Dokąd gwiazda prowadziła? Bazylika Narodzenia

ZIEMIA ŚWIĘTA W PYTANIACH Dziś Betlejem, położone zaledwie 8 km od Jerozolimy, liczy kilkadziesiąt tysięcy mieszkańców. W Biblii występuje jako Betlejem Judzkie lub Betlejem Efrata. Tu urodził się Dawid i tu został namaszczony na króla. Ale przede wszystkim tu...

Niewiara w wierzących społeczeństwach

O wierze napisano już bardzo wiele. Były to zarówno encykliki papieskie, jak i traktaty najwybitniejszych teologów. Wiarę definiowano, kiedy była ona czymś naturalnym – powszechnym. Współcześnie jednak zdaje się być inaczej. W odbiorze wielu ludzi wiara przestała być...

Wierzący wobec osób niewierzących

Pierwsi chrześcijanie głosili Ewangelię Chrystusa ludziom religijnym, misjonarze objawili i objawiają prawdę o Bogu bałwochwalcom. We współczesnym społeczeństwie z tą prawdą trzeba docierać do ateistów i niewierzących. KS. GRZEGORZ SOKOŁOWSKI Nowe Życie El Greco,...

Wiara „starszych braci”

Żydów zwykło się nazywać – za Janem Pawłem II – „starszymi braćmi w wierze”. Chrześcijaństwo bowiem wyrosło na gruncie judaizmu świątynnego. ANNA RAMBIERT-KWAŚNIEWSKA Wrocław Na zdjęciu: Ultraortodoksyjni żydzi zmierzający do Muru Zachodniego Świątyni Jerozolimskiej...

Dogmaty jak paliki

O właściwym zapinaniu guzików, chorobie braku kolan, zapachu starych modlitewników oraz o tym, jak kroczyć przez życie, żeby nie „ślecieć” w przepaść z ks. prof. Jerzym Szymikiem rozmawia MARTA WILCZYŃSKA Nowe Życie ks. prof. Jerzy Szymik ROMAN KOSZOWSKI/FOTO GOŚĆ...

Od Rzymu po Waszyngton

Bł. Czesław wraz ze św. Jackiem w bazylice św. Sabiny w Rzymie. Fragment fresku ARCHIWUM NOWEGO ŻYCIA Bł. Czesław broni Wrocławia. Fresk z dominikańskiego nowicjatu w San Domenico di Fiesole, Włochy RADEK MICHALSKI Bł. Czesław znany jest, a na pewno był, także poza...

Kult mieszkańców nieba dowodem jedności Kościoła

Od czasów apostolskich Kościół doświadcza mocy Ducha Świętości, który jednoczy wierzących z Chrystusem Zmartwychwstałym w jedno Ciało, do tego stopnia, że i w nich się uwidacznia Chrystusowa świętość. KS. KRZYSZTOF Z. WIŚNIEWSKI Legnica Obrazowe przedstawienia...

Błogosławiony Czesław między historią a legendą

Średniowieczna legenda o bł. Czesławie jest elementem mitu założycielskiego Wrocławia. Miasta, które powstawało w swej instytucjonalnej formie właśnie w czasach pierwszego przeora dominikanów wrocławskich. WOJCIECH KUCHARSKI Wrocław Miedzioryt przedstawiający bł....

Błogosławiony Czesław Patron naszej codzienności

O świętości, bł. Czesławie i dominikanach z o. Norbertem Oczkowskim z Zakonu Kaznodziejskiego rozmawia WOJCIECH IWANOWSKI Nowe Życie Procesja odpustowa z Najświętszym Sakramentem i relikwiami bł. Czesława wokół dominikańskiego kościoła pw. św. Wojciecha. Wrocław,...

W moim mieszkaniu mieszkał Żyd

Wbrew tytułowi poniższy tekst w ogóle nie ma zamiaru zajmować się tzw. kwestią żydowską. Oznacza to, co napisano. Po prostu piszący poniższe rozważania zupełnie przypadkiem natknął się na informację o lokatorze zamieszkującym jego obecne mieszkanie w końcu lat...

Wrocławskie ślady i wizerunki św. Jadwigi

Kanonizowana przez papieża Klemensa IV w 1267 r. w Viterbo, Patronka Śląska, od połowy XIII w. wpisała się na stałe w historię, kulturę i sztukę Śląska. DARIUSZ GALEWSKI Wrocław Tryptyk z Legendą św. Jadwigi Śląskiej, ołtarz skrzydłowy nieznanego malarza śląskiego z...

