Religia

Bracia rówieśnicy w wierze rozdzieleni?

„WIEM, KOMU UWIERZYŁEM” (2 TM 1,12) Apologia na dzień powszedni „Judaizm ma własną drogę Zbawienia poza Jezusem, bo Bóg jest wierny swemu Przymierzu”. Nie ma, i to właśnie z powodu, że Bóg jest wierny swemu Przymierzu, a ono ma określony przez Niego kształt – wypełnia...

Co Jezus robił w Fenicji? Tyr

ZIEMIA ŚWIĘTA W PYTANIACH Na terenach Żyznego Półksiężyca początki kultury zwanej później fenicką zaznaczają się już na trzy tysiąclecia przed Chr. Obejmowała swym zasięgiem terytoria dzisiejszego Libanu, Syrii i Izraela. Rozkwitła po przezwyciężeniu kryzysu...

Kochał kapłaństwo Chrystusowe

DOLNOŚLĄSCY KAPŁANI Biskup Paweł Latusek (1910–1973) – biskup pomocniczy wrocławski, niezwykle pracowity, znakomity organizator oraz wychowawca powołań kapłańskich. KS. ZDZISŁAW LEC Wrocław Biskup Paweł Latusek ARCHIWUM NOWEGO ŻYCIA Życie, posługa kapłańska i...

Źródło dobra

„WIEM, KOMU UWIERZYŁEM” (2 TM 1,12) Apologia na dzień powszedni „Współczuję ci, że potrzebujesz Boga, aby być dobrym”. Nie ma co współczuć, bo to normalna sprawa. Każdy potrzebuje Boga, także Ty. Bo choć można być dobrym, gdy się w Niego nie wierzy, to nie byłoby...

W trosce o młode pokolenie

KOŚCIÓŁ MŁODYCH Mam kolegę agnostyka. Bardziej negatywnie niż sceptycznie nastawionego do Kościoła. Niedawno stwierdził, że „Kościół wcześniej nie troszczył się o młodych. Dopiero niedawno zauważył to zaniedbanie i próbuje je naprawić”. HUBERT...

Zbawienie nie tylko dla Żydów? Samaria

ZIEMIA ŚWIĘTA W PYTANIACH Kto na porośniętych niskimi krzewami wzgórzach Samarii wyciągnie ze swego plecaka przewodnik, by na wskazanej przez indeks stronie odnaleźć hasło „Samaria”, ten łatwo odnajdzie tam także określenie „kraina tranzytu”. KS. MARIUSZ ROSIK Wrocław...

Kanoniczne przeszkody do zawarcia małżeństwa, cz. 3

MIŁOŚĆ DOSKONAŁYM WYPEŁNIENIEM PRAWA Małżeństwo kanoniczne powstaje w momencie wyrażenia przez narzeczonych ważnej zgody małżeńskiej. Jednakże w niektórych okolicznościach prawnych zawierane między nupturientami małżeństwo może zostać nieważnie zawarte. KS. WIESŁAW...

Prognoza wolności

„WIEM, KOMU UWIERZYŁEM” (2 TM 1,12) Apologia na dzień powszedni „Po co te religijne spory? Wszyscy wierzymy w tego samego Boga, choć inaczej Go nazywamy” – słowa miłe, ale zwodnicze. Wystarczą na pogawędkę przy zamawianiu herbaty na tureckiej riwierze, ale nie na lata...

Naśladowca Jezusa Dobrego Pasterza

DOLNOŚLĄSCY KAPŁANI Ksiądz infułat Adam Drwięga (1938–2018), wieloletni proboszcz katedry wrocławskiej pw. św. Jana Chrzciciela, był człowiekiem łączącym modlitwę z pracą, umiłowanie Boga z miłością do człowieka. KS. PAWEŁ CEMBROWICZ Wrocław Ks. infułat Adam Drwięga...

Multi-kulti w szkole, pracy, Kościele…

KOŚCIÓŁ MŁODYCH Żyjemy w czasach, kiedy na ulicach wielu miast coraz częściej spotkać można osoby innego koloru skóry. Mamy z nimi do czynienia w szkole, pracy, a nawet w Kościele. Język angielski staje się powszechnym językiem komunikacji międzynarodowej. Pozwala nam...

Przemienienie i coś jeszcze? Tabor

ZIEMIA ŚWIĘTA W PYTANIACH Tabor wypiętrza się na wysokość niemal sześciuset metrów w Dolnej Galilei, we wschodnim krańcu płaskiej Doliny Jezreel. Właśnie dlatego widoki ze szczytu zachwycają. W starożytności stanowiła znakomity punkt obserwacyjny i obronny. KS....

Dzieci chcą o lwach!

Wieczorne motywacje dzieci, by czytać z nimi opowieści biblijne, bywają różne. Zaczynają się od negocjacji z nocą. EWELINA GŁADYSZ Trzebnica Mamo, o Goliacie. I o Dawidzie, bo miał procę i strzelał kamieniami. Mamo, albo nie. Chcę o stworzeniu świata. Tam są te...

