Religia

Eucharystia niebiańska

Eucharystia niebiańska

BIBLIJNE PODSTAWY SAKRAMENTÓWW ostatniej księdze Biblii znajdujemy zapowiedź godów Mesjasza z oblubienicą– ludem nabytym krwią Baranka. Gody te poświadczają zawarcie małżeństwa,które zostanie „skonsumowane” w wymiarze niebiańskim.KS. MARIUSZ ROSIK Wrocław Adoracja...

Pra, pra, pra, pra, pra… pradziadkowie

Pra, pra, pra, pra, pra… pradziadkowie

„WIEM, KOMU UWIERZYŁEM” (2 TM 1,12)Apologia na dzień powszedni„Przekonanie Kościoła, że wszyscy pochodzimy od jednej pary, jest absurdalne”. Prezentujemy tu rozumne stanowisko. Nauka jest pewna, że wszyscy żyjącydziś ludzie mają wspólnego przodka. Kościół mówi zaś o...

Eucharystia a uczta mesjańska

Eucharystia a uczta mesjańska

BIBLIJNE PODSTAWY SAKRAMENTÓWNajbardziej wyrazista zapowiedź uczty mesjańskiej,jaka wyszła z ust Jezusa,została zapisana przez Mateusza i Łukasza.KS. MARIUSZ ROSIK Wrocław Sprawowanie Eucharystii, litografia z „Katechizmu w obrazach”, Maison de la Bonne Presse, Paryż...

Chmura zdarzeń

Chmura zdarzeń

„WIEM, KOMU UWIERZYŁEM” (2 TM 1,12)Apologia na dzień powszedni„Według Księgi Rodzaju Adam i Ewa musieli widzieć dinozaury, co według naukijest ewidentnym fałszem. To kompromitujące dla Biblii i w ogóle wiary”.Biblijny opis nie jest naukowy, ale religijny, jest jednak...

Śladami św. Jakuba

Śladami św. Jakuba

Od ponad tysiąca lat pątnicy z różnych stron Europy i światapielgrzymują do Santiago de Compostela – miejsca,w którym znajduje się grób św. Jakuba.KS. ŁUKASZ ROMAŃCZUK„Niedziela”Przed Sanktuarium św. Jakubaw Santiago de Compostela KS. ŁUKASZ ROMAŃCZUKPielgrzymowanie...

Niejeden skarb

Niejeden skarb

O leśnej rekreacji, wolnymczasie na łonie naturyi wyjątkowych miejscachna Dolnym Śląskuz Tadeuszem Łozowskim,pełniącym obowiązkiRegionalnego DyrektoraLasów Państwowych,rozmawiaWOJCIECH IWANOWSKI„Nowe Życie”Wojciech Iwanowski: Panie Dyrektorze, od lat zna Pan lasy...

Brukowane drogi Ewangelii

Brukowane drogi Ewangelii

Najbardziej znaną z nich jest chyba Via Appia – słynny rzymski dukt prowadzącyod Wiecznego Miasta aż do portowego Brundisium na apenińskim obcasie.Takie jej poprowadzenie łączyło Rzym z Grecją, a w późniejszych czasachze wschodnimi prowincjami imperium.ANNA...

Rodzinne wakacje z Bogiem

Rodzinne wakacje z Bogiem

„Pójdźcie wy sami osobno na miejsce pustynne i wypocznijcie nieco” – te słowa Jezusaz Ewangelii św. Marka (6, 31) bardzo pasują do tej pory roku. Lipiec–sierpień to czaswakacji, to czas, w którym większość ludzi może się cieszyć z upragnionego wypoczynku.MAGDALENA...

Sport, edukacja, integracja i rekreacja to nasza misja

Sport, edukacja, integracja i rekreacja to nasza misja

O misji, jaka przyświecaAquaparkowi Wrocław,planach rozwojuoraz wakacyjnej oferciez GrzegorzemKaliszczakiemrozmawiaWOJCIECH IWANOWSKI„Nowe Życie”Wojciech Iwanowski: Obecnie w Polsce istnieje kilka aquaparków – wodnych parków rozrywki. Co wyróżnia ten...

Biskup w drodze

Biskup w drodze

Wszystkie funkcje biskupa oraz pełnione role wymagały od niego mobilnościi częstych podróży, które sprawiały, że w stolicy diecezji czy w swojej kuriiprzebywał stosunkowo krótko w ciągu roku, nie mogąc, nie ze swojej winy,zarządzać z miejsca, jakby tego sobie życzyli...

Kontekst historyczny i religijny

Kontekst historyczny i religijny

MĘCZEŃSTWO SIÓSTR ELŻBIETANEK W 1945 R.19 czerwca 2021 r. Stolica Apostolska poinformowała o wyniesieniu na ołtarze męczenniczek elżbietańskichs. Marii Paschalis Jahn i jej Dziewięciu Towarzyszek oraz o uroczystości beatyfikacyjnej. Jest to wielkie święto dla całej...

Nowe Błogosławione ze Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety

Nowe Błogosławione ze Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety

Siostra M. Paschalis Jahn i dziewięć Towarzyszek: Edelburgis, Rosaria, Adela, Sabina, Melusja, Sapientia, Adelheidis, Felicitas i Acutina swoją męczeńską śmiercią potwierdziły wierność Bogu i miłość do bliźniego. S. M. PAULA ZABOROWSKA CSSE Postulatorka generalna RYS....

