Religia

Izajasz zapowiada Eucharystię?

Izajasz zapowiada Eucharystię?

BIBLIJNE PODSTAWY SAKRAMENTÓWProrocy wygnaniowi zapowiadali, że oczekiwany Mesjasz przygotujedla wszystkich narodów, nie tylko Izraelitów, ucztę o charakterze kultycznym.Sprawowana będzie w nowej Ziemi Obiecanej. Prorocy podkreślajądwa wymiary tej uczty: doczesny i...

Ku ostatecznemu starciu

Ku ostatecznemu starciu

„WIEM, KOMU UWIERZYŁEM” (2 TM 1,12)Apologia na dzień powszedni„Niemożliwe, aby Jezus zmartwychwstał”.Niemożliwe, aby Jezus NIE zmartwychwstał.KS. MACIEJ MAŁYGA Wrocław „Śmierć zwarła się z życiem i w boju, o dziwy, choć poległ Wódz życia, króluje dziś żywy” (Sekwencja...

Ks. Maciej Małyga – biskupem

Ks. Maciej Małyga – biskupem

10 marca 2022 roku papież Franciszek mianował ks. dr. Macieja Małygę,wikariusza biskupiego ds. stałej formacji kapłanów w archidiecezji wrocławskiej,biskupem pomocniczym arcybiskupa metropolity wrocławskiegoi przydzielił mu stolicę tytularną Dulcigno.WOJCIECH...

Śląskie Świątynie Pojednania, cz. 1

Śląskie Świątynie Pojednania, cz. 1

Widocznymi do dnia dzisiejszego wotami wdzięczności upamiętniającymi zawarciepokoju i pojednanie pomiędzy najbardziej wpływowymi osobami na Śląsku:biskupem wrocławskim Tomaszem II a księciem Henrykiem IV Probusem są dwieniezwykle ważne świątynie: kolegiata pw....

Pojednanie według Bolesława Kominka

Pojednanie według Bolesława Kominka

Arcybiskup Bolesław Kominek, późniejszy kardynał, w najbardziej praktyczny sposób swoje przemyśleniana temat pojednania zrealizował w Orędziu biskupów polskich do ich niemieckich braci w Chrystusowymurzędzie pasterskim, dokumencie, który uważany jest za kamień milowy...

A mąż został na peronie

A mąż został na peronie

Oby jak najdalejod strzałów, wybuchówi walki – o uchodźczychlosach z Anną Abakirovąz Koziatyna na UkrainierozmawiaMACIEJ RAJFURWrocław Anna Abakirova, 36-letnia Ukrainka wraz z trójką małych dzieci znalazła swój drugi dom we Wrocławiu. Gdy rozpoczęła ucieczkę przed...

Kościół daje im siłę ducha

Kościół daje im siłę ducha

O sytuacji na Ukrainie,udzielanej pomocyi perspektywie pojednaniaz bp. Marianem Buczkiem,biskupem seniorem diecezjicharkowsko-zaporoskiej,rozmawiaKS. ŁUKASZ ROMAŃCZUK„Niedziela”Ks. Łukasz Romańczuk: Jak Ksiądz Biskup ocenia sytuację na Ukrainie?Bp Marian Buczek:...

Przebaczenie w domu Dawidowym

Przebaczenie w domu Dawidowym

Przebaczenie jest chyba jednym z najtrudniejszych wyzwań stojących przed człowiekiem. W obliczu okrucieństwa toczonej wojny, doznanych krzywd, psychicznych ran pozostawiających traumę rzutującą na całe życie przebaczenie wydaje się wręcz niemożliwe.ANNA...

W życiu i śmierci oddany Chrystusowi

W życiu i śmierci oddany Chrystusowi

DOLNOŚLĄSCY KAPŁANIKs. Zbigniew Zapaśnik (1944–2022)Ks. Zbigniew Zapaśnik zmarł w piątek 28 stycznia 2022 r.Pogrzeb, pod przewodnictwem abpa Józefa Kupnego, metropolity wrocławskiegoi z udziałem bpa Adama Bałabucha ze Świdnicy, którego zmarły był katechetą,odbył się w...

Mądrość zaprasza na ucztę, cz. 2

Mądrość zaprasza na ucztę, cz. 2

BIBLIJNE PODSTAWY SAKRAMENTÓWKsięga Mądrości Syracha przedstawia zaproszenie na ucztę wystawianą przez uosobioną Mądrość:„Przyjdźcie do mnie, którzy mnie pragniecie, nasyćcie się moimi owocami!Pamięć o mnie jest słodsza nad miód, a posiadanie mnie – nad plaster...

Tektonika zaświatów

Tektonika zaświatów

„WIEM, KOMU UWIERZYŁEM” (2 TM 1,12)Apologia na dzień powszedni„Piekło wymyślili chrześcijanie, by straszyć ludzi. Stary Testament o nim nie mówi”.Pomyślmy – jak Stary Testament mógł mówić o piekle,skoro istnieje ono od Wielkiej Soboty?KS. MACIEJ MAŁYGA Wrocław Na ile...

Być miłosiernym jak Ojciec

Być miłosiernym jak Ojciec

O doświadczaniu ojcostwai budowaniu dobrychrelacji z dziećmiz Tomaszem Węgrzynem,twórcą kanału „Żywy Bóg”w mediach społecznościowychi koordynatorem ruchuRodzin w Duchu Świętymw archidiecezji wrocławskiej,rozmawiaGRZEGORZ KRYSZCZUK„Niedziela Wrocławska”Tomasz Węgrzyn z...