Świat bez Biblii – na granicy wyobraźni

Gdy mowa o konieczności codziennej lektury Biblii, nie ma chyba słów bardziej znanych niż te, które zapisał w swoim komentarzu do Księgi Izajasza święty Ojciec ze Strydonu. Rzekł on: „Nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa”. ANNA...

Jak zacząć czytać Biblię?

Na półkach w wielu domowych biblioteczkach znajduje się Biblia. Bywa, że po pierwszych próbach czytania tekstu wielu zniechęca się i odkłada Świętą Księgę  na swoje miejsce, a potem od czasu do czasu z wyrzutem sumienia spogląda w jej kierunku, zadając sobie pytanie,...

Zaczerpnąć wody ze strumienia…

O życiu Słowem Bożym, ekumenicznej lekturze Biblii i trudnościach w jej zrozumieniu z ks. prof. Mariuszem Rosikiem rozmawia WOJCIECH IWANOWSKI „Nowe Życie” Wojciech Iwanowski: Księże Profesorze, jak często chrześcijanie katolicy czytają Pismo Święte? Czy znamy Biblię?...

Kanoniczne przeszkody do zawarcia małżeństwa, cz. 2

MIŁOŚĆ DOSKONAŁYM WYPEŁNIENIEM PRAWA Małżeństwo kanoniczne powstaje w momencie wyrażenia przez narzeczonych ważnej zgody małżeńskiej. Ważną zgodę mogą wyrazić wszyscy, którym prawo tego nie zabrania [kan. 1058 KPK]. To właśnie wyrażona zgoda tworzy małżeństwo...

Abba – ponad płcią

„WIEM, KOMU UWIERZYŁEM” (2 TM 1,12) Apologia na dzień powszedni „Ponieważ Bóg jest neutralny płciowo, możecie ewentualnie zwracać się do Niego ‘Ojcze-Matko naszo’, ale nigdy nie powinniście używać tego patriarchalnego, szowinistycznego ‘Ojcze’”. Otóż nie. Dla...

My chcemy sacrum!

KOŚCIÓŁ MŁODYCH Naturalne i piękne jest to, że szukamy drugiego człowieka, że potrzebujemy zakotwiczenia wśród ludzi, którzy myślą „tak jak ja”. Potrzebujemy potwierdzenia swojego człowieczeństwa w drugim człowieku. DARIA IZYDORCZYK Stypendystka FDNT Abp Józef Kupny z...

Miasto Piotra czy Jezusa? Kafarnaum

ZIEMIA ŚWIĘTA W PYTANIACH Żydowski historyk, a zarazem jeden z dowódców oddziałów powstańczych, które w 66 roku wszczęły rozruchy przeciw Rzymowi, Józef Flawiusz, wybrał sobie Kafarnaum na miejsce, w którym leczył ranę zadaną podczas jednej z bitew. KS. MARIUSZ ROSIK...

Skąd się bierze biskup?

Jak wszyscy, chodził do jakiejś szkoły. Być może nawet ciągnął koleżankę z ławki za warkocze wracał do domu z pozdzieranymi kolanami z chłopięcych wędrówek po okolicznych podwórkach. Niestety, tego zazwyczaj o swoim biskupie nie wiemy. Może szkoda? EWELINA GŁADYSZ...

Początki urzędu biskupa

Początki urzędu, który dziś określamy mianem biskupa, odnaleźć możemy już na kartach Nowego Testamentu i pochodzi on od Apostołów – to oni ustanawiali pierwszych biskupów i to oni przekazali biskupom władzę i zadania otrzymane od Jezusa Chrystusa. KS. ADAM ŁUŹNIAK...

Biskup znakiem jedności

Biskup jest źródłem jedności w Kościele, choć zwykle myślimy o biskupie jako o tym, który udziela sakramentu bierzmowania, sakramentu święceń czy też przyjeżdża na wizytację do parafii. KS. BARTOSZ TROJANOWSKI Wrocław Święceń kapłańskich udziela abp Józef Kupny....

Pasterz dobry

16 czerwca 2018 r. mija pięć lat od objęcia rządów w archidiecezji wrocławskiej przez arcybiskupa metropolitę Józefa Piotra Kupnego. KS. JÓZEF SWASTEK Wrocław Abp Józef Kupny podczas święcenia Narodowego Forum Muzyki. Wrocław, 4 września 2015 r. KAROL BIAŁKOWSKI/FOTO...

Mąż jednej żony? (1 TM 3, 2)

Strażnik, opiekun, wywiadowca, a nawet kontroler? Czym właściwie zajmował się episkopos, który stał się biblijnym pierwowzorem biskupa? Wszak od niego, na płaszczyźnie czysto leksykalnej, bierze swój początek słowo „episkopat”, oznaczające ogół biskupów z danego...