Miejsce w świecie

Istotą apostolstwa świeckich jest nie tyle głoszenie Słowa Bożego, ile życie nim. W praktyce chodzi o uświęcanie świata poprzez świadectwo własnego życia rodzinnego, zaangażowania społecznego, odpowiedzialnego gospodarowania dobrami i właściwego zarządzania wspólnotą...

Olbrzym mocno śpi…

„Ofert pracy” jest w Kościele bez liku – od Ciebie tylko zależy, czy stawisz się na najbliższej „rozmowie o pracę”. ANNA RAMBIERT-KWAŚNIEWSKA Wrocław Nauka społeczna Kościoła musi stanąć u podstaw intensywnej i stałej formacji świeckich chrześcijan zaangażowanych w...

Świeccy w Kościele

Problem laikatu, a właściwie apostolstwa ludzi świeckich jest tak dawny, jak daleko wstecz sięgają dzieje Kościoła. Jednak dopiero Sobór Watykański II zajął się wszechstronnie i dogłębnie tym zagadnieniem, określając członków Ludu Bożego mianem „laici” (świeccy),...

Bł. SPERANZA ALHAMA VALERA (1893-1983)

Seria: Prekursorki kultu Miłosierdzia Bożego „KONTYNUATORKA APOSTOLSTWA MIŁOŚCI MIŁOSIERNEJ” Życie hiszpańskiej zakonnicy-mistyczki związane było z pracą wychowawczą, podejmowaną w przedszkolach i szkołach publicznych w Hiszpanii i Włoszech oraz służbą na rzecz...

M. MARIA TERESA DE SALES DESANDAIS (1876-1943)

Seria: Prekursorki kultu Miłosierdzia Bożego „APOSTOŁKA MIŁOŚCI MIŁOSIERNEJ ” Istota apostolstwa francuskiej mistyczki polegała na przekazaniu światu prawdy o Miłosierdziu Bożym w połączeniu z pobożnością i kultem Najświętszego Serca Jezusowego. Jej posłannictwo...

S. JÓZEFA MANÉNDEZ DEL MORÁL (1890-1923)

Seria: Prekursorki kultu Miłosierdzia Bożego „APOSTOŁKA DOBROCI I MIŁOSIERDZIA”   Trudna była droga życiowa hiszpańskiej zakonnicy, która otrzymała treść orędzia o nieskończonym miłosierdziu Boga w aspekcie Najświętszego Serca Jezusowego. Początkowo było ono...

S. BENIGNA KONSOLATA FERRERO (1885-1916)

Seria: Prekursorki kultu Miłosierdzia Bożego „MAŁA SEKRETARKA MIŁOŚCI” Biografia 31-letniej włoskiej wizytki Benigny Konsolaty Ferrero stanowi cenne źródło badawcze na temat kultu Miłosierdzia Bożego z początku XX stulecia. Oryginalność apostolstwa „Małej Sekretarki...

Króluj nam Chryste… Zawsze i wszędzie

„U św. Rodziny” nr 4 (113) 2016 lipiec-sierpień   Właśnie te słowa wypowiadają członkowie Liturgicznej Służby Ołtarza (LSO) witając się wzajemnie, bądź z kapłanem, osobami konsekrowanymi, wchodząc lub wychodząc z zakrystii. To jest ich zawołanie branżowe… Kto to jest...

Kuźnia charakterów

Honor, uczciwość, odwaga i poświęcenie to słowa, które pięknie brzmią w starych, powstańczych piosenkach i kurzą się na kartach starych ksiąg. Przyglądając się czarno-białym fotografiom bohaterów wzdychamy ze wzruszeniem, bo bezpowrotnie minęły już czasy bohaterstwa....

W imię miłości

Ataki terrorystyczne, masowe mordy, publiczne egzekucje, zło, szok, przerażenie, przemoc… Wszystkie te słowa przewijały się w opinii publicznej bardzo często w ostatnim czasie. Z przerażeniem patrzyłam na to, jak prawica i lewica, jak wierzący i niewierzący krzyczą na...

O potrzebie przywrócenia godności życiu

Nadszedł czas świętowania Zmartwychwstania Pańskiego, w którym w pełni objawiło się miłosierdzie Boże i w którym również dopełnił się sens wiary chrześcijańskiej. Syn Boży wcielił się w człowieka, a potem umarł za niego na krzyżu po to właśnie, by w tym zbawczym akcie...

Modlić się i służyć

Apostolstwo Modlitwy (AM) powstało we Francji w 1844 r.; jego twórcą był Francuz, Franciszek Gautrelet SJ; jest obecne w 90 krajach świata. W Polsce pierwsze ogniska AM działały od ok. 1867 r., jednak formalnie początek inicjatywy, to dopiero rok 1871, kiedy to...