Religia

Sito religii prawdziwej – dobro, cz. 1

Sito religii prawdziwej – dobro, cz. 1

„WIEM, KOMU UWIERZYŁEM” (2 TM 1,12)Apologia na dzień powszedni „Dlaczego spośród religii świata to chrześcijaństwo ma być religią prawdziwą?”.Pierwsza część odpowiedzi, jeszcze nie najważniejsza: bo jest najbardziej etyczne. KS. MACIEJ MAŁYGA Wrocław „W tym znaku...

Jezus jako nowy Mojżesz, cz. 1

Jezus jako nowy Mojżesz, cz. 1

BIBLIJNE PODSTAWY SAKRAMENTÓW W naszych rozważaniach na temat Eucharystii uzasadniliśmy już, że zarówno karmienie przez Boga Izraelitów manną podczas ich wędrówkido Ziemi Obiecanej pod wodzą Mojżesza, jak i ustanowienie chlebów pokładnych– czy lepiej: chlebów Oblicza...

Posługa kapelana w szpitalu

Posługa kapelana w szpitalu

Posługa duszpasterska obejmuje różne obszary życia społecznego.Oprócz standardowego duszpasterstwa w parafii mamy różneduszpasterstwa specjalne. Do tej grupy możemy zaliczyć duszpasterstwo chorych,gdzie istotną funkcję pełni kapelan szpitala. KS. PRZEMYSŁAW PARUCH...

Osoba konsekrowana w służbie chorym

Osoba konsekrowana w służbie chorym

Kiedy w życiu człowieka pojawia się cierpienie, choroba, niepełnosprawność,wszystkie dotychczasowe plany tracą na wartości. Żyjąc codziennością,tak absorbują nas obowiązki, że nawet nie zdajemy sobie sprawy, iż gdzieś obokludzie przeżywają zupełnie inaczej swoje...

Medycyna natchniona

Medycyna natchniona

W swojej doskonałej powieści Great Lion of God, poświęconej w całości św. Pawłowi,amerykańska pisarka, Taylor Caldwell, przedstawiła Łukasza jako lekarza-altruistę,który na długo przed wstąpieniem na drogę Pańską pomagał wykluczonym.I to właśnie do niego, Łukasza...

Ryt liturgiczny

Ryt liturgiczny

Przed swoim wniebowstąpieniem Pan Jezus polecił uczniom,by szli i czynili wszystkie narody Jego uczniami, udzielając im chrztuoraz ucząc zachowywać wszystko, co sam przykazał. KS. MARIUSZ SZYPA Wrocław W Kościele katolickim sprawowana jest również liturgiaw obrządkach...

Jest problem – jest religia

Jest problem – jest religia

„WIEM, KOMU UWIERZYŁEM” (2 TM 1,12)Apologia na dzień powszedni „Religia to problem dla świata. Świat bez religii będzie lepszy”.Religia nie jest problemem, lecz sama zajmuje się rozwiązaniem realnego problemu,i to fundamentalnego: o co w gruncie rzeczy w tym wszystkim...

Mowa Jezusa w Kafarnaum

Mowa Jezusa w Kafarnaum

BIBLIJNE PODSTAWY SAKRAMENTÓW Jan jako jedyny z ewangelistów nie zamieścił opisu ustanowienia Eucharystii.Zakładał, że jego czytelnicy znają pozostałe Ewangelie.Przytoczył natomiast długą mowę Jezusa, którą nazywamy eucharystyczną.Jezus wygłosił ją w synagodze w...

Odpowiedzialny i zatroskany o katechizację

Odpowiedzialny i zatroskany o katechizację

DOLNOŚLĄSCY KAPŁANIKsiądz Prałat dr Roman Drozd Ks. Prałat Roman Drozd (1942-2020) był bardzo pracowitym człowiekiem,sprawy katechezy pochłaniały go niemal bez reszty. Odznaczał się przy tymmerytoryczną wiedzą, solidnością, systematycznością, uporządkowaniemi dużą...

Cień i Kwiat

Cień i Kwiat

„WIEM, KOMU UWIERZYŁEM” (2 TM 1,12)Apologia na dzień powszedni „Największy z katolickich zabobonów, czyli dziewicze poczęcie.Mieszanka pogańskich mitów z seksualnymi kompleksami”.Żadną miarą! W dziewiczym poczęciu Jezusa chrześcijaniewyznają, że to Dziecko stworzył...

Godzina Jezusa w Ewangelii Jana zapowiedzią Eucharystii

Godzina Jezusa w Ewangelii Jana zapowiedzią Eucharystii

BIBLIJNE PODSTAWY SAKRAMENTÓW Ewangelia Jana powstała najpóźniej spośród wszystkich czterechEwangelii kanonicznych. Najprawdopodobniej pod koniec I wieku. Tak długa refleksjanad życiem i działalnością Jezusa zaowocowała bardzo rozwiniętą symboliką.Jednym z symboli, po...

Wstań!

Wstań!

„Pan pragnie was uczynić konkretną odpowiedzią na potrzeby i cierpienia ludzkości.Chce, abyście byli znakami Jego miłosiernej miłości dla naszych czasów”– mówił papież Franciszek do młodych zgromadzonych na ŚDM w Panamie.Za każdym razem, gdy papież zwraca się do...

