By być lepszym!

By być lepszym!

ABP JÓZEF KUPNY metropolita wrocławski Bóg jest miłością. Człowiekowi, który spotkał Boga, żyje z Bogiem, czuje się kochany przez Boga, obca jest nienawiść.Jezus, mając świadomość, że nie wszyscy będą entuzjastycznie przyjmować i słuchać Jego uczniów, polecał im:...

Wieczory Tumskie 2019

Wieczory Tumskie 2019

WIECZORY  TUMSKIE  2019SEZON ARTYSTYCZNY 31 marca 2019 r Zapraszamy serdecznie na pierwszy w tym roku Wieczór Tumski, który w szczególny sposób będzie poświęcony Wielkiemu Postowi. Zapraszamy w niedzielę, 31 marca br., o godz. 18.00 do kościoła św. Krzyża na Ostrowie...

Na drodze nawrócenia

Na drodze nawrócenia

O potrzebie nawrócenia,kryzysie związanymze zjawiskiemwykorzystywaniaseksualnego nieletnichz o. Adamem Żakiem SJ,koordynatorem ds. ochronydzieci i młodzieży przyKonferencji EpiskopatuPolski, rozmawia WOJCIECH IWANOWSKI „Nowe Życie” Wojciech Iwanowski: Stoi Ksiądz...

Mężczyźni Świętego Józefa

Mężczyźni Świętego Józefa

Mężczyźni Świętego Józefa we Wrocławiu po raz kolejny zapraszają mężczyzn do wspólnej modlitwy i wielbienia Jezusa Chrystusa.Otwarte spotkanie dla mężczyzn odbędzie się w piątek 22 marca w kościele św. Piotra i Pawła, przy ul. Katedralnej 4 we Wrocławiu i rozpocznie...

Świętość małżeńskiego ciała

Świętość małżeńskiego ciała

Pan Bóg wymyślił małżeństwo jako na wskroś cielesne! Chrystus, przypominając Boży zamysł, naprawił relacjękobiety i mężczyzny, podnosząc ją do rangi sakramentu. ANNA RAMBIERT-KWAŚNIEWSKA Wrocław Święty Paweł przebywa w domuAkwili i jego żony Pryscylli.Grafika, J....

Zdrowie psychiczne a chrześcijański cel życia

Zdrowie psychiczne a chrześcijański cel życia

Współczesne trendy na gruncie psychologii i medycyny akcentują,że zdrowie psychiczne nie jest jedynie brakiem zdiagnozowanej chorobyczy zaburzenia. Definicja WHO (1948) określa zdrowie jako „stan kompletnegodobrostanu fizycznego, psychicznego i społecznego,...

Przysięga Hipokratesa na straży życia

Przysięga Hipokratesa na straży życia

Życie i zdrowie ludzkie jest niewątpliwie wartością najwyższą, dlatego zawód lekarza,niezależnie od tego, czy medycyna wiązana była z kapłaństwem, czy nie, w kulturachrozwiniętych traktowany był w sposób wyjątkowy, niemal uświęcony. PAWEŁ WRÓBLEWSKI Wrocław Przysięgę...

Świętość życia ludzkiego

Świętość życia ludzkiego

W encyklice Evangelium vitae Jan Paweł II zwraca się do wszystkich ludzi dobrej woli,a zwłaszcza do wyznawców Chrystusa, o tworzenie w dzisiejszym świecie nowejkultury życia ludzkiego. Głoszenie „Ewangelii życia” jako istotnej części nowejewangelizacji jest...

Godność człowieka – czym jest?

Godność człowieka – czym jest?

Godność jest pojęciem bardzo często używanym, stosuje się je jakopewnego rodzaju słowo wytrych, gdy mówimy chociażby o sprawachzwiązanych z bioetyką. Mimo że ów termin jest powszechnie stosowany,wiele osób ma problem ze zdefiniowaniem rzeczywistości, która się za nim...

Papieskie intencje

Papieskie intencje

Apostolstwa Modlitwymarzec 2019EWANGELIZACYJNAZA WSPÓLNOTY CHRZEŚCIJAŃSKIE, ZWŁASZCZA TE,KTÓRE SĄ PRZEŚLADOWANE, ABY ODCZUWAŁY BLISKOŚĆCHRYSTUSA I ABY ICH PRAWA BYŁY UZNAWANE Komentarz do papieskiej intencji na marzec rozpocznijmy od krótkich rozważań nad aktualną...

Moja Niedziela

Moja Niedziela

3 MARCA 2019 R.VIII Niedziela zwykła Jakie są owoce naszych ust? SYR 27, 4-7; 1 KOR 15, 54B-58; ŁK 6, 39-45 Otwarty słownik frekwencyjny leksemów Jerzego Kazojcia podaje, że najpopularniejszym słowem w Polsce jest słowo „się”. A to dla mnie bardzo ciekawe, bo kiedy...

Życie godne człowieka

Życie godne człowieka

KS GRZEGORZ SOKOŁOWSKI redaktor naczelny Chrystus nie jest oddalony od człowieka. Trzeba Go tylko dostrzec, zwrócić na Niego uwagę i posłuchać Go. Wiara chrześcijańska polega na zaufaniu Panu Bogu w różnych aspektach życia. Chrystus poucza człowieka także, jak ma...

By być lepszym!

