Społeczeństwo

Czyja jest Święta Jadwiga?

W ostatnim czasie w związku z licznymi dyskusjami toczonymi wokół postaci św. Jadwigi, a związanymi z obchodzonym Rokiem Jadwiżańskim, oprócz wielu zagadnień związanych z historią, kultem, miejscem Świętej na mapie katolicyzmu, jak bumerang wraca kwestia...

Między Trzebnicą a Kitzingen

PARTNERSTWO ZBUDOWANE NA MOŚCIE POJEDNANIA Dwa miasta. Jedno polskie, drugie niemieckie. Z pewnością łączą je wątki biograficzne z życiorysu św. Jadwigi Śląskiej, ale partnerstwo między Trzebnicą i Kitzingen to coś więcej. Wyrasta na modelowy przykład tego, jak we...

Od Ślężan do Dolnoślązaków

PARĘ SŁÓW O NAZWIE ŚLĄSKA I JEGO PRZESZŁOŚCI Gdy dziś w mass mediach słyszymy o Śląsku, to kierujemy myśl w stronę Katowic, a zatem Górnego Śląska. STANISŁAW ROSIK Wrocław Giacomo Cantelli da Vignola, Przeglądowa mapa polityczno-administracyjna Dolnego Śląska (1692)....

O kształtowaniu w dzieciach poczucia kompetencji

W STRONĘ PEŁNI ŻYCIA Przyszedł wrzesień i tysiące dzieci wraca do szkół, by zdobywać potrzebną do życia wiedzę oraz umiejętności. Czas szkolny jest najważniejszym okresem w rozwoju człowieka dla procesu socjalizacji i dla powstania osobistego stosunku dziecka do...

On i ona,

czyli o męskości i kobiecości we współczesnym świecie Refleksję nad rozumieniem męskości i kobiecości we współczesnym świecie trzeba rozpocząć od uświadomienia sobie, że tożsamość mężczyzny buduje się przez tożsamość kobiety, i odwrotnie. EWA PORADA Katowice...

Korona Maryi

SPOŁECZNE ZNACZENIE KULTU MARYJNEGO I KORONACJI WIZERUNKÓW MARYJNYCH Kult maryjny, tak charakterystyczny dla religijności Rzeczypospolitej, nabrał wyjątkowego charakteru poprzez ceremonie koronacji wizerunków Maryi. Uroczystość na Jasnej Górze, której jubileusz...

Idźcie i odpocznijcie nieco

W STRONĘ PEŁNI ŻYCIA Przyszło kolejne lato, a wraz z nim okres wakacji i urlopów. Wielu ludzi czeka z utęsknieniem na ten czas. KS. JANUSZ MICHALEWSKI Świdnica ILUSTRACJA MWM Większość chce zwłaszcza odpocząć od trudów i stresów pracy. Niektórzy, mając świadomość...

Męcząca codzienność

Muszę odpocząć! Jestem bardzo zmęczona/y. Nareszcie troszkę odpocznę. Nareszcie! Ciągniemy do weekendu, do wolnego, do urlopu. Brakuje nam siły w codziennym kieracie, w powtarzalności kolejnych dni. JOANNA NOSAL Oława ILUSTRACJA MWM Chcemy choć na chwilę wyrwać się z...

Religia jako narzędzie polityki

W jednym ze swoich dialogów Platon, ustami zasiadającego na uczcie Sokratesa, omawiał przepis na państwo idealne. Taka wspólnota polityczna, jak zgodzili się dyskutanci, musiałaby być budowana od podstaw i rościłaby sobie prawo do kontrolowania wszystkiego. RADOSŁAW...

RWANDA

kraina do której Bóg wraca na noc KS. PIOTR SIERZCHUŁA Wrocław Niemalże w samym sercu Afryki, leży kraj o terytorium prawie dwanaście razy mniejszym od Polski. Jest tak niewielki, że niektóre osoby po wzięciu do ręki mapy, mogą mieć problemy z odnalezieniem go. Mowa...

O skutecznym wydawaniu poleceń dzieciom

W STRONĘ PEŁNI ŻYCIA Któż z rodziców młodszych dzieci nie zna kłopotów z wykonywaniem przez nie poleceń? Problem ten z pewnością pojawia się w niejednej rodzinie. Wielu rodziców zastanawia się, jak skutecznie wydawać polecenia dzieciom, by robiły to, czego od nich...

