Papieskie intencje

Papieskie intencje

Apostolstwa Modlitwyluty 2020 POWSZECHNA – SŁUCHANIE WOŁANIA MIGRANTÓW MÓDLMY SIĘ, ABY KRZYK BRACI MIGRANTÓW,KTÓRZY WPADLI W RĘCE POZBAWIONYCH SKRUPUŁÓWHANDLARZY LUDZI, BYŁ SŁYSZANY I BRANY POD UWAGĘW 2019 r. z okazji 6-lecia pontyfikatu papieża Franciszka na łamach...

W lutowym numerze 2020

W lutowym numerze 2020

KRYSTIAN KWAŚNIEWSKIMoja Niedziela. Fragmenty Ewangelii i rozważania na wszystkie niedziele miesiąca KS. BOGDAN GIEMZA SDSPapieskie intencje Apostolstwa Modlitwy MARTA WILCZYŃSKAWolontariat w cenie? KS. ADAM CZTERNASTEKWolontariat bezcenny TEMAT NUMERU: ŁUKASZ...

Miłość z naszych serc

Miłość z naszych serc

KS GRZEGORZ SOKOŁOWSKIredaktor naczelny Różnie jest pojmowana miłość, rozmaite jej elementy są uwypuklane.Wiele znaczeń może mieć to słowo. O miłości mówi się w pięknych, wzniosłych słowach, ale bywa też sprowadzana do najniższego poziomu, słów brudnych, niegodnych...

Dziękuję!

Dziękuję!

ABP JÓZEF KUPNYmetropolita wrocławski W ostatnich dniach grudnia i początkiem stycznia przeżywaliśmy we Wrocławiu wielkie duchowe wydarzenie, jakim było 42. Europejskie Spotkanie Młodych zorganizowane przez Wspólnotę z Taizé.Ciągle jeszcze jesteśmy przeniknięci...

SPOTKANIE EKUMENICZNE I KONCERT KOLĘD W BUKÓWKU

SPOTKANIE EKUMENICZNE I KONCERT KOLĘD W BUKÓWKU

W Dolnośląskim Sanktuarium Ekumenicznym w Bukówku k. Środy Śląskiej 12. stycznia 2020 r. spotkali się wierni Kościołów: Rzymsko-Katolickiego, Prawosławnego i Ewangelicko-Augsburskiegona wspólnym nabożeństwie z okazji Tygodnia modlitw "O jedność chrześcijan". Alina...

Upadłe anioły

Upadłe anioły

Każdy człowiek niejednokrotnie doświadczył w swoim życiu obecności i działania osobowego Zła, tak jak każdy pewnie nieraz doświadczył interwencji dobrych duchów, czyli aniołów.Już nasze własne doświadczenie mówi nam, że złe duchy istnieją.KS. RAFAŁ HOŁUBOWICZWrocław...

Natura aniołów

Natura aniołów

Czy anioły są wyłącznie mieszkańcami Niebios i zaświatów, posłańcami Bożychwyroków, które od czasu do czasu przynoszą ludziom przesłanie z Nieba?Być może są stałymi mieszkańcami naszego światai mogą posiadać wymiar fizyczny.ROBERT GOCZAŁWrocław Zwiastowanie,...

Anielscy asystenci

Anielscy asystenci

O anielskiej cywilizacji,niezwykłym sanktuariumna Monte Gargano orazZgromadzeniu Michalitówz ks. PiotremPrusakiewiczem CSMArozmawiaWOJCIECH IWANOWSKI„Nowe Życie”Wojciech Iwanowski: Kim jest anioł?Ks. Piotr Pruskawiecz CSMA: Anioł jest przede wszystkim osobą. Podobnie...

Aniołowie bez skrzydeł i włosów

Aniołowie bez skrzydeł i włosów

Słowo anioł pochodzi z języka greckiego, w którym oznaczało posłańca.Polszczyzna dysponuje przynajmniej trzema formami liczby mnogiej: anieli, aniołyoraz aniołowie. Byty duchowe stworzone przez Boga, pełniące jego wolę,pośredniczące między rzeczywistością ludzką a...

Tajemniczy posłańcy

Tajemniczy posłańcy

Tajemniczy, efemeryczni, inteligentni, mocarni i święci (zob. Joz 5, 14; Dn 4, 10)– taka wizja aniołów funkcjonuje w umyśle wierzących.Towarzyszą naszej ludzkiej codzienności, pełniąc straż nad każdym człowiekiem. ANNA RAMBIERT-KWAŚNIEWSKA Wrocław Jacek Łydżba, olej...

Modlitwa dziękczynna za Europejskie Spotkanie Młodych

Modlitwa dziękczynna za Europejskie Spotkanie Młodych

Już jutro w Archikatedrze św. Jana o godzinie 15:00 odbędzie się ostatnia modlitwa z braćmi z Taizé, siostrami i wolontariuszami, którzy przygotowywali spotkanie europejskie we Wrocławiu. Zapraszamy wszystkie parafialne ekipy przygotowań, rodziny goszczące młodych i...

