Religia

Bez „taryfy ulgowej”

Bez „taryfy ulgowej”

Dowiedziałem się o śmierci Bartka niemal w tym samym momencie, co jego tato. Rozmawialiśmy przez telefon, gdy dotarła do niego ta informacja.Nie ukrywam – ścisnęła także moje serce i gardło.Trudno było mi sobie wyobrazić świat i urząd bez „Skrzyni” – jak nazywali go...

Godzien podwójnej czci

Godzien podwójnej czci

DOLNOŚLĄSCY KAPŁANIKs. infułat dr Leon Czaja „Prezbiterzy, którzy dobrze przewodniczą, niech będą uważani za godnychpodwójnej czci, najbardziej ci, którzy trudzą się głoszeniem słowa i nauczaniem”. KS. ADAM ŁUŹNIAK WrocławKs. Leon Czaja podczas uroczystości 60-lecia...

Poznać i ukochać

Poznać i ukochać

DOLNOŚLĄSCY KAPŁANIKs. infułat prof. dr hab. Jan Krucina 25 września, gdy „Na Anioł Pański biły dzwony”, Oblubieniec nadszedł,przybył po oczekującego, od prawie 92 lat, Jego przyjścia ks. prof. Jana Krucinę. KS. GRZEGORZ SOKOŁOWSKI „Nowe Życie” Ks. Jan Krucina ANDRZEJ...

Memoria za zmarłych w tradycji i współczesności Kościoła

Memoria za zmarłych w tradycji i współczesności Kościoła

Kościół zwraca szczególną uwagę na tematykę ludzkiej śmierci, przemijaniaoraz ostatecznego celu ziemskiej pielgrzymki życia i wiary,przypominając o modlitwie za zmarłych wyrażonej zwłaszczaw nabożeństwach wypominkowych i celebracji Mszy Świętych gregoriańskich. KS....

Żywy testament

Żywy testament

Kiedy po czasie kwarantanny zebrani w kościele pw. św. Jana Chrzcicielaw Piszkowicach żegnaliśmy s. Łucję Jakubowicz, usłyszeliśmy słowa jej testamentu.Były głębokie i proste zarazem. Siostra dziękowała za każdą życzliwość, przepraszałaza każde uchybienie i prosiła o...

Nekrolatria i Stary Testament

Nekrolatria i Stary Testament

Śmierć jest jedną z trzech konsekwencji rajskiego upadku– zwycięstwo nad śmiercią jest natomiast momentemodkupienia całej ludzkości.Z punktu widzenia chrześcijaństwa śmierćnie wydaje się jednak nieprzekraczalną granicąpomiędzy tym a przyszłym światem. ANNA...

Dzień Dusz

Dzień Dusz

HISTORIA DNIA ZADUSZNEGO (dies animarum) Pamięć o zmarłych szczególnie w rocznicę śmierci była pielęgnowana,a w starożytnym pogańskim świecie wręcz otoczona kultem sakralnym.W chrześcijaństwie przybrała wiele różnorodnych form, ukazującychbogactwo lokalnych tradycji i...

Kotwica w niebie

Kotwica w niebie

O rzeczach ostatecznych,czyli o tym, co nas czekapo śmierci,z ks. Maciejem Małygą,teologiem,rozmawiaWOJCIECH IWANOWSKI„Nowe Życie”„My, którzyśmy się uciekli do uchwycenia zaofiarowanej nam nadziei.Trzymajmy się jej jako bezpiecznej kotwicy, która przenika poza...

Przewodnik do nieba

Przewodnik do nieba

SŁUGA BOŻY KS. ALEKSANDER ZIENKIEWICZMija 25. rocznica śmierci legendarnego wrocławskiego duszpasterza akademickiegoWujka Sługi Bożego ks. Aleksandra Zienkiewicza (1910–1995).To dobry czas na uświadomienie sobie po raz kolejny, w jak wielu dziedzinachi dla jak wielu...

Wierzcie i jedzcie

Wierzcie i jedzcie

„WIEM, KOMU UWIERZYŁEM” (2 TM 1,12)Apologia na dzień powszedni „Trochę mąki i wody może być Bogiem?”Nie mąka i woda, lecz istota chleba staje sięciałem i krwią, duszą i Bóstwem Jezusa.Dlaczego? Bo On tak powiedział. KS. MACIEJ MAŁYGA Wrocław Niestety zdjęcie pokazuje...

Rozmnożenia chleba zapowiedzią Eucharystii

Rozmnożenia chleba zapowiedzią Eucharystii

BIBLIJNE PODSTAWY SAKRAMENTÓW Na kartach czterech Ewangelii aż sześć razy pojawiasię opowiadanie o cudownym rozmnożeniu chlebadokonanym przez Jezusa (Mk 6, 32-44; Mt 13, 14-21; Łk 9, 12-17;Mk 8, 1-10; Mt 15, 32-39; J 6, 1-15). Bibliści są przekonani,że relacjonują one...

Zapałka wzniecająca ogień

Zapałka wzniecająca ogień

„Zapałka wzniecająca ogień” – tak o sobie w bardzo prosty sposób mówiłaPaulina Jaricot. Ta młoda dziewczyna za swojego życia wznieciła ogień, któryrozniósł się na cały świat i płonie do dnia dzisiejszego. Dzięki niemu ludzie codzienniemodlą sią na różańcu, ale także...

