Religia

Kosmopolita czy bezdomny?

W tym roku po raz sto czwarty obchodziliśmy Dzień Migranta i Uchodźcy (14 stycznia). Papież Franciszek napisał w specjalnym Orędziu z tej okazji, by stanąć ramię w ramię z naszymi braćmi i siostrami, którzy zmagają się z problemem opuszczenia swojej ojczyzny z różnych...

Nowe życie syryjskiej rodziny w Oławie

O udzieleniu schronienia uchodźcom z Syrii opowiada Tomasz Wilgosz, mieszkaniec Oławy. Rodzina Salloum z Syrii. Od lewej: Mimos, Adel, Salwa, Carmen, Toni z synem Adelem ARCHIWUM AUTORA Słowa Jezusa są takie proste i oczywiste: „Kochaj bliźniego; módl się za swoich...

Łączy nas Chrystus

O diasporze Ukraińców na Dolnym Śląsku z ks. Andrzejem Michaliszynem, proboszczem katedry greckokatolickiej we Wrocławiu, rozmawia WOJCIECH IWANOWSKI „Nowe Życie” Wojciech Iwanowski: O Wrocławiu zwykło się mawiać jako o miejscu spotkań. Spotyka się tutaj...

Papież spraw społecznych

Franciszek jest papieżem, którego cechuje wrażliwość i wyczucie na biedę człowieka. Powszechnie znane jest jego zaangażowanie w sprawy społeczne. KS. GRZEGORZ SOKOŁOWSKI „Nowe Życie” MARCIN MAZUR Wymownym przykładem może być pierwsza podróż Franciszka poza Watykan (8...

Homo viator lub biblijny uchodźca

Ślady ludzkich stóp wyznaczyły setki, miliony dróg i szlaków – jak świat długi i szeroki. Historia zna takich wydarzeń bez liku, a wielkie migracje stawały się przełomowymi jej momentami. ANNA RAMBIERT-KWAŚNIEWSKA Wrocław Ucieczka do Egiptu, obraz nad ołtarzem w...

Kanoniczne przeszkody do zawarcia małżeństwa, cz. 5

MIŁOŚĆ DOSKONAŁYM WYPEŁNIENIEM PRAWA Obowiązujący katolików system prawny wyznacza istotne elementy tzw. zdolności prawnej osoby ludzkiej do ważnego zawarcia małżeństwa w Kościele katolickim. KS. WIESŁAW WENZ wwenz@archidiecezja.wroc.pl Orzekanie o ważności małżeństwa...

Szafarz świętości

DOLNOŚLĄSCY KAPŁANI Ks. Hieronim Kocyłowski (1910–1983) – człowiek o bogatej osobowości, duszpasterz, autor drukowanych kazań, redaktor, kanonik kapituły katedralnej, kanclerz kurii wrocławskiej. KS. ZDZISŁAW LEC Wrocław Ks. Hieronim Kocyłowski ARCHIWUM AUTORA Urodził...

Zapiekła wolność

„WIEM, KOMU UWIERZYŁEM” (2 TM 1,12) Apologia na dzień powszedni Dlaczego Bóg stworzył piekło? A dlaczego człowiek wybiera samotność? Jak Bóg może się zgodzić na odrzucenie swych stworzeń? Ale jak Bóg może unieważnić wybory ludzi? KS. MACIEJ MAŁYGA Wrocław Ciemność....

Skąd Paweł wyruszył do Rzymu? Sydon

ZIEMIA ŚWIĘTA W PYTANIACH Pierwsze wzmianki o Sydonie sięgają okresu Amarna, kiedy to król Zimrida z Sydonu wystosował dwa listy do faraona, uznając swoją lojalność wobec władcy Egiptu i prosząc o pomoc w odzyskaniu terytoriów zagarniętych przez buntowników Habiru....

Oddany Bogu i ludziom

DOLNOŚLĄSCY KAPŁANI Ksiądz kanonik Ryszard Jerie, przez trzydzieści lat proboszcz parafii pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Gościszowie, zmarł w niedzielny poranek 12 sierpnia w legnickim szpitalu. Minął zaledwie rok, gdy był tu hospitalizowany po przebytym zawale...

Kanoniczne przeszkody do zawarcia małżeństwa, cz. 4

MIŁOŚĆ DOSKONAŁYM WYPEŁNIENIEM PRAWA Dla osoby ochrzczonej ważnym małżeństwem jest to, które jest rzeczywistością sakramentalną [kan. 1055§2]. KS. WIESŁAW WENZ wwenz@archidiecezja.wroc.pl W niektórych okolicznościach prawnych zawierane między nupturientami małżeństwo...

Bracia rówieśnicy w wierze rozdzieleni?

„WIEM, KOMU UWIERZYŁEM” (2 TM 1,12) Apologia na dzień powszedni „Judaizm ma własną drogę Zbawienia poza Jezusem, bo Bóg jest wierny swemu Przymierzu”. Nie ma, i to właśnie z powodu, że Bóg jest wierny swemu Przymierzu, a ono ma określony przez Niego kształt – wypełnia...

