Religia

W tajnej służbie wrocławskiego kardynała

W tajnej służbie wrocławskiego kardynała

Ustanowienie metropolii gnieźnieńskiej i wchodzącej w jej skład pierwszej strukturyadministracyjnej Kościoła w Polsce pozwoliło na stabilniejszy czas rozwojuchrześcijaństwa i szerzenia łacińskiej zachodniej kultury na chrystianizowanychterenach słowiańskich położonych...

Duchowieństwo kresowe na Dolnym Śląsku

Duchowieństwo kresowe na Dolnym Śląsku

Duchowieństwo katolickie odegrało ogromną rolę w procesie integrowaniaspołeczeństwa dolnośląskiego w pierwszych latach powojennych. Aktywnieuczestniczyło nie tylko w organizowaniu polskiego życia kościelnego, lecz takżew procesie organizowania lokalnych społeczności,...

Przywrócić pamięć

Przywrócić pamięć

O polskiej pamięci,dolnośląskich pomnikachhistorii i powstającymniezwykłym dokumenciez dr KatarzynąPawlak-Weiss,zastępcą DyrektoraOddziału IPN we Wrocławiu,rozmawiają AGNIESZKA BOKRZYCKA,WOJCIECH IWANOWSKI „Nowe Życie” Rogoźnica, pomnik przed wjazdem na teren obozu w...

Zikkaron „pamięć” zapomniana

Zikkaron „pamięć” zapomniana

Po cóż nam wiedza o tak obco brzmiących pojęciach jak hebrajskitytułowy zikkaron – zastanowi zapewne Czytelnika. Otóż jest nam ona potrzebnanie po to, by imponować wiedzą czy zaciekawić, ale aby świadomiej i głębiej wejśćw tajemnicę naszej wiary i pojąć, czym jest...

Dobry Ksiądz

Dobry Ksiądz

DOLNOŚLĄSCY KAPŁANI Wspomnienie o ks. prałacie Stanisławie Pikulu Za sprawą obrazu Wojciecha Smarzowskiego Kler oraz dokumentu braci SekielskichTylko nie mów nikomu temat Kościoła i księży stał się głośny i był pretekstemdo ataków oraz stosowania zasady zbiorowej...

Chrzest – brama sakramentów

Chrzest – brama sakramentów

Sakrament chrztu świętego jest pierwszym sakramentem, który otwiera możliwośćprzyjmowania innych sakramentów. To dlatego już w średniowieczunazywany był przez św. Tomasza z Akwinu „bramą sakramentów”. KS. BARTOSZ TROJANOWSKI Wrocław Chrztu udziela się, polewając...

Biblijny most – przęsło drugie

Biblijny most – przęsło drugie

„WIEM, KOMU UWIERZYŁEM” (2 TM 1,12) Apologia na dzień powszedni „Po śmierci Jezusa, a przed ostatecznym spisaniem Ewangelii, zafałszowano Jego słowa i czyny. Ewangelie są zmyślone”.Nie są zmyślone. To zapis przekazu naocznych świadków, historycznie wiarygodne...

Czy miasto może się ukryć? Petra

Czy miasto może się ukryć? Petra

ZIEMIA ŚWIĘTA W PYTANIACH Dzisiejsza Jordania graniczy z Syrią, Irakiem, Arabią Saudyjską i Izraelem.Powierzchnia kraju wynosi 92 tys. km kw. Obecnie niemal cała ludność wyznaje islam.Na tereny kraju w VI wieku przed Chr. przyszli Nabatejczycy, którzy założyli...

Słownik pielgrzymkowy

Słownik pielgrzymkowy

KAROL BIAŁKOWSKI/FOTO GOŚĆ Buda pielgrzymkowa – przyczepa campingowa, która w trakcie pielgrzymki pełni funkcję mobilnego punktu informacyjnego. To w niej odbywają się zapisy i tam znajduje się biuro rzeczy znalezionych. Każdy pielgrzym, który szuka jakiejkolwiek...

Pielgrzymkowe sylwetki

Pielgrzymkowe sylwetki

AGATA PIESZKO KS. STANISŁAW „ORZECH” ORZECHOWSKI – żywa legenda, sztandarowa postać Pieszej Pielgrzymki Wrocławskiej na Jasną Górę, główny przewodnik PPWr od 39 lat. To Orzech co roku nadaje rys pielgrzymce i ustala tematy, które warto poruszyć w drodze. Głoszone...

Służby pielgrzymkowe

Służby pielgrzymkowe

Wielu z nas nie zdaje sobie sprawy,jaki nakład pracy i jak wiele osóbstoi za dziełem Pieszej PielgrzymkiWrocławskiej na Jasną Górę. WIESŁAW WOWK Główny koordynator SłużbPieszej Pielgrzymki Wrocławskiejna Jasną Górę Pielgrzymka jest ogromnym przedsięwzięciem...

Droga do Boga

Droga do Boga

O pielgrzymkowychcharyzmatachi nowościach naWrocławskiej Pielgrzymceks. Tomasz Płukarskirozmawia z WOJCIECH IWANOWSKI "Nowe Życie" Wojciech Iwanowski: Dla kogo jest pielgrzymka?Ks. Tomasz Płukarski: Pielgrzymka to taka specyficzna parafia. Pielgrzymi mają różną...

