Religia

Czy ekumeniczna modlitwa jest dzisiaj możliwa?

Jan Paweł II w 1997 r. nazwał stolicę Dolnego Śląska „miastem spotkań”.Po wrocławskim bruku chodzą bowiem nie tylko ludzie o różnych korzeniachnarodowościowych, ale także wyznaniowych. Na panoramę miasta składają sięzarówno świątynie katolickie, jak i protestanckie...

Interkomunia

Szczególnie bolesnym znakiem rozdarcia pomiędzy wyznawcami Chrystusajest brak wspólnoty eucharystycznej. Nawiązał do tego Jan Paweł IIw czasie spotkania ekumenicznego w Warszawie 8 czerwca 1987 r., mówiąc:chrześcijanie zjednoczeni w chrzcie pozostają rozdzieleniw...

Polska Rada Ekumeniczna

Polska Rada Ekumeniczna jest społecznością Kościołów,które współpracują z sobą w duchu wiary, szacunku i miłości.Działa na rzecz rozwoju dialogu ekumenicznego, tolerancji religijnejoraz zbliżenia i pielęgnowania braterskich stosunków między Kościołami. BP RYSZARD...

Oikoumenē nasz wspólny ląd

Dla nikogo, komu ekumenizm leży choć trochę na sercu, nie jest tajemnicą,że wywodzi on swą nazwę od greckiej oikoumenē, którą leksykografowietłumaczą zwykle słowami okolica zamieszkała. ANNA RAMBIERT-KWAŚNIEWSKA Wrocław Starożytny teatr z okresu grecko--rzymskiego w...

Kościół miejscem przyjaźni

O ekumenizmie, braterskiej wspólnocie i znaczeniu wspólnej modlitwy z bratem Aloisem, przeorem Wspólnoty z Taizé,rozmawia WOJCIECH IWANOWSKI „Nowe Życie” Wojciech Iwanowski: Czym właściwie jest ekumenizm? Jak rozumieć go na płaszczyźnie teoretycznej? Czym jest w...

O odporności psychicznej

W STRONĘ PEŁNI ŻYCIA Mimo wielu naszych starań rzeczywistość nieustannie nam pokazuje, żestałym elementem codzienności jest doświadczanie przez nas trudnych wydarzeń.Śmierć bliskiej osoby, utrata pracy, poważna choroba, rozpad małżeństwa,wypadki to przykłady bardzo...

Kanoniczne przeszkody do zawarcia małżeństwa, cz. 6

MIŁOŚĆ DOSKONAŁYM WYPEŁNIENIEM PRAWA Małżeństwo kanoniczne powstaje w momenciewyrażenia przez narzeczonych ważnej zgody małżeńskiej. KS. WIESŁAW WENZ wwenz@archidiecezja.wroc.pl W niektórych okolicznościach prawnych zawierane między nupturientami małżeństwo może...

Syn śląskiej ziemi

KARDYNAŁ AUGUST HLOND „Albowiem czasu swego wyrwał go Bóg, jak bryłę czarnego węgla, z serca ziemi śląskiej i rzucił ją w świat”. Tak o Auguście Hlondzie pisał kardynał Stefan Wyszyński. Był jak węgiel – wielkim skarbem Śląska i Polski, który potrafił rozpalać...

Mogła. A nie zgrzeszyła

„WIEM, KOMU UWIERZYŁEM” (2 TM 1,12) Apologia na dzień powszedni „Gdybym był Maryją, nie grzeszyłbym nigdy. Nawet bym nie mógł. Jej było łatwo”. Nie było. Powiedziała Bogu „Tak” nie z konieczności, lecz w wolnej współpracy z Jego łaską. KS. MACIEJ MAŁYGA Wrocław Kruszy...

Oblicze św. Mikołaja

Św. Mikołaj jest najbardziej znanym świętym na świecie, kochanym przede wszystkim przez dzieci. Jest to także postać, wokół której narosło tyle legend i bajek, że dziś trudno oddzielić prawdę od mitu. KS. STANISŁAW WRÓBLEWSKI Ziębice Święty Mikołaj z ołtarza w...

Dlaczego Józef został świętym? Nazaret

ZIEMIA ŚWIĘTA W PYTANIACH Chrześcijanie w VII wieku byli przekonani, że potrafią dokładnie zlokalizować dom Maryi i Józefa. „Miasto Nazaret położone jest na górze i posiada wiele budowli z kamienia. W jego obrębie są również dwa bardzo wielkie kościoły: jeden, w...

Kosmopolita czy bezdomny?

W tym roku po raz sto czwarty obchodziliśmy Dzień Migranta i Uchodźcy (14 stycznia). Papież Franciszek napisał w specjalnym Orędziu z tej okazji, by stanąć ramię w ramię z naszymi braćmi i siostrami, którzy zmagają się z problemem opuszczenia swojej ojczyzny z różnych...