Różany wieniec Maryi

Różany wieniec Maryi

Z dziejów modlitwy różańcowej Do rozpowszechnienia modlitwy różańcowej przyczynili się przede wszystkimdominikanie, którzy przemierzali Europę, głosząc Ewangelię. KS. STANISŁAW WRÓBLEWSKI Ziębice Sąd Ostateczny, Michał Anioł, fresk (fragment), 1536–1541.Kaplica...

Tajemnic(z)e Światła

Tajemnic(z)e Światła

Trzeba być człowiekiem wielkiego formatu, niezwykłej odwagi i wyjątkowootwartym na natchnienia Ducha Świętego, by z sukcesem ingerować w wielowiekowetradycje modlitewne Kościoła. Żadnej z tych przypadłości z pewnościąśw. Janowi Pawłowi II odmówić niepodobna, dlatego...

Co rozważamy w różańcu?

Co rozważamy w różańcu?

Pierwszy „papież różańca”, św. Pius V, dominikanin, w bulli Consueverunt RomaniPontifices (1569) autorytetem swym utrwalił tę formę modlitwy różańcowej,która jest w użyciu do dnia dzisiejszego. Łączy ona modlitwy pochodzące z Ewangeliiz rozważaniami tajemnic życia...

Różańcowy fenomen

Różańcowy fenomen

O początkach modlitwyróżańcowej, jej fenomeniei Matce Bożejz ks. TomaszemCzabatorem, proboszczemparafii pw. NMP MatkiPocieszenia w Oławie orazmoderatorem wspólnotyŻywego Różańcaw archidiecezji,rozmawia KS. ŁUKASZ ROMAŃCZUK „Niedziela” Bitwa pod Lepanto, Paolo...

Chleby pokładne zapowiedzią Eucharystii

Chleby pokładne zapowiedzią Eucharystii

BIBLIJNE PODSTAWY SAKRAMENTÓW Podczas wędrówki Izraelitów przez pustynię z Egiptu do KanaanuMojżesz ustanowił zwyczaj kładzenia przed Bożymobliczem chlebów pokładnych. KS. MARIUSZ ROSIK Wrocław Chleby pokładne układano na złotym stole w dwóch stosach, w każdym po...

Jedzcie

Jedzcie

„WIEM, KOMU UWIERZYŁEM” (2 TM 1,12) Apologia na dzień powszedni „Eucharystia to kolejna wersja starożytnych rytuałów polegających na jedzeniu bóstwa”.Eucharystia to własne słowa i czyny Jezusa. W Wieczerniku podejmujeOn stare, praludzkie słowa i gesty, nadając im nowe...

Nauczyciel patriotyzmu

Nauczyciel patriotyzmu

SŁUGA BOŻY KS. ALEKSANDER ZIENKIEWICZObecny rok łączy ważne dla Polaków rocznice. Rocznice te apelują o rachunek sumieniaz naszego patriotyzmu. Może w tym pomóc świadectwo życia Sługi Bożego,bo miłość Ojczyzny była w jego hierarchii wartości zaraz po miłości Boga....

Ks. kan. Adam Szczepan Łańcucki – Kresowy proboszcz

Ks. kan. Adam Szczepan Łańcucki – Kresowy proboszcz

DOLNOŚLĄSCY KAPŁANIZnaczącą postacią w dziejach powojennego Chojnowa był przybyłyz Kresów Wschodnich ks. Adam Szczepan Łańcucki, pierwszy powojenny polskiproboszcz katolicki w mieście. Był on swoistym zwornikiem tworzącej się społeczności,a zarazem mocno oddziaływał...

Zdalni, przemęczeni, samotni

Zdalni, przemęczeni, samotni

Jeśli Jaś się zdalnie nauczył, Jan będzie to umiał, ale za jaką cenę? EWELINA GŁADYSZ Trzebnica Zdalne nauczanie okazało się wyzwaniem dla uczniów i nauczycieli.W większości odnaleźli się oni w nowej sytuacji JULIA M CAMERON/PEXELS.COM W marcu tego roku pewna...

Katecheta – człowiek niosący wartości

Katecheta – człowiek niosący wartości

Nauczyciel, przyjaciel, apologeta, ewangelizator, wolontariusz, świadek, misjonarz– te jakże różne określenia, mogące przynależeć do wielu różnych ludzi,znajdują wspólny mianownik w osobie katechety. KS. PIOTR SIERZCHUŁA Wrocław Katecheta nie tylko przekazuje wiedzę,...

Jak wychować uczonego w Piśmie?

Jak wychować uczonego w Piśmie?

Katechizacja i katecheza są słowami nieodłącznie kojarzonymize światem chrześcijańskim. Kojarzone są z typowo chrześcijańskim formowaniemzarówno osób niewierzących, by przyprowadzić je do wiary, jak i wierzących,by je w prawdy wiary coraz świadomiej wtajemniczać. ANNA...

Katecheza rodzi się z wiary i służy wierze

Katecheza rodzi się z wiary i służy wierze

O współczesnej katechezie w szkolez ks. dr. Markiem Korgulem,sekretarzem KomisjiWychowania KatolickiegoKonferencji Episkopatu Polski,rozmawia KS. ŁUKASZ ROMAŃCZUK „Niedziela” Zadaniem katechezy jest wychowanie w wierze, a także przekaz rzetelnej wiedzy religijnej...