Społeczeństwo

O jednym ze sposobów radzenia sobie z bólem życia

W STRONĘ PEŁNI ŻYCIA Dlaczego życie nieuchronnie wiąże się z bólem, pyta Russ Harris, autor książki Zrozumieć ACT. Terapia akceptacji i zaangażowania w praktyce. Jak zauważa, powodów jest mnóstwo. KS. JANUSZ MICHALEWSKI Świdnica ILUSTRACJA MWM Każdy człowiek przeżywa...

Wrocław – Miasto otwarte

MATERIAŁ PRZYGOTOWANY PRZEZ WROCŁAWSKIE CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZNEGO Dwie niehandlowe niedziele w miesiącu to okazja do spędzania czasu wolnego poza sklepami wielkopowierzchniowymi. To okazja do spotkań w parkach, na trasach rowerowych czy z przyjaciółmi. JACEK SUTRYK...

Koniec wieńczy dzieło

Nawet najlepsze zamiary nie są jeszcze decyzjami. Nawet najlepsze decyzje nie są jeszcze czynami, a nawet najlepsze czyny nie są dobre, jeśli nie prowadzą do dobra – finalnie. Dopiero widząc koniec, możemy powiedzieć, że coś było dobre. JOANNA NOSAL Oława Zanim...

Zasada społeczna

Nikt nie jest samotną wyspą, pisał Thomas Merton. Człowiek kształtuje się i realizuje we wspólnocie. RADOSŁAW MICHALSKI Wrocław-Florencja Pomnik Anonimowego Przechodnia we Wrocławiu RADOSŁAW MICHALSKI W poprzednich numerach pisaliśmy o wartości ludzkiego życia i...

O wielozadaniowości

W STRONĘ PEŁNI ŻYCIA Rozwój środków masowego przekazu, związanych zwłaszcza z Internetem, a także współczesnej technologii i szeroko rozumianego świata rozrywki spowodował, że człowiek ma możliwość podjęcia wielu aktywności nie tylko w różnym czasie, ale także...

Miasto wydarza się codziennie

Miasto nie jest bytem skończonym, ale jest dynamiczne, ciągle rozwija się i stawia przed zarządzającym nowe wyzwania. JACEK SUTRYK Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia Panorama Wrocławia MATERIAŁ PRZYGOTOWANY...

Współczesny Kohelet

Kohelet to bohater jednej z ksiąg mądrościowych Starego Testamentu, znany z poszukiwania sensu życia. Przemierzając świat, przeżywając kolejne doświadczenia, snując rozważania o ludzkiej mądrości, pracy, władzy czy przyjemności, poszukuje celu ludzkiej egzystencji....

Od ochrony życia do zasady społecznej, cz. 3

Zasada ochrony życia wynika w Nauce Społecznej Kościoła z zasady niezbywalnej godności każdego człowieka. RADOSŁAW MICHALSKI Wrocław-Florencja Kara powinna prowadzić do zrozumienia przez skazanego błędów, poprawy poprzez resocjalizację i...

Okulary szczęścia Santandreu

W STRONĘ PEŁNI ŻYCIA Święta Wielkanocne przez wspomnienie i uobecnienie faktu Zmartwychwstania Jezusa przypominają, jaki jest cel ludzkiego życia – jest nim życie w ufności, pokoju, radości oraz poczuciu spełnienia. Powstaje pytanie, dlaczego tak się jednak nie...

Senior – doświadczenie i aktywność

MATERIAŁ PRZYGOTOWANY PRZEZ WROCŁAWSKIE CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZNEGO Jednym z najpoważniejszych problemów, a jednocześnie wyzwań, jakie stają przed współczesnym światem Zachodu, jest kwestia starzenia się społeczeństw. JACEK SUTRYK Dyrektor Departamentu...

Audyt Chrześcijanina

„Ten robi najwięcej, kto robi dobrze jedną rzecz”. Św. Ignacy Loyola JOANNA NOSAL Oława Papież Franciszek mówi: „sprawdzam!”. Co zrobiłeś, Kościele Święty, ze swoją misją, daną Ci przy założeniu? MARCIN MAZUR Jestem zauroczona. W...

