Przyjdź Królestwo Twoje

Przyjdź Królestwo Twoje

Według prefacji na uroczystość Chrystusa Królakrólestwo Boże jest wieczne i powszechne;jest to także królestwo prawdy i życia, świętościi łaski, sprawiedliwości, miłości i pokoju.KS. BOGDAN FERDEK Wrocław Katedra Notre Dame w Paryżu. Środkowy portal fasady...

Przed Bogiem każdy z nas jest dzieckiem

Przed Bogiem każdy z nas jest dzieckiem

O świętach w górach,religijności ludowej orazrodzinnych tradycjachz ks. dr. WojciechemSadłoniem SAC, dyrektoremInstytutu StatystykiKościoła Katolickiego SACoraz socjologiem religii,rozmawiaWOJCIECH IWANOWSKI„Nowe Życie”Wojciech Iwanowski: Kiedy myśli Ksiądz o Bożym...

Sens Adwentu

Sens Adwentu

ABP JÓZEF KUPNYmetropolita wrocławski Adwent jest okresem oczekiwania na przyjście Mesjasza. Czytania mszalne, głównie z Księgi proroka Izajasza, kierują naszą uwagę na Bożą obietnicę, zapowiedź naszego zbawienia. Zapowiadają narodzenie Dziecięcia o imieniu Przedziwny...

Przygotujcie drogę Panu!

Przygotujcie drogę Panu!

KS GRZEGORZ SOKOŁOWSKIredaktor naczelny Izraelici oczekiwali na obiecanego Zbawiciela, wyglądali władcy świata. Uciemiężeni, prześladowani, rozproszeni po świecie oczekiwali na ten wielki dzień, kiedy to Bóg ich wyzwoli i zgromadzi w jeden naród. Pragnęli królestwa...

Moja Niedziela

Moja Niedziela

5 GRUDNIA 2021 R.II Niedziela AdwentuWszyscy ludzie ujrzązbawienie BożeŁK 3, 1-6Konkretne miejsce w historii Jezus z Nazaretu żył i nauczał w konkretnym czasie. Nie oznacza to jednak zawężenia skuteczności Jego nauki i czynów tylko do tamtego okresu. Ewangelia jak...

Papieska Światowa Sieć Modlitwy

Papieska Światowa Sieć Modlitwy

grudzień 2021 INTENCJA EWANGELIZACYJNA – KATECHECI MÓDLMY SIĘ ZA KATECHETÓW, POWOŁANYCHDO GŁOSZENIA SŁOWA BOŻEGO – ABY BYLI JEGO ODWAŻNYMII KREATYWNYMI ŚWIADKAMI Z MOCĄ DUCHA ŚWIĘTEGONim odniesiemy się wprost do papieskiej intencji na miesiąc grudzień, warto...

W grudniowym numerze 2021

W grudniowym numerze 2021

KS. KACPER RADZKIMoja Niedziela. Fragmenty Ewangelii i rozważania na wszystkie niedziele miesiąca KS. BOGDAN GIEMZA SDSPapieska Światowa Sieć Modlitwy​ MARTA WILCZYŃSKASiebie samego KS. ADAM CZTERNASTEKModlitwy dar TEMAT NUMERU: ANNA RAMBIERT-KWAŚNIEWSKAAdwenty...

Wieczór Tumski

Wieczór Tumski

​Zapraszamy serdecznie na listopadowy Wieczór Tumski poświęcony Tadeuszowi Różewiczowi z okazji 100. rocznicy urodzin. Wieczór odbędzie się 28 listopada br. w Auli Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu, pl. Katedralny 1. Początek Wieczoru o godz. 18:00. W...

Zaproszenie na konferencję

Zaproszenie na konferencję

Konferencja „Miłości trzeba się uczyć… Miłość w małżeństwie i rodzinie w nauczaniu Sługi Bożego ks. Aleksandra Zienkiewicza”. Konferencja odbędzie się w dniach 27-28 listopada 2021 r.  Z powodu pandemii organizatorzy proszą o zachowanie zasad reżimu sanitarnego...

Troska nie o ideę, ale o ludzi…

Troska nie o ideę, ale o ludzi…

O środowiskach chrześcijańsko--społecznych i narodowych,niezasłużonej infamii,jaka im towarzyszy,oraz nowo powstałymInstytucie DziedzictwaMyśli Narodowejz prof. Janem ŻarynemrozmawiaWOJCIECH IWANOWSKI„Nowe Życie”Pomnik Wojciecha Korfantego we Wrocławiu, jednego z...

Parafia Dom czy instytucja?

Parafia Dom czy instytucja?

Fakt, że parafie (a właściwie domy parafialne) są domem dla zamieszkujących je duszpasterzy, jest sprawą oczywistą.Idealną jednak sytuacją jest, gdy domem nazywa parafię również wspólnota zamieszkujących ją i działających w niej świeckich.ANNA...

