Religia

Prawa i obowiązki

Prawa i obowiązki

BÓG W ZWIERCIADLE POEZJI KS. ADAM R. PROKOP Czwarty rok niniejszej rubryki lirycznej przynosi ze sobą debiut.Mianowicie po raz pierwszy publikowany jest w jej ramach utwór autora już nieżyjącego. Nie dlatego, że zabrakło chętnych twórców z bieżącymi biografiami, ale...

Służba pojednaniu

Służba pojednaniu

Ludzkość po dziś dzień jest rozproszona i poróżniona,a mimo to Bóg wciąż chce, abyśmy stanowili jedno. Takie pragnienierozpalił przed laty w sercu młodego Rogera Schutza, który przyszedł na światwe wsi Provence w Jurze Szwajcarskiej 12 maja 1915 r. AGATA PIESZKO...

Rodzice i chrzestni

Rodzice i chrzestni

Wymagania stawiane przez Kościółprzy sakramencie Chrztu Wymagania stawiane dorosłemu kandydatowi do Chrztu św. są inne niż te,które stawia się dziecku, które rodzice przynoszą do Kościoła. Jednak w przypadkutego co niezbędne, to właśnie rodzice powinni wypełniać...

Nie w niego. Nie bez niego

Nie w niego. Nie bez niego

„WIEM, KOMU UWIERZYŁEM” (2 TM 1,12)Apologia na dzień powszedni „Nie wierzę w Kościół”. Spokojnie, katolicy też nie.Wierzą w Kościele, ale nie w Kościół.Wierzą jemu i z nim, wierzą, że on i wierzą jego wiarą.Nie wierzą w niego, ale i nie wierzą bez niego. KS. MACIEJ...

Eucharystia – sakrament spotkania

Eucharystia – sakrament spotkania

BIBLIJNE PODSTAWY SAKRAMENTÓW Sakrament – jak mówi najbardziej powszechne dziś określenie – jest widzialnymznakiem niewidzialnej łaski. Za pomocą znaków (gestów i czynności) oraz słówczłowiek w sposób absolutnie pewny łączy się z Bogiem. Człowiek przyjmującysakrament...

Biel, która niesie pokój

Biel, która niesie pokój

Gdy biegnę myślami do Jerozolimy, lubię powracać do pewnego wyjątkowegomiejsca na jej mapie, usytuowanego nieopodal Bramy Damasceńskiej, dokładniena ulicy Nablus. I nie mam tu na myśli ogromnie poważanej w świecie biblistówÉcole Biblique et Archéologique Française,...

Papieskie Dzieła Misyjne w służbie Kościołowi Powszechnemu

Papieskie Dzieła Misyjne w służbie Kościołowi Powszechnemu

Od nowa czy ODNOWA misyjnej natury Kościoła? – gra słów czy istota rzeczy?Ochrzczeni i powołani jesteśmy, by od nowa, ciągle wzbudzać w sobie, naszychwspólnotach, rodzinach ducha misyjnej odpowiedzialności za Kościół.ODNOWA zaś potrzebna jest NAM wszystkim, byśmy...

Powołanie misyjne

Powołanie misyjne

Powołanie misyjne nie jest jakimś specjalnym powołaniem w Kościele.Praca na misjach jest owocem dogłębnego przeżycia daru Chrztu Świętego.Powołanie misyjne jest wpisane w każde powołanie kapłańskie i zakonne. KS. BOGDAN MICHALSKI Jaksonów Droga Krzyżowa w Wielki...

Afryka czeka na misjonarzy

Afryka czeka na misjonarzy

Ołbin – idealne miejsce na charyzmatyczną szkołę katolickąw duchu św. Jana Bosco, kształcącą od trzeciegoroku życia, a więc od przedszkola do matury. O pracy na misjachz bp. Janem Ozgąz Kamerunurozmawia KS.PIOTR SIERZCHUŁA Wrocław Bogactwem rodziny afrykańskiejsą...

Kreatywny duszpasterz, przeciwnik nazizmu, męczennik

Kreatywny duszpasterz, przeciwnik nazizmu, męczennik

W DRODZE NA OŁTARZE Ks. dr Alfons Maria Wachsmann (1896–1944) to u nas postać właściwie nieznana,a w diecezji berlińskiej przybierają na sile starania o jego beatyfikację.Szczególną okazją do przypomnienia tego wrocławskiego kapłana jest75. rocznica jego zamordowania...

Na czym polega gra

Na czym polega gra

„WIEM, KOMU UWIERZYŁEM” (2 TM 1,12) Apologia na dzień powszedni „Wierzysz, bo to twoja tradycja i masz z tego subiektywne korzyści w postaci pozytywnych stanówpsychicznych oraz lepszej sytuacji społecznej i materialnej”. A gdzież tam! Jeśli już, takie czasemmogą być...

Zapowiedzi Eucharystii

Zapowiedzi Eucharystii

BIBLIJNE PODSTAWY SAKRAMENTÓW Bóg w swej mądrości nie czyni nic przypadkowo. Zanim podarował Kościołowi Eucharystię, z ogromną pieczołowitością przygotowywał ludzi do przyjęcia tego daru. Czynił to przez wieki. KS. MARIUSZ ROSIK Wrocław Cudowne rozmnożenie chleba i...