Franciszkański świat Papieża Franciszka

Franciszkański świat Papieża Franciszka

Od 13 marca 2013 roku zastanawiam się nad źródłami i inspiracjami franciszkańskiejkatechezy obecnego Papieża. Wtedy ogłoszono, że wybrany na papieżakard. Jorge Mario Bergoglio SJ, arcybiskup Buenos Aires i prymas Argentyny, obrał imięFranciszek, pragnąc naśladować w...

Proboszcz świata

Proboszcz świata

Patrząc na pontyfikat papieża Franciszka, na jego sposób komunikowania się,poruszane przez Niego zagadnienia czy nawet formę komunikacji– trudno nie odnieść wrażenia, że mamy do czynienia z kimś,kto czuje się przede wszystkim duszpasterzem. KS. MICHAŁ MRACZEK Wrocław...

Kościół w trakcie przeprowadzki?

Kościół w trakcie przeprowadzki?

Sytuacja zmieniła się z dnia na dzień. Jeszcze nie tak dawno papież Franciszek wzywał,by Kościół wychodził na peryferia. Dziś, chcąc nie chcąc, ten Kościół sam na peryferiachsię znalazł i z tej perspektywy doskonale widać, że papieskie wezwania do tego,by nie zamykać...

O braterstwie i przyjaźni społecznej

O braterstwie i przyjaźni społecznej

Trudno dziwić się obserwowanym współcześnie wypaczeniom w zakresiekreowania poprawnego etycznie i moralnie ładu społecznego, gdyż fakt ten wynikawłaśnie z braku bezinteresownej otwartości na drugiego człowieka, a co za tym idzie,braku zdolności do tworzenia...

Misja Kościoła w świecie

Misja Kościoła w świecie

O pontyfikaciepapieża Franciszkai pracy KonferencjiEpiskopatu Polskiz o. Leszkiem Gęsiakiem SJ,rzecznikiem KEP,rozmawiaWOJCIECH IWANOWSKI„Nowe Życie”387. Zebranie Plenarne KEP.Łódź, 5 października 2020 r. EPISKOPAT.PLWojciech Iwanowski: Kto rządzi w Kościele w Polsce:...

Łańcuch posłań

Łańcuch posłań

„WIEM, KOMU UWIERZYŁEM” (2 TM 1,12)Apologia na dzień powszedni „Po co księża? Zlikwidować kler, a przynajmniej istotnie ograniczyć jego rolę”.To bezpodstawne żądanie, gdyż konieczna i niezastąpiona posługa księży wynika z życia Jezusa i jest obecna od pierwszych lat...

Czy czwarta prośba Modlitwy Pańskiej mówi o Eucharystii?

Czy czwarta prośba Modlitwy Pańskiej mówi o Eucharystii?

BIBLIJNE PODSTAWY SAKRAMENTÓW Modlitwa Pańska Ojcze nasz jest z pewnością najbardziej znaną chrześcijańskąmodlitwą. Łączy wszystkie wyznania i denominacje. Odmawiają ją katolicy, protestanci,prawosławni, a także adepci nowych, tzw. wolnych Kościołów. KS. MARIUSZ ROSIK...

Bez „taryfy ulgowej”

Bez „taryfy ulgowej”

Dowiedziałem się o śmierci Bartka niemal w tym samym momencie, co jego tato. Rozmawialiśmy przez telefon, gdy dotarła do niego ta informacja.Nie ukrywam – ścisnęła także moje serce i gardło.Trudno było mi sobie wyobrazić świat i urząd bez „Skrzyni” – jak nazywali go...

Godzien podwójnej czci

Godzien podwójnej czci

DOLNOŚLĄSCY KAPŁANIKs. infułat dr Leon Czaja „Prezbiterzy, którzy dobrze przewodniczą, niech będą uważani za godnychpodwójnej czci, najbardziej ci, którzy trudzą się głoszeniem słowa i nauczaniem”. KS. ADAM ŁUŹNIAK WrocławKs. Leon Czaja podczas uroczystości 60-lecia...

Poznać i ukochać

Poznać i ukochać

DOLNOŚLĄSCY KAPŁANIKs. infułat prof. dr hab. Jan Krucina 25 września, gdy „Na Anioł Pański biły dzwony”, Oblubieniec nadszedł,przybył po oczekującego, od prawie 92 lat, Jego przyjścia ks. prof. Jana Krucinę. KS. GRZEGORZ SOKOŁOWSKI „Nowe Życie” Ks. Jan Krucina ANDRZEJ...

Memoria za zmarłych w tradycji i współczesności Kościoła

Memoria za zmarłych w tradycji i współczesności Kościoła

Kościół zwraca szczególną uwagę na tematykę ludzkiej śmierci, przemijaniaoraz ostatecznego celu ziemskiej pielgrzymki życia i wiary,przypominając o modlitwie za zmarłych wyrażonej zwłaszczaw nabożeństwach wypominkowych i celebracji Mszy Świętych gregoriańskich. KS....

Żywy testament

Żywy testament

Kiedy po czasie kwarantanny zebrani w kościele pw. św. Jana Chrzcicielaw Piszkowicach żegnaliśmy s. Łucję Jakubowicz, usłyszeliśmy słowa jej testamentu.Były głębokie i proste zarazem. Siostra dziękowała za każdą życzliwość, przepraszałaza każde uchybienie i prosiła o...