Religia

Działanie Ducha Świętego w liturgii eucharystycznej

W Katechizmie Kościoła Katolickiego znajdujemy intrygujące zdanie: „Duch Święty jest żywą pamięcią Kościoła” (KKK 1099). Stwierdzenie to odnosi się w tym miejscu Katechizmu konkretnie do ukazywania, poprzez wspólne działanie Ducha i Kościoła, zbawczego dzieła...

Bierzmowanie. Ewangelizowanie czy pożegnanie?

Bierzmowanie. Słowo to budzi wiele kontrowersji. Niepokoi młodych ludzi, którzy po kilkuletnim duchowym letargu są przymuszani do religijnego przebudzenia. Dla teologów, w szczególności dogmatyków, liturgistów, katechetyków i pastoralistów słowo to jest podstawą...

Ona – Duch

Ikonografia chrześcijańska już od zamierzchłych czasów przedstawia Trzecią z Osób Boskich w postaci gołębicy, co jest, rzecz jasna, konsekwentną realizacją relacji ewangelistów o chrzcie Jezusa w rzece Jordan (Mt 3, 16; Mk 1, 10; Łk 3, 22; J 1, 32). ANNA...

Charyzmatyczny rwetes 50 lat później

Według papieża Franciszka Ruch Odnowy w Duchu Świętym „Służy samemu Kościołowi! Odnawia nas. A każdy poszukuje swojego ruchu, zgodnie ze swoim charyzmatem, tam, dokąd go prowadzi Duch Święty”. KS. MARIUSZ ROSIK Wrocław Charyzmatyczne Dni Młodych „Zaśnięcie w Panu,...

Duch Święty w Polsce

FENOMEN RUCHÓW KOŚCIELNYCH OSTATNICH STU LAT „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym” – tak brzmi hasło nowego roku duszpasterskiego, w który wkroczyliśmy wraz z pierwszą niedzielą adwentową. Treść hasła to prawie dosłowne powtórzenie tego, co czytamy w Piśmie: „Wszyscy w...

Warto…

... przeczytać Kolęda płynie z wysokości W tym adwentowym czasie, rozświetlonym roratnymi lampionami, przesiąkniętym korzennym aromatem ciast, chciałabym polecić biografię Jana Twardowskiego. Ksiądz Paradoks autorstwa Magdaleny Grzebałkowskiej to książka Wydawnictwa...

Niezwykle pracowity, cierpliwy i dobry

DOLNOŚLĄSCY KAPŁANI Biskup profesor Wincenty Urban (1911–1983) – biskup pomocniczy wrocławski, profesor zwyczajny, historyk Kościoła, wykładowca uniwersytecki, twórca wrocławskiej szkoły historii Kościoła. KS. ZDZISŁAW LEC Wrocław Bp Wincenty Urban ARCHIWUM PRYWATNE...

Kompetencje proboszcza w przygotowaniu katolika do małżeństwa

MIŁOŚĆ DOSKONAŁYM WYPEŁNIENIEM PRAWA Podstawowym obowiązkiem własnego proboszcza narzeczonych lub wskazanego przez niego innego duszpasterza [kan. 1115] jest sumienne zbadanie, czy narzeczeni posiadają aktualną zdolność do zawarcia małżeństwa w Kościele katolickim....

Paruzja – święto ruchome

„WIEM, KOMU UWIERZYŁEM” (2 TM 1,12) Apologia na dzień powszedni „A jeśli Bóg w swych odwiecznych planach wyznaczył dzień powtórnego przyjścia Chrystusa na rok na przykład 784 367? Jak na coś takiego można w ogóle czekać?!”. Otóż uwaga: data powtórnego przyjścia Boga...

Kościół domowy pielgrzymujący

BUDOWANIE KOŚCIOŁA DOMOWEGO Zimno, ciemno, mokro… Na pewno ostatnim pragnieniem byłoby w takich warunkach podejmowanie pielgrzymki. A może właśnie teraz jest najlepszy czas planowania decyzji na przyszły rok? Bo miał rację śp. o. Jan Góra OP, pisząc, że człowiek...

Gdzie mieszkał Jan Chrzciciel? Ain Karem

ZIEMIA ŚWIĘTA W PYTANIACH Miasteczko, które niegdyś znajdowało się 8 km od centrum Jerozolimy, dziś, od 1964 r., stanowi już jej przedmieścia. Od najdawniejszych czasów tradycja chrześcijańska łączy je z postacią Jana Chrzciciela i Jego rodziców, Zachariasza i...

