Akcja #mojaJadwiga

Akcja #mojaJadwiga

Szanowni Państwo, ze względów epidemii nie wszyscy będziemy mogli udać się do Sanktuarium św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy. W związku z tym redakcje miesięcznika Nowe Życie oraz tygodnia Gość Niedzielny zachęcają do udziału w akcji #mojaJadwiga. W ramach pielgrzymki...

Według Twego słowa

Według Twego słowa

ABP JÓZEF KUPNYmetropolita wrocławski Maryja w sposób szczególny realizuje zadanie zlecone Jej przez Syna umierającego na drzewie krzyża, by matczyną miłością ogarnęła Jego uczniów. Każdy z nas musiałby głośno wypowiedzieć swoje troski, bóle, nieszczęścia związane z...

Modlić się na różańcu

Modlić się na różańcu

KS GRZEGORZ SOKOŁOWSKIredaktor naczelny W modlitwie różańcowej łączą się najściślej drogi Jezusa i Maryi. Odmawiać różaniec to nic innego, jak kontemplować z Maryją Chrystusa. Nauczycielką jest dla nas Maryja, która zachęca do słuchania i wykonywania poleceń...

Moja Niedziela

Moja Niedziela

4 PAŹDZIERNIKA 2020 R.27. Niedziela zwykłaBoży pokój dzisiaj?IZ 5, 1–7; PS 80; FLP 4, 6–9; MT 21, 33–43Tak jak dwa tysiące lat temu, tak też dziś – „kamień, który odrzucili budujący”, symbolizuje postać Chrystusa.I chociaż mamy to szczęście, że nie żyjemy w kraju, w...

Papieskie intencje

Papieskie intencje

Apostolstwa Modlitwypaździernik 2020 EWANGELIZACYJNA – MISJA ŚWIECKICH W KOŚCIELE MÓDLMY SIĘ, ABY NA MOCY CHRZTU WIERNI ŚWIECCY,ZWŁASZCZA KOBIETY, MIELI WIĘKSZY UDZIAŁW INSTYTUCJACH ODPOWIEDZIALNYCH ZA KOŚCIÓŁW 2020 r. nakładem Wydawnictwa WAM w Krakowie ukazało się...

Zdalni, przemęczeni, samotni

Zdalni, przemęczeni, samotni

Jeśli Jaś się zdalnie nauczył, Jan będzie to umiał, ale za jaką cenę? EWELINA GŁADYSZ Trzebnica Zdalne nauczanie okazało się wyzwaniem dla uczniów i nauczycieli.W większości odnaleźli się oni w nowej sytuacji JULIA M CAMERON/PEXELS.COM W marcu tego roku pewna...

Katecheta – człowiek niosący wartości

Katecheta – człowiek niosący wartości

Nauczyciel, przyjaciel, apologeta, ewangelizator, wolontariusz, świadek, misjonarz– te jakże różne określenia, mogące przynależeć do wielu różnych ludzi,znajdują wspólny mianownik w osobie katechety. KS. PIOTR SIERZCHUŁA Wrocław Katecheta nie tylko przekazuje wiedzę,...

Jak wychować uczonego w Piśmie?

Jak wychować uczonego w Piśmie?

Katechizacja i katecheza są słowami nieodłącznie kojarzonymize światem chrześcijańskim. Kojarzone są z typowo chrześcijańskim formowaniemzarówno osób niewierzących, by przyprowadzić je do wiary, jak i wierzących,by je w prawdy wiary coraz świadomiej wtajemniczać. ANNA...

Katecheza rodzi się z wiary i służy wierze

Katecheza rodzi się z wiary i służy wierze

O współczesnej katechezie w szkolez ks. dr. Markiem Korgulem,sekretarzem KomisjiWychowania KatolickiegoKonferencji Episkopatu Polski,rozmawia KS. ŁUKASZ ROMAŃCZUK „Niedziela” Zadaniem katechezy jest wychowanie w wierze, a także przekaz rzetelnej wiedzy religijnej...

Katecheza w szkole

Katecheza w szkole

ABP JÓZEF KUPNYmetropolita wrocławski Niepokojące jest to, że proces laicyzacji w coraz większym stopniu zagląda do polskiej szkoły. Katecheci nierzadko spotykają się z rodzicami kontestującymi ich obecność w szkole. To samo dotyczy nauczycieli, którzy ostentacyjnie...