Od ochrony życia do zasady społecznej, cz. 2

Według Nauki Społecznej Kościoła życie powinno być chronione na każdym jego etapie. Istnieje silny i odczuwalny społeczny konsensus dotyczący ochrony życia w sensie generalnym. RADOSŁAW MICHALSKI Wrocław-Florencja HENRYK PRZONDZIONO/FOTO GOŚĆ...

O zdrowym i chorym duchu

W STRONĘ PEŁNI ŻYCIA Trwa Wielki Post. Dla wielu ludzi wierzących jest to czas intensywnej pracy duchowej. Niejedna osoba może modlić się w tym okresie słowami Psalmu 51: „Zmiłuj się nade mną, Boże, w swojej łaskawości, w ogromie swego miłosierdzia wymaż moją...

Wrocławska Diagnoza Społeczna

Od wielu już lat naukowcy z Uniwersytetu Wrocławskiego realizują bardzo istotny projekt badawczy pod nazwą Wrocławska Diagnoza Społeczna. Jest to dokument nie do przecenienia. JACEK SUTRYK Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia...

(Nie) nasi…

Wydaje się, że w ostatnim czasie coraz wyraźniej w naszym otoczeniu daje się obserwować zjawisko podziału na „naszych” i „obcych”. EWA PORADA Katowice Kosowo, Kosowska Mitrowica. Pozostałości po zasiekach w okolicach mostu oddzielającego...

Od ochrony życia do zasady społecznej, cz. 1

Zasada ochrony życia wynika w Nauce Społecznej Kościoła z zasady niezbywalnej godności każdego człowieka. Jest ona przykładem takiego prawa, które przez wierzących może być wywodzone z Objawienia, będąc zarazem przejmowane przez osoby niewierzące ze względu na silne,...

Bukoliki biblijne

Chyba żadne z powiedzeń nie pasuje do życia wiejskiego bardziej niż to: „wszędzie dobrze, gdzie nas nie ma”. Ten, kto lata swego dzieciństwa spędził na wsi, tęskni za wielkomiejską bieganiną – ten natomiast, kto od dziecka wdychał miejski kurz, pędzi myślami do...

Biblijna medytacja nad pracą

W jakże różny sposób podchodzili ludzie na przestrzeni dziejów do pracy. W starożytnej Grecji, a później w Rzymie praca nie miała wielkiej wartości, często kojarzono ją ze stanem niewolniczym, a jeśli już człowiek wolny musiał pracować, to raczej z konieczności...

Ludzie wsi modlą się nadal…

Pytanie o modlącą się wieś jest jak najbardziej aktualne. Przyjęło się, co jest obecne w fachowej literaturze, zwłaszcza w dziedzinie socjologii religii, że tzw. Kościół ludowy zasadniczo różni się od Kościoła nowoczesnego. KS. BOGUSŁAW DROŻDŻ Legnica...

Rolnik sam w dolinie…

Około 13–10 tys. lat temu narodziło się rolnictwo oraz pojawili się pierwsi rolnicy. ROMAN ANDRZEJ ŚNIADY Wrocław Bronowice Małe k. Krakowa. Mężczyzna podczas karmienia koni na podwórzu. Zdjęcie archiwalne z 1932 r. ZE ZBIORÓW NARODOWEGO...

Robią rzecz najważniejszą, chleb

O przemianach na wsi i pracy rolnika z prof. Barbarą Kutkowską z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu rozmawia WOJCIECH IWANOWSKI „Nowe Życie” Sierpc. Obchody Niedzieli Palmowej w Muzeum Wsi Mazowieckiej AGNIESZKA OTŁOWSKA/FOTO GOŚĆ...

Święty Józef – ojciec i opiekun, wzór

Wezwałam św. Józefa jako opiekuna, kiedy podjęłam decyzję o bierzmowaniu. To moment, kiedy wybiera się nowe imię. A wraz z imieniem – nowego patrona. Miałam 19 lat. JOANNA NOSAL Oława Święty Józef, obraz z kościoła oo. Franciszkanów we Wschowie ARCHIWUM AUTORKI Nie...