Moja Niedziela

  7 PAŹDZIERNIKA 2018 R. 27. Niedziela Zwykła By nie zginąć marnie RDZ 2, 18-24; HBR 2, 9-11; MK 10, 2-16 Ewa stworzona została z ciała, z żebra. Adam natomiast, hm... nie może się pochwalić równie nobliwym rodowodem, jako że powstał z ziemi – z tej samej substancji,...

Radość Ewangelii

KS GRZEGORZ SOKOŁOWSKI redaktor naczelny Czemu to wzywacie Mnie: Panie, Panie, a nie czynicie tego, co mówię?”Słowa wypowiedziane przez Jezusa są syntezą Jego nauczania. Nie wystarczy czytać Pismo Święte czy wznosić ku niebu pobożne modły,...

Być nadzieją

ABP JÓZEF KUPNY metropolita wrocławski Ojciec Święty Franciszek podczas spotkania w czasie Światowych Dni Młodzieży w Krakowie zwrócił uwagę, że młodzi ludzie mają szansę być nadzieją na przyszłość jedynie wówczas, kiedy w swoim życiu będą...

W październikowym numerze 2018

KRYSTIAN KWAŚNIEWSKI Moja Niedziela. Fragmenty Ewangelii i rozważania na wszystkie niedziele miesiąca KS. BOGDAN GIEMZA SDS Papieskie intencje Apostolstwa Modlitwy MARTA WILCZYŃSKA List do mojego proboszcza KS. ADAM CZTERNASTEK List do moich parafian WOJCIECH...

DZIEŃ DUCHOWOŚCI W KARMELU, sobota, 6 października

Serdecznie zapraszamy wszystkich przyjaciół naszego Stowarzyszenia Laudem Gloriae (dawniej Walka Duchowa), sympatyków duchowości karmelitańskiej, małżonków i pragnących spędzić sobotni dzień, zagłębiając się w tajemnice życia modlitwy...

Projekt Patriotyzm dialogu

Szanowni Państwo, Fundacja Obserwatorium Społeczne, we współpracy z Wydziałem Katechetycznym Kurii Metropolitalnej Wrocławskiej przygotowała projekt Patriotyzm dialogu, inspirowany dokumentem Konferencji Episkopatu Polski...

Prawa człowieka są także prawami Boga

ŚW. TOMASZ MORE (1478 –1535) Takie zdanie charakteryzujące poglądy i działalność św. Tomasza More’a wyraził św. Jan Paweł II w liście apostolskim w formie motu proprio, ogłaszającym go w 2000 r. niebieskim patronem rządzących i polityków. Mozaika z podobizną św....

Samorząd – pomiędzy polityką a służbą społeczności lokalnej

„Nic o nas bez nas”. Prawo do samostanowienia, do współdecydowania zwłaszcza w sprawach, które nas bezpośrednio dotyczą, to we współczesnym świecie podstawa funkcjonowania samorządów. Praca w ich strukturach powinna być definiowana jednoznacznie – jako służba...

Chrześcijańska wizja polityki

Myśl polityczna to jedna z form wysiłku intelektualnego człowieka nad kondycją jego samego i społeczeństwa, w którym żyje. KS. GRZEGORZ SOKOŁOWSKI „Nowe Życie” Giorgio La Pira (1904-1977), burmistrz Florencji w latach 1951-1957 i 1961-1965, 5 lipca 2018 roku papież...

Wszelka władza pochodzi od Boga

Od zarania dziejów obserwujemy, jak ludzie organizują się w grupy, klany, plemiona, narody. W każdym przypadku odnajdujemy jakąś postać lub zespół ludzi przejmujących przywództwo nad określoną społecznością. W ten sposób spotykamy się z jakąś formą władzy, którą...

Ludzie chcą czynić dobro

O tym, czym jest polityka, jaką rolę odgrywa w niej moralność oraz o perspektywach polityki europejskiej z senatorem Jarosławem Obremskim rozmawia WOJCIECH IWANOWSKI „Nowe Życie” Politycy Unii Europejskiej podczas audiencji u papieża Franciszka w 60. rocznicę...

Spotkanie młodzieży i osób niepełnosprawnych w Henrykowie

MAGDALENA ORAŃSKA Wrocław Zdjęcia Dominika Wołoszczak Od środy do soboty 25 sierpnia w Henrykowie przebywali członkowie Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Archidiecezji Wrocławskiej – był czas na integrację, formację i modlitwę, ale przede wszystkim na...

