Religia

Współczesne ojcostwo – kryzys czy rozkwit?

Współczesne ojcostwo – kryzys czy rozkwit?

Bardzo dużo słyszymy o kryzysie rodziny, ojcostwa, męskości.Niewątpliwie są to tematy ważne i palące. Niemniej jednak, czy równolegle do tegoczarnego scenariusza nie rozwijają się ojcowie zaangażowani, aktywni i pełni pasji,dzięki którym możemy mówić o rozkwicie...

Średniowieczne kościoły św. Józefa w archidiecezji wrocławskiej

Średniowieczne kościoły św. Józefa w archidiecezji wrocławskiej

Zgodnie z zasadą kultu świętych w Kościele katolickim: naśladownictwo świętychw stylu życia należy do najpełniejszego wyrazu kultu, a wezwania kościołów uważa sięza najwyższą formę kultu, warto zapoznać się z najstarszymi kościołamipw. św. Józefa w archidiecezji...

Mądrość zaprasza na ucztę, cz. 1

Mądrość zaprasza na ucztę, cz. 1

BIBLIJNE PODSTAWY SAKRAMENTÓWNa uczcie zapowiadanej przez Księgę Mądrości pokarmem jest słowo Boże,a ostatecznie Mądrość Boża, którą w rozumieniu chrześcijańskim jest sam Chrystus.Uczta ta stanowi więc zapowiedź Eucharystii, podczas której wiernirzeczywiście karmią...

Prawda siły czy siła prawdy?

Prawda siły czy siła prawdy?

„WIEM, KOMU UWIERZYŁEM” (2 TM 1,12)Apologia na dzień powszedni„Religie, udając znajomość boskiej prawdy, dzielą ludzi i rodzą przemoc. Szczególnie te monoteistyczne,a wśród nich chrześcijaństwo. O wiele bardziej tolerancyjny jest politeizm, gdyż dopuszczając...

Cuda siostry Dulcissimy

Cuda siostry Dulcissimy

Jadąc do Raciborza-Brzezia z domu rodzinnego, usłyszałam w radiu zapowiedźgradobicia nad ziemią raciborską. Podróżowałam autem rodziców i nie chciałam,by zostało uszkodzone. Zapytałam zaprzyjaźnioną z klasztorem w Brzeziu panią Beatę,gdzie mogłabym je schować. W...

Wspomnienie o ks. Stanisławie Pawlaczku

Wspomnienie o ks. Stanisławie Pawlaczku

DOLNOŚLĄSCY KAPŁANIWydawał się nam najlepszym i najszczęśliwszym z ludzi – słowa te są parafraząwypowiedzi Ksenofonta, starożytnego historyka greckiego z przełomu V i IV w.przed Chr., o jego mistrzu Sokratesie. Coś podobnego można by powiedziećo zmarłym 15 XII 2021 r....

Biblijna rewolucja

Biblijna rewolucja

Zobowiązania wobec ubogichKościół zwraca uwagę, że aparat urzędniczy nie rozwiąże problemu biedy i wykluczenia,dlatego nawołuje do skodyfikowanej już w Starym Testamencie praktyki jałmużnyi – w duchu nowotestamentowym – wszelkich dzieł miłosierdzia.ANNA...

Miłosierdzie dopełnieniem sprawiedliwości

Miłosierdzie dopełnieniem sprawiedliwości

Encykliki zawsze były dokumentami papieskimi, które poruszałynajbardziej aktualne problemy współczesnego Kościoła i świata. Stanowiły one jakby „papierek lakmusowy” tego, czym żyje człowiekw danym punkcie dziejów.PAWEŁ BEYGAWrocław Według Benedykta XVI fundamentami...

Porządek społeczny trzeba zacząć budować od siebie

Porządek społeczny trzeba zacząć budować od siebie

Bł. Stefan Wyszyński był teoretykiem, ale i praktykiem katolickiej nauki społecznej.Większość jego pism i wystąpień, znanych szeroko, pochodzi z okresu, kiedy był Prymasem Polski.PIOTR SUTOWICZWrocław Pamiątkowy obrazek kard. S. Wyszyńskiego z racji IX roku Wielkiej...

Piekarska Gospodyni Śląska

Piekarska Gospodyni Śląska

MATKA SPRAWIEDLIWOŚCI I MIŁOŚCI SPOŁECZNEJWśród wielu miejsc świętych ulokowanych na obszarze geograficznymi kulturowym Śląska, w których oddawana jest cześć Matce Bożej(Wambierzyce, Bardo Śląskie, Krzeszów), szczególnie wyróżnia się sanktuariumw Piekarach Śląskich...

Zrywanie kłosów w szabat a Eucharystia

Zrywanie kłosów w szabat a Eucharystia

BIBLIJNE PODSTAWY SAKRAMENTÓWPewnego razu w dzień szabatu Jezus znalazł się z apostołami na polach.To właśnie wtedy Jego uczniowie zaczęli czynić to, czego Prawo zakazywałow dzień szabatu: zaczęli zrywać kłosy zboża. W perykopie o zrywaniu kłosów w szabatmożna...

Zbaw odkupionych

Zbaw odkupionych

„WIEM, KOMU UWIERZYŁEM” (2 TM 1,12)Apologia na dzień powszedni„Jak Bóg zbawił świat, skoro dalej jest źle? I czy musiał od szatana odkupywać człowieka?To odrażający handel!”. Zbawienie jeszcze trwa. Bóg nie handlował z szatanem. Biblijny „Odkupiciel” to ratownik,...

