Religia

Powinność nie tylko duszpasterska

Powinność nie tylko duszpasterska

Prawo gościnności było i jest dla Żydów kwestią niezwykle ważką – historia pokazujebowiem, że nieprzyjęcie przybysza może być równoznaczne z przegapieniem okazji dougoszczenia samego Boga lub Jego posłańca. I nikt chyba nie zaprzeczy, że gościnnośćwiązała i wiąże się...

Kolęda czy wizyta duszpasterska?

Kolęda czy wizyta duszpasterska?

CZYM JEST, A CZYM POWINNA BYĆ KOLĘDANa postpandemicznym krajobrazie polskiego katolicyzmu wraz z kolejnymi etapami roku liturgicznego wyłaniają siędobrze nam znane praktyki duszpasterskie. Od wielu lat jednak pojawia się nagląca potrzeba ich weryfikacjii...

Z wizytą u wiernych

Z wizytą u wiernych

O wizycie duszpasterskiejzwanej kolędąz ks. Witoldem Hylą,proboszczem parafiipw. NMP Królowej Polskiwe Wrocławiu-Klecinie,rozmawiaKS. ŁUKASZ ROMAŃCZUK„Niedziela”Ks. Łukasz Romańczuk: Dlaczego duszpasterze odwiedzają swoich parafian w czasie Bożego Narodzenia?Ks....

Gość w dom, Bóg w dom – któż z nas nie zna tego przysłowia?

Gość w dom, Bóg w dom – któż z nas nie zna tego przysłowia?

Serdeczne i gościnne podejmowanie przybyłych postrzega się jako narodowącechę Polaków. A radość z odwiedzin pozostaje na długo w pamięci,niejednokrotnie pozostawiając ślad w sercach uczestników spotkania.WANDA MOKRZYCKATrzebnicaWizyta duszpasterska ma...

Wizyta kolędowa przez wieki

Wizyta kolędowa przez wieki

Przygotowanie i przebieg wizyty kolędowej dokonywanej przez duchownychopisywane były przez lokalne prawodawstwo kościelne w Polsce i na Śląsku.KS. STANISŁAW WRÓBLEWSKIWrocław MAGDALENA GOROŻANKIN/FOTO GOŚĆW roku Pańskim 1422 w czasie kapituły po święcie konsekracji...

Chodź, a zobaczysz!

Chodź, a zobaczysz!

„WIEM, KOMU UWIERZYŁEM” (2 TM 1,12)Apologia na dzień powszedni„Czysto rozumowe argumenty za wiarą wydają mi się zbyt suche i mało pociągające”.Wiara żyje zarówno z refleksji rozumu, jak i z żywego doświadczenia Boga. To drugie jest pierwsze.BP MACIEJ MAŁYGAWrocław...

Tradycja antiocheńska – przekaz Pawła

Tradycja antiocheńska – przekaz Pawła

BIBLIJNE PODSTAWY SAKRAMENTÓWTeologowie dowodzą, że śmierć, zmartwychwstanie i wniebowstąpienie Jezusamogły stać się wydarzeniami zamykającymi Jego zbawczą działalność.Tymczasem z postanowienia samego Jezusa Jego odejście do domu Ojcanie kończy procesu zbawiania...

Ruchome Boże Narodzenie

Ruchome Boże Narodzenie

Choć powszechnie przyjmuje się, że pomysłodawcą pierwszej szopkibożonarodzeniowej był św. Franciszek z Asyżu, to owo zaszczytne miano przypadajednak cesarzowej Helenie, która jako pierwsza miała zaaranżować w grociebetlejemskiej żłóbek, upamiętniający narodziny...

Narodzenie Bożego Narodzenia

Narodzenie Bożego Narodzenia

Czy Boże Narodzenie rzeczywiście miało miejsce 25 grudnia?Choć przyzwyczajeni jesteśmy do tej daty, to może warto przywołać dawne źródłaz czasów antyku chrześcijańskiego i starą tradycję, by dostrzec inne możliwościi wskazać, że Jezus narodził się… w dniu śmierci...

Adwent prowadzi do nadziei

Adwent prowadzi do nadziei

O znaczeniu Adwentui tradycjach z nimzwiązanychz ks. Mariuszem Szypą,Dyrektorem WydziałuKatechetycznegoArchidiecezji Wrocławskiejoraz katedralnymceremoniarzem,rozmawiaWOJCIECH IWANOWSKI„Nowe Życie”Wojciech Iwanowski: Czym jest Adwent dla chrześcijanina?Ks. Mariusz...

Oczekiwać – ale jak?

Oczekiwać – ale jak?

Wyczekiwanie leży daleko poza naszymi współczesnymi pragnieniamii możliwościami. Skoro więc „tu i teraz” jest najważniejsze, nie ma czasu na to,co przed nami (por. Flp 3, 13-14). Jaki jest zatem sens oczekiwania?Czy trud czekania nadaje naszemu życiu większą...

Ostatnia Wieczerza – polecenie przygotowania uczty

Ostatnia Wieczerza – polecenie przygotowania uczty

BIBLIJNE PODSTAWY SAKRAMENTÓWSpójrzmy na kilka epizodów poprzedzających Ostatnią Wieczerzę, które świadczą o tym, iż była ona starannie przygotowana przez Jezusa i Jego uczniów,zgodnie z poleceniem, które od Niego otrzymali:„Idźcie i przygotujcie nam Paschę, byśmy...

