Droga do zjednoczenia Europy

Droga do zjednoczenia Europy

Od ponad 40 lat na przełomie każdego roku bracia z Taizéwraz z wolontariuszami przygotowują spotkania, któregromadzą każdorazowo od kilkunastudo kilkudziesięciu tysięcy młodych, w większościstudentów, z ok. 70 krajów – z Europy oraz z innychkontynentów. Głównym...

Piękny czas

Piękny czas

O wakacyjnym wyjeździedo Taizé, wyzwaniachoraz oczekiwaniachtowarzyszących42. EuropejskiemuSpotkaniu Młodychz bpem Jackiem KicińskimrozmawiaKS. ŁUKASZ ROMAŃCZUK„Nowe Życie”Przed wejściem do Kościoła Pojednania przez cały dzień możnaspotkać młodych ludzi ze wszystkich...

SPECIAL ISSUE DECEMBER 2019

SPECIAL ISSUE DECEMBER 2019

COVER STORY:Wrocław, the Meeting Place. Fall in Love with Lower SilesiaWojciech Iwanowski talks with Marcin Krzyżanowski Silesia and its pastby Stanisław Rosik Chronology of Silesiaby Fr Stanisław Wróblewski Wrocław, the Meeting Placeby Agata Zięba The Life of St...

W grudniowym numerze 2019

W grudniowym numerze 2019

KRYSTIAN KWAŚNIEWSKIMoja Niedziela. Fragmenty Ewangelii i rozważania na wszystkie niedziele miesiąca KS. BOGDAN GIEMZA SDSPapieskie intencje Apostolstwa Modlitwy MARTA WILCZYŃSKAKryjówka KS. ADAM CZTERNASTEKPomimo TEMAT NUMERU: KS. ŁUKASZ ROMAŃCZUKPiękny czas -...

Boża miłość

Boża miłość

ABP JÓZEF KUPNYmetropolita wrocławski Bóg jest miłością, która nie zamyka się we wspólnocie Trójcy Przenajświętszej, ale chce swoją miłością obdarowywać. Człowiek jednak tę miłość zranił i odrzucił, i już sam o własnych siłach nie był w stanie jej odbudować.Dlatego...

Czuwajcie!

Czuwajcie!

KS GRZEGORZ SOKOŁOWSKIredaktor naczelny Czuwajcie! To słowo rozbrzmiewa szczególnie głośno w Adwencie.Czuwanie to powstrzymywanie się od snu, bycie przebudzonym, ale też oznacza nadzorowanie, trwanie w gotowości, bycie przygotowanym, by nie dać się zaskoczyć przez...

Moja Niedziela

Moja Niedziela

1 GRUDNIA 2019 R.I Niedziela Adwentu https://mypornleeks.com/Czy jesteśmyprzed potopem?IZ 2, 1-5; RZ 13, 11-14; MT 24, 37-44Wydaje się, że ludzie przed potopem nie robili nic, co zasługiwałoby na śmierć. Jak stwierdza Jezus – „jedli i pili” (poruszali się w porządku...

Papieskie intencje

Papieskie intencje

Apostolstwa Modlitwygrudzień 2019 POWSZECHNA ABY KAŻDY KRAJ POSTANOWIŁ PODJĄĆ KONIECZNE KROKI,BY JEGO PRIORYTETEM STAŁA SIĘ PRZYSZŁOŚĆ LUDZI MŁODYCH,ZWŁASZCZA TYCH, KTÓRZY CIERPIĄ Należy najpierw zauważyć, że intencja Apostolstwa Modlitwy związana z młodzieżą pojawia...

Uroczystości odpustowe ku czci Chrystusa Króla

Uroczystości odpustowe ku czci Chrystusa Króla

​23 listopada, w przeddzień uroczystości Chrystusa Króla, w salezjańskiej parafii przy ul. Młodych Techników rozpoczynają się uroczystości odpustowe. To już czwarty raz kiedy Wrocławianie pragną wspólnie spotkać się w jednym miejscu i razem oddać cześć...

Wiara w kulturze artystycznej Wrocławia

Wiara w kulturze artystycznej Wrocławia

Związek sztuki z dziedziną wartości duchowych dotyczy wszystkich twórców, szczególnie jeżeli wynika on z wiary i uczestniczenia w życiu liturgicznym.Tożsamość i postawy artystów w sferze ładu moralnego, prawdy i wolności twórczej zawierają się w wypowiedziach i...

Potęga i niebezpieczeństwo obrazu

Potęga i niebezpieczeństwo obrazu

Pytanie o to, kogo i dlaczego obrażają obrazy,trzeba zacząć od pytania, czym jest obraz. KS. ANDRZEJ DRAGUŁA Zielona Góra Wenus z lustrem, Diego Velázquez, olej na płótnie, ok. 1650. W zbiorach National Gallery w Londynie. ZDJĘCIA WIKIMEDIA COMMONS W perspektywie nie...

