Moja Niedziela

Moja Niedziela

2 SIERPNIA 2020 R.18. Niedziela Zwykła Kochać człowieka,czy nie kochać? IZ 55, 1-3; PS 145; RZ 8, 35.37-39; MT 14, 13-21 Święty Paweł prezentuje nam dziś ciekawą listę czynników, które nie mogą odłączyć człowieka od miłości Chrystusa. Znajdziemy na owej liście same...

Papieskie intencje

Papieskie intencje

Apostolstwa Modlitwysierpień 2020 POWSZECHNA – ŚWIAT LUDZI MORZA MÓDLMY SIĘ ZA WSZYSTKIE OSOBY, KTÓRE PRACUJĄ I ŻYJĄDZIĘKI MORZU, W TYM MARYNARZE, RYBACY I ICH RODZINY Szósty rok komentuję papieskie intencje Apostolstwa Modlitwy na łamach „Nowego Życia”, ale po raz...

WIECZORY TUMSKIE 2020

WIECZORY TUMSKIE 2020

Zapraszamy serdecznie na pierwszy w tym roku Wieczór Tumski, który będzie poświęcony niezwykłej wrocławskiej postaci,  zmarłemu w zeszłym roku bratu Jerzemu Adamowi Marszałkowiczowi, inicjatorowi i głównemu twórcy Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta. Zapraszamy w...

Rekolekcji dla mężczyzn

Rekolekcji dla mężczyzn

Mężczyźni św. Józefa we Wrocławiu zapraszają na spotkanie z Abrahamem podczas rekolekcji dla mężczyzn, które odbędą się 5-6 września 2020 r. Konferencję poprowadzi ks. dr Jan Konior SJ - Jezuita, filozof, teolog, sinolog, rekolekcjonista. Patronat medialny nad...

Izolacjo nasza oswojona

Izolacjo nasza oswojona

Wtargnęłaś w nasze życie ze środy na czwartek. Byłaś niepokojem,szybszym biciem serca i wstrzymanym oddechem. Pilnowana przez auta policyjne,codziennie krążące pod naszymi oknami i proszące o pozostanie w domach,brzmiałaś śmiertelnie poważnie. Dosłownie. Na szczęście...

Nieplanowana zmiana

Nieplanowana zmiana

Wizja Kościoła, który jest w mniejszości społeczeństwa, była nam nieznana,odległa, wręcz niemożliwa. Pewnie nikt z nas nie spodziewał się,że namiastkę tego będziemy mieć już w 2020 roku, i to za sprawą niewielkiegoi niewidocznego przeciwnika, jakim jest koronawirus....

Religijność w czasach zarazy

Religijność w czasach zarazy

Stan epidemii w Polsce, mimo że był przewidywalny i stanowiłzapowiedziane następstwo tego, co działo się w innych częściach świata,swoją skalą i konsekwencjami zaskoczył wspólnoty katolickie w Polsceoraz wyzwolił jednocześnie siły do samoorganizacji oraz współpracy....

Walka z epidemią to praca zespołowa

Walka z epidemią to praca zespołowa

O obostrzeniach związanych ze stanem epidemii, zdrowiu Polaków oraz wyzwaniach stojącychprzed instytucjami społecznymi z dremPawłem Wróblewskim, dyrektorem PowiatowejStacji Sanitarno-Epidemiologicznejwe Wrocławiu, rozmawia WOJCIECH IWANOWSKI „Nowe Życie” Dr Paweł...

Epidemie w dziejach Śląska

Epidemie w dziejach Śląska

OD POWIETRZA, GŁODU, OGNIA I WOJNY WYBAW NAS PANIE! Historia ukazuje nam wydarzenia o charakterze wręcz apokaliptycznym– tak przynajmniej je odbierano w średniowieczu, gdy ówczesne społeczeństwawieszczyły koniec świata. Dotykały one również Polski i Śląska. KS....

Biblijne epidemie

Biblijne epidemie

Czasy zarazy z pewnością należą do trudnych doświadczeń egzystencjalnych,gdy wszystko, co znane i po ludzku zorganizowane, traci swoje gliniane nogi, które miałyprzecież stanowić solidne podparcie. Czasy zarazy są także lekcją człowieczeństwa,zmuszają do wyjścia z...

Moja Niedziela

Moja Niedziela

7 CZERWCA 2020 R.Uroczystość Najświętszej Trójcy Między miłością a otchłaniąWJ 34, 4B-6.8-9; PS: DN 3; 2 KOR 13,11-13; J 3,16-18 Nietzsche, choć nie jest ulubionym filozofem chrześcijan, wykazał się wielokrotnie niezwykłą intuicją. Jego słynne słowa o otchłani, która...

