Religia

Synod – biblijne czy pogańskie początki?

Synod – biblijne czy pogańskie początki?

Niektóre z pojęć, których znaczenie wydaje się z pozoru oczywiste, zyskują w uchu słuchacza na znaczeniu,gdy pozna on ich pochodzenie i kontekst. Jednym z takich terminów jest synod, któremu przyjrzymy się oczymanie tylko biblisty, ale także lingwisty. Mamy tu bowiem...

Odpowiedź Kościoła zawsze aktualna

Odpowiedź Kościoła zawsze aktualna

SYNODY WROCŁAWSKIE„Jak miłe, jak ujmujące, jak słodkie i pochwały godne jest uczucie synowskieokazywane matce”. Tymi słowami biskup wrocławski Piotr II Nowak (1447–1456)w pierwszym statucie wrocławskiego synodu diecezjalnego z 1448 r.pragnął wpłynąć na duchowieństwo i...

Pastoralność synodalnej winnicy

Pastoralność synodalnej winnicy

Przed współczesnym Kościołem, zgodnie z postanowieniem papieża Franciszka, zgromadzenie ogólne synodu biskupów.Będzie to już, historycznie biorąc, XVI zwyczajne zgromadzenie synodalne. Rozpocznie się w Rzymie 9 października br.,natomiast w Kościołach partykularnych...

Teologia synodalności

Teologia synodalności

W krajach Europy Zachodniej oraz w Stanach Zjednoczonych z ust teologówi dziennikarzy zajmujących się sprawami kościelnymi nie schodzi słowo „synod”.Za tym wzmożonym zainteresowaniem synodalnością stoi wola papieża Franciszka,aby Kościół stał się coraz bardziej...

Widziałem synod z bliska

Widziałem synod z bliska

O synodach zwoływanychprzez papieżyi przebiegu prac podczassynodu biskupówz o. prof. KazimierzemLubowickim OMIrozmawiaKS. ŁUKASZ ROMAŃCZUK„Niedziela”Sala plenarna podczas synoduo małżeństwie i rodzinie.Rzym, październik 2015 r. MARCIN MAZURKs. Łukasz Romańczuk: Synod...

Woda ze skały zapowiedzią Eucharystii

Woda ze skały zapowiedzią Eucharystii

BIBLIJNE PODSTAWY SAKRAMENTÓWBiblijną zapowiedzią Eucharystii wydaje się być wydarzenie, które de factonie ma wiele wspólnego z ostatnią wieczerzą spożywaną przez Jezusa z Jego uczniami.Niemniej jednak św. Paweł – jak zobaczymy – interpretuje je jednoznacznie jako...

Osoba Plus

Osoba Plus

„WIEM, KOMU UWIERZYŁEM” (2 TM 1,12)Apologia na dzień powszedni„Istnieje siła wyższa, która wszystko stworzyła. Ale ta siła jest bezosobowa”.Nierozumna opinia, gdyż to, co bezosobowe, jest bezmyślne i bezwolne.Rozum podpowiada, że siła wyższa, która doprowadziła do...

Mądrość historii

Mądrość historii

DOLNOŚLĄSCY KAPŁANIKs. prof. Józef Swastek (1936–2021)Niełatwo uchwycić indywidualny wymiar życia i aktywności człowieka, uwzględniającjedynie „zewnętrzne” walory i talenty. Spotkania, rozmowy, nawet realizacje wspólnychplanów, do tego korespondencja oraz zasłyszane...

O błogosławieństwach biblijnych

O błogosławieństwach biblijnych

Pismo Święte jest skarbnicą dla genologów – badaczy gatunków literackich. Oprócz psalmów, ewangelii czy listów, na uwagę zasługują makaryzmy,a mówiąc przystępniej – błogosławieństwa, służące wyrażeniu, że pewna wspólnota lub osoba cieszy się wyjątkową Bożą...

Henryk Pobożny – stary wzorzec na nowe czasy

Henryk Pobożny – stary wzorzec na nowe czasy

Nie jest łatwo wyobrazić sobie świętego polityka. Może to wina systemudemokratycznego, który zdominował świat od jakichś piętnastu dekad i z trudempozwala na wyłonienie bardziej charyzmatycznych osobowości, które zawsze,zwłaszcza w sytuacjach granicznych wyborów,...

Białe Róże Śląska

Białe Róże Śląska

SIOSTRY ELŻBIETANKI MĘCZENNICZKI19 VI 2021 r., jak ogłosiło Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej, papież Franciszek zatwierdził dekret o męczeństwie siostry Paschalis Jahn i jej dziewięciu towarzyszek ze Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety. Na podstawie przeprowadzonego...

Hrabianka w służbie niewidomym

Hrabianka w służbie niewidomym

O życiu, powołaniu, dziele Róży Czackiejoraz inspiracji dla współczesnego świataz s. Radosławą Podgórskąze Zgromadzenia Sióstr FranciszkanekSłużebnic Krzyża rozmawiaKS. ŁUKASZ ROMAŃCZUK„Niedziela”Ks. Łukasz Romańczuk: Jak wyglądało życie Róży Czackiej przed założeniem...