Nowe życie syryjskiej rodziny w Oławie

O udzieleniu schronienia uchodźcom z Syrii opowiada Tomasz Wilgosz, mieszkaniec Oławy. Rodzina Salloum z Syrii. Od lewej: Mimos, Adel, Salwa, Carmen, Toni z synem Adelem ARCHIWUM AUTORA Słowa Jezusa są takie proste i oczywiste: „Kochaj bliźniego; módl się za swoich...

Łączy nas Chrystus

O diasporze Ukraińców na Dolnym Śląsku z ks. Andrzejem Michaliszynem, proboszczem katedry greckokatolickiej we Wrocławiu, rozmawia WOJCIECH IWANOWSKI „Nowe Życie” Wojciech Iwanowski: O Wrocławiu zwykło się mawiać jako o miejscu spotkań. Spotyka się tutaj...

Papież spraw społecznych

Franciszek jest papieżem, którego cechuje wrażliwość i wyczucie na biedę człowieka. Powszechnie znane jest jego zaangażowanie w sprawy społeczne. KS. GRZEGORZ SOKOŁOWSKI „Nowe Życie” MARCIN MAZUR Wymownym przykładem może być pierwsza podróż Franciszka poza Watykan (8...

Homo viator lub biblijny uchodźca

Ślady ludzkich stóp wyznaczyły setki, miliony dróg i szlaków – jak świat długi i szeroki. Historia zna takich wydarzeń bez liku, a wielkie migracje stawały się przełomowymi jej momentami. ANNA RAMBIERT-KWAŚNIEWSKA Wrocław Ucieczka do Egiptu, obraz nad ołtarzem w...

Kanoniczne przeszkody do zawarcia małżeństwa, cz. 5

MIŁOŚĆ DOSKONAŁYM WYPEŁNIENIEM PRAWA Obowiązujący katolików system prawny wyznacza istotne elementy tzw. zdolności prawnej osoby ludzkiej do ważnego zawarcia małżeństwa w Kościele katolickim. KS. WIESŁAW WENZ wwenz@archidiecezja.wroc.pl Orzekanie o ważności małżeństwa...

Szafarz świętości

DOLNOŚLĄSCY KAPŁANI Ks. Hieronim Kocyłowski (1910–1983) – człowiek o bogatej osobowości, duszpasterz, autor drukowanych kazań, redaktor, kanonik kapituły katedralnej, kanclerz kurii wrocławskiej. KS. ZDZISŁAW LEC Wrocław Ks. Hieronim Kocyłowski ARCHIWUM AUTORA Urodził...

Zapiekła wolność

„WIEM, KOMU UWIERZYŁEM” (2 TM 1,12) Apologia na dzień powszedni Dlaczego Bóg stworzył piekło? A dlaczego człowiek wybiera samotność? Jak Bóg może się zgodzić na odrzucenie swych stworzeń? Ale jak Bóg może unieważnić wybory ludzi? KS. MACIEJ MAŁYGA Wrocław Ciemność....

Skąd Paweł wyruszył do Rzymu? Sydon

ZIEMIA ŚWIĘTA W PYTANIACH Pierwsze wzmianki o Sydonie sięgają okresu Amarna, kiedy to król Zimrida z Sydonu wystosował dwa listy do faraona, uznając swoją lojalność wobec władcy Egiptu i prosząc o pomoc w odzyskaniu terytoriów zagarniętych przez buntowników Habiru....

Oddany Bogu i ludziom

DOLNOŚLĄSCY KAPŁANI Ksiądz kanonik Ryszard Jerie, przez trzydzieści lat proboszcz parafii pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Gościszowie, zmarł w niedzielny poranek 12 sierpnia w legnickim szpitalu. Minął zaledwie rok, gdy był tu hospitalizowany po przebytym zawale...

Kanoniczne przeszkody do zawarcia małżeństwa, cz. 4

MIŁOŚĆ DOSKONAŁYM WYPEŁNIENIEM PRAWA Dla osoby ochrzczonej ważnym małżeństwem jest to, które jest rzeczywistością sakramentalną [kan. 1055§2]. KS. WIESŁAW WENZ wwenz@archidiecezja.wroc.pl W niektórych okolicznościach prawnych zawierane między nupturientami małżeństwo...

Bracia rówieśnicy w wierze rozdzieleni?

„WIEM, KOMU UWIERZYŁEM” (2 TM 1,12) Apologia na dzień powszedni „Judaizm ma własną drogę Zbawienia poza Jezusem, bo Bóg jest wierny swemu Przymierzu”. Nie ma, i to właśnie z powodu, że Bóg jest wierny swemu Przymierzu, a ono ma określony przez Niego kształt – wypełnia...

Co Jezus robił w Fenicji? Tyr

ZIEMIA ŚWIĘTA W PYTANIACH Na terenach Żyznego Półksiężyca początki kultury zwanej później fenicką zaznaczają się już na trzy tysiąclecia przed Chr. Obejmowała swym zasięgiem terytoria dzisiejszego Libanu, Syrii i Izraela. Rozkwitła po przezwyciężeniu kryzysu...