Jedno Słowo, wiele kultur

Jedno Słowo, wiele kultur

Czy można odnaleźć dwa takie języki, których każdy termin byłby lustrzanym odbiciemtego drugiego? Czy istnieją dwa takie języki, w których świat idiomów i metaforodmalowany został tymi samymi słowami, rodzącymi w wyobraźni identyczne obrazy?Czy choć dwa z ziemskich...

Związki wiary i kultury

Związki wiary i kultury

Kiedy ludzie przestaną wierzyć, że jest zło i jest dobro, Tylko piękno przywoła ich do siebie i ocali, Żeby umieli powiedzieć: to prawdziwe, a to nieprawdziwe. Czesław Miłosz, Poznanie dobra i zła Nauczanie i działalność Kościoła nie dokonują się w sterylnej...

Kiedy śpiewam Requiem, jestem bliżej Boga

Kiedy śpiewam Requiem, jestem bliżej Boga

O dziadku, mistycyzmiei operzez Dominiką Zamarą,światowej sławysopranistką,rozmawiaAGNIESZKA BOKRZYCKA„Nowe Życie”Zdaniem Dominiki Zamary muzykajest łącznikiem pomiędzy dwomaświatami – doczesnym i wiecznym STUDIO MIGAFKAAgnieszka Bokrzycka: Kiedyś dziewczyna z...

Iść do świata

Iść do świata

ABP JÓZEF KUPNYmetropolita wrocławski Kościół nie jest sam dla siebie. Istnieje po to, by nieustannie wychodził z Jezusem do świata. Realizując to zadanie, możemy doświadczyć tego, co było udziałem pierwszych uczniów: bólu z powodu niezrozumienia i niechęci w...

Świętość

Świętość

KS GRZEGORZ SOKOŁOWSKIredaktor naczelny Wszyscy jesteśmy powołani, by być świętymi, niezależnie od tego, gdzie każdy z nas się znajduje, jaką rolę pełni w społeczności. Przypomina nam o tym często papież Franciszek, który jednocześnie podkreśla, że w świętym i...

Moja Niedziela

Moja Niedziela

3 LISTOPADA 2019 R.31. Niedziela ZwykłaWzajemnerozpoznanie MDR 11,22-12,2; 2 TES 1,11-2,2; ŁK 19, 1-10Zacheusz postanowił, że opowieści o Jezusie, jakie być może dotarły do niego, wyprzedzając, jak często bywa, ich Bohatera, wymagają weryfikacji wizualnej. Wzrok...

Papieskie intencje

Papieskie intencje

Apostolstwa Modlitwylistopad 2019 POWSZECHNA ABY NA BLISKIM WSCHODZIE, GDZIE RÓŻNE WSPÓLNOTY RELIGIJNEDZIELĄ TĘ SAMĄ PRZESTRZEŃ ŻYCIOWĄ, ZRODZIŁ SIĘ DUCHDIALOGU, SPOTKANIA I POJEDNANIAGdy piszę ten komentarz, od kilku dni trwa inwazja wojsk tureckich w...

Uwaga!

Uwaga!

Dnia 23 X 2019 r. biuro redakcji dolnośląskiego pisma katolickiego Nowe Życie będzie nieczynne. Za utrudnienia przepraszamy

W Warszawie świętowaliśmy katolicką naukę społeczną

W Warszawie świętowaliśmy katolicką naukę społeczną

III Festiwal Katolickiej Nauki Społecznej cieszył się z dużym zainteresowaniem. Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” poprzez festiwalowe spotkania i dyskusje stara się pokazać katolicką naukę społeczną od teorii do praktyki, różne formy jej aplikacji. Skupia...

Międzynarodowy Festiwal Filmów Niepokalanów 2019

Międzynarodowy Festiwal Filmów Niepokalanów 2019

Tegoroczna edycja Festiwalu będzie miała miejsce w dniach 13-18 października 2019 pod hasłem:  […] Z NICH ZAŚ NAJWIĘKSZA JEST MIŁOŚĆ.  ( 1 Kor 13, 13). Fragment Listu do Korytian Pawła z Tarsu, od prawie dwóch tysięcy jest inspiracją dla europejskiej literatury,...

Biel, która niesie pokój

Biel, która niesie pokój

Gdy biegnę myślami do Jerozolimy, lubię powracać do pewnego wyjątkowegomiejsca na jej mapie, usytuowanego nieopodal Bramy Damasceńskiej, dokładniena ulicy Nablus. I nie mam tu na myśli ogromnie poważanej w świecie biblistówÉcole Biblique et Archéologique Française,...