A po co pielgrzymować?

A po co pielgrzymować?

Od kilkunastu lat centralnym punktem moich wakacji jest udział w Pieszej PielgrzymceWrocławskiej na Jasną Górę. Dla mnie jest to czas szczególny, dlatego gdy nadarzy sięokazja, staram się zapraszać do wzięcia udziału w tego rodzaju rekolekcjach. KS. ŁUKASZ ROMAŃCZUK...

Dwa rodzaje pielgrzymki

Dwa rodzaje pielgrzymki

Niezależnie od rozumienia pielgrzymki, jej kierunek jest zawsze ten sam– od codzienności i zwyczajności do świętości i nieskończoności.A pielgrzymowanie rozumieć można dwojako: bądź jako wędrówkę do miejsc świętych,bądź jako ogół naszego życia zmierzającego do...

Święty Antoni Padewski Husiatyński

Święty Antoni Padewski Husiatyński

Tak został nazwany obraz czczony w kościele oo. bernardynów w Husiatynieprzez arcybiskupa Józefa Bilczewskiego, metropolitę lwowskiego. KS. JACEK WAWRZYNIAK SDS Oborniki Śląskie Obraz św. Antoniego Padewskiego „Husiatyńskiego”ARCHIWUM AUTORA Malarz obrazu jest...

Wrocław – miasto gościnnych domów i serc

Wrocław – miasto gościnnych domów i serc

Rozpoczęły się przygotowania do trzeciego w naszym mieście Europejskiego SpotkaniaMłodych, które Wspólnota z Taizé zaplanowała na czas od 28 grudnia 2019 do1 stycznia 2020 r. Jak dotąd, najgłębszy ślad w pamięci mieszkańców Wrocławia i okoliczostawiło pierwsze takie...

Biblijny most – przęsło pierwsze

Biblijny most – przęsło pierwsze

„WIEM, KOMU UWIERZYŁEM” (2 TM 1,12) Apologia na dzień powszedni „Nowy Testament, który mamy dziś, jest różny od tego, który napisali jego autorzy. Przez dwadzieścia wieków doszło do zakłamań. Po drodze nas okłamano!”Nikt nas nie okłamał. Dziś czytamy wierne kopie...

Kto odkrył najstarszą Biblię? Klasztor św. Katarzyny

Kto odkrył najstarszą Biblię? Klasztor św. Katarzyny

ZIEMIA ŚWIĘTA W PYTANIACH W VI w. Justynian wzniósł na Synaju bazylikę poświęconą Najświętszej Maryi Pannie,którą z czasem przemianowano na Bazylikę Przemienienia. Pierwszy kościółpoświęcono Maryi, gdyż Synaj wiąże się z objawieniem Boga w krzewie gorejącym,a...

Przy Sercu Mistrza

Przy Sercu Mistrza

Przyszedł kiedyś Bóg do zakonnicy. Ukazał jej Swoje Serce i powiedział: „Oto Serce,które tak bardzo umiłowało ludzi, a w zamian za to otrzymuje wzgardę i zapomnienie.Ty przynajmniej staraj się Mi zadośćuczynić, o ile to będzie w twojej mocy,za ich niewdzięczność”....

Serce Jezusa na Wall Street

Serce Jezusa na Wall Street

Co ma wspólnego kult Serca Jezusowego z Wall Street– nowojorską ulicą skupiającą główne instytucjefinansowe USA? Kult Serca Jezusowego daje Wall Streetantropologię, która może zagwarantować prymatczłowieka przed techniką, rynkiem i ekonomią. KS. BOGDAN FERDEK Wrocław...

Duchowość Serca Jezusowego

Duchowość Serca Jezusowego

Duchowość Najświętszego Serca Jezusowego zgodnie z nauczaniemMagisterium Kościoła stanowi centrum życia chrześcijańskiego i wiary katolickiej.W przebitym Sercu Ukrzyżowanego otwarte jest serce samego Boga.W nim możemy doświadczać i poznawać, kim jest Bóg i jaki jest....

Co skrywa serce Boga?

Co skrywa serce Boga?

Każdemu, kto przeszedł dłuższy kurs biblijny lub ukończył studia teologiczne,nieobca powinna być zidentyfikowana w Pięcioksięgu tradycja,którą zwykło się oznaczać literą J (od Bożego imienia Jahwe).Niektórzy spośród badaczy uznają ją za najstarszą,pochodzącą nawet z X...

Z Madrytu do Wrocławia

Z Madrytu do Wrocławia

„Będzie to kraj, w którym nie jest najgoręcej, ale jego mieszkańcy mają gorące serca (…),kolejne spotkanie odbędzie się w Polsce”. W ten oto sposób brat Alois,przeor ekumenicznej Wspólnoty Taizé, zapowiedział przyszłegogospodarza Europejskiego Spotkania Młodych....

Czy Pan Jezus jest smaczny?

Czy Pan Jezus jest smaczny?

KILKA SŁÓW O WCZESNEJ KOMUNII ŚWIĘTEJ Mamo, czy Pan Jezus jest dobry? – Oczywiście, kocha... – Nie, mamo. Pytam,czy Pan Jezus jest smaczny. Sześciolatek przez ostatnie miesiące poznał sporo nowychsłów, takich jak choćby „przeistoczenie”, ale jego małe serce, które...