Słowo i świadectwo

Słowo i świadectwo

KS GRZEGORZ SOKOŁOWSKIredaktor naczelny Chrystus dwom sprawom poświęcił najwięcej uwagi: głoszeniu Ewangelii Królestwa Bożego i leczeniu wszelkiej niemocy i słabości wśród ludzi. Czyli głosił SŁOWO i dawał ŚWIADECTWO. Dla nas, chrześcijan, są to zatem dwa podstawowe...

Moja Niedziela

Moja Niedziela

6 WRZEŚNIA 2020 R.23. Niedziela zwykła Słynne zakazychrześcijaństwa EZ 33, 7-9; PS 95; RZ 13, 8-10; MT 18, 15-20 Jakże często wiara postrzegana jest jako zbiór reguł i zakazów – najczęściej też „dodatkiem” do takiego jej rozumienia jest określanie jej jako wymysłu...

Papieskie intencje

Papieskie intencje

Apostolstwa Modlitwywrzesień 2020 POWSZECHNA – SZANOWANIE ZASOBÓW PLANETY MÓDLMY SIĘ, ABY ZASOBY PLANETYNIE BYŁY ROZGRABIANE, LECZ DZIELONE W SPOSÓBSPRAWIEDLIWY I PEŁEN SZACUNKU W podejściu do zasobów ziemi mamy dość szeroki wachlarz rozumienia problemu. Z jednej...

Solidarność. Idea wciąż aktualna? – debata

Solidarność. Idea wciąż aktualna? – debata

W cykl obchodów 40-lecia powstania Solidarności została włączona kolejna odsłona cyklu Debat społecznych. Do rozmowy na temat aktualności idei jakie niosła ze sobą Solidarność zaprosiliśmy: Kazimierza Kimso - szefa regionu NSZZ Solidarność, wojewodę dolnośląskiego...

Wieczory Tumskie

Wieczory Tumskie

Zapraszamy serdecznie na Wieczór Tumski poświęcony 40. rocznicy wydarzeń sierpniowych 1980 r. i powstaniu „Solidarności”. Wieczór odbędzie się 30 sierpnia br. w Auli Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu przy pl. Katedralnym 1. Początek o godz. 18.00. W...

Czynić życie bardziej ludzkie

Czynić życie bardziej ludzkie

Zasada solidarności to jeden z filarów katolickiej nauki społecznej Kościoła.Jej punktem wyjścia jest dążenie do jedności międzyludzkiej. Nie oznacza onaunifikacji poglądów, ale gotowość do niesienia pomocy drugiemu człowiekowibez względu na jego materialny status,...

Biblijna praktyka solidarności

Biblijna praktyka solidarności

Nikogo nie powinno dziwić, że o solidarności jako takiej autorzy biblijni bezpośrednio nie wspominają – nie oznacza to jednak, że na kartach Pisma Świętego nie można dostrzec jej znaczących przejawów. Jak należy rozumieć samo pojęcie solidarności? ANNA...

Kościół wobec wolnościowych dążeń „Solidarności”

Kościół wobec wolnościowych dążeń „Solidarności”

W warunkach narzuconego Polsce po II wojnie światowej systemu politycznego i ateistyczno-materialistycznej ideologii, sprzecznej z bliską narodowi tradycją przywiązania do wolności oraz pielęgnowania wartości chrześcijańskich, w monolicie państwa zwanego potocznie...

To były czasy próby

To były czasy próby

O kapelanach „Solidarności”we Wrocławiu i roliArcybiskupiego KomitetuCharytatywnegoz ks. Andrzejem Dziełakiem,wieloletnim duszpasterzemakademickim, rozmawia KS. ŁUKASZ ROMAŃCZUK „Niedziela” Ks. Łukasz Romańczuk: Rok 1980 to czas powstania „Solidarności” i początek...

„Solidarność” ideą i zadaniem

„Solidarność” ideą i zadaniem

Była fenomenem, który zadziwił świat. Zrodziła się z pragnienia wolności i buntu przeciw zniewoleniu.Połączyła miliony ludzi i otworzyła zniewolonym przez komunizm narodom europejskim drogę do wolego świata.„Solidarność” jest nie tylko piękną historią i mitem, ale...

Pozostajemy solidarni

Pozostajemy solidarni

Inicjatywa upamiętnienia 40. rocznicy strajków sierpniowychna łamach „Nowego Życia”, istotnego medium katolickiego w naszym regionie,nie wynika z obowiązku „odfajkowania” rocznicy, ale z głębokiej potrzebyserca i umysłu. Godne to zauważenia i docenienia. KAZIMIERZ...