Papieskie intencje

Papieskie intencje

Apostolstwa Modlitwy Droga Krzyżowa przeżywana całą rodzinąw domu w czasie epidemii koronawirusa.Rysunki przygotowałaDorota Kucharczak (10 lat) PRZEMYSŁAW KUCHARCZAK/FOTO GOŚĆ czerwiec 2020 EWANGELIZACYJNA – DROGA SERCA MÓDLMY SIĘ, ABY WSZYSCY, KTÓRZY CIERPIĄ,...

Dlaczego?

Dlaczego?

ABP JÓZEF KUPNYmetropolita wrocławski Dla każdego z nas czas, który przeżywamy, jest trudny. Tak jak świat medyczny cały czas uczy się skutecznie zwalczać koronawirusa, tak my jako społeczeństwo uczymy się żyć w stanie epidemii. Pytanie „dlaczego to wszystko się...

Bóg nas pociesza

Bóg nas pociesza

KS GRZEGORZ SOKOŁOWSKIredaktor naczelny Znajdujemy się w sytuacjach, kiedy to oczekujemy na pociechę ze strony innych. Przychodzi zmęczenie i przygnębienie, obecna sytuacja czy przyszłość nas przeraża, przyjaciele zdradzają, ci, którym ufaliśmy – zawodzą. Oczekujemy...

W czerwcowo-lipcowym numerze 2020

W czerwcowo-lipcowym numerze 2020

KRYSTIAN KWAŚNIEWSKIMoja Niedziela KS. BOGDAN GIEMZA SDSPapieskie intencje Apostolstwa Modlitwy MARTA WILCZYŃSKACiąg dalszy KS. ADAM CZTERNASTEKZ innej strony TEMAT NUMERU: ANNA RAMBIERT-KWAŚNIEWSKABiblijne epidemie KS. STANISŁAW WRÓBLEWSKIEpidemie w dziejach Śląska...

100-lecie urodzin św. Jana Pawła II – wystawa

100-lecie urodzin św. Jana Pawła II – wystawa

Związek Trzebnicy z św. Janem Pawłem II jest szczególny, ponieważ patronka naszego miasta – św. Jadwiga Śląska w Trzebnicy jest również patronką wyboru Karola Wojtyły na Papieża. Dlatego wyszedłem z pomysłem, by rok upamiętniający 100-lecie urodzin Papieża Polaka...

„Dar na 100lecie” – „Do Wrocławia przybywałem wiele razy”

„Dar na 100lecie” – „Do Wrocławia przybywałem wiele razy”

Fundacja Obserwatorium Społeczne i dolnośląskie pismo katolickie Nowe Życie, z okazji 100 rocznicy urodzin św. Jana Pawła 2, przygotowały stronę internetową poświęconą związkom Papieża z Wrocławiem i Archidiecezją Wrocławską. Pod adresem www.dowroclawia.pl można...

Jan Paweł II papież spraw ludzkich

Jan Paweł II papież spraw ludzkich

O pokoleniu Jana Pawła II,najważniejszymprzesłaniu Papieża Polakaoraz aktualnościjego nauczaniaz o. Maciejem Ziębą OProzmawia WOJCIECH IWANOWSKI „Nowe Życie” Papież Jan Paweł II podczas ekumenicznej modlitwy w ramach46. Międzynarodowego Kongresu...

Pomóc bliźniemu

Pomóc bliźniemu

ABP JÓZEF KUPNYmetropolita wrocławski Teksty biblijne, które czytamy w czasie Wielkanocnym, przybliżają nam obraz pierwszej wspólnoty chrześcijan.Możemy w niej dostrzec pewien ideał. Ludzie, których połączyła wiara w Zmartwychwstałego, wzajemnie się wspierali i nie...

Wyobraźnia miłosierdzia

Wyobraźnia miłosierdzia

KS GRZEGORZ SOKOŁOWSKIredaktor naczelny Jan Paweł II podczas ostatniej swojej pielgrzymki do Polski w 2002 roku mówił: „Doznajemy niejako przynaglenia, abyśmy korzystając z daru miłosiernej miłości Boga, sami z dnia na dzień oddawali życie, czyniąc miłosierdzie wobec...

Moja Niedziela

Moja Niedziela

3 MAJA 2020 R. 4. Niedziela WielkanocnaBrama owiecDZ 2, 14A.36-41; 1 P 2, 20B-25; J 10, 1-10Wniosek z dzisiejszej Ewangelii nasuwa się samoistnie: do owczarni można dostać się drogą inną niż przez bramę. Wydostać zatem również w ten sposób się można. Co ciekawe, choć...

Papieskie intencje

Papieskie intencje

Apostolstwa Modlitwymaj 2020 EWANGELIZACYJNA – ZA DIAKONÓW MÓDLMY SIĘ, ABY DIAKONI, WIERNI SŁUŻBIE SŁOWA I UBOGICH,BYLI OŻYWIAJĄCYM ZNAKIEM DLA CAŁEGO KOŚCIOŁA Miesiąc maj w liturgii i życiu Kościoła obfituje zwykle w wiele ważnych wydarzeń. To okres radości...