Przywracać nadzieję

Przywracać nadzieję

O wspólnocie parafialnej i jej proboszczuz ks. Zbigniewem Słobodeckim, proboszczem parafiipw. św. Andrzeja Boboli w Miliczu,rozmawiaKS. ŁUKASZ ROMAŃCZUK„Niedziela”W milickiej parafii nieustannie rozszerza się kult św. Charbela KS. ŁUKASZ ROMAŃCZUKKs. Łukasz Romańczuk:...

Struktura kościelna diecezji wrocławskiej w średniowieczu

Struktura kościelna diecezji wrocławskiej w średniowieczu

Od wieków najniższą jednostkę, ale za to najbardziej istotną z punktu widzenia misji Kościoła towarzyszenia wiernym w dziele uświęcenia i zbawienia, stanowiła parafia. KS. STANISŁAW WRÓBLEWSKI Ziębice Mapa diecezji wrocławskiej przedstawiająca rozmieszczenie kościołów...

Żywotność parafii jutra

Żywotność parafii jutra

Rozpocznijmy naszą refleksję na temat parafii i jej żywotności od tekstu pochodzącego z adhortacji apostolskiej Evangelii gaudium o głoszeniu Ewangelii w dzisiejszym świecie. Papież Franciszek pisze: „Parafia jest formą obecności Kościoła na terytorium, jest...

Rada Parafialna z perspektywy parafianki

Rada Parafialna z perspektywy parafianki

Jeśli mam pisać o Radzie Parafialnej widzianej z własnej perspektywy,to przede wszystkim należy się przedstawić. Mam 54 lata, jestem żoną, matką i babką. Pracuję zawodowo. Nigdy nie byłam członkiem Rady Parafialnej.MONIKA GAZDALegnicaSpotkanie przedstawicieli rad...

Nowe oblicze parafii

Nowe oblicze parafii

O nowym obliczu parafiiw ramach Ruchudla Lepszego Świataz ks. Stanisławem Zającemz archidiecezji lubelskiej,odpowiedzialnym zaprogram posoborowejodnowy parafiiMondo Migliore,rozmawiaKS. PAWEŁ CEMBROWICZWrocław Spotkanie w ramach Ruchu dla Lepszego Świata – Odnowy...

Do progów apostolskich

Do progów apostolskich

ABP JÓZEF KUPNYmetropolita wrocławski Od 12 do 15 października druga grupa polskich biskupów uczestniczyła w wizycie ad limina apostolorum. Centralnym wydarzeniem było spotkanie z papieżem Franciszkiem, który stworzył świetną atmosferę do rozmowy. Papież podjął...

Posłani do świata

Posłani do świata

KS GRZEGORZ SOKOŁOWSKIredaktor naczelny Wiara umożliwia człowiekowi odczytywanie znaków czasu we współczesności, a jednocześnie zobowiązuje chrześcijanina do stawania się żywym znakiem obecności Chrystusa w świecie. Dziś często jednostka koncentruje się sama na sobie...

Moja Niedziela

Moja Niedziela

7 LISTOPADA 2021 R.32. Niedziela zwykłaWydatki, wydatki…1 KRL 17, 10-16; PS 146; HBR 9, 24-28; MK 12, 38-44Wydatki czyhają na nas na każdym kroku! Uiszczamy opłaty, spłacamy kredyty, kupujemy tysiące przedmiotów, wpłacamy nawet datki na różne cele charytatywne. I...

Papieska Światowa Sieć Modlitwy

Papieska Światowa Sieć Modlitwy

listopad 2021 INTENCJA POWSZECHNA – OSOBY CIERPIĄCE NA DEPRESJĘ MÓDLMY SIĘ, ABY OSOBY CIERPIĄCE NA DEPRESJĘALBO BURNOUT ZNAJDOWAŁY U WSZYSTKICHWSPARCIE I ŚWIATŁO, OTWIERAJĄCE NA ŻYCIENa wstępie pragnę podzielić się radosną informacją, którą podczas zgromadzenia...

W listopadowym numerze 2021

W listopadowym numerze 2021

KRYSTIAN KWAŚNIEWSKIMoja Niedziela KS. BOGDAN GIEMZA SDSPapieska Światowa Sieć Modlitwy​ MARTA WILCZYŃSKAEko-codzienność KS. ADAM CZTERNASTEKEko-kultura TEMAT NUMERU: ANNA RAMBIERT-KWAŚNIEWSKAParafia Dom czy instytucja? KS. ŁUKASZ ROMAŃCZUKPrzywracać nadzieję KS....

#WrocławSięSzczepi

#WrocławSięSzczepi

Przepustką do szczepienia jest e-skierowanie. 10 maja ruszyła rejestracja na szczepienie przeciw Covid-19 dla wszystkich chętnych, którzy ukończyli 18. rok życia. Obecnie zaszczepić się mogą już 12-latkowie. Tuż przed szczepieniem warto przestrzegać kilku podstawowych...

Koncert Charytatywny

Koncert Charytatywny

Zapraszamy na koncert charytatywny na rzecz wrocławskiego Domu Samotnej Matki prowadzonego przez siostry Marianki. To miejsce schronienia dla kobiet w ciąży oraz z małoletnimi dziećmi, które znalazły się w bardzo trudnej sytuacji życiowej, często uciekających przed...