Religia

„Chrześcijanin”, czyli kto?

Czy jest pójściem na łatwiznę powtarzanie za dobrze katechizowanymi dziećmi, że zwie się nas tak przez wzgląd na Chrystusa? Choć jest to opinia ze wszech miar słuszna, nie oddaje w pełni znaczenia słowa „chrześcijanin”. ANNA RAMBIERT-KWAŚNIEWSKA Wrocław Chrzest Jezusa...

Muzułmanie

Często mówi się o konieczności asymilacji uchodźców przybywających do Europy. Czy jednak pojęcie asymilacji do świata wartości europejskich jest do zaakceptowania dla przybywających? A może jest to pojęcie odrzucane przez przybywających, a wręcz dla nich „obraźliwe”,...

Islam a wolność religijna

Wolność człowieka, w tym szczególnie wolność myśli, sumienia i wyznania, oraz respektowanie jego praw należą do podstawowych elementów pluralistycznego społeczeństwa, ale w żaden sposób nie są one uwzględnione i szanowane w islamie. W odejściu od wiary nawet...

Chrześcijanie niosący pokój

O wojnie i pokoju na Bliskim Wschodzie z kard. Béchara Boutros Raï, 77. maronickim (katolickim) patriarchą Antiochii, rozmawia KS. CEZARY CHWILCZYŃSKI Radio Rodzina, Wrocław Kaplica w miejscowości Ankowa (okolice Erbilu w Iraku) w obozie dla uchodźców, gdzie mieszkają...

Ekumenizm

Bardzo często nie tylko w Kościele, ale także w mediach spotykamy się ze słowem ekumenizm, lecz być może nie do końca dobrze rozumiemy, co za tym terminem się kryje i jak powinien go rozumieć i realizować katolik. Coroczny Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan to...

Trwałość instytucji małżeństwa

MIŁOŚĆ DOSKONAŁYM WYPEŁNIENIEM PRAWA Prawie każdy z nas ma jakieś doświadczenie rodzinnego życia, relacji z matką, ojcem czy rodzeństwem. W osobistym rozwoju do głosu dochodzi jednak potrzeba osobistej odpowiedzialności za planowaną jakość życia, którą nie jest łatwo...

Jezus Chrystus – Człowiek

„WIEM, KOMU UWIERZYŁEM” (2 TM 1,12) Apologia na dzień powszedni „Jezus nie istniał. Nawet nie chodzi o to, że nie wierzę w niego jako Boga, ale nie mogę uwierzyć w niego jako człowieka. Jak może mnie przekonać jedna, i to stronnicza książka, jaką jest Nowy Testament?”...

Wizyta duszpasterska – „kolęda”

BUDOWANIE KOŚCIOŁA DOMOWEGO Radość czy utrapienie? Nadzieja czy coraz mniej użyteczny i zrozumiały przeżytek? „Żniwa” dla księży czy jednak coś więcej? Temat odżywa co roku w dyskusjach, w mass mediach – i bardzo dobrze. Bo jest o co walczyć! O co? O SPOTKANIE! KS....

Po co wszedł do wody? Betania za Jordanem

ZIEMIA ŚWIĘTA W PYTANIACH Każdy, kto odwiedzał Ziemię Świętą jeszcze przed końcem ubiegłego stulecia i zamierzał upamiętnić chrzest Jezusa w Jordanie, prowadzony był przez przewodników niemal do źródeł rzeki na północy Izraela. KS. MARIUSZ ROSIK Wrocław Rzeka Jordan w...

Pogromcy miłości

W STRONĘ PEŁNI ŻYCIA Wszystkie nasze działania wpływają pozytywnie lub negatywnie na współmałżonka. Jeśli chcemy udanego związku, musimy uważnie obserwować, jak na siebie wpływamy, uczyć się zachowań, które go uszczęśliwiają, i unikać tych, które unieszczęśliwiają....

Duszpasterz, budowniczy i historyk

DOLNOŚLĄSCY KAPŁANI Biskupstwo wrocławskie w swojej historii miało wielu wybitnych kapłanów, którzy położyli wielkie zasługi na polu duszpasterstwa, kultury i nauki. Bez wątpienia jednym z nich był ks. prałat dr Stefan Wójcik, którego życie było realizowaniem w pełni...

Wiara żywa a posłuszeństwo wiary i posłuszeństwo prawu

MIŁOŚĆ DOSKONAŁYM WYPEŁNIENIEM PRAWA Kryterium przynależności do Kościoła i owocnego korzystania ze środków prowadzących do zbawienia (sakramenty i sakramentalia) jest żywa wiara. KS. WIESŁAW WENZ wwenz@archidiecezja.wroc.pl Stan wiary żywej wyraża się w akceptacji...

One są z nami!

