Religia

Któż tę boleść pojąć może

Któż tę boleść pojąć może

„WIEM, KOMU UWIERZYŁEM” (2 TM 1,12) Apologia na dzień powszedni „Wasz krwawy Bóg żąda ofiar, krwi i śmierci. Zabił nawet własnego Syna”.To pogańskie wyobrażenie. Chrześcijanie wierzą, że objawiający się w Jezusie Bógnie żąda śmierci człowieka, lecz sam dał się...

Jak Bóg ma na imię? Góra Synaj

Jak Bóg ma na imię? Góra Synaj

ZIEMIA ŚWIĘTA W PYTANIACH Piaszczysty i górzysty Półwysep Synajski otaczają cztery zbiorniki wodne:Morze Śródziemne od północy, Zatoka Sueska od zachodu,Morze Czerwone od południa i zatoka Akaba od wschodu. Większość powierzchnipółwyspu stanowi złota pustynia, pełna...

Pokuta i zadośćuczynienie

Pokuta i zadośćuczynienie

PIĘĆ WARUNKÓW DOBREJ SPOWIEDZI Ostatni, piąty warunek dobrej spowiedzi to zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźnim.Ten element dobrze odprawionego sakramentu pojednania jest pod wieloma względaminajobszerniejszy. Na początek warto zastanowić się, czy „zadośćuczynienie”...

Szczera spowiedź

Szczera spowiedź

PIĘĆ WARUNKÓW DOBREJ SPOWIEDZI Odpuszczenie grzechów jest ważnym artykułem Credo i występuje w zestawieniu z artykułemo wierze w zmartwychwstanie ciała i życie wieczne. Chrystus zmartwychwstając pokonał śmierć i grzech. Jego wielkanocnym darem dla Kościoła...

Postanowienie poprawy

Postanowienie poprawy

PIĘĆ WARUNKÓW DOBREJ SPOWIEDZI Miłość, która wymaga poprawy Trwający właśnie Wielki Post jest dla każdego z nas okazjądo zastanowienia się nad owocnością sakramentupokuty i pojednania w naszym życiu. KS. ARKADIUSZ KRUK Wrocław Chrystusowi nie wystarcza, aby człowiek...

Żal za grzechy

Żal za grzechy

PIĘĆ WARUNKÓW DOBREJ SPOWIEDZI „Ach żałuję za me złości, jedynie dla Twej miłości. Bądź miłościw mnie grzesznemu, dla Ciebie odpuszczam bliźniemu”. Te słowa zna chyba każdy, ale czy każdy z nas żałuje za grzechy jedynie dla Bożej miłości? KS. PRZEMYSŁAW VOGT Wrocław...

Rachunek sumienia

Rachunek sumienia

PIĘĆ WARUNKÓW DOBREJ SPOWIEDZI Arytmetyka poza logiką Ludzka arytmetyka jest zupełnie różna od niebiańskiej.Warto o tym pamiętać, podejmując refleksję nadpierwszym warunkiem dobrej spowiedzi, jakim jestrachunek sumienia. KS. ADAM R. PROKOP Budziszyn Wyznacznik...

Istota sakramentu pokuty i pojednania

Istota sakramentu pokuty i pojednania

W sakramencie pokuty, wierni wyznający uprawnionemu szafarzowi grzechy,wyrażający za nie żal i mający postanowienie poprawy, przez rozgrzeszenie udzieloneprzez tegoż szafarza otrzymują od Boga odpuszczenie grzechówpo chrzcie popełnionych i jednocześnie dostępują...

Kiedy będzie rozgrzeszenie…

Kiedy będzie rozgrzeszenie…

AGATA COMBIK/FOTO GOŚĆ O posłudzew konfesjonale,idealnym penitencie i tym,jak spowiadają sięnasi rodacy,z ks. Aleksandrem Radeckimrozmawia WOJCIECH IWANOWSKI „Nowe Życie” Wojciech Iwanowski: Co to jest spowiedź i dlaczego jest potrzebna?Ks. Aleksander Radecki:...

Nagi przed Bogiem

Nagi przed Bogiem

Posągowa nagość starożytnych dzieł greckich rzeźbiarzy, ich muskulatura i zaklęty w kamieniu kontrapost pomysłu Polikleta (naśladowany również przez późniejszych twórców, m.in. przez Michała Anioła) rodzą w obserwatorach raczej wzniosłe niż przyziemne czy ambiwalentne...

Bliskie spotkania z diabłem? Góra Kuszenia

Bliskie spotkania z diabłem? Góra Kuszenia

ZIEMIA ŚWIĘTA W PYTANIACH Gdyby hipotetyczny wędrowiec zagubił się na Pustyni Judzkiej, znaleźć by się mógłna Górze Kuszenia, Dżabal Quruntul. Góra oddalona jest zaledwie cztery kilometryod Jerycha. Na półtora wieku przed Chrystusem góra była świadkiem...

Piękno pojednania

Piękno pojednania

„WIEM, KOMU UWIERZYŁEM” (2 TM 1,12) Apologia na dzień powszedni „Po co spowiedź? Tym bardziej u człowieka bardziej grzesznego niż ja!” Spowiedź ma sens, bo zraniona przez grzech relacja z Bogiem winna być naprawiona, i to w sposób, jaki On wybrał na objawienie siebie...