W tajnej służbie wrocławskiego kardynała

W tajnej służbie wrocławskiego kardynała

Ustanowienie metropolii gnieźnieńskiej i wchodzącej w jej skład pierwszej strukturyadministracyjnej Kościoła w Polsce pozwoliło na stabilniejszy czas rozwojuchrześcijaństwa i szerzenia łacińskiej zachodniej kultury na chrystianizowanychterenach słowiańskich położonych...

Duchowieństwo kresowe na Dolnym Śląsku

Duchowieństwo kresowe na Dolnym Śląsku

Duchowieństwo katolickie odegrało ogromną rolę w procesie integrowaniaspołeczeństwa dolnośląskiego w pierwszych latach powojennych. Aktywnieuczestniczyło nie tylko w organizowaniu polskiego życia kościelnego, lecz takżew procesie organizowania lokalnych społeczności,...

Przywrócić pamięć

Przywrócić pamięć

O polskiej pamięci,dolnośląskich pomnikachhistorii i powstającymniezwykłym dokumenciez dr KatarzynąPawlak-Weiss,zastępcą DyrektoraOddziału IPN we Wrocławiu,rozmawiają AGNIESZKA BOKRZYCKA,WOJCIECH IWANOWSKI „Nowe Życie” Rogoźnica, pomnik przed wjazdem na teren obozu w...

Zikkaron „pamięć” zapomniana

Zikkaron „pamięć” zapomniana

Po cóż nam wiedza o tak obco brzmiących pojęciach jak hebrajskitytułowy zikkaron – zastanowi zapewne Czytelnika. Otóż jest nam ona potrzebnanie po to, by imponować wiedzą czy zaciekawić, ale aby świadomiej i głębiej wejśćw tajemnicę naszej wiary i pojąć, czym jest...

Dobry Ksiądz

Dobry Ksiądz

DOLNOŚLĄSCY KAPŁANI Wspomnienie o ks. prałacie Stanisławie Pikulu Za sprawą obrazu Wojciecha Smarzowskiego Kler oraz dokumentu braci SekielskichTylko nie mów nikomu temat Kościoła i księży stał się głośny i był pretekstemdo ataków oraz stosowania zasady zbiorowej...

Chrzest – brama sakramentów

Chrzest – brama sakramentów

Sakrament chrztu świętego jest pierwszym sakramentem, który otwiera możliwośćprzyjmowania innych sakramentów. To dlatego już w średniowieczunazywany był przez św. Tomasza z Akwinu „bramą sakramentów”. KS. BARTOSZ TROJANOWSKI Wrocław Chrztu udziela się, polewając...

Biblijny most – przęsło drugie

Biblijny most – przęsło drugie

„WIEM, KOMU UWIERZYŁEM” (2 TM 1,12) Apologia na dzień powszedni „Po śmierci Jezusa, a przed ostatecznym spisaniem Ewangelii, zafałszowano Jego słowa i czyny. Ewangelie są zmyślone”.Nie są zmyślone. To zapis przekazu naocznych świadków, historycznie wiarygodne...

Czy miasto może się ukryć? Petra

Czy miasto może się ukryć? Petra

ZIEMIA ŚWIĘTA W PYTANIACH Dzisiejsza Jordania graniczy z Syrią, Irakiem, Arabią Saudyjską i Izraelem.Powierzchnia kraju wynosi 92 tys. km kw. Obecnie niemal cała ludność wyznaje islam.Na tereny kraju w VI wieku przed Chr. przyszli Nabatejczycy, którzy założyli...

Słownik pielgrzymkowy

Słownik pielgrzymkowy

KAROL BIAŁKOWSKI/FOTO GOŚĆ Buda pielgrzymkowa – przyczepa campingowa, która w trakcie pielgrzymki pełni funkcję mobilnego punktu informacyjnego. To w niej odbywają się zapisy i tam znajduje się biuro rzeczy znalezionych. Każdy pielgrzym, który szuka jakiejkolwiek...

Pielgrzymkowe sylwetki

Pielgrzymkowe sylwetki

AGATA PIESZKO KS. STANISŁAW „ORZECH” ORZECHOWSKI – żywa legenda, sztandarowa postać Pieszej Pielgrzymki Wrocławskiej na Jasną Górę, główny przewodnik PPWr od 39 lat. To Orzech co roku nadaje rys pielgrzymce i ustala tematy, które warto poruszyć w drodze. Głoszone...

Służby pielgrzymkowe

Służby pielgrzymkowe

Wielu z nas nie zdaje sobie sprawy,jaki nakład pracy i jak wiele osóbstoi za dziełem Pieszej PielgrzymkiWrocławskiej na Jasną Górę. WIESŁAW WOWK Główny koordynator SłużbPieszej Pielgrzymki Wrocławskiejna Jasną Górę Pielgrzymka jest ogromnym przedsięwzięciem...

Droga do Boga

Droga do Boga

O pielgrzymkowychcharyzmatachi nowościach naWrocławskiej Pielgrzymceks. Tomasz Płukarskirozmawia z WOJCIECH IWANOWSKI "Nowe Życie" Wojciech Iwanowski: Dla kogo jest pielgrzymka?Ks. Tomasz Płukarski: Pielgrzymka to taka specyficzna parafia. Pielgrzymi mają różną...