„WIEM, KOMU UWIERZYŁEM” (2 TM 1,12) Apologia na dzień powszedni „Dlaczego mam być w Kościele i dźwigać ciężar wiary, skoro, jak się powszechnie wydaje, i tak będą zbawieni wszyscy dobrzy ludzie, także ci poza Kościołem?” Ale – jeśli owi inni dostąpią zbawienia, to...

Wokół sakramentu pojednania, cz. 4

Szczera spowiedź Adwent – zwłaszcza ostatnie jego dni – to czas wydłużonych kolejek przy konfesjonałach. Myśląc o swoim sakramentalnym spotkaniu z Panem Jezusem przez posługę kapłanów, zapytajmy się uczciwie: czy stać nas na szczerą spowiedź? Spełnienie tego warunku...

Dokąd gwiazda prowadziła? Bazylika Narodzenia

ZIEMIA ŚWIĘTA W PYTANIACH Dziś Betlejem, położone zaledwie 8 km od Jerozolimy, liczy kilkadziesiąt tysięcy mieszkańców. W Biblii występuje jako Betlejem Judzkie lub Betlejem Efrata. Tu urodził się Dawid i tu został namaszczony na króla. Ale przede wszystkim tu...

Niewiara w wierzących społeczeństwach

O wierze napisano już bardzo wiele. Były to zarówno encykliki papieskie, jak i traktaty najwybitniejszych teologów. Wiarę definiowano, kiedy była ona czymś naturalnym – powszechnym. Współcześnie jednak zdaje się być inaczej. W odbiorze wielu ludzi wiara przestała być...

Wierzący wobec osób niewierzących

Pierwsi chrześcijanie głosili Ewangelię Chrystusa ludziom religijnym, misjonarze objawili i objawiają prawdę o Bogu bałwochwalcom. We współczesnym społeczeństwie z tą prawdą trzeba docierać do ateistów i niewierzących. KS. GRZEGORZ SOKOŁOWSKI Nowe Życie El Greco,...

Wiara „starszych braci”

Żydów zwykło się nazywać – za Janem Pawłem II – „starszymi braćmi w wierze”. Chrześcijaństwo bowiem wyrosło na gruncie judaizmu świątynnego. ANNA RAMBIERT-KWAŚNIEWSKA Wrocław Na zdjęciu: Ultraortodoksyjni żydzi zmierzający do Muru Zachodniego Świątyni Jerozolimskiej...

Dogmaty jak paliki

O właściwym zapinaniu guzików, chorobie braku kolan, zapachu starych modlitewników oraz o tym, jak kroczyć przez życie, żeby nie „ślecieć” w przepaść z ks. prof. Jerzym Szymikiem rozmawia MARTA WILCZYŃSKA Nowe Życie ks. prof. Jerzy Szymik ROMAN KOSZOWSKI/FOTO GOŚĆ...

Od Rzymu po Waszyngton

Bł. Czesław wraz ze św. Jackiem w bazylice św. Sabiny w Rzymie. Fragment fresku ARCHIWUM NOWEGO ŻYCIA Bł. Czesław broni Wrocławia. Fresk z dominikańskiego nowicjatu w San Domenico di Fiesole, Włochy RADEK MICHALSKI Bł. Czesław znany jest, a na pewno był, także poza...

Andrzej pierwszym uczniem Jezusa?

dla dzieci BOHATEROWIE BIBLIJNI I przyprowadził go do Jezusa… (Ewangelia wg św. Jana 1, 42) Andrzej Apostoł pochodził z Betsaidy, ale mieszkał w Kafarnaum nad Jeziorem Galilejskim. Był bratem Szymona-Piotra. Razem z nim i ich ojcem zajmował się łowieniem ryb. W...

Warto…

... przeczytać Ostatnie rozmowy Niedawno nakładem wydawnictwa Rafael ukazała się długo wyczekiwana książka. Benedykt XVI. Ostatnie rozmowy, bo o nich mowa, to wywiad rzeka będący zapisem rozmów dziennikarza Petera Seewalda z emerytowanym papieżem Benedyktem XVI....

Błogosławiony ks. Władysław Bukowiński – in memoriam

Znane powszechnie stwierdzenie Józefa Piłsudskiego – „Polska jest jak obwarzanek…” – wyraża przekonanie, iż to, co występuje na obrzeżach państwa, ma największą wartość. STANISŁAW A. BOGACZEWICZ, TOMASZ GAŁWIACZEK Wrocław Błogosławiony ks. Władysław Bukowiński...

Prawa i obowiązki wiernych świeckich, cz. 2

MIŁOŚĆ DOSKONAŁYM WYPEŁNIENIEM PRAWA Przez chrzest stajemy się członkami ludu Bożego i uczestniczymy w potrójnej misji Chrystusa: kapłańskiej, prorockiej i królewskiej. KS. WIESŁAW WENZ wwenz@archidiecezja.wroc.pl Wolontariusze z Salezjańskiego Wolontariatu Misyjnego,...