Religia

SPOTKANIE EKUMENICZNE I KONCERT KOLĘD W BUKÓWKU

SPOTKANIE EKUMENICZNE I KONCERT KOLĘD W BUKÓWKU

W Dolnośląskim Sanktuarium Ekumenicznym w Bukówku k. Środy Śląskiej 12. stycznia 2020 r. spotkali się wierni Kościołów: Rzymsko-Katolickiego, Prawosławnego i Ewangelicko-Augsburskiegona wspólnym nabożeństwie z okazji Tygodnia modlitw "O jedność chrześcijan". Alina...

Upadłe anioły

Upadłe anioły

Każdy człowiek niejednokrotnie doświadczył w swoim życiu obecności i działania osobowego Zła, tak jak każdy pewnie nieraz doświadczył interwencji dobrych duchów, czyli aniołów.Już nasze własne doświadczenie mówi nam, że złe duchy istnieją.KS. RAFAŁ HOŁUBOWICZWrocław...

Natura aniołów

Natura aniołów

Czy anioły są wyłącznie mieszkańcami Niebios i zaświatów, posłańcami Bożychwyroków, które od czasu do czasu przynoszą ludziom przesłanie z Nieba?Być może są stałymi mieszkańcami naszego światai mogą posiadać wymiar fizyczny.ROBERT GOCZAŁWrocław Zwiastowanie,...

Anielscy asystenci

Anielscy asystenci

O anielskiej cywilizacji,niezwykłym sanktuariumna Monte Gargano orazZgromadzeniu Michalitówz ks. PiotremPrusakiewiczem CSMArozmawiaWOJCIECH IWANOWSKI„Nowe Życie”Wojciech Iwanowski: Kim jest anioł?Ks. Piotr Pruskawiecz CSMA: Anioł jest przede wszystkim osobą. Podobnie...

Aniołowie bez skrzydeł i włosów

Aniołowie bez skrzydeł i włosów

Słowo anioł pochodzi z języka greckiego, w którym oznaczało posłańca.Polszczyzna dysponuje przynajmniej trzema formami liczby mnogiej: anieli, aniołyoraz aniołowie. Byty duchowe stworzone przez Boga, pełniące jego wolę,pośredniczące między rzeczywistością ludzką a...

Tajemniczy posłańcy

Tajemniczy posłańcy

Tajemniczy, efemeryczni, inteligentni, mocarni i święci (zob. Joz 5, 14; Dn 4, 10)– taka wizja aniołów funkcjonuje w umyśle wierzących.Towarzyszą naszej ludzkiej codzienności, pełniąc straż nad każdym człowiekiem. ANNA RAMBIERT-KWAŚNIEWSKA Wrocław Jacek Łydżba, olej...

(Nie)oczekiwany złodziej swojego

(Nie)oczekiwany złodziej swojego

„WIEM, KOMU UWIERZYŁEM” (2 TM 1,12)Apologia na dzień powszedni „Gdy zobaczę znaki coraz bliższej Paruzji – o ile ona w ogóle nastąpi – to zdążę sięprzygotować”. Znaki? Jakie znaki! Żadnych poprzedzających znaków nie będzie.Syn Człowieczy wróci do swoich...

„Inni” wśród Żydów

„Inni” wśród Żydów

Samaria upadła w 721 r. przed Chr. i nigdy już nie powróciłana łono żydowskiej społeczności i wierności żydowskiej religiiprzynajmniej takiej, jak ją rozumiano w Judei i w Galilei(choć również w tym drugim wypadku starożytni Judejczycymogliby mieć zastrzeżenia). ANNA...

Sakrament bierzmowania

Sakrament bierzmowania

Umocnienie na drodze chrześcijańskiego wzrostuPrzyzwyczailiśmy się, że bierzmowanie nazywane jest sakramentem dojrzałościchrześcijańskiej, czyli można byłoby przyrównać je do egzaminu maturalnego, ale czynie jest to zbyt wielkie uproszczenie? Przecież nawet osoby...

Przebieg wieczerzy paschalnej, cz. 1

Przebieg wieczerzy paschalnej, cz. 1

BIBLIJNE PODSTAWY SAKRAMENTÓW Ostatnia Wieczerza, którą Jezus spożywał ze swoimiuczniami, była ucztą paschalną. KS. MARIUSZ ROSIK Wrocław Na uczcie paschalnej Jezusato On był Barankiem, który miałzostać ukrzyżowany DARRELL NIXON/PIXABAY.COM Taka uczta ma zawsze bardzo...

Eucharystia – uczta paschalna

Eucharystia – uczta paschalna

BIBLIJNE PODSTAWY SAKRAMENTÓW Wśród teologów do dziś nie został zażegnany spór co do tego, czy Ostatnia Wieczerzabyła typową, przepisaną Prawem ucztą paschalną, choć odpowiedź na to pytaniema kapitalne znaczenie dla interpretacji opisów ustanowienia Eucharystii. KS....

Bezduszny świat?

Bezduszny świat?

„WIEM, KOMU UWIERZYŁEM” (2 TM 1,12)Apologia na dzień powszedni „Istnienie duszy? To stary, nienaukowy pogląd. Dziś wszystko tłumaczy biologia”.Dusza istnieje. Świadczy o tym nasze duchowe, niematerialne działanie. Biologia zaś tłumaczy ciało, w którym i przez które...