Wolność słowa

Bez wątpienia jest ona jednym z filarów współczesnej rzeczywistości społecznej. Wolnością słowa mierzy się wolność w ogóle, jej brak czyni dane państwo bądź grupę sprawującą władzę niewiarygodną w oczach tego, co z kolei nazywa się „cywilizowanym światem”. PIOTR...

Chrześcijanie w świecie

W czerwcu 2015 r. abp Józef Kupny powołał Obserwatorium Społeczne, którego główną ideą jest szeroko rozumiana promocja katolickiej nauki społecznej. MAŁGORZATA JASZCZUK-SURMA Wrocław Konferencja „Racjonalizacja procesów zapewnienia bezpieczeństwa uczestników...

Kultura tymczasowości, czyli konsumpcyjny niepokój w codziennym życiu

OBSERWATORIUM SPOŁECZNE Zwrot „NA RAZIE” coraz bardziej wpisuje się w naszą codzienność. Przyglądając się różnym sferom życia społecznego czy rodzinnego, można odnieść wrażenie, że żyjemy w świecie narażonym właśnie na taką tymczasowość. EWA PORADA Katowice HENRYK...

Pochwała stworzenia według św. Franciszka z Asyżu

Czyli jak pokonać wilka i nie tylko KONRAD GÓRAL Wrocław Najstarszy portret św. Franciszka z Asyżu, fresk z Sacro Speco w Subiaco, XIII w. WIKIMEDIA COMMONS Pochwalony bądź, mój Panie, przez tych, którzy z miłości do Ciebie przebaczają, znosząc chorobę i...

Wyjdź z samochodu

EKOLOGIA PAPIEŻA FRANCISZKA Największą krzywdę papieskiemu nauczaniu na temat ekologii wyrządzili publicyści, którzy zanim encyklika Laudato si’ ujrzała światło dzienne, komentowali, że Franciszek pracuje nad antypolskim dokumentem. Wtórowali im inni, tłumacząc, że...

Piękno dzieła stworzonego w rękach człowieka

Otwieramy pierwszą kartę Biblii i rozpoczynamy kontemplację naszych narodzin. Gdzieś u zarania dziejów zrodził się z Bożej mocy świat, w którym żyjemy i do którego tak się przyzwyczailiśmy, że jego piękno umyka nam w naszej codzienności. KS. JAN KLINKOWSKI Legnica...

Las dobrem wspólnym narodu

O społecznym znaczeniu lasów z Adamem Płaksejem, dyrektorem Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu, rozmawia WOJCIECH IWANOWSKI Nowe Życie Adam Płaksej WWW.BARDO.WROCLAW.LASY.GOV.PL Wojciech Iwanowski: Polska jest w europejskiej czołówce, jeśli chodzi o...

Z palącą troską

Dokument Episkopatu Polski „Chrześcijański kształt patriotyzmu” jest jednym z najważniejszych pism społecznych przygotowanych przez biskupów w ostatnich latach. Odpowiadając na zjawiska obserwowane w przestrzeni publicznej, autorzy dokumentu zdecydowali się...

O dojrzałej osobowości

W STRONĘ PEŁNI ŻYCIA Często ludzie się zastanawiają nad źródłem swoich problemów, zwłaszcza w dziedzinie międzyludzkich relacji. Teoria atrybucji zajmująca się zjawiskiem ludzkiego wnioskowania o przyczynach zdarzeń podpowiada, że przyczyny te mogą leżeć w samym...

Nic tak nie spaja rodziny jak wspólna modlitwa!

To nadzwyczajny klucz otwierający serce! Tymczasem – mimo bogactwa nauczania i zachęty Kościoła do tej formy modlitwy – wielu z nas uznaje ją za coś wstydliwego, a często nie przychodzi nam nawet do głowy, by rodzinnie, wspólnie się modlić. ALEKSANDRA ASZKIEŁOWICZ...

Aktywizm

Kiedy miał już dosyć jałowości własnej egzystencji, poczucia, że wszystko robi bez sensu, że czegokolwiek dotknie – to się rozpada – zawołał: Panie Boże!!! Powiedz mi, co mam robić!!! Obiecuję, że zrobię WSZYSTKO, co każesz, nie będę szczędził sił, nie zatrzymam się w...