Moja Niedziela

Moja Niedziela

1 MAJA 2022 R.III Niedziela WielkanocnaJ 21, 1-19ZaangażowanieCodziennośćPrace rybackie niektórych apostołów należały do ich wyuczonych zajęć. Były tym, co pozwalało im zapomnieć o wydarzeniach związanych z Jezusem i powrócić do „normalności” w życiu. W pewnym sensie...

Papieska Światowa Sieć Modlitwy

Papieska Światowa Sieć Modlitwy

maj 2022 INTENCJA MODLITEWNA – O WIARĘ DLA MŁODYCH MÓDLMY SIĘ, ABY LUDZIE MŁODZI, POWOŁANI DO PEŁNI ŻYCIA,ODKRYLI W MARYI WZÓR SŁUCHANIA, GŁĘBIĘ ROZEZNAWANIA,ODWAGĘ WIARY ORAZ POŚWIĘCENIE SIĘ SŁUŻBIEPapieska intencja modlitwy na maj kieruje naszą uwagę na ludzi...

Ks. Maciej Małyga – biskupem

Ks. Maciej Małyga – biskupem

10 marca 2022 roku papież Franciszek mianował ks. dr. Macieja Małygę,wikariusza biskupiego ds. stałej formacji kapłanów w archidiecezji wrocławskiej,biskupem pomocniczym arcybiskupa metropolity wrocławskiegoi przydzielił mu stolicę tytularną Dulcigno.WOJCIECH...

Pascha A.D. 2022

Pascha A.D. 2022

Tej właśnie nocy Chrystus skruszywszy więzy śmierci,jako zwycięzca wyszedł z otchłani.Nic by nam przecież nie przyszło z daru życia,gdybyśmy nie zostali odkupieni.z Liturgii Wigilii Paschalnej  Szanowni Państwo,Rozważając tajemnicę Paschy Jezusa Chrystusa, życzmy by...

Śląskie Świątynie Pojednania, cz. 1

Śląskie Świątynie Pojednania, cz. 1

Widocznymi do dnia dzisiejszego wotami wdzięczności upamiętniającymi zawarciepokoju i pojednanie pomiędzy najbardziej wpływowymi osobami na Śląsku:biskupem wrocławskim Tomaszem II a księciem Henrykiem IV Probusem są dwieniezwykle ważne świątynie: kolegiata pw....

Pojednanie według Bolesława Kominka

Pojednanie według Bolesława Kominka

Arcybiskup Bolesław Kominek, późniejszy kardynał, w najbardziej praktyczny sposób swoje przemyśleniana temat pojednania zrealizował w Orędziu biskupów polskich do ich niemieckich braci w Chrystusowymurzędzie pasterskim, dokumencie, który uważany jest za kamień milowy...

A mąż został na peronie

A mąż został na peronie

Oby jak najdalejod strzałów, wybuchówi walki – o uchodźczychlosach z Anną Abakirovąz Koziatyna na UkrainierozmawiaMACIEJ RAJFURWrocław Anna Abakirova, 36-letnia Ukrainka wraz z trójką małych dzieci znalazła swój drugi dom we Wrocławiu. Gdy rozpoczęła ucieczkę przed...

Kościół daje im siłę ducha

Kościół daje im siłę ducha

O sytuacji na Ukrainie,udzielanej pomocyi perspektywie pojednaniaz bp. Marianem Buczkiem,biskupem seniorem diecezjicharkowsko-zaporoskiej,rozmawiaKS. ŁUKASZ ROMAŃCZUK„Niedziela”Ks. Łukasz Romańczuk: Jak Ksiądz Biskup ocenia sytuację na Ukrainie?Bp Marian Buczek:...

Przebaczenie w domu Dawidowym

Przebaczenie w domu Dawidowym

Przebaczenie jest chyba jednym z najtrudniejszych wyzwań stojących przed człowiekiem. W obliczu okrucieństwa toczonej wojny, doznanych krzywd, psychicznych ran pozostawiających traumę rzutującą na całe życie przebaczenie wydaje się wręcz niemożliwe.ANNA...

Gest solidarności

Gest solidarności

ABP JÓZEF KUPNYmetropolita wrocławski Cały świat widzi, iż Rosja w pogardzie ma prawa człowieka, jego godność i życie. Agresor nie liczy się z tym, że naród ukraiński ma prawo do niepodległości i samostanowienia. Równocześnie widzimy dramat dzieci, które żegnają się...

Pojednanie w życiu społecznym

Pojednanie w życiu społecznym

KS GRZEGORZ SOKOŁOWSKIredaktor naczelny Poszczególne osoby i społeczności nie są doskonałe. Ułomność ludzka sprawia, że pomiędzy ideałem dobra a rzeczywistym życiem społecznym istnieje zawsze pewna różnica. Jako że nie da się na tym świecie zbudować społeczności...

Moja Niedziela

Moja Niedziela

3 KWIETNIA 2022 R.V Niedziela Wielkiego PostuKażdy z nas tam byłJ 8, 1-11Chcieli zobaczyć się lepszymiFaryzeusze i uczeni w piśmie oraz tłum tych wszystkich, którzy przyprowadzili do Jezusa kobietę, którą złapano na łamaniu prawa, byli przekonani o tym, że w obliczu...