Przygotowanie katolika do małżeństwa

MIŁOŚĆ DOSKONAŁYM WYPEŁNIENIEM PRAWA Kościół w swoich dokumentach wskazuje na konieczność integralnego przygotowania młodych do odpowiedzialności za własną przyszłość. Dotyczy to szczególnie podjęcia życia małżeńskiego i rodzinnego. KS. WIESŁAW WENZ...

Żegnaj, stary!

„WIEM, KOMU UWIERZYŁEM” (2 TM 1,12) Apologia na dzień powszedni „Czyściec?! Nie ma o tym w Piśmie. Wymyślony po to, by zbierać pieniądze za odpusty i wypominki”. Zarzut słaby i cyniczny! Nauka o czyśćcu jest logiczna i piękna, odkryta Kościołowi przez Ducha, witana z...

Rodzinna szkoła dialogu, milczenia, służby i ofiary

BUDOWANIE KOŚCIOŁA DOMOWEGO Nie da się wyczerpać tematu zadań rodziny; nie da się też policzyć strat, jakie ponoszą wszyscy, gdy ta wspólnota im nie podoła. KS. ALEKSANDER RADECKI Wrocław Na szczęście do końca życia istnieje możliwość uzupełniania tej podstawowej...

Jak ginęły miasta? Sodoma i Gomora

ZIEMIA ŚWIĘTA W PYTANIACH Morze Martwe w literaturze antycznej znane jest także jako Morze Lota (od biblijnego bohatera), Morze Słone lub Asfaltowe. W południowej części jego wybrzeża leżały niegdyś dwa miasta, Sodoma i Gomora, których zniszczenie bardzo plastycznie...

Czy Kościołowi grozi podział?

W 2017 r. chrześcijanie różnych konfesji obchodzą na całym świecie 500-lecie Reformacji. Ta rocznica przypomina nie tylko o zmianach, które zaszły w zachodnim chrześcijaństwie, ale także, a być może przede wszystkim, o tragicznym podziale pośród uczniów Chrystusa....

Przyczyny wybuchu Reformacji protestanckiej

W schyłkowym średniowieczu głośne było wołanie o reformę in capite et in membris, lecz droga do jego zrealizowania była długa i pełna trudności. KS. JÓZEF MANDZIUK Warszawa Przyczyny reakcji reformatorów na niedomagania katolicyzmu były złożone. Ideologia humanizmu Na...

Biblia narzędziem polemiki religijnej

Czy Biblia morze być narzędziem? Jesteśmy raczej przyzwyczajeni do tego, że jest ona źródłem pokarmu duchowego, odwiecznych prawd oraz wskazówek, jak należy żyć. Biblia jest przecież Słowem Boga, przez które On prowadzi z nami dialog i rozmawia jak ojciec z dziećmi....

Sens glinianego naczynia

KATOLICKA APOLOGIA WEWNĄTRZ RUCHU EKUMENICZNEGO Czy katolicka apologia w relacji do wspólnot chrześcijańskich zrodzonych w wyniku Reformacji jest jeszcze potrzebna? KS. MACIEJ MAŁYGA Wrocław WITOLD MORAWSKI Zdecydowanie tak. Ale nie jako alternatywa wobec dążenia do...

Od Reformacji do stałej reformy Kościoła

Upamiętnienie Reformacji z 1517 r. przypomina czas, w którym nie było jeszcze żadnego podziału między reformatorem ks. dr. Marcinem Lutrem (1483–1546) a Kościołem. Ten ówczesny Kościół potrzebował reformy. KS. BOGDAN FERDEK Wrocław Według przekazu Marcin Luter ogłosił...

Pięćset lat Reformacji

Z bp. Waldemarem Pytlem, biskupem diecezji wrocławskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, o tożsamości ewangelików i jedności chrześcijan rozmawia PAWEŁ BEYGA "Nowe Życie" Na pierwszm planie pomnik Marcina Lutra przed Frauenkirche w Dreźnie ANDREAS...

Jubileusz objawień fatimskich

Fatimskie wydarzenia sprzed stu lat dla wielu wierzących wydają się, jakby działy się niedawno. Są ciągle żywe i niezmiennie aktualne w swoim przesłaniu. KS. PAWEŁ CEMBROWICZ Wrocław Drodzy pielgrzymi, mamy Matkę. Uchwyciwszy się Jej jak dzieci, żyjemy w nadziei,...

Przygotowanie katolika do małżeństwa

MIŁOŚĆ DOSKONAŁYM WYPEŁNIENIEM PRAWA Młodym ludziom dobrze i odpowiedzialnie przygotowanym do życia rodzinnego udaje się podjęcie harmonijnego życia wspólnego na ogół lepiej niż innym osobom – potwierdza doświadczenie pastoralne Kościoła. KS. WIESŁAW WENZ...