Papieskie intencje

Apostolstwa Modlitwyluty 2019POWSZECHNAZA OFIARY PRZEMOCY. O WIELKODUSZNE PRZYJMOWANIEOFIAR HANDLU LUDŹMI I PRZYMUSOWEJ PROSTYTUCJIORAZ WSZELKIEJ INNEJ PRZEMOCY W komentarzu papieskiej intencji modlitewnej na styczeń w ogromnym skrócie omówiłem historię Apostolstwa...

Moja Niedziela

3 LUTEGO 2019 R.IV Niedziela zwykła Kościół w kryzysie JR 1, 4-5.17-19; 1 KOR 12, 31-13,13; ŁK 4, 21-30 Można chyba bezpiecznie stwierdzić, że Kościół współczesny znajduje się w stanie kryzysu. Kryzys ten trwa mniej więcej od dwóch tysięcy lat i nie zanosi się na jego...

Bliskość Boga

KS GRZEGORZ SOKOŁOWSKI redaktor naczelny Miarą świętości człowieka jest stopień jego miłości, a nie ilość zgromadzonych danych czy wiedzy. Zrozumienie głębi doktryn, samo poznawanie czy wyjaśnianie wiary i Ewangelii jest niewystarczające. Potrzebne jest zaangażowanie...

Budować Kościół

ABP JÓZEF KUPNY metropolita wrocławski Byłem obcym, a przyjęliście mnie” – mówi Chrystus w opisie Sądu Ostatecznego, który przekazał nam św. Mateusz w 25. rozdziale swojej Ewangelii. Być może niektórzy pojmują to zdanie jako wezwanie do tego, by dać schronienie...

Debata ekumeniczna

Fundacja Obserwatorium Społeczne i Centrum Historii Zajezdnia we współpracy z delegatem Abp Józefa Kupnego ds. ekumenizmu ks. prof. Bogdanem Ferdkiem i oddziałem wrocławskim Polskiej Rady Ekumenicznej organizuje, w ramach Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan, debatę...

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan

Podczas Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan 2019 rozważany będzie biblijny tekst zaczerpnięty z Księgi Powtórzonego Prawa 16,19–20: Dąż do sprawiedliwości. Materiały do ekumenicznych modlitw przygotowali chrześcijanie z Indonezji. Szczegóły na stronie WWW Polskiej...

Rekolekcje #ZAJMIJ_SIĘ_SOBĄ

Chcąc zaoferować pomoc w formowaniu młodych serc i charakterów, Przełożeni i Alumni Metropolitalnego Wyższego Seminarium Duchownego we Wrocławiu pragną zaprosić męską młodzież licealną i studiującą do udziału w rekolekcjach zamkniętych. Rekolekcje będą odbywać się w...

DZIEŃ JUDAIZMU W KOŚCIELE KATOLICKIM

16-18 stycznia 2019 Dzień Judaizmu w Kościele katolickim we Wrocławiu organizowany jest już po raz siedemnasty. Tegoroczne obchody skupione są wokół słów Proroka Ozeasza oraz hasła „Nie przychodzę, żeby zatracać” (Oz 11,9), potrwają aż trzy dni i będą odbywać się w...

Migawki z historii wrocławskiego ekumenizmu

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan został zaproponowany przez ks. PaulaWattsona w 1908 roku i odbywa się między 18 a 25 stycznia. Początkowo uczestniczyływ nim Kościoły protestanckie, stosunek zaś Kościoła Rzymskokatolickiego do Tygodnia,a zarazem do całego ruchu...

Jedność i wielość

EWANGELIKANIE Gdy myślimy o Kościele, to możemy w tradycjach kościelnych wyraźnie wyodrębnićte wspólnoty, które dadzą się określić jako ewangelikalne. Gdyby traktować sprawęw ujęciu statystycznym, to okazuje się, że mamy do czynienia z olbrzymią liczbąnaśladowców...

Czy ekumeniczna modlitwa jest dzisiaj możliwa?

Jan Paweł II w 1997 r. nazwał stolicę Dolnego Śląska „miastem spotkań”.Po wrocławskim bruku chodzą bowiem nie tylko ludzie o różnych korzeniachnarodowościowych, ale także wyznaniowych. Na panoramę miasta składają sięzarówno świątynie katolickie, jak i protestanckie...

Interkomunia

Szczególnie bolesnym znakiem rozdarcia pomiędzy wyznawcami Chrystusajest brak wspólnoty eucharystycznej. Nawiązał do tego Jan Paweł IIw czasie spotkania ekumenicznego w Warszawie 8 czerwca 1987 r., mówiąc:chrześcijanie zjednoczeni w chrzcie pozostają rozdzieleniw...