Co Jezus robił w Fenicji? Tyr

ZIEMIA ŚWIĘTA W PYTANIACH Na terenach Żyznego Półksiężyca początki kultury zwanej później fenicką zaznaczają się już na trzy tysiąclecia przed Chr. Obejmowała swym zasięgiem terytoria dzisiejszego Libanu, Syrii i Izraela. Rozkwitła po przezwyciężeniu kryzysu...

Kochał kapłaństwo Chrystusowe

DOLNOŚLĄSCY KAPŁANI Biskup Paweł Latusek (1910–1973) – biskup pomocniczy wrocławski, niezwykle pracowity, znakomity organizator oraz wychowawca powołań kapłańskich. KS. ZDZISŁAW LEC Wrocław Biskup Paweł Latusek ARCHIWUM NOWEGO ŻYCIA Życie, posługa kapłańska i...

Źródło dobra

„WIEM, KOMU UWIERZYŁEM” (2 TM 1,12) Apologia na dzień powszedni „Współczuję ci, że potrzebujesz Boga, aby być dobrym”. Nie ma co współczuć, bo to normalna sprawa. Każdy potrzebuje Boga, także Ty. Bo choć można być dobrym, gdy się w Niego nie wierzy, to nie byłoby...

W trosce o młode pokolenie

KOŚCIÓŁ MŁODYCH Mam kolegę agnostyka. Bardziej negatywnie niż sceptycznie nastawionego do Kościoła. Niedawno stwierdził, że „Kościół wcześniej nie troszczył się o młodych. Dopiero niedawno zauważył to zaniedbanie i próbuje je naprawić”. HUBERT...

Zbawienie nie tylko dla Żydów? Samaria

ZIEMIA ŚWIĘTA W PYTANIACH Kto na porośniętych niskimi krzewami wzgórzach Samarii wyciągnie ze swego plecaka przewodnik, by na wskazanej przez indeks stronie odnaleźć hasło „Samaria”, ten łatwo odnajdzie tam także określenie „kraina tranzytu”. KS. MARIUSZ ROSIK Wrocław...

Kanoniczne przeszkody do zawarcia małżeństwa, cz. 3

MIŁOŚĆ DOSKONAŁYM WYPEŁNIENIEM PRAWA Małżeństwo kanoniczne powstaje w momencie wyrażenia przez narzeczonych ważnej zgody małżeńskiej. Jednakże w niektórych okolicznościach prawnych zawierane między nupturientami małżeństwo może zostać nieważnie zawarte. KS. WIESŁAW...

Prognoza wolności

„WIEM, KOMU UWIERZYŁEM” (2 TM 1,12) Apologia na dzień powszedni „Po co te religijne spory? Wszyscy wierzymy w tego samego Boga, choć inaczej Go nazywamy” – słowa miłe, ale zwodnicze. Wystarczą na pogawędkę przy zamawianiu herbaty na tureckiej riwierze, ale nie na lata...

Naśladowca Jezusa Dobrego Pasterza

DOLNOŚLĄSCY KAPŁANI Ksiądz infułat Adam Drwięga (1938–2018), wieloletni proboszcz katedry wrocławskiej pw. św. Jana Chrzciciela, był człowiekiem łączącym modlitwę z pracą, umiłowanie Boga z miłością do człowieka. KS. PAWEŁ CEMBROWICZ Wrocław Ks. infułat Adam Drwięga...

Multi-kulti w szkole, pracy, Kościele…

KOŚCIÓŁ MŁODYCH Żyjemy w czasach, kiedy na ulicach wielu miast coraz częściej spotkać można osoby innego koloru skóry. Mamy z nimi do czynienia w szkole, pracy, a nawet w Kościele. Język angielski staje się powszechnym językiem komunikacji międzynarodowej. Pozwala nam...

Przemienienie i coś jeszcze? Tabor

ZIEMIA ŚWIĘTA W PYTANIACH Tabor wypiętrza się na wysokość niemal sześciuset metrów w Dolnej Galilei, we wschodnim krańcu płaskiej Doliny Jezreel. Właśnie dlatego widoki ze szczytu zachwycają. W starożytności stanowiła znakomity punkt obserwacyjny i obronny. KS....

Dzieci chcą o lwach!

Wieczorne motywacje dzieci, by czytać z nimi opowieści biblijne, bywają różne. Zaczynają się od negocjacji z nocą. EWELINA GŁADYSZ Trzebnica Mamo, o Goliacie. I o Dawidzie, bo miał procę i strzelał kamieniami. Mamo, albo nie. Chcę o stworzeniu świata. Tam są te...

Świat bez Biblii – na granicy wyobraźni

Gdy mowa o konieczności codziennej lektury Biblii, nie ma chyba słów bardziej znanych niż te, które zapisał w swoim komentarzu do Księgi Izajasza święty Ojciec ze Strydonu. Rzekł on: „Nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa”. ANNA...