Religia

Święte Oblicze

Święte Oblicze

ZE ŚMIERCI DO ŻYCIA. RELIKWIE TAJEMNICY PASCHY. CZ. 2 Wielką osobliwością łączącą Całun Turyński z wizerunkiem z Manoppello jest odkryciestwierdzające, iż obydwa oblicza przedstawiają tę samą osobę. Późniejsze szczegółowebadania naukowe wykazały wspólne cechy...

Bo tak mi się podoba!

Bo tak mi się podoba!

„WIEM, KOMU UWIERZYŁEM” (2 TM 1,12) Apologia na dzień powszedni „Człowiek nie ma wolnej woli. Nasze decyzje sąwynikiem działania neuronów i hormonów, przymususpołecznego i kulturowego, uczuć i kompulsji,wychowania i wrodzonych chorób”.Człowiek ma wolną wolę. Choć nie...

Ofiara Melchizedeka

Ofiara Melchizedeka

BIBLIJNE PODSTAWY SAKRAMENTÓW Opisując dzieje Abrahama, ojca narodu wybranego, autor Księgi Rodzajurelacjonuje wydarzenie, które stanowi jedną z pierwszych starotestamentowychzapowiedzi Eucharystii. Chodzi o spotkanie Abrama z niejakim Melchizedekiempo wyprawie...

Historia książki Biblią pisana

Proweniencja słowa Biblia jest dziś dość dobrze znana – Pismo Święte to nie jeden (biblion), ale wiele zwojów (biblia),z których każdy odzwierciedla kolejną księgę. Biblia to niemal biblioteka lub lepiej antologia wielu ksiąg zebranychw jedną – z punktu widzenia...

Rola cystersów w kształtowaniu kultury na Śląsku w średniowieczu

Rola cystersów w kształtowaniu kultury na Śląsku w średniowieczu

Dzięki popieraniu i fundowaniu kolejnych klasztorów cysterskichprzez książąt z dynastii Piastów śląskich oraz ich nieustannemu uposażaniuobszar Śląska i diecezji wrocławskiej włączony został w krągkształtowania się kultury zachodniego chrześcijaństwa. KS. STANISŁAW...

Dobry jak chleb

Dobry jak chleb

Z życia i działalności dobroczynnejJerzego Adama Marszałkowicza Niezwykle pracowite życie Jerzego Marszałkowicza (1931–2019)naznaczone było heroiczną miłością Boga oraz bliźnich. KS. JÓZEF SWASTEK Wrocław Jerzy Marszałkowicz przed katedrąwe Wrocławiu, czerwiec 2016 r....

Sudarion z Oviedo

Sudarion z Oviedo

ZE ŚMIERCI DO ŻYCIA. RELIKWIE TAJEMNICY PASCHY. CZ. 1 W katedrze w hiszpańskim mieście Oviedo znajduje się Camara Santa– kaplica, w której w skrzyni zwanej Arca Santa przechowywane sąnajważniejsze relikwie, jakie posiadała Hiszpania. KS. STANISŁAW WRÓBLEWSKI Ziębice...

Grzech Adama – konieczny czy nie?

Grzech Adama – konieczny czy nie?

„WIEM, KOMU UWIERZYŁEM” (2 TM 1,12)Apologia na dzień powszedni „Jak można wierzyć, że grzech Adama był konieczny, a jego wina szczęśliwa? To stawia pod znakiem zapytania i wolność człowieka, i zło grzechu, i obraz samego Boga”.Witamy w krainie tajemnicy Wcielenia i...

Ofiara Abla

Ofiara Abla

BIBLIJNE PODSTAWY SAKRAMENTÓW Celem pielgrzymów przybywających do Damaszku jest nie tylko odwiedzenie miasta,które było świadkiem przylgnięcia do Chrystusa Szawła z Tarsu. Jest nim takżeodwiedzenie symbolicznego grobu Abla, zabitego przez własnego brata. KS. MARIUSZ...

Eucharystia źródłem życia i drogą do świętości

Eucharystia źródłem życia i drogą do świętości

SŁUGA BOŻY KS. ALEKSANDER ZIENKIEWICZOgłoszenie przez Kościół w Polsce trzyletniego programu duszpasterskiegopoświęconego Eucharystii to okazja do przedstawienia kapłanów, wiernychczcicieli Eucharystii. Należy do nich ks. Aleksander Zienkiewicz, który po wojnieprzybył...

Posługa świeckiego szafarza Komunii Świętej

Posługa świeckiego szafarza Komunii Świętej

Wszyscy znają powiedzenie, że „Człowiek planuje,a Bóg z tego żartuje”. Nigdy nie planowałem zostaćnadzwyczajnym szafarzem Komunii Świętej. W ogólenie zaprzątałem sobie tym głowy – stwierdza AndrzejProkop, mówiąc o swoim powołaniu i posłudze jakonadzwyczajny szafarz...

Tajemnica wiary – sakrament Najświętszej Eucharystii

Tajemnica wiary – sakrament Najświętszej Eucharystii

W roku duszpasterskim, w którym rozważamy tajemnicęEucharystii, nie sposób nie zastanowić sięnad najważniejszymi kwestiami doktrynalnymiw tym aspekcie. Skoro Najświętszy Sakrament jesttajemnicą wiary, aby tę wiarę pogłębiać, należy staraćsię poszerzać swoją wiedzę na...