Polska Rada Ekumeniczna

Polska Rada Ekumeniczna jest społecznością Kościołów,które współpracują z sobą w duchu wiary, szacunku i miłości.Działa na rzecz rozwoju dialogu ekumenicznego, tolerancji religijnejoraz zbliżenia i pielęgnowania braterskich stosunków między Kościołami. BP RYSZARD...

Oikoumenē nasz wspólny ląd

Dla nikogo, komu ekumenizm leży choć trochę na sercu, nie jest tajemnicą,że wywodzi on swą nazwę od greckiej oikoumenē, którą leksykografowietłumaczą zwykle słowami okolica zamieszkała. ANNA RAMBIERT-KWAŚNIEWSKA Wrocław Starożytny teatr z okresu grecko--rzymskiego w...

Kościół miejscem przyjaźni

O ekumenizmie, braterskiej wspólnocie i znaczeniu wspólnej modlitwy z bratem Aloisem, przeorem Wspólnoty z Taizé,rozmawia WOJCIECH IWANOWSKI „Nowe Życie” Wojciech Iwanowski: Czym właściwie jest ekumenizm? Jak rozumieć go na płaszczyźnie teoretycznej? Czym jest w...

Ku jedności

ABP JÓZEF KUPNY metropolita wrocławski Benedykt XVI, rozważając tekst Modlitwy Arcykapłańskiej Jezusa, wyróżnił w nim cztery wielkie tematy: życie, poświęcenie i uświęcenie, objawienie imienia Bożego oraz prośbę o jedność uczniów. Ojciec Święty podkreślił, że nie...

Dzielmy się wiarą

KS GRZEGORZ SOKOŁOWSKI redaktor naczelny Bóg się objawia, by być poznanym przez wszystkich. Już prorocy Starego Testamentu wiedzieli, że Królestwo, które przepowiadali, przełamie wszystkie granice. Dlatego Izajasz wołał: „Powstań, świeć Jeruzalem, bo przyszło twe...

Moja Niedziela

6 STYCZNIA 2019 R.Objawienie Pańskie Trzy cechy światła IZ 60, 1-6; EF 3, 2-3A.5-6; MT 2, 1-12 Wyobrażam sobie całkowitą czerń. Przestrzeń bezświetlną, ciemniejszą niż noc, ciemniejszą niż zamknięcie oczu, całkowity, kosmiczny brak światła.Gdyby w tym dziwnym stanie...

Papieskie intencje

Apostolstwa Modlitwystyczeń 2019EWANGELIZACYJNAZA MŁODZIEŻ, SZCZEGÓLNIE Z AMERYKI ŁACIŃSKIEJ,ABY IDĄC ZA PRZYKŁADEM MARYI, ODPOWIEDZIAŁA NAWEZWANIE PANA DO NIESIENIA ŚWIATU RADOŚCI EWANGELII Na wstępie chciałbym zaznaczyć, że moim zamiarem jest, aby oprócz komentarza...

Wzruszające spotkanie w Watykanie

Informacja prasowaKonsulat Honorowy Luksemburga we Wrocławiu Prawie pół godziny trwała audiencja Ojca Świętego Franciszka dla 21 małych pacjentów Wrocławskiej Kliniki Onkologii i Hematologii Dziecięcej „Przylądek Nadziei”. Grupę chorych dzieci Papież Franciszek...

Kosmopolita czy bezdomny?

W tym roku po raz sto czwarty obchodziliśmy Dzień Migranta i Uchodźcy (14 stycznia). Papież Franciszek napisał w specjalnym Orędziu z tej okazji, by stanąć ramię w ramię z naszymi braćmi i siostrami, którzy zmagają się z problemem opuszczenia swojej ojczyzny z różnych...

Nowe życie syryjskiej rodziny w Oławie

O udzieleniu schronienia uchodźcom z Syrii opowiada Tomasz Wilgosz, mieszkaniec Oławy. Rodzina Salloum z Syrii. Od lewej: Mimos, Adel, Salwa, Carmen, Toni z synem Adelem ARCHIWUM AUTORA Słowa Jezusa są takie proste i oczywiste: „Kochaj bliźniego; módl się za swoich...

Łączy nas Chrystus

O diasporze Ukraińców na Dolnym Śląsku z ks. Andrzejem Michaliszynem, proboszczem katedry greckokatolickiej we Wrocławiu, rozmawia WOJCIECH IWANOWSKI „Nowe Życie” Wojciech Iwanowski: O Wrocławiu zwykło się mawiać jako o miejscu spotkań. Spotyka się tutaj...

Papież spraw społecznych

Franciszek jest papieżem, którego cechuje wrażliwość i wyczucie na biedę człowieka. Powszechnie znane jest jego zaangażowanie w sprawy społeczne. KS. GRZEGORZ SOKOŁOWSKI „Nowe Życie” MARCIN MAZUR Wymownym przykładem może być pierwsza podróż Franciszka poza Watykan (8...