Kościół w czasie pandemii

Kościół w czasie pandemii

O tym, jak funkcjonowała parafia, gdy liczba wiernych w kościele nie mogła przekraczać pięciu, o posłudze sakramentalnej chorym w czasie pandemii, transmisjach internetowych Mszy św., odwołanej kolędzie i czego nas uczą dzisiaj błogosławieni Prymas Kardynał Stefan...

Pułkownik w koloratce z dziennikarską pasją

Pułkownik w koloratce z dziennikarską pasją

Najbardziej dumny jest ze swojej rozprawy habilitacyjnej poświęconej historii nielegalnie budowanych kościołów w diecezji przemyskiej. Gdy zbierał do niej materiały, dwóch pułkowników SB jeździło za nim krok w krok. Odmówiono mu paszportu, bo spotykał się z Jackiem...

Świat hejtu

Świat hejtu

Hejt jako zjawisko społeczne zrodził się w środowisku Internetui zadomowił w mediach społecznościowych, które są wprost idealnym ekosystememdla rozwoju mowy nienawiści. Sprzyja temu zjawisko fake newsów,czyli fałszywych informacji, rozprzestrzeniających się szybciej...

Wołanie o pokój

Wołanie o pokój

Jan XXIII był papieżem obdarzonym wyjątkową wizją sytuacji ludzkości.W encyklice Pacem in terris wskazał, że pokój jest problemem moralnym,a zatem Kościół jest powołany do zabierania głosu w sprawie jego zaprowadzenia.KS. GRZEGORZ SOKOŁOWSKI„Nowe Życie”Papież Jan...

Pokój zostawiam wam

Pokój zostawiam wam

(J 14, 27) Pokój jest życzeniem oraz największym pragnieniem wielu narodów i społeczności na świecie, tymczasem częstokroć tam, gdzie wyraz „pokój” służy za codzienne pozdrowienie, brakuje go w rzeczywistości.ANNA RAMBIERT-KWAŚNIEWSKAWrocławFREEPIK.COMSłowa szalom i...

Żydowska uczta dziękczynna zapowiedzią Eucharystii

Żydowska uczta dziękczynna zapowiedzią Eucharystii

BIBLIJNE PODSTAWY SAKRAMENTÓWTodah po hebrajsku oznacza „składanie dziękczynienia” lub po prostu„dziękczynienie” i jest odpowiednikiem greckiego rzeczownika eucharistia.Chodzi o złączony z ofiarą świątynną posiłek ofiarny spożywany w gronienajbliższych krewnych i...

Genesis 2 – życie i człowiek

Genesis 2 – życie i człowiek

„WIEM, KOMU UWIERZYŁEM” (2 TM 1,12)Apologia na dzień powszedni„Człowiek powstał w wyniku zachodzącej miliardy lat ewolucji. Zatem Boga nie ma”.Powoli! Jedno nie wyklucza drugiego. Bóg jest i ciągle stwarza,dlatego zadział się proces ewolucji.KS. MACIEJ MAŁYGA Wrocław...

Ad limina Apostolorum

Ad limina Apostolorum

ZARYS HISTORYCZNY WIZYT BISKUPÓW U PROGÓW APOSTOLSKICHBezsprzecznie październikowa wizyta ad limina apostolorumarcybiskupa Józefa Kupnego jest jednym z najważniejszych wydarzeń dla całejarchidiecezji wrocławskiej i Kościoła na Śląsku. Historia ukazuje znaczenie...

Adwenty ludzkości

Adwenty ludzkości

Trudno pisać o adwencie bez wstępnego odwołania do języka.Choć rozumiemy stojącą za nazwą ideę przychodzenia, warto zaznaczyć,że adventus – oznaczający „przychodzenie” – pochodzi od czasownika advenio– „osiągać, przychodzić [na miejsce], przybywać”. Ze względu na...

Oczekiwanie w życiu chrześcijan

Oczekiwanie w życiu chrześcijan

Treść wiary – jako wiara w Boga i zaufanie Bogu – ma szeroki kontekst rozumienia,co może ukazywać głęboką teologię. Obok wiary przekazywanej przez świadków, obokwykładni teologii systematycznej i dogmatycznych artykułów można jeszcze wskazaćna interpretację...

Przyjdź Królestwo Twoje

Przyjdź Królestwo Twoje

Według prefacji na uroczystość Chrystusa Królakrólestwo Boże jest wieczne i powszechne;jest to także królestwo prawdy i życia, świętościi łaski, sprawiedliwości, miłości i pokoju.KS. BOGDAN FERDEK Wrocław Katedra Notre Dame w Paryżu. Środkowy portal fasady...

Przed Bogiem każdy z nas jest dzieckiem

Przed Bogiem każdy z nas jest dzieckiem

O świętach w górach,religijności ludowej orazrodzinnych tradycjachz ks. dr. WojciechemSadłoniem SAC, dyrektoremInstytutu StatystykiKościoła Katolickiego SACoraz socjologiem religii,rozmawiaWOJCIECH IWANOWSKI„Nowe Życie”Wojciech Iwanowski: Kiedy myśli Ksiądz o Bożym...