Gramatyka życia bł. ks. Jana Machy

Gramatyka życia bł. ks. Jana Machy

Lata 2018–2025 to czas nasycony ważnymi rocznicami związanymi z odzyskaniemniepodległości przez Polskę, trzema powstaniami i plebiscytem na Górnym Śląsku,przyłączeniem części Górnego Śląska do Polski, powstania Administracji Apostolskiejna Śląsku Polskim i diecezji...

Błogosławiony Prymas Tysiąclecia

Błogosławiony Prymas Tysiąclecia

BŁ. KARD. STEFAN WYSZYŃSKI7 czerwca ubiegłego roku Kościół w Polsce miał świętować uroczystość beatyfikacjiSługi Bożego Prymasa Polski Stefana Wyszyńskiego. W związku z pandemiąakt ten po uzgodnieniach ze Stolicą Apostolską zawieszono. Zgodnie z podjętą...

Jezus i Kościół – Jego Izrael

Jezus i Kościół – Jego Izrael

„WIEM, KOMU UWIERZYŁEM” (2 TM 1,12)Apologia na dzień powszedni„Jezus nie chciał zakładać Kościoła. Chodziło Mu tylko o odnowienie i wyzwolenie Izraela.Właściwym założycielem Kościoła był Paweł”.Nie, prawda nie jest aż tak jednostronna – Kościół to odnowiony i...

Non omnis moriar

Non omnis moriar

DOLNOŚLĄSCY KAPŁANIKsiądz Stanisław Orzechowski – Orzech (1939–2021)19 maja o godz. 12.42 zmarł we Wrocławiu ks. Stanisław Orzechowski– charyzmatyczny duszpasterz, powszechnie znany jako „Orzech”.Śmierć tego wybitnego Kapłana pogrążyła w żałobnej zadumiewielu...

Jezus Barankiem Ofiarnym

Jezus Barankiem Ofiarnym

BIBLIJNE PODSTAWY SAKRAMENTÓWW czasach judaizmu biblijnego Izraelici niejednokrotnie – zgodnie z wymogami Prawa– składali Bogu ofiary z baranków. Baranki zabijane były w ofierze nie tylkopodczas świętowania Paschy, ale przy okazji wielu innych świąt, a takżew dni...

Radość powołania

Radość powołania

DOLNOŚLĄSCY KAPŁANIKsiądz Wincenty Tokarz (1945–2020)„I stało się, po trzech dniach znaleźli Go. Radość zrodziła się wielka, bo utrata byłakrótka”. To pierwsze słowa (zapisane 10 marca 1963 r.) z najstarszego zachowanegonotatnika młodego kleryka II roku Arcybiskupiego...

Beatyfikacja ks. Franciszka Jordana

Beatyfikacja ks. Franciszka Jordana

Na dzień 15 maja 2021 r. przewidziana jest uroczystość beatyfikacji ks. FranciszkaMarii od Krzyża Jordana (1848–1918), założyciela salwatorianów i salwatorianek.Co oznacza dla Kościoła ogłoszenie zakonodawcy błogosławionym czy świętym?KS. BOGDAN GIEMZA...

Zaślubiny św. Józefa na Śląsku, cz. 2

Zaślubiny św. Józefa na Śląsku, cz. 2

KULT ŚW. JÓZEFA W POLSCE I NA ŚLĄSKUWspółczesny kalendarz liturgiczny przewiduje dwa obchody ku czci św. Józefa. Jest to uroczystość św. Józefa Oblubieńca NMP obchodzona 19 marcaoraz wspomnienie św. Józefa rzemieślnika obchodzone 1 maja. Bliższa analiza dawnych...

Jezus barankiem paschalnym

Jezus barankiem paschalnym

BIBLIJNE PODSTAWY SAKRAMENTÓW Ostatnia z plag egipskich wiązała się z Bożym nakazem zabicia baranka i pomazania jego krwią drzwi domostw Izraelitów. Izraelici spożywali jego mięso w pośpiechu, podczas gdy anioł Pański zabijał pierworodnych Egipcjan. Te wydarzenia...

Jezus jako nowy Mojżesz

Jezus jako nowy Mojżesz

BIBLIJNE PODSTAWY SAKRAMENTÓWW mowie eucharystycznej wygłoszonej w Kafarnaum Jezus wyjaśnia słuchaczom:„Ojcowie wasi jedli mannę na pustyni i pomarli. To jest chleb, który z niebazstępuje: kto go spożywa, nie umrze. Ja jestem chlebem żywym, któryzstąpił z nieba. Jeśli...

Chrześcijaństwo jako religia prawdziwa – rozum, cz. 2

Chrześcijaństwo jako religia prawdziwa – rozum, cz. 2

„WIEM, KOMU UWIERZYŁEM” (2 TM 1,12)Apologia na dzień powszedni„Na jakiej podstawie twierdzicie, że chrześcijaństwo jest religią prawdziwą?”Bo to religia, w której rozum jest najbardziej sobą (choć to jeszczenie jest ostateczna odpowiedź).KS. MACIEJ MAŁYGA Wrocław...