Religia

Święta Rodzina Ulmów

Święta Rodzina Ulmów

10 września 2023 r. na ołtarze wyniesieni zostaną Józef i Wiktoria Ulmowiewraz z siódemką dzieci. To pierwszy przypadek, kiedy Kościół beatyfikuje nie tylkomałżonków, ale również ich dzieci – w tym dziecko nienarodzone.MAGDALENA LEWANDOWSKA„Niedziela Wrocławska”Józef...

Każdy ma swoje Westerplatte

Każdy ma swoje Westerplatte

Połowa czerwca. Upalne popołudnie. W północno-wschodniej części Gdańska,na półwyspie pomiędzy Zatoką Gdańską i zakolem Martwej Wisły, jak zwykle o tej porzeroku, pojawiają się liczne grupy młodzieży. Westerplatte to miejsce, które uświadamia,czym jest walka do końca,...

Wypłyń na głębię

Wypłyń na głębię

CRYSTAL/PIXABAY.COMBoskie DNA. Jesteś córką, jesteś synem Króla!„Popatrzcie, jaką miłościąobdarzył nas Ojciec:zostaliśmy nazwanidziećmi Bożymi,i rzeczywiścienimi jesteśmy”(1 J 3, 1).Czy wiesz, że Jesteś synem i córką Króla? Masz Ojca w niebie, który nie tylko czeka na...

Pierwotne jubileusze

Pierwotne jubileusze

ROK ŚWIĘTY 2025Jubileusz w powszechnej świadomości kojarzy się z okrągłą rocznicą,a ta jest zwykle okazją do świętowania, ponieważ wiąże się bądźz szacownym wiekiem, bądź z cnotą wytrwałości.ANNA RAMBIERT-KWAŚNIEWSKAWrocław „Dziesiątego dnia, siódmegomiesiąca...

Baranina na stole Ostatniej Wieczerzy?

Baranina na stole Ostatniej Wieczerzy?

BIBLIJNE PODSTAWY SAKRAMENTÓWKwestią do dziś nierozstrzygniętą jest, czy Jezus z apostołami spożywałpodczas Ostatniej Wieczerzy mięso baranka paschalnego.KS. MARIUSZ ROSIK Wrocław Ostatnia Wieczerza, Jacopo Bassano,olej na płótnie (fragment), 1546.Galeria Borghese,...

Cóż może szarak?

Cóż może szarak?

Żegnam trzy miłe Francuzki. Nasze drogi rozchodzą się po tygodniu wspólnegopodróżowania po Polsce. Zwiedziłyśmy Warszawę, podziwiałyśmy Tatry z „nizin”Jaszczurówki i kilka dni przechadzałyśmy się uliczkami gościnnego Krakowa,do którego wkrótce ma przybyć Jan Paweł II....

Jan Paweł II we Wrocławiu

Jan Paweł II we Wrocławiu

PAPIESKIE PIELGRZYMKI W 1983 I 1997 ROKUOsiemnaście lat po śmierci św. Jana Pawła II jego osoba, życie i dzieło trwaw umysłach i sercach osób żyjących w czasie jego pontyfikatu, jak i kolejnychpokoleń młodych ludzi. Wszystkich – którym bliskie są wartościwyznawane i...

Pokój Tobie Polsko, Ojczyzno moja!

Pokój Tobie Polsko, Ojczyzno moja!

PIELGRZYMKA NADZIEI, 16–23 CZERWCA 1983 ROKUByła to chyba najbardziej niezwykła pielgrzymka Jana Pawła II do kraju,pielgrzymka do Polski stanu wojennego, dlatego miała ona ogromne znaczenienie tylko religijne, ale też społeczne i polityczne. Mija 40 lat od tego...

Tworzyliśmy jedną rodzinę

Tworzyliśmy jedną rodzinę

O dziedzictwieJana Pawła II, znaczeniuJego nauczania dlażywotności Kościoła orazosobistych wspomnieniachzwiązanychze Świętym Papieżemz abp. MieczysławemMokrzyckim,Metropolitą Lwowskim,rozmawiaWOJCIECH IWANOWSKI„Nowe Życie”Wojciech Iwanowski: Ksiądz Arcybiskup...

Wypłyń na głębię

Wypłyń na głębię

KATRINA S/PIXABAY.COMBiblia – klucz do wiedzy„Żywe bowiem jestsłowo Boże, skutecznei ostrzejsze niż wszelkimiecz obosieczny,przenikające, aż dorozdzielenia duszy i ducha,stawów i szpiku, zdolneosądzić pragnienia i myśliserca” (Hbr 4, 12).Kto nie czyta Pisma Świętego,...

