Religia

Dzieci chcą o lwach!

Wieczorne motywacje dzieci, by czytać z nimi opowieści biblijne, bywają różne. Zaczynają się od negocjacji z nocą. EWELINA GŁADYSZ Trzebnica Mamo, o Goliacie. I o Dawidzie, bo miał procę i strzelał kamieniami. Mamo, albo nie. Chcę o stworzeniu świata. Tam są te...

Świat bez Biblii – na granicy wyobraźni

Gdy mowa o konieczności codziennej lektury Biblii, nie ma chyba słów bardziej znanych niż te, które zapisał w swoim komentarzu do Księgi Izajasza święty Ojciec ze Strydonu. Rzekł on: „Nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa”. ANNA...

Jak zacząć czytać Biblię?

Na półkach w wielu domowych biblioteczkach znajduje się Biblia. Bywa, że po pierwszych próbach czytania tekstu wielu zniechęca się i odkłada Świętą Księgę  na swoje miejsce, a potem od czasu do czasu z wyrzutem sumienia spogląda w jej kierunku, zadając sobie pytanie,...

Zaczerpnąć wody ze strumienia…

O życiu Słowem Bożym, ekumenicznej lekturze Biblii i trudnościach w jej zrozumieniu z ks. prof. Mariuszem Rosikiem rozmawia WOJCIECH IWANOWSKI „Nowe Życie” Wojciech Iwanowski: Księże Profesorze, jak często chrześcijanie katolicy czytają Pismo Święte? Czy znamy Biblię?...

Kanoniczne przeszkody do zawarcia małżeństwa, cz. 2

MIŁOŚĆ DOSKONAŁYM WYPEŁNIENIEM PRAWA Małżeństwo kanoniczne powstaje w momencie wyrażenia przez narzeczonych ważnej zgody małżeńskiej. Ważną zgodę mogą wyrazić wszyscy, którym prawo tego nie zabrania [kan. 1058 KPK]. To właśnie wyrażona zgoda tworzy małżeństwo...

Abba – ponad płcią

„WIEM, KOMU UWIERZYŁEM” (2 TM 1,12) Apologia na dzień powszedni „Ponieważ Bóg jest neutralny płciowo, możecie ewentualnie zwracać się do Niego ‘Ojcze-Matko naszo’, ale nigdy nie powinniście używać tego patriarchalnego, szowinistycznego ‘Ojcze’”. Otóż nie. Dla...

My chcemy sacrum!

KOŚCIÓŁ MŁODYCH Naturalne i piękne jest to, że szukamy drugiego człowieka, że potrzebujemy zakotwiczenia wśród ludzi, którzy myślą „tak jak ja”. Potrzebujemy potwierdzenia swojego człowieczeństwa w drugim człowieku. DARIA IZYDORCZYK Stypendystka FDNT Abp Józef Kupny z...

Miasto Piotra czy Jezusa? Kafarnaum

ZIEMIA ŚWIĘTA W PYTANIACH Żydowski historyk, a zarazem jeden z dowódców oddziałów powstańczych, które w 66 roku wszczęły rozruchy przeciw Rzymowi, Józef Flawiusz, wybrał sobie Kafarnaum na miejsce, w którym leczył ranę zadaną podczas jednej z bitew. KS. MARIUSZ ROSIK...

Skąd się bierze biskup?

Jak wszyscy, chodził do jakiejś szkoły. Być może nawet ciągnął koleżankę z ławki za warkocze wracał do domu z pozdzieranymi kolanami z chłopięcych wędrówek po okolicznych podwórkach. Niestety, tego zazwyczaj o swoim biskupie nie wiemy. Może szkoda? EWELINA GŁADYSZ...

Początki urzędu biskupa

Początki urzędu, który dziś określamy mianem biskupa, odnaleźć możemy już na kartach Nowego Testamentu i pochodzi on od Apostołów – to oni ustanawiali pierwszych biskupów i to oni przekazali biskupom władzę i zadania otrzymane od Jezusa Chrystusa. KS. ADAM ŁUŹNIAK...

Biskup znakiem jedności

Biskup jest źródłem jedności w Kościele, choć zwykle myślimy o biskupie jako o tym, który udziela sakramentu bierzmowania, sakramentu święceń czy też przyjeżdża na wizytację do parafii. KS. BARTOSZ TROJANOWSKI Wrocław Święceń kapłańskich udziela abp Józef Kupny....

Pasterz dobry

16 czerwca 2018 r. mija pięć lat od objęcia rządów w archidiecezji wrocławskiej przez arcybiskupa metropolitę Józefa Piotra Kupnego. KS. JÓZEF SWASTEK Wrocław Abp Józef Kupny podczas święcenia Narodowego Forum Muzyki. Wrocław, 4 września 2015 r. KAROL BIAŁKOWSKI/FOTO...

