Religia

Skąd się bierze biskup?

Jak wszyscy, chodził do jakiejś szkoły. Być może nawet ciągnął koleżankę z ławki za warkocze wracał do domu z pozdzieranymi kolanami z chłopięcych wędrówek po okolicznych podwórkach. Niestety, tego zazwyczaj o swoim biskupie nie wiemy. Może szkoda? EWELINA GŁADYSZ...

Początki urzędu biskupa

Początki urzędu, który dziś określamy mianem biskupa, odnaleźć możemy już na kartach Nowego Testamentu i pochodzi on od Apostołów – to oni ustanawiali pierwszych biskupów i to oni przekazali biskupom władzę i zadania otrzymane od Jezusa Chrystusa. KS. ADAM ŁUŹNIAK...

Biskup znakiem jedności

Biskup jest źródłem jedności w Kościele, choć zwykle myślimy o biskupie jako o tym, który udziela sakramentu bierzmowania, sakramentu święceń czy też przyjeżdża na wizytację do parafii. KS. BARTOSZ TROJANOWSKI Wrocław Święceń kapłańskich udziela abp Józef Kupny....

Pasterz dobry

16 czerwca 2018 r. mija pięć lat od objęcia rządów w archidiecezji wrocławskiej przez arcybiskupa metropolitę Józefa Piotra Kupnego. KS. JÓZEF SWASTEK Wrocław Abp Józef Kupny podczas święcenia Narodowego Forum Muzyki. Wrocław, 4 września 2015 r. KAROL BIAŁKOWSKI/FOTO...

Kapłan i uczony

DOLNOŚLĄSCY KAPŁANI Z życia i działalności naukowej oraz duszpasterskiej księdza infułata profesora Józefa Majki Ks. Józef Majka (1918–1993), kapłan diecezji tarnowskiej, a od 1970 r. archidiecezji wrocławskiej, wpisał się w historię Polski jako jeden z...

Kanoniczne przeszkody do zawarcia małżeństwa

MIŁOŚĆ DOSKONAŁYM WYPEŁNIENIEM PRAWA Warto zachować w świadomości prawdę obiektywną, że małżeństwo kanoniczne powstaje w momencie wyrażenia przez narzeczonych ważnej zgody małżeńskiej. To właśnie wyrażona zgoda tworzy małżeństwo (matrimonium facit consensus)....

Kobiety NA ołtarze

„WIEM, KOMU UWIERZYŁEM” (2 TM 1,12) Apologia na dzień powszedni „Dlaczego kobiety nie zostają kapłanami? Dyskryminacja!” „Mężczyźni otrzymują święcenia nie dlatego, jakoby byli lepsi. Kościół postępuje tak, bo chce zachować każdą cząstkę z najważniejszych dni Jezusa...

Wierzę w Boga, ale nie wierzę w Kościół i księży

KOŚCIÓŁ MŁODYCH Zdanie, które słyszy się dziś często. Czasami trudno na to zareagować, bo nigdy nie wiemy, co kryje się za takimi słowami, jakie doświadczenie, jakie wychowanie, jacy ludzie, jakie emocje. DARIA IZYDORCZYK Stypendystka FDNT ...

Co łączy bahajów i karmelitów? Hajfa i Karmel

ZIEMIA ŚWIĘTA W PYTANIACH Hajfa jest dużym miastem. Liczy znacznie ponad dwieście tysięcy mieszkańców i stanowi trzeci co do wielkości port w Izraelu. Miasto nie jest wzmiankowane w Biblii. W II wieku po Chrystusie nazywa się je „przystanią”, a Euzebiusz z Cezarei...

Uczeń i mistrz

NIEBEZPIECZNE ZWIĄZKI ANNA RAMBIERT-KWAŚNIEWSKA Wrocław HENRY OSSAWA TANNER, NIKODEM I JEZUS NA DACHU WIKIMEDIA COMMONS More(h)-talmid, didaskalos/epistatēs-mathētēs – takimi słowy Biblia określa postaci stojące u podstaw judaizmu i...

Teologia we Wrocławiu

Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu – Pontificia Facultas Theologica Wratislaviensis – posiada trzy główne odniesienia historyczne. KS. JÓZEF PATER Wrocław Założycielska Aurea bulla Uniwersytetu Wrocławskiego wystawiona przez cesarza...

Czas uniwersytetów

Uniwersytet to zgłębianie prawdy ze względu na nią samą. KS. GRZEGORZ SOKOŁOWSKI „Nowe Życie” To co przesądzi o przyszłości uniwersytetu, to wspólnota, którą będzie on w stanie stworzyć. Na zdjęciu: Ukraińska młodzież studiująca na...

