Religia

Nigdzie, nicość, nikt…

Nigdzie, nicość, nikt…

„WIEM, KOMU UWIERZYŁEM” (2 TM 1,12)Apologia na dzień powszedni „Powiedz mi, GDZIE jest twój Bóg?” Bóg jest… nigdzie – w sensie NIE-GDZIEŚ, nie ma On bowiem miejscaw tym świecie w taki sposób, jaki ma je gazeta, krzesło czy Słońce. Bóg jest nie-gdzieś, nie-coś,...

Kwiaty św. Walentego

Kwiaty św. Walentego

Dzień wspomnienia liturgicznego św. Walentego (14 luty) należy niewątpliwiedo najpopularniejszych we współczesnej kulturze. Wszystkim kojarzy się ze świętemzakochanych, w ramach którego ludzie okazują sobie miłość, szczególną czułośćoraz obdarowują się upominkami,...

Eros, czyli fatalne zauroczenie?

Eros, czyli fatalne zauroczenie?

Choć jego imię kojarzone jest nie tylko przez chrześcijan dość jednoznacznie, Eros uznawany był przez Greków, od epoki archaicznej, za jedną z głównych potęgistniejącego świata. Dzięki Erosowi, zgodnie ze starożytną grecką wizją świata,m.in. gatunki zachowywały swoją...

Przebieg wieczerzy paschalnej, cz. 2

Przebieg wieczerzy paschalnej, cz. 2

BIBLIJNE PODSTAWY SAKRAMENTÓWPo wychyleniu z apostołami trzeciego rytualnego kielicha wina Jezus nakazuje im:„To czyńcie na Moją pamiątkę”.KS. MARIUSZ ROSIKWrocławPIXABAY.COMPamięć w świecie żydowskim to nie chłodne, intelektualne wzmiankowanie dawnych wydarzeń; to...

Logos – „jak oznajmia Pismo”

Logos – „jak oznajmia Pismo”

„WIEM, KOMU UWIERZYŁEM” (2 TM 1,12)Apologia na dzień powszedni„Idea Syna Bożego jako wcielonego Logosu to importz hellenistycznych religii. Prolog Ewangelii Janajest obcy wierze Izraela”. Prawda jest inna:wiara we wcielone Słowo Boga ma biblijne podstawy,choć wyrażono...

Kościół – projekt Jezusa

Kościół – projekt Jezusa

Kościół katolicki budzi w dzisiejszym świecie wiele kontrowersji,często sami katolicy coraz słabiej identyfikują się ze swoim Kościołem.Zdradza to język w debacie publicznejoraz w mediach społecznościowych.KS. JACEK FRONIEWSKIWrocław PIXABAY.COMKościół to: oni, kler,...

SPOTKANIE EKUMENICZNE I KONCERT KOLĘD W BUKÓWKU

SPOTKANIE EKUMENICZNE I KONCERT KOLĘD W BUKÓWKU

W Dolnośląskim Sanktuarium Ekumenicznym w Bukówku k. Środy Śląskiej 12. stycznia 2020 r. spotkali się wierni Kościołów: Rzymsko-Katolickiego, Prawosławnego i Ewangelicko-Augsburskiegona wspólnym nabożeństwie z okazji Tygodnia modlitw "O jedność chrześcijan". Alina...

Upadłe anioły

Upadłe anioły

Każdy człowiek niejednokrotnie doświadczył w swoim życiu obecności i działania osobowego Zła, tak jak każdy pewnie nieraz doświadczył interwencji dobrych duchów, czyli aniołów.Już nasze własne doświadczenie mówi nam, że złe duchy istnieją.KS. RAFAŁ HOŁUBOWICZWrocław...

Natura aniołów

Natura aniołów

Czy anioły są wyłącznie mieszkańcami Niebios i zaświatów, posłańcami Bożychwyroków, które od czasu do czasu przynoszą ludziom przesłanie z Nieba?Być może są stałymi mieszkańcami naszego światai mogą posiadać wymiar fizyczny.ROBERT GOCZAŁWrocław Zwiastowanie,...

Anielscy asystenci

Anielscy asystenci

O anielskiej cywilizacji,niezwykłym sanktuariumna Monte Gargano orazZgromadzeniu Michalitówz ks. PiotremPrusakiewiczem CSMArozmawiaWOJCIECH IWANOWSKI„Nowe Życie”Wojciech Iwanowski: Kim jest anioł?Ks. Piotr Pruskawiecz CSMA: Anioł jest przede wszystkim osobą. Podobnie...

Aniołowie bez skrzydeł i włosów

Aniołowie bez skrzydeł i włosów

Słowo anioł pochodzi z języka greckiego, w którym oznaczało posłańca.Polszczyzna dysponuje przynajmniej trzema formami liczby mnogiej: anieli, aniołyoraz aniołowie. Byty duchowe stworzone przez Boga, pełniące jego wolę,pośredniczące między rzeczywistością ludzką a...

Tajemniczy posłańcy

Tajemniczy posłańcy

Tajemniczy, efemeryczni, inteligentni, mocarni i święci (zob. Joz 5, 14; Dn 4, 10)– taka wizja aniołów funkcjonuje w umyśle wierzących.Towarzyszą naszej ludzkiej codzienności, pełniąc straż nad każdym człowiekiem. ANNA RAMBIERT-KWAŚNIEWSKA Wrocław Jacek Łydżba, olej...