Wspólnota Ostatniej Wieczerzy

Wspólnota Ostatniej Wieczerzy

BIBLIJNE PODSTAWY SAKRAMENTÓWPascha żydowska zawsze obchodzona była w rodzinie, a przewodniczył jejojciec rodziny. W takim klimacie dokonywało się przekazywanie wiary oraz celebracjawydarzenia zbawczego w odniesieniu do uczestników domowej liturgii.KS. MARIUSZ ROSIK...

Alleluja w domu i zagrodzie

Alleluja w domu i zagrodzie

O tajnikach wielkanocnychtradycji z AgnieszkąSzepetiuk-Barańskąz Muzeum Etnograficznego– Oddziału MuzeumNarodowego we WrocławiurozmawiaAGATA COMBIKWrocław Tajemnica Zmartwychwstania, nowego życia znajduje swój„odblask” w całej kulturze – także w dekoracjach,...

Proces Jezusa – tło religijne i polityczne

Proces Jezusa – tło religijne i polityczne

Proces Jezusa został wpisany w skomplikowany układ polityczny. Z jednej stronyPiłat, który pragnie zbudować swój pozytywny wizerunek wobec cesarza.Z drugiej strony elity żydowskie próbujące poszerzyć zakres swoich wpływów.KS. JAN KLINKOWSKILegnicaWyrok Sanhedrynu: On...

Wielkanoc wciąż trwa

Wielkanoc wciąż trwa

W pierwszych wiekach chrześcijaństwa ochrzczeni pozdrawiali się zawołaniem:„Jezus żyje!” lub „Zmartwychwstał Pan!”. Nie było to jedynie przypominaniedrugiemu największej prawdy chrześcijaństwa, lecz stawało się to swoistymwykrzyknięciem tego, czym się w zasadzie w...

Święto nad Świętami. Początek

Święto nad Świętami. Początek

Choć świętowanie Zmartwychwstania Pańskiego stało się centralnym momentemRoku Liturgicznego, obecną formę Triduum Paschalnego, z jego szczytem – WigiliąPaschalną – przybrało w świecie zachodnim kilka wieków po narodzinach Kościoła.ANNA RAMBIERT-KWAŚNIEWSKAWrocław Dwaj...

Wypłyń na głębię

Wypłyń na głębię

ROMAN KOSZOWSKI/FOTO GOŚĆDuch Święty– realna osoba i dar Boga Czy doświadczyłeś kiedyś obecności i mocy Ducha Świętego? Bo wiedz jedno, kiedy przychodzi Duch Święty, wszystko się zmienia. Ale zaraz. Pomału. Jest Ojciec, Syn Boży i Duch Święty. Jeden Bóg w trzech w...

Rozum wierzący

Rozum wierzący

„WIEM, KOMU UWIERZYŁEM” (2 TM 1,12)Apologia na dzień powszedni„Gdzie kończy się rozum, tam zaczyna wiara”.To nie ma sensu. Gdzie rozum nie może już poznawać rzeczywistości przez wiedzę, tam zaczyna poznawać ją przez wiarę.BP MACIEJ MAŁYGAWrocław Dziś biblijnego...

Tradycja jerozolimska – przekaz Mateusza

Tradycja jerozolimska – przekaz Mateusza

BIBLIJNE PODSTAWY SAKRAMENTÓWOstatnia z czterech narracji o ustanowieniu Eucharystii wyszła spod pióra Mateusza Ewangelisty.Najstarszą wersją narracji zawierających słowa konsekracji chleba i wina jest zapis Pawła Apostoła.Drugi w kolejności był Marek Ewangelista.To...

Wypłyń na głębię

Wypłyń na głębię

Chrystus ratujący tonącego św. Piotra, mozaika współczesna (fragment)z kościoła w Magdali nad Jeziorem Galilejskim, Izrael SERGIOQC/PIXABAY.COMZaproś Jezusa do swojego życia!Bóg jest miłością i jestw tobie zakochany.Posłał swojego jedynego syna Jezusa, aby ci o tym...

Ten sam na wieki

Ten sam na wieki

„WIEM, KOMU UWIERZYŁEM” (2 TM 1,12)Apologia na dzień powszedni„Chrystusa, jakiego wyznajecie, nie było. Prawdziwy Jezus to osoba całkiem inna, niż ta z Ewangelii”.Chrystus wiary jest Jezusem historii. Obraz z Ewangelii to prawda.BP MACIEJ MAŁYGAWrocław Spojrzenia na...

Tradycja jerozolimska – przekaz Marka

Tradycja jerozolimska – przekaz Marka

BIBLIJNE PODSTAWY SAKRAMENTÓWA gdy jedli, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał i dał im mówiąc: „Bierzcie, to jest Ciało moje”. Potem wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie dał im, i pili z niego wszyscy. I rzekł do nich: „To jest moja Krew Przymierza,...