Nie żyjemy w dwóch światach

ABP JÓZEF KUPNY metropolita wrocławski Jak przekonują psycholodzy, młodym ludziom trudno oddzielić świat wirtualny od świata realnego. Ich rodzice, pamiętający czasy, w których nie posługiwano się smartfonami, a internet nie był w zasięgu ręki, wyraźnie odróżniają te...

XV edycja ogólnopolskiego Konkursu Papieskiego

XV edycja ogólnopolskiego Konkursu Papieskiego

Zapraszamy do udziału w XV edycji ogólnopolskiego Konkursu Papieskiego. W tym roku hasło przewodnie brzmi „Dar na stulecie”. Organizatorem Konkursu jest Fundacja Instytut Tertio Millennio założona w 1995 roku przez dominikanina Ojca Macieja Ziębę.Tematyka tegorocznego...

Biały Dunajec 2019

Biały Dunajec 2019

W dniach 2 - 16 września 2019 roku w podtatrzańskiej miejscowości Biały Dunajec po raz kolejny odbędzie się legendarny, XXXVI Obóz Adaptacyjny Duszpasterstw Akademickich Wrocławia i Opola.Maturzyści oraz studenci zgromadzą się wspólnie spędzić wakacyjny czas. Będą się...

Mężczyźni Św. Józefa zapraszają

Mężczyźni Św. Józefa zapraszają

Mężczyźni Świętego Józefa we Wrocławiu po raz kolejny zapraszają mężczyzn do wspólnej modlitwy i wielbienia Jezusa Chrystusa.Spotkanie odbędzie się w piątek 22 lutego w kościele św. Piotra i Pawła, przy ul. Katedralnej 4 we Wrocławiu i rozpocznie adoracją o 18.30 oraz...

Na straży katedralnego sacrum

Na straży katedralnego sacrum

Są ludzie, którzy tak bardzo kojarzą się nam z pewnymi miejscami, że wewspomnieniach stają się jednym. Tak właśnie było z siostrą Sylwiną, zakrystiankąposługującą bez mała 40 lat w katedrze na wrocławskim Ostrowie Tumskim. KS. MICHAŁ MRACZEK Wrocław Siostra Maria...

Matka Kościołów Śląska

Matka Kościołów Śląska

O wyjątkowej roli katedry,dziedzictwie kulturowym,jakie jej towarzyszy,i posłudze w pierwszymz kościołów diecezjiz ks. kanonikiemPawłem Cembrowiczem,proboszczem wrocławskiejkatedry, rozmawia WOJCIECH IWANOWSKI „Nowe Życie” Abp Józef Kupny zamyka Bramę Miłosierdzia w...

Nauczanie ex cathedra

Nauczanie ex cathedra

Katedra to miejsce nauczania biskupa, symbol sprawowania jego zadania głoszeniaprawd Bożych i troski o moralność. Stąd też najbardziej uroczyste nauczanie,z którym związane jest ogłoszenie dogmatu, czyli prawdy wiary, która nie możepodlegać dyskusji, jest nazywane...

Sukcesja apostolska w pierwszych wiekach

Sukcesja apostolska w pierwszych wiekach

Od pierwszych dni po Chrystusowym Zmartwychwstaniu i WniebowstąpieniuApostołowie mieli świadomość spoczywającego na nich zadania „głoszenia Chrystusa”,czyli Jego życia, śmierci, zmartwychwstania. Obowiązek ten dotyczył Apostołów jakonaocznych świadków publicznej...

Pierwsza katedra

Pierwsza katedra

TEN, KTÓRY JAKO PIERWSZY ZASIADŁ NA JEROZOLIMSKIEJ KATEDRZE Słowo „katedra” pobrzmiewa zapewne w uszach wiernych zarówno swojsko,jak i nieco obco. Swojsko, ponieważ jego brzmienie w wyobraźni(zwłaszcza) Europejczyka przywołuje obrazy dostojnych wież pyszniących...

Uczą, jak kochać Pana Boga

Uczą, jak kochać Pana Boga

Katecheci ze Szkoły Podstawowej nr 91 Katecheta to nie tylko zawód, ale przede wszystkim misja. Trudno mówić do dzieci i młodzieży o Panu Bogu, jeśli samemu nie żyje się wiarą. O swoich doświadczeniach w nauczaniu religii opowiadają Jadwiga Biskupska, Anna Zagórska,...

Prostota dziecięcej wiary

Prostota dziecięcej wiary

Katecheza i duszpasterstwo dzieci Jak mówić dzieciom o Panu Bogu, o praktyce katechezy szkolnej, zachowaniu maluchów w kościele oraz otwartości serca i prostocie dziecięcej wiary z ks. Igorem Urbanem rozmawia MAŁGORZATA WANKE-JAKUBOWSKA WrocławTekst pochodzi z...

Papieskie intencje

Papieskie intencje

Apostolstwa Modlitwyluty 2019POWSZECHNAZA OFIARY PRZEMOCY. O WIELKODUSZNE PRZYJMOWANIEOFIAR HANDLU LUDŹMI I PRZYMUSOWEJ PROSTYTUCJIORAZ WSZELKIEJ INNEJ PRZEMOCY W komentarzu papieskiej intencji modlitewnej na styczeń w ogromnym skrócie omówiłem historię Apostolstwa...