Dni Seniora – Wrocław 2018

Harmonogram Inauguracji Dni Seniora - Wrocław 2018, 14 września 2018 r. 9.00 - 10.30 - Zbiórka i rejestracja do Kapeluszowego Rekordu Polski (plac Nowy Targ) 10.30 - 11.00 -  Marsz Kapeluszy (trasa: od placu Nowy Targ do Rynku i sceny na placu...

O dobro wspólne

ABP JÓZEF KUPNY metropolita wrocławski Nauczanie Kościoła definiuje politykę jako roztropną troskę o dobro wspólne. Oznacza to, że polityka nie może być uprawiana z myślą o dobru jedynie określonej partii politycznej czy grupy interesu, ale...

Demokracja

KS GRZEGORZ SOKOŁOWSKI redaktor naczelny Rządy ludu, przez lud, dla ludu” – tak zdefiniował demokrację prezydent Stanów Zjednoczonych Abraham Lincoln. Złożoność tej niby prostej definicji pokazuje, jak skomplikowane jest rozumienie demokracji....

Moja Niedziela

2 WRZEŚNIA 2018 R. 22. Niedziela Zwykła Mogło się nie wydarzyć PWT 4, 1-2. 6-8; JK 1, 17-18. 21B-22. 27; MK 7, 1-8A. 14-15. 21-23 Jedno zdanie uderzyło mnie niezwykle mocno z całej liturgii słowa przeznaczonej na tę niedzielę. Zostało zapisane przez św. Jakuba, a...

Papieskie intencje

Apostolstwa Modlitwy wrzesień 2018 POWSZECHNA ABY MŁODZIEŻ NA KONTYNENCIE AFRYKAŃSKIM MIAŁA DOSTĘP DO EDUKACJI I PRACY WE WŁASNEJ OJCZYŹNIE Podejmując refleksję nad tą intencją, warto poczynić kilka uwag wstępnych. Po pierwsze, dzień 1 września w Polsce jest...

Międzynarodowy Festiwal Filmów Niepokalanów 2018

Fundacja Vide et Crede im. św. Jana Pawła II Z Wrocławia oraz Klasztor OO. Franciszkanów w Niepokalanowie zapraszają do udziału w Międzynarodowym Festiwalu Filmów Niepokalanów 2018 we Wrocławiu. Festiwal ten ma długoletnią tradycję, która...

IX Pielgrzymka Osób Niepełnosprawnych do Henrykowa

J. Eksc. Ks. Abp Józef Kupny, Metropolita Wrocławski, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Archidiecezji Wrocławskiej oraz Caritas Archidiecezji Wrocławskiej ZAPRASZAJĄ do udziału w IX PIELGRZYMCE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, ich Rodzin i Przyjaciół...

Dzieci chcą o lwach!

Wieczorne motywacje dzieci, by czytać z nimi opowieści biblijne, bywają różne. Zaczynają się od negocjacji z nocą. EWELINA GŁADYSZ Trzebnica Mamo, o Goliacie. I o Dawidzie, bo miał procę i strzelał kamieniami. Mamo, albo nie. Chcę o stworzeniu świata. Tam są te...

Świat bez Biblii – na granicy wyobraźni

Gdy mowa o konieczności codziennej lektury Biblii, nie ma chyba słów bardziej znanych niż te, które zapisał w swoim komentarzu do Księgi Izajasza święty Ojciec ze Strydonu. Rzekł on: „Nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa”. ANNA...

Jak zacząć czytać Biblię?

Na półkach w wielu domowych biblioteczkach znajduje się Biblia. Bywa, że po pierwszych próbach czytania tekstu wielu zniechęca się i odkłada Świętą Księgę  na swoje miejsce, a potem od czasu do czasu z wyrzutem sumienia spogląda w jej kierunku, zadając sobie pytanie,...

Zaczerpnąć wody ze strumienia…

O życiu Słowem Bożym, ekumenicznej lekturze Biblii i trudnościach w jej zrozumieniu z ks. prof. Mariuszem Rosikiem rozmawia WOJCIECH IWANOWSKI „Nowe Życie” Wojciech Iwanowski: Księże Profesorze, jak często chrześcijanie katolicy czytają Pismo Święte? Czy znamy Biblię?...

Autostrada do nieba

czyli Piesza Pielgrzymka Wrocławska na Jasną Górę Już 2 VIII 2018 r. z katedry wrocławskiej rusza 38. Piesza Pielgrzymka Wrocławska na Jasną Górę – 9-dniowe rekolekcje w drodze, 17 różnorodnych grup, 220 km marszu i niezliczone zdroje łask! AGATA IWANEK Wrocław...