach zdarzeń podpowiada, że przyczyny te mogą leżeć w samym...

Nic tak nie spaja rodziny jak wspólna modlitwa!

To nadzwyczajny klucz otwierający serce! Tymczasem – mimo bogactwa nauczania i zachęty Kościoła do tej formy modlitwy – wielu z nas uznaje ją za coś wstydliwego, a często nie przychodzi nam nawet do głowy, by rodzinnie, wspólnie się modlić. ALEKSANDRA ASZKIEŁOWICZ...

Aktywizm

Kiedy miał już dosyć jałowości własnej egzystencji, poczucia, że wszystko robi bez sensu, że czegokolwiek dotknie – to się rozpada – zawołał: Panie Boże!!! Powiedz mi, co mam robić!!! Obiecuję, że zrobię WSZYSTKO, co każesz, nie będę szczędził sił, nie zatrzymam się w...

W sieci „sieci”

Gdzie toczy się życie społeczne? Oczywiście – w społeczeństwie. Tak normalnie powinna brzmieć odpowiedź na dosyć dziwne pytanie. To, że społeczeństwo nawiązuje coraz bardziej skomplikowane relacje, oraz fakt, że zdaje się zrywać te tradycyjne, czyni bardziej zasadnym...

Integracja wyznawców islamu z kulturą europejską

Proponowana asymilacja muzułmanów w kulturze europejskiej może rodzić trudności adaptacyjne w spotkaniu dwóch cywilizacji wyrastających z odrębnych tradycji religijno-kulturowych mimo wspólnych korzeni wiary. KS. JAN KLINKOWSKI Legnica Muzułmanki na placu w Barcelonie...

Przestępstwo opinii w Europie

OBSERWATORIUM SPOŁECZNE Czy wolność słowa zagraża współczesnej demokracji? IRMINA NOCKIEWICZ Bruksela „Europa” – nowa siedziba Rady Europejskiej i Rady UE w Brukseli. Widok na atrium w dniu otwarcia 10 grudnia 2016 r. MARIO SALERNO/MATERIAŁY PRASOWE UNII EUROPEJSKIEJ...

Odraczanie gratyfikacji

W STRONĘ PEŁNI ŻYCIA czyli jak sensowniej pracować nad sobą w Wielkim Poście. KS. JANUSZ MICHALEWSKI Świdnica MWM Rozpoczynamy Wielki Post – czas umartwień i pracy nad sobą, zwłaszcza nad własnymi wadami i grzechami. Jak być silniejszym duchowo człowiekiem? Jak nie...

Nie chce mi się – o staraniu

Nikomu się nie chce. Prawda? Pani w sklepie się nie chce, urzędniczce, kelnerowi… Tak zwana „obsługa” nie pełni swojej podstawowej funkcji pomocniczej. JOANNA NOSAL Oława Jeżeli budzisz się bez jęku i ociągania – dla Jezusa – to pierwszy krok, by pójść dalej. Tam...

O radzeniu sobie z porażkami

W STRONĘ PEŁNI ŻYCIA Nie lubimy doznawać porażek. Ale przyglądając się biegowi naszej codzienności, trzeba przyznać, że stanowią one jeden z elementów naszego życia. Doświadczenia porażki nikt z nas nie jest w stanie wyeliminować ze swojego życia. KS. JANUSZ...

Coaching

Coaching to towarzyszenie ludziom w przechodzeniu z dziś ku jutru. Pojawia się jednak pytanie, czy to właśnie coaching jest pożądanym środkiem do wprowadzenia zmiany w życiu? EWA SOŁTYS Wrocław Warsztaty „Coaching dla katechetów” zorganizowane przez Wydział Nauki...

Mowa nienawiści

Czyli o tym, że „jak Kali ukraść krowę, to dobrze”. PIOTR SUTOWICZ Wrocław JAKUB SZYMCZUK/FOTO GOŚĆ/FOTOMONTAŻ MWM Pewnie większość starszych i niektórzy młodsi pamiętają słynny dialog Kalego ze Stasiem Tarkowskim zapisany przez Henryka Sienkiewicza na kartach W...

Nacjonalizm nie jest drogą Kościoła

Wystąpienia nacjonalistów wynikają z wielu lat zaniedbań. Zaniedbań głównie w wychowaniu patriotycznym, które wpoiłoby kolejnym pokoleniom miłość do ojczyzny pozbawioną deformacji. Pisał o tym na łamach „Plusa Minusa” (dodatku do „Rzeczpospolitej”) prof. Joseph H.H....