Religia

Niedzielne porządki

Czyli o świętowaniu niedzieli. Jeśli powściągniesz twe nogi od przekraczania szabatu, żeby w dzień mój święty spraw swych nie załatwiać, jeśli nazwiesz szabat rozkoszą, a święty dzień Pana – czcigodnym, jeśli go uszanujesz przez unikanie podróży, tak by nie...

Niedzielna Eucharystia

Podczas pewnej lekcji katechezy w szkole średniej rozmawiałem z moimi uczniami o świętowaniu niedzieli. Z ciekawością słuchałem ich wypowiedzi, które pokazywały różne tradycje świętowania, a raczej trzeba powiedzieć – przeżywania tego dnia. KS. MAREK...

Niedziela, czyli „nie pracuj”…

stąd bowiem – od „nie-działania” – wywodzi się polska wersja nazwy dnia Pańskiego, który wszedł w miejsce dnia Słońca – łac. dies Solis (i wciąż Sun-day u Anglosasów), jak zwykło się ów moment tygodnia zwać w świecie pogańskim. Nic w tym dziwnego, skoro Chrystus jest...

Przykazania są mądrością

„Trzecie: Pamiętaj, abyś dzień święty święcił”. To nie jest opresyjny nakaz, ale podpowiedź miłującego Boga, któremu naprawdę na nas zależy. O. KAZIMIERZ LUBOWICKI OMI Sekretarz Rady ds. Apostolstwa Świeckich Konferencji Episkopatu Polski RYS....

Solidarność to zadanie

O przywracaniu godności, wolnej niedzieli i dialogu z Kazimierzem Kimso, przewodniczącym Regionu Dolny Śląsk NSZZ „Solidarność”, rozmawia WOJCIECH IWANOWSKI „Nowe Życie” Wojciech Iwanowski: Niedziela 11 marca była pierwszą wolną od handlu. W...

Znaczenie zapowiedzi przedślubnych

MIŁOŚĆ DOSKONAŁYM WYPEŁNIENIEM PRAWA Do dokumentów koniecznych do zawarcia małżeństwa należy zaliczyć urzędowo- -kanoniczne potwierdzenie wygłoszonych zapowiedzi przedślubnych [IKEP n. 94-95]. KS. WIESŁAW WENZ wwenz@archidiecezja.wroc.pl Należy...

Życie i duchowość Marii Antoniny Mirskiej

Służebnica Boża Marcjanna (w zakonie Maria Antonina) Mirska (1822–1905) przeszła do historii jako charyzmatyczna patronka dzieł miłosierdzia chrześcijańskiego na ziemiach polskich oraz Założycielka Zgromadzenia Sióstr Opatrzności Bożej, którego głównym celem jest...

W poszukiwaniu prawdziwej, mocnej wiary

KOŚCIÓŁ MŁODYCH Głoszone przez Kościół ideały pociągają młodych MARCIN MAZUR Często słyszę, że wiara jest dobra dla starszych ludzi albo że młodzi nie chodzą do Kościoła. Nie zgadzam się z tym. Jakie są wzajemne relacje młodych i Kościoła?...

TRÓJjedyny

„WIEM, KOMU UWIERZYŁEM” (2 TM 1,12) Apologia na dzień powszedni „Chcesz mi rozjaśnić swą wiarę w jednego Boga w trzech osobach, więc twierdzisz, że w miejsce 'osoby' lepiej powiedzieć 'relacje'?! Zamiast wyjaśniać – jeszcze bardziej zaciemniasz”. Jednak nie....

Komu dopisuje szczęście? Góra Błogosławieństw

ZIEMIA ŚWIĘTA W PYTANIACH Tradycja sytuuje miejsce, na którym Jezus wygłosić miał Kazanie na Górze (Mt 5, 1 – 7, 28), rozpoczynające się od ośmiu błogosławieństw, na niewielkim, pokrytym zielenią wzniesieniu wypiętrzającym się około stu pięćdziesięciu metrów ponad...

Helenka. Za życie zwyczajne, święte, z pasją

KOŚCIÓŁ MŁODYCH Helenka Kmieć i Anita Szuwald wylądowały w Boliwii 8 stycznia 2017 r. Temperatura wynosiła 27˚C. Dziewczyny pisały: „Lato! Pozdrawiamy z Cochabamby, która przez najbliższe pół roku będzie naszym domem”. Jednak ta misja dobiegła końca kilka dni...

Badanie kanoniczne nupturientów

MIŁOŚĆ DOSKONAŁYM WYPEŁNIENIEM PRAWA Całościowy obraz planowanego małżeństwa powinien towarzyszyć duchownemu, który przyjmuje deklarację narzeczonych w zakresie woli planowania zawarcia małżeństwa, jak i samym nupturientom, którzy powinni zachować pozytywną otwartość...