Ojcem być

Ojcem być

Nasze współczesne wyobrażenia o byciu ojcem są, jaksądzimy, głęboko zakorzenione w nowotestamentowejwizji ojcostwa. I rzeczywiście tak jest. Ale częstokroćnie zdajemy sobie sprawy, jak wielki przełom w relacjachrodziców, zwłaszcza ojców z dziećmi przyniósł Chrystus,a...

Józef, ojciec adoptowany

Józef, ojciec adoptowany

Przypatrzmy się Świętemu Józefowi jako temu, kto adoptował Jezusa i był Jego „ziemskim ojcem”,jak w Redemptoris custos nazywa go św. Jan Paweł Wielki.O. KAZIMIERZ LUBOWICKI OMIWrocław Każdego ojca czeka wędrówka w nieznane, dla dobra dziecka.Obraz pędzla Adolfa Hyły,...

Współczesne ojcostwo – kryzys czy rozkwit?

Współczesne ojcostwo – kryzys czy rozkwit?

Bardzo dużo słyszymy o kryzysie rodziny, ojcostwa, męskości.Niewątpliwie są to tematy ważne i palące. Niemniej jednak, czy równolegle do tegoczarnego scenariusza nie rozwijają się ojcowie zaangażowani, aktywni i pełni pasji,dzięki którym możemy mówić o rozkwicie...

Średniowieczne kościoły św. Józefa w archidiecezji wrocławskiej

Średniowieczne kościoły św. Józefa w archidiecezji wrocławskiej

Zgodnie z zasadą kultu świętych w Kościele katolickim: naśladownictwo świętychw stylu życia należy do najpełniejszego wyrazu kultu, a wezwania kościołów uważa sięza najwyższą formę kultu, warto zapoznać się z najstarszymi kościołamipw. św. Józefa w archidiecezji...

Mądrość zaprasza na ucztę, cz. 1

Mądrość zaprasza na ucztę, cz. 1

BIBLIJNE PODSTAWY SAKRAMENTÓWNa uczcie zapowiadanej przez Księgę Mądrości pokarmem jest słowo Boże,a ostatecznie Mądrość Boża, którą w rozumieniu chrześcijańskim jest sam Chrystus.Uczta ta stanowi więc zapowiedź Eucharystii, podczas której wiernirzeczywiście karmią...

Prawda siły czy siła prawdy?

Prawda siły czy siła prawdy?

„WIEM, KOMU UWIERZYŁEM” (2 TM 1,12)Apologia na dzień powszedni„Religie, udając znajomość boskiej prawdy, dzielą ludzi i rodzą przemoc. Szczególnie te monoteistyczne,a wśród nich chrześcijaństwo. O wiele bardziej tolerancyjny jest politeizm, gdyż dopuszczając...

Cuda siostry Dulcissimy

Cuda siostry Dulcissimy

Jadąc do Raciborza-Brzezia z domu rodzinnego, usłyszałam w radiu zapowiedźgradobicia nad ziemią raciborską. Podróżowałam autem rodziców i nie chciałam,by zostało uszkodzone. Zapytałam zaprzyjaźnioną z klasztorem w Brzeziu panią Beatę,gdzie mogłabym je schować. W...

Wspomnienie o ks. Stanisławie Pawlaczku

Wspomnienie o ks. Stanisławie Pawlaczku

DOLNOŚLĄSCY KAPŁANIWydawał się nam najlepszym i najszczęśliwszym z ludzi – słowa te są parafraząwypowiedzi Ksenofonta, starożytnego historyka greckiego z przełomu V i IV w.przed Chr., o jego mistrzu Sokratesie. Coś podobnego można by powiedziećo zmarłym 15 XII 2021 r....

Biblijna rewolucja

Biblijna rewolucja

Zobowiązania wobec ubogichKościół zwraca uwagę, że aparat urzędniczy nie rozwiąże problemu biedy i wykluczenia,dlatego nawołuje do skodyfikowanej już w Starym Testamencie praktyki jałmużnyi – w duchu nowotestamentowym – wszelkich dzieł miłosierdzia.ANNA...

Miłosierdzie dopełnieniem sprawiedliwości

Miłosierdzie dopełnieniem sprawiedliwości

Encykliki zawsze były dokumentami papieskimi, które poruszałynajbardziej aktualne problemy współczesnego Kościoła i świata. Stanowiły one jakby „papierek lakmusowy” tego, czym żyje człowiekw danym punkcie dziejów.PAWEŁ BEYGAWrocław Według Benedykta XVI fundamentami...

Porządek społeczny trzeba zacząć budować od siebie

Porządek społeczny trzeba zacząć budować od siebie

Bł. Stefan Wyszyński był teoretykiem, ale i praktykiem katolickiej nauki społecznej.Większość jego pism i wystąpień, znanych szeroko, pochodzi z okresu, kiedy był Prymasem Polski.PIOTR SUTOWICZWrocław Pamiątkowy obrazek kard. S. Wyszyńskiego z racji IX roku Wielkiej...

Piekarska Gospodyni Śląska

Piekarska Gospodyni Śląska

MATKA SPRAWIEDLIWOŚCI I MIŁOŚCI SPOŁECZNEJWśród wielu miejsc świętych ulokowanych na obszarze geograficznymi kulturowym Śląska, w których oddawana jest cześć Matce Bożej(Wambierzyce, Bardo Śląskie, Krzeszów), szczególnie wyróżnia się sanktuariumw Piekarach Śląskich...