Pasterz Wielki

Pasterz Wielki

DOLNOŚLĄSCY KAPŁANI Życie i działalność naukowa, duszpasterska i organizacyjnabiskupa profesora zw. dra hab. Wincentego Urbana (1911–1983). KS. JÓZEF SWASTEK Wrocław Konsekracja bpa Józefa Marka 27 grudnia 1973 r.,głównym konsekratorem był kard. Karol...

Na drodze nawrócenia

Na drodze nawrócenia

O potrzebie nawrócenia,kryzysie związanymze zjawiskiemwykorzystywaniaseksualnego nieletnichz o. Adamem Żakiem SJ,koordynatorem ds. ochronydzieci i młodzieży przyKonferencji EpiskopatuPolski, rozmawia WOJCIECH IWANOWSKI „Nowe Życie” Wojciech Iwanowski: Stoi Ksiądz...

Świętość małżeńskiego ciała

Świętość małżeńskiego ciała

Pan Bóg wymyślił małżeństwo jako na wskroś cielesne! Chrystus, przypominając Boży zamysł, naprawił relacjękobiety i mężczyzny, podnosząc ją do rangi sakramentu. ANNA RAMBIERT-KWAŚNIEWSKA Wrocław Święty Paweł przebywa w domuAkwili i jego żony Pryscylli.Grafika, J....

Zdrowie psychiczne a chrześcijański cel życia

Zdrowie psychiczne a chrześcijański cel życia

Współczesne trendy na gruncie psychologii i medycyny akcentują,że zdrowie psychiczne nie jest jedynie brakiem zdiagnozowanej chorobyczy zaburzenia. Definicja WHO (1948) określa zdrowie jako „stan kompletnegodobrostanu fizycznego, psychicznego i społecznego,...

Przysięga Hipokratesa na straży życia

Przysięga Hipokratesa na straży życia

Życie i zdrowie ludzkie jest niewątpliwie wartością najwyższą, dlatego zawód lekarza,niezależnie od tego, czy medycyna wiązana była z kapłaństwem, czy nie, w kulturachrozwiniętych traktowany był w sposób wyjątkowy, niemal uświęcony. PAWEŁ WRÓBLEWSKI Wrocław Przysięgę...

Świętość życia ludzkiego

Świętość życia ludzkiego

W encyklice Evangelium vitae Jan Paweł II zwraca się do wszystkich ludzi dobrej woli,a zwłaszcza do wyznawców Chrystusa, o tworzenie w dzisiejszym świecie nowejkultury życia ludzkiego. Głoszenie „Ewangelii życia” jako istotnej części nowejewangelizacji jest...

Godność człowieka – czym jest?

Godność człowieka – czym jest?

Godność jest pojęciem bardzo często używanym, stosuje się je jakopewnego rodzaju słowo wytrych, gdy mówimy chociażby o sprawachzwiązanych z bioetyką. Mimo że ów termin jest powszechnie stosowany,wiele osób ma problem ze zdefiniowaniem rzeczywistości, która się za nim...

Kanoniczne przeszkody do zawarcia małżeństwa, cz. 7

Kanoniczne przeszkody do zawarcia małżeństwa, cz. 7

MIŁOŚĆ DOSKONAŁYM WYPEŁNIENIEM PRAWA Małżeństwo kanoniczne powstajew momencie wyrażenia przeznarzeczonych ważnej zgody małżeńskiej.To właśnie wyrażona zgodatworzy małżeństwo(matrimonium facit consensus). KS. WIESŁAW WENZ wwenz@archidiecezja.wroc.pl Ważną zgodę mogą...

Najpierw jestem mężem, potem ojcem… a dopiero potem raperem

Najpierw jestem mężem, potem ojcem… a dopiero potem raperem

Zaczął od życia w ciemności. Potem przeżył nagłe i zdecydowanenawrócenie. Za tym przyszedł wielki ewangelizacyjny zapał, który go… gubił.A jak jest teraz? – Najlepiej jak do tej pory – opowiada raper Piotr Kowalczykznany jako TAU. O odnalezieniu Boga i...

Ukraina – między Moskwą a Konstantynopolem

Ukraina – między Moskwą a Konstantynopolem

W roku 988 władca Rusi, Wielki Książę Kijowski Włodzimierz,przyjął chrzest z Konstantynopola. Wraz ze swą babką Olgączczeni są jako święci z tytułem Równych Apostołom. MACIEJ H. DĄBROWSKI Legnica Bartłomiej I – ekumeniczny patriarcha KonstantynopolaROMAN...

Co z oczu, to nie z rozumu

Co z oczu, to nie z rozumu

„WIEM, KOMU UWIERZYŁEM” (2 TM 1,12) Apologia na dzień powszedni „Pokaż mi Boga! … Nie potrafisz? Zatem ‘Bóg’ to tylko puste słowo”.Czego oko nie widzi, to rozum ciągle na swój sposób odkrywa.Dostrzega on w świecie sprawy, które – bardziej niż na nieistnienie Boga–...

Dokąd uciekali chrześcijanie? Pella

Dokąd uciekali chrześcijanie? Pella

ZIEMIA ŚWIĘTA W PYTANIACH Wraz z upadkiem świątyni jerozolimskiej w 70 rokui spaleniem miasta przez wojska rzymskiewielu Żydów straciło życie, inni natomiast zostali wzięcido niewoli. Część z nich przemaszerowała w orszakujeńców wojennych przez Forum Romanum, a...