Trójjedyny

„WIEM, KOMU UWIERZYŁEM” (2 TM 1,12) Apologia na dzień powszedni „Bóg Trójcą? Toście wymyślili! Jeśli w ogóle jest, to jeden i pojedynczy”. Wcale nie. To od Niego usłyszeliśmy, że jest trójjedyny, nie możemy więc mówić inaczej. KS. MACIEJ MAŁYGA Wrocław Nie ma większej...

Gdzie rodził się współczesny judaizm? Tyberiada i Seforis

ZIEMIA ŚWIĘTA W PYTANIACH Miasto założone zostało w latach dwudziestych I stulecia przez Heroda Antypasa na cześć Tyberiusza. Pierwszymi mieszkańcami Tyberiady byli poganie. Żydzi nie mogli się tu osiedlać, gdyż miasto powstało na szczątkach dawnego cmentarza, a tego...

Dokumenty konieczne do zawarcia małżeństwa

MIŁOŚĆ DOSKONAŁYM WYPEŁNIENIEM PRAWA Kościół w procedurze przygotowania narzeczonych do zawarcia małżeństwa swe działania prawnokanoniczne wykonywane przez duszpasterzy opiera na autentycznych i wiarygodnych dokumentach: zarówno cywilnych, jak i kościelnych. KS....

Jeśli jestem? Jestem!

„WIEM, KOMU UWIERZYŁEM” (2 TM 1,12) Apologia na dzień powszedni „Jezus nie wiedział o sobie, że jest Bogiem. Nigdzie nawet tego nie mówi”. Otóż nie. Jezus Chrystus był świadomy tajemnicy swego Boskiego życia i wyrażał ją, jak tylko mógł – na ludzki sposób. KS. MACIEJ...

Gdzie możesz się przydać?

BUDOWANIE KOŚCIOŁA DOMOWEGO John F. Kennedy pół wieku temu, rozpoczynając swoją prezydenturę, wypowiedział sławne zdanie: Nie pytaj, co twój kraj może zrobić dla ciebie, pytaj, co ty możesz zrobić dla swojego kraju. Gdy osadzimy tę wypowiedź w kontekście słowa Bożego,...

Kto odwiedził Nowonarodzonego? Grota Mleczna i Pole Pasterzy

ZIEMIA ŚWIĘTA W PYTANIACH Około 300 metrów od sanktuarium Narodzenia Pańskiego znajduje się Grota Mleczna, związana ze starochrześcijańską legendą, według której, gdy Maryja karmiła Jezusa piersią, kropla mleka spadła na skałę i przebarwiła ją na biało. KS. MARIUSZ...

Działanie Ducha Świętego w liturgii eucharystycznej

W Katechizmie Kościoła Katolickiego znajdujemy intrygujące zdanie: „Duch Święty jest żywą pamięcią Kościoła” (KKK 1099). Stwierdzenie to odnosi się w tym miejscu Katechizmu konkretnie do ukazywania, poprzez wspólne działanie Ducha i Kościoła, zbawczego dzieła...

Bierzmowanie. Ewangelizowanie czy pożegnanie?

Bierzmowanie. Słowo to budzi wiele kontrowersji. Niepokoi młodych ludzi, którzy po kilkuletnim duchowym letargu są przymuszani do religijnego przebudzenia. Dla teologów, w szczególności dogmatyków, liturgistów, katechetyków i pastoralistów słowo to jest podstawą...

Ona – Duch

Ikonografia chrześcijańska już od zamierzchłych czasów przedstawia Trzecią z Osób Boskich w postaci gołębicy, co jest, rzecz jasna, konsekwentną realizacją relacji ewangelistów o chrzcie Jezusa w rzece Jordan (Mt 3, 16; Mk 1, 10; Łk 3, 22; J 1, 32). ANNA...

Charyzmatyczny rwetes 50 lat później

Według papieża Franciszka Ruch Odnowy w Duchu Świętym „Służy samemu Kościołowi! Odnawia nas. A każdy poszukuje swojego ruchu, zgodnie ze swoim charyzmatem, tam, dokąd go prowadzi Duch Święty”. KS. MARIUSZ ROSIK Wrocław Charyzmatyczne Dni Młodych „Zaśnięcie w Panu,...

Duch Święty w Polsce

FENOMEN RUCHÓW KOŚCIELNYCH OSTATNICH STU LAT „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym” – tak brzmi hasło nowego roku duszpasterskiego, w który wkroczyliśmy wraz z pierwszą niedzielą adwentową. Treść hasła to prawie dosłowne powtórzenie tego, co czytamy w Piśmie: „Wszyscy w...