Religia

Adoracja Najświętszego Sakramentu

Adoracja Najświętszego Sakramentu

BIBLIJNE PODSTAWY SAKRAMENTÓW„Kto Mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca” (J 14, 9) – wyjaśniał niegdyś Jezus apostołom.Trwanie na adoracji Najświętszego Sakramentu to nic innego, jak zanurzanie sięw Bożej obecności. Być blisko Boga, pozwolić Mu ogarnąć się klimatem...

Kręgi? Jakie kręgi!

Kręgi? Jakie kręgi!

„WIEM, KOMU UWIERZYŁEM” (2 TM 1,12)Apologia na dzień powszedni„Nawet jeśli nie mieszczę się w centralnym kręgu zbawienia, czyli w Kościele,to zawsze jakiś inny krąg mnie obejmie. Czyli luz”. Stop! Nie ma żadnych kręgówgwarantujących zbawienie. Kościół zaś jest dla...

Pasja w życiu Sługi Bożego

Pasja w życiu Sługi Bożego

SŁUGA BOŻY KS. ALEKSANDER ZIENKIEWICZPrzeżywamy teraz taki okres w roku liturgicznym Kościoła, który słowo „pasja” odnosido Pasji jako obrazu męki i śmierci Jezusa Chrystusa. I w tym znaczeniu miało onoogromny sens i wartość w życiu Sługi Bożego ks. Aleksandra...

Instrukcja obsługi Komunii duchowej

Instrukcja obsługi Komunii duchowej

W sytuacji gdy nie ma możliwości przyjęcia Komunii św. poprzez spożycie Ciała/Krwi Pańskiej, można – jeśli się jest w stanie łaski uświęcającej– wzbudzić pragnienie przyjęcia Komunii i powiedzieć o nim Bogu w dowolnej formie. Na podstawie:G. Strzelczyk, Sakrament...

ŚLADAMI Męki Chrystusa

ŚLADAMI Męki Chrystusa

DODATEK DO „NOWEGO ŻYCIA” NR 3/2020KS. ALEKSANDER ZIENKIEWICZ "WUJEK"Sługa BożyNa ilustracjach: Droga krzyżowa z kościoła pw. Świętych Piotra i Pawławe Wrocławiu, gdzie duszpasterzował ks. Aleksander Zienkiewicz Reprodukcje: Michał ŻółkiewskiDroga krzyżowa prowadząca...

Pomagasz nieść krzyż

Pomagasz nieść krzyż

ADORACYJNA MIEJSKA DROGA KRZYŻOWA Stacja V O inicjatywie i historiiAdoracyjnej MiejskiejDrogi Krzyżowejwe Wrocławiurozmawiają ks. Aleksander Radeckii Dominik Golema Uczestnicy rozmowy: ks. AleksanderRadecki i Dominik Golema ARCHIWUM NOWEGO ŻYCIA Dominik Golema: Kilka...

Jezus przygotowuje swoją Paschę

Jezus przygotowuje swoją Paschę

Atmosferę Paschy przenikała szczególna troska, by godnie przygotować sięna spotkanie z Bogiem, który jest Ojcem i troszczy się o swoje dzieci. KS. JAN KLINKOWSKI Legnica Jezus na krzyżu (fragment), Gabriël Metsu, olej na płótnie, 1660–1665.Muzeum Kapitolińskie, Rzym...

Relikwie Męki Pańskiej

Relikwie Męki Pańskiej

Relikwie pasyjne, do dziś otaczane wielką czcią i głębokim szacunkiem,miały największy wpływ na powszechny rozwój kultu Męki Pańskieji kształtowanie wrażliwości religijnej oraz duchowości chrześcijańskiej. KS. STANISŁAW WRÓBLEWSKI Ziębice Arma Christi, fresk z XV w.,...

Pasyjne szaty Jezusa

Pasyjne szaty Jezusa

Najważniejsza z ksiąg chrześcijaństwa – którą każdy, kto poważniej zagłębił sięw jej lekturę i studium, bez zastanowienia określi mianem Pisma Świętego– jest nie tylko zbiorem wielkich prawd wiary, dramatycznych i pięknych historii,ale jako Słowo tętni życiem nawet w...

Chrystus w tłoczni mistycznej

Chrystus w tłoczni mistycznej

Wśród licznych przedstawień pasyjnych, jakie pojawiły się w okresie późnegośredniowiecza, jednym z najciekawszych jest wizerunek Chrystusa w tłoczni mistycznej.Nie odwołuje się on do żadnego z licznych wątków Męki Pańskiej ani do apokryfów,lecz ma znaczenie mistyczne,...

Ciało Chrystusa

Ciało Chrystusa

BIBLIJNE PODSTAWY SAKRAMENTÓWDo przyjęcia Ciała Chrystusa podczas Mszy Świętej bezpośrednio przygotowujemy sięjuż od momentu przeistoczenia. Tuż po śpiewie „Święty” kapłan przyzywaDucha Świętego przed najważniejszym momentem Eucharystii: przed konsekracją.Stajemy...

Nigdzie, nicość, nikt…

Nigdzie, nicość, nikt…

„WIEM, KOMU UWIERZYŁEM” (2 TM 1,12)Apologia na dzień powszedni „Powiedz mi, GDZIE jest twój Bóg?” Bóg jest… nigdzie – w sensie NIE-GDZIEŚ, nie ma On bowiem miejscaw tym świecie w taki sposób, jaki ma je gazeta, krzesło czy Słońce. Bóg jest nie-gdzieś, nie-coś,...