Przebieg wieczerzy paschalnej, cz. 1

Przebieg wieczerzy paschalnej, cz. 1

BIBLIJNE PODSTAWY SAKRAMENTÓW Ostatnia Wieczerza, którą Jezus spożywał ze swoimiuczniami, była ucztą paschalną. KS. MARIUSZ ROSIK Wrocław Na uczcie paschalnej Jezusato On był Barankiem, który miałzostać ukrzyżowany DARRELL NIXON/PIXABAY.COM Taka uczta ma zawsze bardzo...

(Nie)oczekiwany złodziej swojego

(Nie)oczekiwany złodziej swojego

„WIEM, KOMU UWIERZYŁEM” (2 TM 1,12)Apologia na dzień powszedni „Gdy zobaczę znaki coraz bliższej Paruzji – o ile ona w ogóle nastąpi – to zdążę sięprzygotować”. Znaki? Jakie znaki! Żadnych poprzedzających znaków nie będzie.Syn Człowieczy wróci do swoich...

„Inni” wśród Żydów

„Inni” wśród Żydów

Samaria upadła w 721 r. przed Chr. i nigdy już nie powróciłana łono żydowskiej społeczności i wierności żydowskiej religiiprzynajmniej takiej, jak ją rozumiano w Judei i w Galilei(choć również w tym drugim wypadku starożytni Judejczycymogliby mieć zastrzeżenia). ANNA...

Sakrament bierzmowania

Sakrament bierzmowania

Umocnienie na drodze chrześcijańskiego wzrostuPrzyzwyczailiśmy się, że bierzmowanie nazywane jest sakramentem dojrzałościchrześcijańskiej, czyli można byłoby przyrównać je do egzaminu maturalnego, ale czynie jest to zbyt wielkie uproszczenie? Przecież nawet osoby...

Eucharystia – uczta paschalna

Eucharystia – uczta paschalna

BIBLIJNE PODSTAWY SAKRAMENTÓW Wśród teologów do dziś nie został zażegnany spór co do tego, czy Ostatnia Wieczerzabyła typową, przepisaną Prawem ucztą paschalną, choć odpowiedź na to pytaniema kapitalne znaczenie dla interpretacji opisów ustanowienia Eucharystii. KS....

Bezduszny świat?

Bezduszny świat?

„WIEM, KOMU UWIERZYŁEM” (2 TM 1,12)Apologia na dzień powszedni „Istnienie duszy? To stary, nienaukowy pogląd. Dziś wszystko tłumaczy biologia”.Dusza istnieje. Świadczy o tym nasze duchowe, niematerialne działanie. Biologia zaś tłumaczy ciało, w którym i przez które...

Pielgrzymki Zaufania przez Ziemię

Pielgrzymki Zaufania przez Ziemię

Wrocław kolejnym przystankiem Jest takie miejsce we Francji, które co roku przyciąga tłumy młodych ludziz całego świata. Można tam spotkać osoby różnych wyznań oraz takie, które wciąższukają swojej drogi. Każdy jest mile widziany. Wspólnota braci z Taizé opiera sięna...

Umiłował kapłaństwo

Umiłował kapłaństwo

DOLNOŚLĄSCY KAPŁANI23 września 2019 roku wieść o śmierci ks. Mariana Biskupa (1946–2019)lotem błyskawicy rozeszła się po Metropolii Wrocławskiej. Kapłan ten był znanywielu pokoleniom duchownych i świeckich. Znany był z wielkiej wiary, gorliwej modlitwy,patriotyzmu,...

Prawa i obowiązki

Prawa i obowiązki

BÓG W ZWIERCIADLE POEZJI KS. ADAM R. PROKOP Czwarty rok niniejszej rubryki lirycznej przynosi ze sobą debiut.Mianowicie po raz pierwszy publikowany jest w jej ramach utwór autora już nieżyjącego. Nie dlatego, że zabrakło chętnych twórców z bieżącymi biografiami, ale...

Służba pojednaniu

Służba pojednaniu

Ludzkość po dziś dzień jest rozproszona i poróżniona,a mimo to Bóg wciąż chce, abyśmy stanowili jedno. Takie pragnienierozpalił przed laty w sercu młodego Rogera Schutza, który przyszedł na światwe wsi Provence w Jurze Szwajcarskiej 12 maja 1915 r. AGATA PIESZKO...

Rodzice i chrzestni

Rodzice i chrzestni

Wymagania stawiane przez Kościółprzy sakramencie Chrztu Wymagania stawiane dorosłemu kandydatowi do Chrztu św. są inne niż te,które stawia się dziecku, które rodzice przynoszą do Kościoła. Jednak w przypadkutego co niezbędne, to właśnie rodzice powinni wypełniać...

Nie w niego. Nie bez niego

Nie w niego. Nie bez niego

„WIEM, KOMU UWIERZYŁEM” (2 TM 1,12)Apologia na dzień powszedni „Nie wierzę w Kościół”. Spokojnie, katolicy też nie.Wierzą w Kościele, ale nie w Kościół.Wierzą jemu i z nim, wierzą, że on i wierzą jego wiarą.Nie wierzą w niego, ale i nie wierzą bez niego. KS. MACIEJ...