Pryncypia myślenia wiary

Pryncypia myślenia wiary

„WIEM, KOMU UWIERZYŁEM” (2 TM 1,12)Apologia na dzień powszedni„Wydaje mi się… Chyba… A może…”. Chrześcijanin myśli wedługjasnych pryncypiów. Poniżej ich lista. Niepełna, dlatego otwarta.BP MACIEJ MAŁYGAWrocław Think! ILUSTRACJA BP MACIEJ MAŁYGARozum. Ludzka zdolność...

Śląski kult relikwii w średniowieczu

Śląski kult relikwii w średniowieczu

W średniowieczu uważano, że ciało świętego nie powinno pozostawać w ziemi,gdyż należy mu się godniejsze miejsce. Jak pisał w XII w. autor kroniki klasztoruśw. Piotra w Konstancji: Bóg nie ścierpi tego, by ciała świętych spoczywały w ziemi,lecz chce, aby były...

Relikwiarz krwi św. Jana Pawła II

Relikwiarz krwi św. Jana Pawła II

Otoczona przez lata modlitwą myśl nad relikwiarzem krwi św. Jana Pawła II przerodziła się z czasem w ambitny projekt relikwiarza – rzeźby w patynowanym i szkliwionym brązie. Moim pragnieniem było stworzenie czegoś więcej niż seryjnego przedmiotu rzemiosła...

Historia relikwii bł. Czesława

Historia relikwii bł. Czesława

Według XV-wiecznego nekrologu dominikanów wrocławskich bł. Czesław zmarł15 lipca 1242 r. Miejsce jego pochówku nie jest znane. Niemniej można przypuszczać,że Czesław w momencie śmierci cieszył się opinią świętości i w związku z tymzostał pochowany blisko ołtarza...

Na tropie relikwii księcia Henryka Pobożnego

Na tropie relikwii księcia Henryka Pobożnego

Cześć oddawana w Kościele katolickim relikwiom jest nieodłącznym elementem kultu świętych. Choć w przeszłości zjawisko to bywało poddawane krytyce, jako obarczone wpływem pogańskichpraktyk i zabobonu, ostało się w praktyce pobożnych katolików i pozostaje dziśjednym z...

Duchowa więź

Duchowa więź

O więzach łączącychPolaków i Libańczyków,Kościele katolickimobrządku maronickiego,kulcie św. Szarbelai trudnej sytuacji w Libaniez ojcem Antonio El-Feghali,libańskim delegatemZakonu MaronitówNajświętszej Maryi Panny,rozmawiaMAŁGORZATA WANKE-JAKUBOWSKAWrocław...

Teologiczne uzasadnienie kultu relikwii

Teologiczne uzasadnienie kultu relikwii

Już w ewangeliach odnajdujemy informacje, że ludziom spotykającym się z Chrystusemzależało niejednokrotnie chociaż na dotknięciu Jego szat. Kobieta cierpiąca na krwotokmówiła: „Żebym się choć Jego płaszcza dotknęła, a będę zdrowa” (Mt 5, 28).W jakiś sposób właśnie w...

Starożytne podstawy kultu relikwii

Starożytne podstawy kultu relikwii

Kult relikwii w świadomości jako tako obeznanego z Pismem Świętym katolikaz pewnością musiał mieć początki biblijne. Ale czy jedynie?Skąd wzięła się cześć oddawana doczesnym szczątkom lub przedmiotomzwiązanym z wielkimi bohaterami wiary, którzy doświadczali mistycznej...

Topografia sakralna św. Jadwigi

Topografia sakralna św. Jadwigi

Wśród rzeszy świętych czczonych w Kościele katolickim szczególną pozycjęmiał kult św. Jadwigi Śląskiej. Nie dziwi zatem, że „Księżna i Pani na Wrocławiu”uhonorowana została w średniowiecznym Wrocławiu kilkoma obiektami sakralnymi.KS. STANISŁAW WRÓBLEWSKIWrocław...

Przepis na misjonarza

Przepis na misjonarza

„Być misjonarzem, jak cudownie to brzmi”, chciałoby się sparafrazowaćsłowa piosenki z filmu Król lew. Misjonarz cieszy się bowiem dobrą reputacją,często postrzegany jest jako ambasador kraju za granicą,mieszka w egzotycznych zakątkach ziemi,spotyka na co dzień wiele...

Ostatni konkurent?

Ostatni konkurent?

„WIEM, KOMU UWIERZYŁEM” (2 TM 1,12)Apologia na dzień powszedni„Buddyzm to dobra alternatywa dla chrześcijaństwa. Albo nawet sympatyczny element ubogacający”.Kto daje się uwieść przez buddyzm, pomija fakt objawienia się Boga w ludzkiej historii. Zamiast przyjąć...

Ostatnia Wieczerza – spór o datę

Ostatnia Wieczerza – spór o datę

BIBLIJNE PODSTAWY SAKRAMENTÓWKwestia daty Ostatniej Wieczerzy co jakiś czas na nowo porusza umysły biblistówi pojawia się w debacie teologicznej. Przypomnijmy, że pomiędzyJanem Ewangelistą i synoptykami (Markiem, Mateuszem i Łukaszem)ujawnia się (rzeczywista lub tylko...