Prześwietlone łaską

Prześwietlone łaską

Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi,aby widzieli wasze dobre uczynkii chwalili Ojca waszego, który jest w niebie.(Mt 5, 16)Od początków chrześcijaństwa słowo i obraz mają kluczowe znaczenie w krzewieniu Dobrej Nowiny. Słuch i wzrok są zmysłami pomocnymi w...

Na drodze rad ewangelicznych

Na drodze rad ewangelicznych

O beatyfikacji 10 Sióstr Męczenniczek, zachowaniu charyzmatu elżbietańskiego i miejscu Zgromadzenia wewspółczesnym świeciez Siostrą M. SamueląWerbińską, PrzełożonąGeneralną ZgromadzeniaSióstr św. Elżbiety,rozmawiaWOJCIECH IWANOWSKI„Nowe Życie”Wojciech Iwanowski: Jakie...

Miały głębsze wejrzenie w to, czym jest życie

Miały głębsze wejrzenie w to, czym jest życie

Czy da się zrozumieć męczenników? Skąd biorą siłę/odwagę, aby oddaćto, co najcenniejsze, czyli swoje życie? I dlaczego to robią, dla kogo?Odpowiedzi na te pytania szukać należy w ich intymnej relacji z Chrystusem.ZDZISŁAW J. KIJAS OFMConvKrakówGrób s. M. Pashalis Jahn...

Leczyć Chore Członki Chrystusowego Ciała

Leczyć Chore Członki Chrystusowego Ciała

ZARYS HISTORYCZNY ZGROMADZENIA SIÓSTR ŚW. ELŻBIETYRewolucyjne i niezwykle dynamiczne zmiany w życiu społecznym, gospodarczymi przemysłowym środkowej Europy, w tym również Śląska w XIX w. oraz ówczesnapruska polityka wyznaniowa miały swoje odzwierciedlenie w nowych...

Pierwszy cud Jezusa zapowiedzią Eucharystii

Pierwszy cud Jezusa zapowiedzią Eucharystii

BIBLIJNE PODSTAWY SAKRAMENTÓWBibliści są przekonani, że pierwszy z cudów Jezusa – przemiana wody w wino na weselu w Kanie Galilejskiej (J 2, 1-12)– jest podwójną zapowiedzią: Eucharystii i eschatologicznej uczty mesjańskiej.KS. MARIUSZ ROSIK Wrocław Ślub w Kanie,...

Realna siła

Realna siła

„WIEM, KOMU UWIERZYŁEM” (2 TM 1,12)Apologia na dzień powszedni„Prośby do Boga nic nie dają. On nie słucha. Jeśli coś się zmienia,to dzięki przyczynom naturalnym”. Prośba ma realną moc. Bóg uzależnił„aktywację” pewnych darów od naszej prośby. Powiedział też, o jakie...

Chciałbym pozostać blisko ludzi

Chciałbym pozostać blisko ludzi

O drodze do pełni kapłaństwa, hobby i biskupich marzeniachz bp. Maciejem Małygą,biskupem pomocniczymArchidiecezji Wrocławskiej,rozmawiaWOJCIECH IWANOWSKI„Nowe Życie”KAROL BIAŁKOWSKI/FOTO GOŚĆWojciech Iwanowski: Ekscelencjo, pierwsza myśl, kiedy dowiedział się Ksiądz...

Śląskie Świątynie Pojednania, cz. 2

Śląskie Świątynie Pojednania, cz. 2

Wotami wdzięczności upamiętniającymi zawarcie pokoju i pojednanie między biskupem wrocławskim Tomaszem II a księciem Henrykiem IV Probusemsą kolegiata pw. Świętego Krzyża na wrocławskim Ostrowie Tumskim orazdawna kolegiata i kaplica zamkowa pw. św. Tomasza Becketa w...

Izajasz zapowiada Eucharystię?

Izajasz zapowiada Eucharystię?

BIBLIJNE PODSTAWY SAKRAMENTÓWProrocy wygnaniowi zapowiadali, że oczekiwany Mesjasz przygotujedla wszystkich narodów, nie tylko Izraelitów, ucztę o charakterze kultycznym.Sprawowana będzie w nowej Ziemi Obiecanej. Prorocy podkreślajądwa wymiary tej uczty: doczesny i...

Ku ostatecznemu starciu

Ku ostatecznemu starciu

„WIEM, KOMU UWIERZYŁEM” (2 TM 1,12)Apologia na dzień powszedni„Niemożliwe, aby Jezus zmartwychwstał”.Niemożliwe, aby Jezus NIE zmartwychwstał.KS. MACIEJ MAŁYGA Wrocław „Śmierć zwarła się z życiem i w boju, o dziwy, choć poległ Wódz życia, króluje dziś żywy” (Sekwencja...

Ks. Maciej Małyga – biskupem

Ks. Maciej Małyga – biskupem

10 marca 2022 roku papież Franciszek mianował ks. dr. Macieja Małygę,wikariusza biskupiego ds. stałej formacji kapłanów w archidiecezji wrocławskiej,biskupem pomocniczym arcybiskupa metropolity wrocławskiegoi przydzielił mu stolicę tytularną Dulcigno.WOJCIECH...

Śląskie Świątynie Pojednania, cz. 1

Śląskie Świątynie Pojednania, cz. 1

Widocznymi do dnia dzisiejszego wotami wdzięczności upamiętniającymi zawarciepokoju i pojednanie pomiędzy najbardziej wpływowymi osobami na Śląsku:biskupem wrocławskim Tomaszem II a księciem Henrykiem IV Probusem są dwieniezwykle ważne świątynie: kolegiata pw....