Pielgrzymki Zaufania przez Ziemię

Pielgrzymki Zaufania przez Ziemię

Wrocław kolejnym przystankiem Jest takie miejsce we Francji, które co roku przyciąga tłumy młodych ludziz całego świata. Można tam spotkać osoby różnych wyznań oraz takie, które wciąższukają swojej drogi. Każdy jest mile widziany. Wspólnota braci z Taizé opiera sięna...

Umiłował kapłaństwo

Umiłował kapłaństwo

DOLNOŚLĄSCY KAPŁANI23 września 2019 roku wieść o śmierci ks. Mariana Biskupa (1946–2019)lotem błyskawicy rozeszła się po Metropolii Wrocławskiej. Kapłan ten był znanywielu pokoleniom duchownych i świeckich. Znany był z wielkiej wiary, gorliwej modlitwy,patriotyzmu,...

Prawa i obowiązki

Prawa i obowiązki

BÓG W ZWIERCIADLE POEZJI KS. ADAM R. PROKOP Czwarty rok niniejszej rubryki lirycznej przynosi ze sobą debiut.Mianowicie po raz pierwszy publikowany jest w jej ramach utwór autora już nieżyjącego. Nie dlatego, że zabrakło chętnych twórców z bieżącymi biografiami, ale...

Służba pojednaniu

Służba pojednaniu

Ludzkość po dziś dzień jest rozproszona i poróżniona,a mimo to Bóg wciąż chce, abyśmy stanowili jedno. Takie pragnienierozpalił przed laty w sercu młodego Rogera Schutza, który przyszedł na światwe wsi Provence w Jurze Szwajcarskiej 12 maja 1915 r. AGATA PIESZKO...

Rodzice i chrzestni

Rodzice i chrzestni

Wymagania stawiane przez Kościółprzy sakramencie Chrztu Wymagania stawiane dorosłemu kandydatowi do Chrztu św. są inne niż te,które stawia się dziecku, które rodzice przynoszą do Kościoła. Jednak w przypadkutego co niezbędne, to właśnie rodzice powinni wypełniać...

Nie w niego. Nie bez niego

Nie w niego. Nie bez niego

„WIEM, KOMU UWIERZYŁEM” (2 TM 1,12)Apologia na dzień powszedni „Nie wierzę w Kościół”. Spokojnie, katolicy też nie.Wierzą w Kościele, ale nie w Kościół.Wierzą jemu i z nim, wierzą, że on i wierzą jego wiarą.Nie wierzą w niego, ale i nie wierzą bez niego. KS. MACIEJ...

Eucharystia – sakrament spotkania

Eucharystia – sakrament spotkania

BIBLIJNE PODSTAWY SAKRAMENTÓW Sakrament – jak mówi najbardziej powszechne dziś określenie – jest widzialnymznakiem niewidzialnej łaski. Za pomocą znaków (gestów i czynności) oraz słówczłowiek w sposób absolutnie pewny łączy się z Bogiem. Człowiek przyjmującysakrament...

Biel, która niesie pokój

Biel, która niesie pokój

Gdy biegnę myślami do Jerozolimy, lubię powracać do pewnego wyjątkowegomiejsca na jej mapie, usytuowanego nieopodal Bramy Damasceńskiej, dokładniena ulicy Nablus. I nie mam tu na myśli ogromnie poważanej w świecie biblistówÉcole Biblique et Archéologique Française,...

Papieskie Dzieła Misyjne w służbie Kościołowi Powszechnemu

Papieskie Dzieła Misyjne w służbie Kościołowi Powszechnemu

Od nowa czy ODNOWA misyjnej natury Kościoła? – gra słów czy istota rzeczy?Ochrzczeni i powołani jesteśmy, by od nowa, ciągle wzbudzać w sobie, naszychwspólnotach, rodzinach ducha misyjnej odpowiedzialności za Kościół.ODNOWA zaś potrzebna jest NAM wszystkim, byśmy...

Powołanie misyjne

Powołanie misyjne

Powołanie misyjne nie jest jakimś specjalnym powołaniem w Kościele.Praca na misjach jest owocem dogłębnego przeżycia daru Chrztu Świętego.Powołanie misyjne jest wpisane w każde powołanie kapłańskie i zakonne. KS. BOGDAN MICHALSKI Jaksonów Droga Krzyżowa w Wielki...

Afryka czeka na misjonarzy

Afryka czeka na misjonarzy

Ołbin – idealne miejsce na charyzmatyczną szkołę katolickąw duchu św. Jana Bosco, kształcącą od trzeciegoroku życia, a więc od przedszkola do matury. O pracy na misjachz bp. Janem Ozgąz Kamerunurozmawia KS.PIOTR SIERZCHUŁA Wrocław Bogactwem rodziny afrykańskiejsą...

Kreatywny duszpasterz, przeciwnik nazizmu, męczennik

Kreatywny duszpasterz, przeciwnik nazizmu, męczennik

W DRODZE NA OŁTARZE Ks. dr Alfons Maria Wachsmann (1896–1944) to u nas postać właściwie nieznana,a w diecezji berlińskiej przybierają na sile starania o jego beatyfikację.Szczególną okazją do przypomnienia tego wrocławskiego kapłana jest75. rocznica jego zamordowania...