Religia

Maryja Królową Polski

ZŁOTA KORONA NA JEJ GŁOWIE Pielgrzymując do sanktuariów maryjnych, doświadczamy Jej obecności i wstawiennictwa przed Bogiem. Przeżywamy te spotkania przez doznawane czy obserwowane cuda i łaski. Także na Jasnej Górze poznajemy, że Maryja jest obecna i tu pośredniczy,...

Madonna w słońcu – Obraz Matki Bożej Świdnickiej

W jednej z kaplic katedry świdnickiej Maryja króluje jako „Pani w słońcu”, bo jest Tą, która rozświetla mroki życia człowieka. BP IGNACY DEC Biskup Świdnicki Kaplica Matki Bożej Świdnickiej ZDJĘCIA Z ARCHIWUM WSD DIECEZJI ŚWIDNICKIEJ Kościół pod wezwaniem św....

Wydarzenia w Rosji i w Fatimie w 1917 roku

W roku wielkich przemian społeczno-ekonomiczno-politycznych w Rosji, zaangażowanej w I wojnie światowej,  w Fatimie w Portugalii Matka Boża objawiła się trojgu dzieciom. Prosiła m.in. o modlitwę w intencji nawrócenia Rosji, bo inaczej stanie się ona przyczyną cierpień...

Objawienia maryjne a znaki czasów

Nowy Testament, wspominając o Maryi po zmartwychwstaniu Jezusa, mówi o jej obecności w Kościele w oczekiwaniu na dzień Pięćdziesiątnicy (Dz 1, 14). Po tej linii idzie soborowa konstytucja Lumen gentium, wpisując Maryję w tajemnicę Kościoła. KS. BOGDAN FERDEK Wrocław...

Obowiązki duchownych we wspólnocie Kościoła

MIŁOŚĆ DOSKONAŁYM WYPEŁNIENIEM PRAWA Duchownymi są diakoni, prezbiterzy i biskupi, którzy od przyjęcia sakramentu Chrztu św. należą do Ludu Bożego i z tej racji przysługują im również prawa i obowiązki wspólne dla wszystkich wiernych. Cz. 1 KS. WIESŁAW WENZ...

Eucharystia jako Uczta i Komunia z Chrystusem

Przeżywanie spotkania z Chrystusem w Komunii Świętej ma chyba najdalej idące konsekwencje praktyczne w naszym życiu Eucharystią. Wbrew pozorom, to co wydaje się najprostsze w przeżywaniu Eucharystii, często właśnie banalizujemy. KS. JACEK FRONIEWSKI Wrocław SPOŻYWAJĄC...

Wolne powietrze ateizmu?

„WIEM, KOMU UWIERZYŁEM” (2 TM 1,12) Apologia na dzień powszedni „Czy nie byłoby lepiej nie wierzyć? Skończyć z wątpliwościami, stanąć w końcu na pewnym gruncie niewiary, pozbyć się pytań o Boga i o ten cały inny świat?” Wcale nie lepiej – bo stan porzucenia Boga także...

Rodzinna szkoła kształcenia wyobraźni miłosierdzia

BUDOWANIE KOŚCIOŁA DOMOWEGO Miłosierdzie. Słowo odmieniane przez wszelkie możliwe przypadki, a jednak wcale nie takie proste w realizacji. Jeśli rodzina nie będzie najbardziej podstawową szkołą, w której ten „przedmiot” będzie wykładany i stosowany na co dzień, to w...

Jaką drogą niósł krzyż? Droga Krzyżowa

ZIEMIA ŚWIĘTA W PYTANIACH KS. MARIUSZ ROSIK Wrocław Po zejściu z Golgoty, naprzeciw wejścia do Bazyliki Grobu Pańskiego znajdujemy - Kamień Namaszczenia. Wiszące nad nim lampy świadczą o niezwykłej czci wiernych. AJ Na wyłożonym kamieniami dziedzińcu klasztoru...

Europa Środkowa – jak ją rozumieć

Postać św. Jadwigi Śląskiej rozpatrywana w sferze społeczno-politycznej może uchodzić za symbol współpracy polsko-niemieckiej. JERZY IWANOWSKI Wrocław XVI-wieczna mapa Europy Gerarda Mercatori (1512-1594) GERARD MERCATORI „ATLAS MINOR”, WYDANIE Z 1684 R. Czczona była...

Św. Jadwiga wciąż fascynuje…

Od jej śmierci upłynęły w tym roku 774 lata, a ona wciąż nas inspiruje i motywuje. KS. BOGDAN GIEMZA SDS Trzebnica Katedra pw. św. Jadwigi Śląskiej na Bebelplatz w Berlinie WIKIMEDIA COMMONS, CC BY 3.0 Ogłoszony w metropolii wrocławskiej Rok Jadwiżański (2016–2017)...

Wytyczyła wrocławską drogę pojednania

Księżnej, która znalazła miejsce spoczynku w trzebnickiej świątyni, kanonizowanej 750 lat temu nie przyprószył kurz zapomnienia, ograniczający jej kult do corocznego święta. Stała się św. Jadwiga przykładem nie tylko życia oddanego ubogim, ale także symbolem...