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan

W dniach 19-26 I 2020 r. odbędą się wydarzenia związane z kolejnym Tygodniem Modlitw o Jedność Chrześcijan. Wspólne modlitwy i spotkania organizuje Archidiecezja Wrocławska i Polska Rada Ekumeniczna. Partnerami wydarzenia są: Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu,...

DZIEŃ JUDAIZMU W KOŚCIELE KATOLICKIM

DZIEŃ JUDAIZMU W KOŚCIELE KATOLICKIM

DZIEŃ JUDAIZMU W KOŚCIELE KATOLICKIM15-17 stycznia 2020, Wrocław Dzień poświęcony Panu Bogu. Czyli dokładnie co? Udział w nabożeństwie dnia świętego, rodzinny obiad przy skokach narciarskich i wspólna wieczorna modlitwa? Jak wygląda nasz dzień święty? Ile możemy...

Bóg w naszym życiu

Bóg w naszym życiu

ABP JÓZEF KUPNYmetropolita wrocławski Archanioł Gabriel przyszedł do domu Maryi. Niby nic, a jednak…kiedy weźmiemy do ręki Pismo Święte i porównamy chociażby scenę zwiastowania Zachariaszowi, że będzie ojcem Jana Chrzciciela, to zobaczymy, iż w mentalności Żydów...

Przybliżyć się do Boga

Przybliżyć się do Boga

KS GRZEGORZ SOKOŁOWSKIredaktor naczelny Przychodzi czas, kiedy w tempie codziennego życia wypełnionego służbą rodzinie, bliźnim trzeba zatrzymać się i odpowiedzieć sobie na pytanie: gdzie jestem, na jakim etapie życia religijnego znajduję się?Jak wygląda droga, która...

Moja Niedziela

Moja Niedziela

5 STYCZNIA 2020 R.II Niedziela po Narodzeniu Pańskim Semper major SYR 24, 1-2. 8-12; EF 1, 3-6. 15-18; J 1, 1-18 Czytany w oryginale tekst Ewangelii Janowej musi być naprawdę nadzwyczajny. Tłumaczenie bowiem to literacki majstersztyk: piękna gra znaczeń wyrazu...

Papieskie intencje

Papieskie intencje

Apostolstwa Modlitwystyczeń 2020 EWANGELIZACYJNA – SZERZENIE POKOJU NA ŚWIECIE MÓDLMY SIĘ, ABY CHRZEŚCIJANIE, CI, KTÓRZY WYZNAJĄINNE RELIGIE, I LUDZIE DOBREJ WOLI SZERZYLI POKÓJI SPRAWIEDLIWOŚĆ NA ŚWIECIE Należy najpierw zauważyć drobną, ale pomocną zmianę w...

Polacy w Taizé

Polacy w Taizé

Dla wielu chrześcijan z Polski wioska położona wśród burgundzkich wzgórz stała sięszkołą modlitwy i ekumenizmu. Niektórzy z nich uczynili ją swoim domem. WOJCIECH IWANOWSKI „Nowe Życie” Bracia podczas modlitwy w Kościele Pojednania ZDJĘCIA ARCHIWUM „NOWEGO ŻYCIA” Dziś...

Pierwszy wyjazd do Taizé

Pierwszy wyjazd do Taizé

Katarzyna Szopka (Bartoszewska) o swoim pierwszym pobycie w Taizéi o tym, jak wiele zmieniło się tam po 30 latach. Bawiły nas nawet obowiązki w kuchni. Zapadło mi w pamięć mycie kilku tysięcy łyżeczek! ZDJĘCIA ZE ZBIORÓW AUTORKI Był to słoneczny sierpień 1990, rok po...

Więzi Wspólnoty Taizé z Polską

Więzi Wspólnoty Taizé z Polską

Wzajemne inicjatywy i spotkania pozwoliły na stworzenie sieci kontaktów i relacji,jakie połączyły Wspólnotę Taizé z Polską. WOJCIECH IWANOWSKI „Nowe Życie” W organizację Spotkań zwykle zaangażowani są bracia i siostry z Taizé, przedstawiciele Kościoła lokalnego oraz...

Droga do zjednoczenia Europy

Droga do zjednoczenia Europy

Od ponad 40 lat na przełomie każdego roku bracia z Taizéwraz z wolontariuszami przygotowują spotkania, któregromadzą każdorazowo od kilkunastudo kilkudziesięciu tysięcy młodych, w większościstudentów, z ok. 70 krajów – z Europy oraz z innychkontynentów. Głównym...

Piękny czas

Piękny czas

O wakacyjnym wyjeździedo Taizé, wyzwaniachoraz oczekiwaniachtowarzyszących42. EuropejskiemuSpotkaniu Młodychz bpem Jackiem KicińskimrozmawiaKS. ŁUKASZ ROMAŃCZUK„Nowe Życie”Przed wejściem do Kościoła Pojednania przez cały dzień możnaspotkać młodych ludzi ze wszystkich...