Mąż jednej żony? (1 TM 3, 2)

Strażnik, opiekun, wywiadowca, a nawet kontroler? Czym właściwie zajmował się episkopos, który stał się biblijnym pierwowzorem biskupa? Wszak od niego, na płaszczyźnie czysto leksykalnej, bierze swój początek słowo „episkopat”, oznaczające ogół biskupów z danego...

Kapłan i uczony

DOLNOŚLĄSCY KAPŁANI Z życia i działalności naukowej oraz duszpasterskiej księdza infułata profesora Józefa Majki Ks. Józef Majka (1918–1993), kapłan diecezji tarnowskiej, a od 1970 r. archidiecezji wrocławskiej, wpisał się w historię Polski jako jeden z...

Kanoniczne przeszkody do zawarcia małżeństwa, cz. 1

MIŁOŚĆ DOSKONAŁYM WYPEŁNIENIEM PRAWA Warto zachować w świadomości prawdę obiektywną, że małżeństwo kanoniczne powstaje w momencie wyrażenia przez narzeczonych ważnej zgody małżeńskiej. To właśnie wyrażona zgoda tworzy małżeństwo (matrimonium facit consensus)....

Kobiety NA ołtarze

„WIEM, KOMU UWIERZYŁEM” (2 TM 1,12) Apologia na dzień powszedni „Dlaczego kobiety nie zostają kapłanami? Dyskryminacja!” „Mężczyźni otrzymują święcenia nie dlatego, jakoby byli lepsi. Kościół postępuje tak, bo chce zachować każdą cząstkę z najważniejszych dni Jezusa...

Wierzę w Boga, ale nie wierzę w Kościół i księży

KOŚCIÓŁ MŁODYCH Zdanie, które słyszy się dziś często. Czasami trudno na to zareagować, bo nigdy nie wiemy, co kryje się za takimi słowami, jakie doświadczenie, jakie wychowanie, jacy ludzie, jakie emocje. DARIA IZYDORCZYK Stypendystka FDNT ...

Co łączy bahajów i karmelitów? Hajfa i Karmel

ZIEMIA ŚWIĘTA W PYTANIACH Hajfa jest dużym miastem. Liczy znacznie ponad dwieście tysięcy mieszkańców i stanowi trzeci co do wielkości port w Izraelu. Miasto nie jest wzmiankowane w Biblii. W II wieku po Chrystusie nazywa się je „przystanią”, a Euzebiusz z Cezarei...

Uczeń i mistrz

NIEBEZPIECZNE ZWIĄZKI ANNA RAMBIERT-KWAŚNIEWSKA Wrocław HENRY OSSAWA TANNER, NIKODEM I JEZUS NA DACHU WIKIMEDIA COMMONS More(h)-talmid, didaskalos/epistatēs-mathētēs – takimi słowy Biblia określa postaci stojące u podstaw judaizmu i...

Teologia we Wrocławiu

Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu – Pontificia Facultas Theologica Wratislaviensis – posiada trzy główne odniesienia historyczne. KS. JÓZEF PATER Wrocław Założycielska Aurea bulla Uniwersytetu Wrocławskiego wystawiona przez cesarza...

Czas uniwersytetów

Uniwersytet to zgłębianie prawdy ze względu na nią samą. KS. GRZEGORZ SOKOŁOWSKI „Nowe Życie” To co przesądzi o przyszłości uniwersytetu, to wspólnota, którą będzie on w stanie stworzyć. Na zdjęciu: Ukraińska młodzież studiująca na...

Teologia wśród naukowych dyscyplin

O akademickości teologii Teologia jest nauką wyjątkową wśród innych nauk, jest scientia sui generis i jako taka pozostaje do dzisiaj w świecie uniwersyteckim. Jej wyjątkowość wynika przede wszystkim z faktu, że przedmiotem i podmiotem teologii jest sam Bóg....

By każdy mógł się rozwijać

O znaczeniu Uniwersytetu dla rozwoju regionu i Polski, zbliżających się zmianach w szkolnictwie wyższym oraz współczesnych studentach z prof. Adamem Jezierskim, rektorem Uniwersytetu Wrocławskiego, rozmawia WOJCIECH IWANOWSKI „Nowe Życie” ...

Apostoł miłosierdzia Bożego

W DRODZE NA OŁTARZE Ks. Jan Jerzy Schneider (1824–1876) jest założycielem zgromadzenia zakonnego, wielką ozdobą duszpasterzy na Śląsku. KS. ZDZISŁAW LEC Wrocław Ks. Jan Jerzy Schneider WWW.OPOKA.ORG.PL Rodzice Jana Jerzego...