Europejska geografia Świętej Jadwigi

Podejmując wskazane w tytule zagadnienie, pragniemy wniknąć w ważne odniesienia do średniowiecznego fenomenu dojrzałych relacji ówczesnej Europy, wyłaniającej się z ducha i mentalności nowych ludów, stabilizujących się pod wpływem rzymskich fundamentów i...

Pod opieką św. Jadwigi

O kulcie św. Jadwigi i jej znaczeniu dla pojednania z kard. Joachimem Meisnerem, emerytowanym arcybiskupem Kolonii, rozmawia KS. GRZEGORZ SOKOŁOWSKI Nowe Życie Przy samym moście Tumskim we Wrocławiu, wiodącym na Wyspę Piaskową, stoi kuta w kamieniu Jadwiga. Stoi na...

„Fast food” życia rodzinnego…

OBSERWATORIUM SPOŁECZNE W wielu rodzinach zanika zwyczaj wspólnego spożywania posiłków w domach, a więc i wspólnego gromadzenia się przy stole, który stawał się przestrzenią jednoczenia rodziny, wspólnych rozmów i dzielenia się sobą. EWA PORADA Katowice ROMAN...

Eucharystia – doświadczenie żywej obecności Chrystusa

JESTEŚMY TUTAJ PO TO, ABY WSPÓLNIE Z CAŁYM KOŚCIOŁEM WYZNAĆ NASZĄ WIARĘ W CHRYSTUSA–EUCHARYSTIĘ, W CHRYSTUSA–CHLEB ŻYWY I DAJĄCY ŻYCIE. Jan Paweł II, katedra wrocławska, 31 maja 1997 Kiedy chcemy rozważać Eucharystię jako obecność Chrystusa, należy rozwinąć dwa wątki:...

Powrót apostaty do jedności ze wspólnotą Kościoła

MIŁOŚĆ DOSKONAŁYM WYPEŁNIENIEM PRAWA Relacje rodziców wobec dzieci to zobowiązania wiążące się nie tylko z materialnym utrzymaniem, ale przede wszystkim z prawidłowym ich wychowaniem, a więc takim, które będzie formowało młodych ludzi do życiowej samodzielności na...

Jezus Chrystus Bóg-Człowiek

„WIEM, KOMU UWIERZYŁEM” (2 TM 1,12) Apologia na dzień powszedni „Jednocześnie Bóg i człowiek? To jak koło, które jest kwadratem. Czy ktoś widział nieskończenie wielkie koło, które równocześnie jest bardzo małym kwadratem? Absurd”. Jasne, kwadratowe koło jest absurdem...

Sekret skuteczności rachunku sumienia

BUDOWANIE KOŚCIOŁA DOMOWEGO „Z rachunku sumienia korzystają najbardziej ci, którzy są mądrzy i dobrzy” – stwierdza ks. Marek Dziewiecki – i rzecz w tym, by do owej mądrości i dobroci dochodzić. Pielgrzymi na trasie Rowerowej Drogi Krzyżowej w gminie Trzebnica. Stacja...

Gdzie sfrunął anioł? Bazylika Zwiastowania

ZIEMIA ŚWIĘTA W PYTANIACH Nazaret jest dziś głównym miastem Galilei. Choć tu wychował się Jezus, za Jego czasów była to niewielka wioska położona w pobliżu Via Maris, głównego szlaku wiodącego z północy do Egiptu. Dziś miasto zamieszkiwane jest głównie przez ludność...

Na służbie Świętej Jadwigi

DOLNOŚLĄSCY KAPŁANI 15 lipca 2010 r. odszedł do wieczności niespodziewanie, po bardzo pracowitym życiu, jeden z najwybitniejszych historyków Kościoła i duszpasterzy trzebnickich ks. Antoni Kiełbasa SDS. Dla Trzebnicy był – podobnie jak ksiądz dziekan Wawrzyniec...

Tak mieszkała św. Jadwiga

ZAMEK PIASTÓW ŚLĄSKICH NA OSTROWIE TUMSKIM WE WROCŁAWIU Mało kto z obecnych wrocławian wie, gdzie na Ostrowie Tumskim znajdował się zamek książęcy. Tylko nieliczni zdają sobie sprawę z tego, jak bardzo był okazały, oraz że ślady tych wspaniałości kryją podziemia Domu...

Władczyni doskonała

Ma rację żywotopisarz, gdy przypisuje księżniczce mądrość ponad jej wiek. Ta cecha dojrzewała wraz z nią, nadając jej postępowaniu rys roztropności i odwagi zarazem, a te cnoty akurat w życiu władczyni były bezcenne. Anna Sutowicz Wrocław Jadwiga z orszakiem weselnym...

Żywot św. Jadwigi

„I naprawdę, to jest święta Jadwiga pobożnej pamięci, której szlachectwo tak promieniało skutkiem urodzenia, gdyż pochodziła z tych, którzy piastowali berła królestw i wysoko odznaczeni zostali godnością władzy cesarstwa”. LEGENDA O ŚW. JADWIDZE, TŁUM. J. ŁUKOSZ,...