Wierzę w Kościół

Wierzę w Kościół

Każdej niedzieli wypowiadając Wyznanie wiary, deklarujemy: „Wierzę w jeden, święty,powszechny i apostolski Kościół”. Te cztery przymiotniki to inaczej przymioty, czyjak mówił katechizm trydencki – znamiona Kościoła (notae Ecclesiae), czyli wyrażającejego istotę cechy,...

Siostra Olimpia Konopka SMCB. Dobra i mądra

Siostra Olimpia Konopka SMCB. Dobra i mądra

Serdeczne. Zawsze wypełnione uśmiechem. Jej oczy wyprzedzały słowa.To nimi s. Olimpia witała każdego. Zanim padło: Szczęść Boże,oczy Siostry już zdążyły wyrazić prawdziwą radość ze spotkania i rozmowy.Odeszła, zapewne prosto do Nieba, 9 października 2019 roku.EWELINA...

Kwiaty św. Walentego

Kwiaty św. Walentego

Dzień wspomnienia liturgicznego św. Walentego (14 luty) należy niewątpliwiedo najpopularniejszych we współczesnej kulturze. Wszystkim kojarzy się ze świętemzakochanych, w ramach którego ludzie okazują sobie miłość, szczególną czułośćoraz obdarowują się upominkami,...

Eros, czyli fatalne zauroczenie?

Eros, czyli fatalne zauroczenie?

Choć jego imię kojarzone jest nie tylko przez chrześcijan dość jednoznacznie, Eros uznawany był przez Greków, od epoki archaicznej, za jedną z głównych potęgistniejącego świata. Dzięki Erosowi, zgodnie ze starożytną grecką wizją świata,m.in. gatunki zachowywały swoją...

Logos – „jak oznajmia Pismo”

Logos – „jak oznajmia Pismo”

„WIEM, KOMU UWIERZYŁEM” (2 TM 1,12)Apologia na dzień powszedni„Idea Syna Bożego jako wcielonego Logosu to importz hellenistycznych religii. Prolog Ewangelii Janajest obcy wierze Izraela”. Prawda jest inna:wiara we wcielone Słowo Boga ma biblijne podstawy,choć wyrażono...

Kościół – projekt Jezusa

Kościół – projekt Jezusa

Kościół katolicki budzi w dzisiejszym świecie wiele kontrowersji,często sami katolicy coraz słabiej identyfikują się ze swoim Kościołem.Zdradza to język w debacie publicznejoraz w mediach społecznościowych.KS. JACEK FRONIEWSKIWrocław PIXABAY.COMKościół to: oni, kler,...

Przebieg wieczerzy paschalnej, cz. 2

Przebieg wieczerzy paschalnej, cz. 2

BIBLIJNE PODSTAWY SAKRAMENTÓWPo wychyleniu z apostołami trzeciego rytualnego kielicha wina Jezus nakazuje im:„To czyńcie na Moją pamiątkę”.KS. MARIUSZ ROSIKWrocławPIXABAY.COMPamięć w świecie żydowskim to nie chłodne, intelektualne wzmiankowanie dawnych wydarzeń; to...

SPOTKANIE EKUMENICZNE I KONCERT KOLĘD W BUKÓWKU

SPOTKANIE EKUMENICZNE I KONCERT KOLĘD W BUKÓWKU

W Dolnośląskim Sanktuarium Ekumenicznym w Bukówku k. Środy Śląskiej 12. stycznia 2020 r. spotkali się wierni Kościołów: Rzymsko-Katolickiego, Prawosławnego i Ewangelicko-Augsburskiegona wspólnym nabożeństwie z okazji Tygodnia modlitw "O jedność chrześcijan". Alina...

Upadłe anioły

Upadłe anioły

Każdy człowiek niejednokrotnie doświadczył w swoim życiu obecności i działania osobowego Zła, tak jak każdy pewnie nieraz doświadczył interwencji dobrych duchów, czyli aniołów.Już nasze własne doświadczenie mówi nam, że złe duchy istnieją.KS. RAFAŁ HOŁUBOWICZWrocław...

Natura aniołów

Natura aniołów

Czy anioły są wyłącznie mieszkańcami Niebios i zaświatów, posłańcami Bożychwyroków, które od czasu do czasu przynoszą ludziom przesłanie z Nieba?Być może są stałymi mieszkańcami naszego światai mogą posiadać wymiar fizyczny.ROBERT GOCZAŁWrocław Zwiastowanie,...

Anielscy asystenci

Anielscy asystenci

O anielskiej cywilizacji,niezwykłym sanktuariumna Monte Gargano orazZgromadzeniu Michalitówz ks. PiotremPrusakiewiczem CSMArozmawiaWOJCIECH IWANOWSKI„Nowe Życie”Wojciech Iwanowski: Kim jest anioł?Ks. Piotr Pruskawiecz CSMA: Anioł jest przede wszystkim osobą. Podobnie...

Aniołowie bez skrzydeł i włosów

Aniołowie bez skrzydeł i włosów

Słowo anioł pochodzi z języka greckiego, w którym oznaczało posłańca.Polszczyzna dysponuje przynajmniej trzema formami liczby mnogiej: anieli, aniołyoraz aniołowie. Byty duchowe stworzone przez Boga, pełniące jego wolę,pośredniczące między rzeczywistością ludzką a...