Papieska Światowa Sieć Modlitwy

Papieska Światowa Sieć Modlitwy

kwiecień 2022 INTENCJA MODLITEWNA – ZA PRACOWNIKÓW SŁUŻBY ZDROWIA MÓDLMY SIĘ, ABY ZAANGAŻOWANIE PRACOWNIKÓW SŁUŻBY ZDROWIAW OPIEKĘ NAD OSOBAMI CHORYMI I STARSZYMI, SZCZEGÓLNIE W KRAJACHNAJUBOŻSZYCH, BYŁO WSPIERANE PRZEZ RZĄDY I LOKALNE WSPÓLNOTYOficjalnie pojęcie...

WAŻNA INFORMACJA

WAŻNA INFORMACJA

Fundacja św. Jadwigi, Straż Miejska Wrocławia wraz z Fundacją Obserwatorium Społeczne organizuje PUNKT POMOCY przy ul. Św. Marcina 4 (plac Bema), gdzie od 3 marca będą wydawane rzeczy pierwszej potrzeby: artykuły higieniczne żywność długoterminowa artykuły dla dzieci...

Mężczyźni św. Józefa zapraszają

Mężczyźni św. Józefa zapraszają

Mężczyźni Świętego Józefa zachęcają mężczyzn do wspólnej modlitwy i wielbienia Jezusa Chrystusa na kolejnym spotkaniu, które odbędzie się  w piątek  25 marca 2022 w kościele św. Piotra i Pawła, przy ul. Katedralnej 4 we Wrocławiu. Tym razem mężczyźni zapraszają już o...

Być miłosiernym jak Ojciec

Być miłosiernym jak Ojciec

O doświadczaniu ojcostwai budowaniu dobrychrelacji z dziećmiz Tomaszem Węgrzynem,twórcą kanału „Żywy Bóg”w mediach społecznościowychi koordynatorem ruchuRodzin w Duchu Świętymw archidiecezji wrocławskiej,rozmawiaGRZEGORZ KRYSZCZUK„Niedziela Wrocławska”Tomasz Węgrzyn z...

Ojcem być

Ojcem być

Nasze współczesne wyobrażenia o byciu ojcem są, jaksądzimy, głęboko zakorzenione w nowotestamentowejwizji ojcostwa. I rzeczywiście tak jest. Ale częstokroćnie zdajemy sobie sprawy, jak wielki przełom w relacjachrodziców, zwłaszcza ojców z dziećmi przyniósł Chrystus,a...

Józef, ojciec adoptowany

Józef, ojciec adoptowany

Przypatrzmy się Świętemu Józefowi jako temu, kto adoptował Jezusa i był Jego „ziemskim ojcem”,jak w Redemptoris custos nazywa go św. Jan Paweł Wielki.O. KAZIMIERZ LUBOWICKI OMIWrocław Każdego ojca czeka wędrówka w nieznane, dla dobra dziecka.Obraz pędzla Adolfa Hyły,...

Współczesne ojcostwo – kryzys czy rozkwit?

Współczesne ojcostwo – kryzys czy rozkwit?

Bardzo dużo słyszymy o kryzysie rodziny, ojcostwa, męskości.Niewątpliwie są to tematy ważne i palące. Niemniej jednak, czy równolegle do tegoczarnego scenariusza nie rozwijają się ojcowie zaangażowani, aktywni i pełni pasji,dzięki którym możemy mówić o rozkwicie...

Średniowieczne kościoły św. Józefa w archidiecezji wrocławskiej

Średniowieczne kościoły św. Józefa w archidiecezji wrocławskiej

Zgodnie z zasadą kultu świętych w Kościele katolickim: naśladownictwo świętychw stylu życia należy do najpełniejszego wyrazu kultu, a wezwania kościołów uważa sięza najwyższą formę kultu, warto zapoznać się z najstarszymi kościołamipw. św. Józefa w archidiecezji...

Pomoc dla Ukrainy – Caritas

Pomoc dla Ukrainy – Caritas

Cały czas trwa zbiórka finansowa. To obecnie najszybszy i najbardziej celowy sposób niesienia pomocy Ukraińcom.  Na Ukrainie wciąż działają sklepy, a do parafii i ośrodków Caritas zgłaszają się osoby, które nie mogły pozostać swoich domach. Nad nimi trzeba roztoczyć...

Modlitwa o pokój na Ukrainie

Modlitwa o pokój na Ukrainie

W imieniu ks. bpa Ryszarda Bogusza, Parafii Ewangelickiej we Wrocławiu, Fundacji św. Jadwigi Dortmund – Wrocław – Lwów i Fundacji „Dzielnica Wzajemnego Szacunku Czterech Wyznań” najserdeczniej zapraszamy na nabożeństwo w intencji pokoju na Ukrainie.

Dla miłości

Dla miłości

ABP JÓZEF KUPNYmetropolita wrocławski Każdego roku wkraczamy w Wielki Post z Ewangelią, która mówi o kuszeniu Jezusa na pustyni. Ojcowie Kościoła w trzech pokusach widzieli nawiązanie do grzechu pierworodnego. Jak przekonują pierwsi chrześcijanie, wobec Jezusa szatan...

Pewien Ojciec ma wielu synów…

Pewien Ojciec ma wielu synów…

KS GRZEGORZ SOKOŁOWSKIredaktor naczelny Różni są ci synowie. Jedni kłócą się między sobą, sprzeczają, wszczynają wojny. A Ojciec czeka na ich zgodę. Inni buntują się przeciw Ojcu, zarzucają mu, że staroświecki, ma niedzisiejsze wymagania. A Ojciec czeka, aż...