Teologia wśród naukowych dyscyplin

O akademickości teologii Teologia jest nauką wyjątkową wśród innych nauk, jest scientia sui generis i jako taka pozostaje do dzisiaj w świecie uniwersyteckim. Jej wyjątkowość wynika przede wszystkim z faktu, że przedmiotem i podmiotem teologii jest sam Bóg....

By każdy mógł się rozwijać

O znaczeniu Uniwersytetu dla rozwoju regionu i Polski, zbliżających się zmianach w szkolnictwie wyższym oraz współczesnych studentach z prof. Adamem Jezierskim, rektorem Uniwersytetu Wrocławskiego, rozmawia WOJCIECH IWANOWSKI „Nowe Życie” ...

Apostoł miłosierdzia Bożego

W DRODZE NA OŁTARZE Ks. Jan Jerzy Schneider (1824–1876) jest założycielem zgromadzenia zakonnego, wielką ozdobą duszpasterzy na Śląsku. KS. ZDZISŁAW LEC Wrocław Ks. Jan Jerzy Schneider WWW.OPOKA.ORG.PL Rodzice Jana Jerzego...

Istotne przymioty małżeństwa katolickiego

MIŁOŚĆ DOSKONAŁYM WYPEŁNIENIEM PRAWA Prawodawca w Kodeksie Prawa Kanonicznego określił, że istotnymi przymiotami każdego ważnie zawartego małżeństwa jest jedność i nierozerwalność, które w małżeństwie chrześcijańskim nabierają szczególnej mocy z racji jego...

Kto (nie) umarł?

„WIEM, KOMU UWIERZYŁEM” (2 TM 1,12) Apologia na dzień powszedni „Mówicie, że Bóg umarł. Twierdzicie więc, że jest nieśmiertelny, ale jednak może ponieść śmierć? Wasz kolejny absurd”. Bóg nie umarł i nie umrze, nigdy nie przestanie być. Na krzyżu śmierć dotknęła...

O postawie młodego człowieka

KOŚCIÓŁ MŁODYCH Przebywając wśród młodych osób, rozmawiając z nimi, dosyć często można dojść do wniosku, iż czują się oni pokrzywdzeni ogólnie panującym poglądem, że młodzież to tylko tacy „katolicy od święta”. WERONIKA BEŁDYCKA Stypendystka FDNT...

Co się wydarzyło przy siedmiu źródłach? Tabgha

ZIEMIA ŚWIĘTA W PYTANIACH Arabska nazwa miejsca zrodziła się ze zniekształcenia greckiego terminu Heptapegon, oznaczającego „Siedem Źródeł”. Rzeczywiście już w starożytności tryskały tu ciepłe źródła o temperaturze trzydziestu dwóch stopni. Są to źródła lecznicze,...

Niedzielne porządki

Czyli o świętowaniu niedzieli. Jeśli powściągniesz twe nogi od przekraczania szabatu, żeby w dzień mój święty spraw swych nie załatwiać, jeśli nazwiesz szabat rozkoszą, a święty dzień Pana – czcigodnym, jeśli go uszanujesz przez unikanie podróży, tak by nie...

Niedzielna Eucharystia

Podczas pewnej lekcji katechezy w szkole średniej rozmawiałem z moimi uczniami o świętowaniu niedzieli. Z ciekawością słuchałem ich wypowiedzi, które pokazywały różne tradycje świętowania, a raczej trzeba powiedzieć – przeżywania tego dnia. KS. MAREK...

Niedziela, czyli „nie pracuj”…

stąd bowiem – od „nie-działania” – wywodzi się polska wersja nazwy dnia Pańskiego, który wszedł w miejsce dnia Słońca – łac. dies Solis (i wciąż Sun-day u Anglosasów), jak zwykło się ów moment tygodnia zwać w świecie pogańskim. Nic w tym dziwnego, skoro Chrystus jest...

Przykazania są mądrością

„Trzecie: Pamiętaj, abyś dzień święty święcił”. To nie jest opresyjny nakaz, ale podpowiedź miłującego Boga, któremu naprawdę na nas zależy. O. KAZIMIERZ LUBOWICKI OMI Sekretarz Rady ds. Apostolstwa Świeckich Konferencji Episkopatu Polski RYS....

Solidarność to zadanie

O przywracaniu godności, wolnej niedzieli i dialogu z Kazimierzem Kimso, przewodniczącym Regionu Dolny Śląsk NSZZ „Solidarność”, rozmawia WOJCIECH IWANOWSKI „Nowe Życie” Wojciech Iwanowski: Niedziela 11 marca była pierwszą wolną od handlu. W...