Odprawiać, sprawować, celebrować – o uczestnictwie w liturgii

Odprawiać, sprawować, celebrować – o uczestnictwie w liturgii

Jak to jest, że liturgię jeden ksiądz odprawia, inny sprawuje, a jeszcze inny celebruje.Wszystkie te określenia są poprawne i odnoszą się nie tylko do księdza, ale obejmująkażdego wiernego, tym bardziej warto przyjrzeć się im bliżej. KS. MARIUSZ SZYPA Wrocław Msza św....

Ofiara Mszy Świętej

Ofiara Mszy Świętej

System ofiarniczy ludów starożytnych nie bez przyczyny przeciętnemu miłośnikowihistorii wydaje się jeśli nie prymitywny, to już z pewnością okrutny – zwłaszcza gdymowa o ofiarach z ludzi, choć i ofiary zwierzęce budzą wiele kontrowersji. ANNA RAMBIERT-KWAŚNIEWSKA...

Instrukcja obsługi Komunii duchowej

Instrukcja obsługi Komunii duchowej

W sytuacji gdy nie ma możliwości przyjęcia Komunii św. poprzez spożycie Ciała/Krwi Pańskiej, można – jeśli się jestw stanie łaski uświęcającej – wzbudzić pragnienie przyjęcia Komunii i powiedzieć o nim Bogu w dowolnej formie. Sobór Trydencki (1551) naucza o Komunii...

Eucharystia Piękno Kościoła

Eucharystia Piękno Kościoła

O sakramencie Eucharystii,przygotowaniu i przeżywaniuspotkania z Chrystusem eucharystycznymz bp. Adamem Bałabuchem,biskupem pomocniczym diecezji świdnickiej,przewodniczącym Komisji Konferencji EpiskopatuPolski ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów,rozmawia ŁUKASZ...

Adoracja Najświętszego Sakramentu

Adoracja Najświętszego Sakramentu

BIBLIJNE PODSTAWY SAKRAMENTÓW„Kto Mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca” (J 14, 9) – wyjaśniał niegdyś Jezus apostołom.Trwanie na adoracji Najświętszego Sakramentu to nic innego, jak zanurzanie sięw Bożej obecności. Być blisko Boga, pozwolić Mu ogarnąć się klimatem...

Kręgi? Jakie kręgi!

Kręgi? Jakie kręgi!

„WIEM, KOMU UWIERZYŁEM” (2 TM 1,12)Apologia na dzień powszedni„Nawet jeśli nie mieszczę się w centralnym kręgu zbawienia, czyli w Kościele,to zawsze jakiś inny krąg mnie obejmie. Czyli luz”. Stop! Nie ma żadnych kręgówgwarantujących zbawienie. Kościół zaś jest dla...

Pasja w życiu Sługi Bożego

Pasja w życiu Sługi Bożego

SŁUGA BOŻY KS. ALEKSANDER ZIENKIEWICZPrzeżywamy teraz taki okres w roku liturgicznym Kościoła, który słowo „pasja” odnosido Pasji jako obrazu męki i śmierci Jezusa Chrystusa. I w tym znaczeniu miało onoogromny sens i wartość w życiu Sługi Bożego ks. Aleksandra...

Instrukcja obsługi Komunii duchowej

Instrukcja obsługi Komunii duchowej

W sytuacji gdy nie ma możliwości przyjęcia Komunii św. poprzez spożycie Ciała/Krwi Pańskiej, można – jeśli się jest w stanie łaski uświęcającej– wzbudzić pragnienie przyjęcia Komunii i powiedzieć o nim Bogu w dowolnej formie. Na podstawie:G. Strzelczyk, Sakrament...

ŚLADAMI Męki Chrystusa

ŚLADAMI Męki Chrystusa

DODATEK DO „NOWEGO ŻYCIA” NR 3/2020KS. ALEKSANDER ZIENKIEWICZ "WUJEK"Sługa BożyNa ilustracjach: Droga krzyżowa z kościoła pw. Świętych Piotra i Pawławe Wrocławiu, gdzie duszpasterzował ks. Aleksander Zienkiewicz Reprodukcje: Michał ŻółkiewskiDroga krzyżowa prowadząca...

Pomagasz nieść krzyż

Pomagasz nieść krzyż

ADORACYJNA MIEJSKA DROGA KRZYŻOWA Stacja V O inicjatywie i historiiAdoracyjnej MiejskiejDrogi Krzyżowejwe Wrocławiurozmawiają ks. Aleksander Radeckii Dominik Golema Uczestnicy rozmowy: ks. AleksanderRadecki i Dominik Golema ARCHIWUM NOWEGO ŻYCIA Dominik Golema: Kilka...

Jezus przygotowuje swoją Paschę

Jezus przygotowuje swoją Paschę

Atmosferę Paschy przenikała szczególna troska, by godnie przygotować sięna spotkanie z Bogiem, który jest Ojcem i troszczy się o swoje dzieci. KS. JAN KLINKOWSKI Legnica Jezus na krzyżu (fragment), Gabriël Metsu, olej na płótnie, 1660–1665.Muzeum Kapitolińskie, Rzym...

Relikwie Męki Pańskiej

Relikwie Męki Pańskiej

Relikwie pasyjne, do dziś otaczane wielką czcią i głębokim szacunkiem,miały największy wpływ na powszechny rozwój kultu Męki Pańskieji kształtowanie wrażliwości religijnej oraz duchowości chrześcijańskiej. KS. STANISŁAW WRÓBLEWSKI Ziębice Arma Christi, fresk z XV w.,...