Wieczory Tumskie

Serdecznie zapraszamy na Wieczór Tumski poświęcony Świętej Jadwidze Śląskiej, z okazji 750 – lecia Jej kanonizacji. Jadwiżański Wieczór Tumski odbędzie się  w niedzielę, 26 listopada br., o godz. 18.00 w kościele św. Krzyża na Ostrowie Tumskim. Wykład „Święta Jadwiga...

Debata Wolność-Suwerenność-Niepodległość

W nadchodzący poniedziałek, 27. listopada o godz. 17.00 w auli PWT we Wrocławiu, przy pl. Katedralnym 1, odbędzie się kolejna debata społeczna organizowana przez Fundację Obserwatorium Społeczne i Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana we współpracy z Instytutem...

Czy Kościołowi grozi podział?

W 2017 r. chrześcijanie różnych konfesji obchodzą na całym świecie 500-lecie Reformacji. Ta rocznica przypomina nie tylko o zmianach, które zaszły w zachodnim chrześcijaństwie, ale także, a być może przede wszystkim, o tragicznym podziale pośród uczniów Chrystusa....

Biblia narzędziem polemiki religijnej

Czy Biblia morze być narzędziem? Jesteśmy raczej przyzwyczajeni do tego, że jest ona źródłem pokarmu duchowego, odwiecznych prawd oraz wskazówek, jak należy żyć. Biblia jest przecież Słowem Boga, przez które On prowadzi z nami dialog i rozmawia jak ojciec z dziećmi....

Sens glinianego naczynia

KATOLICKA APOLOGIA WEWNĄTRZ RUCHU EKUMENICZNEGO Czy katolicka apologia w relacji do wspólnot chrześcijańskich zrodzonych w wyniku Reformacji jest jeszcze potrzebna? KS. MACIEJ MAŁYGA Wrocław WITOLD MORAWSKI Zdecydowanie tak. Ale nie jako alternatywa wobec dążenia do...

Od Reformacji do stałej reformy Kościoła

Upamiętnienie Reformacji z 1517 r. przypomina czas, w którym nie było jeszcze żadnego podziału między reformatorem ks. dr. Marcinem Lutrem (1483–1546) a Kościołem. Ten ówczesny Kościół potrzebował reformy. KS. BOGDAN FERDEK Wrocław Według przekazu Marcin Luter ogłosił...

Pięćset lat Reformacji

Z bp. Waldemarem Pytlem, biskupem diecezji wrocławskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, o tożsamości ewangelików i jedności chrześcijan rozmawia PAWEŁ BEYGA "Nowe Życie" Na pierwszm planie pomnik Marcina Lutra przed Frauenkirche w Dreźnie ANDREAS...

Papieskie intencje

Apostolstwa Modlitwy listopad 2017 EWANGELIZACYJNA ABY CHRZEŚCIJANIE W AZJI, DAJĄC ŚWIADECTWO EWANGELII SWOIMI SŁOWAMI I CZYNAMI, PRZYCZYNIALI SIĘ DO DIALOGU, POKOJU I WZAJEMNEGO ZROZUMIENIA, ZWŁASZCZA Z WYZNAWCAMI INNYCH RELIGII Pierwsza uwaga, jaka nasuwa się w...

Moja Niedziela

5 LISTOPADA 2017 R. 31. Niedziela Zwykła Nie sądź z pozorów ML 1, 14B – 2, 2B. 8-10; 1 TES 2, 7B-9. 13; MT 23, 1-12 Pierwsze pytanie, jakie pojawia się po przeczytaniu dzisiejszej Ewangelii, powinno brzmieć: „co Ty kochasz?” albo „co jest bliskie twojemu sercu?”....

Pamięć o zmarłych

KS GRZEGORZ SOKOŁOWSKI redaktor naczelny Przed Chrystusem Zmartwychwstałym wstawiamy się za naszymi zmarłymi. Zwykle prosimy za nich słowami modlitwy, w której zawarte są dwie prośby: pierwsza o wieczny odpoczynek w pokoju; druga – o światłość wiekuistą. Jeśli na...

Na drodze do jedności

ABP JÓZEF KUPNY metropolita wrocławski Od konfliktu do komunii – to tytuł wydanego w 2013 r. wspólnego dokumentu teologów rzymskokatolickich i luterańskich. Tekst ten wprawdzie nie stanowi przełomu w przezwyciężaniu różnic doktrynalnych między Kościołami, jest jednak...

Tumskie Spotkania Autorskie

Pierwsze z cyklu Tumskich Spotkań Autorskich odbędzie się 7 XI 2017 r., o godzinie 17 w Centrum Duszpasterskim Archidiecezji Wrocławskiej przy ul. Katedralnej 4. Tematem będzie dyskusja wokół książki „O odpustach 500 lat później. Ekumeniczna lektura 95 tez ks.dr....

Czyja jest Święta Jadwiga?

W ostatnim czasie w związku z licznymi dyskusjami toczonymi wokół postaci św. Jadwigi, a związanymi z obchodzonym Rokiem Jadwiżańskim, oprócz wielu zagadnień związanych z historią, kultem, miejscem Świętej na mapie katolicyzmu, jak bumerang wraca kwestia...

Między Trzebnicą a Kitzingen

PARTNERSTWO ZBUDOWANE NA MOŚCIE POJEDNANIA Dwa miasta. Jedno polskie, drugie niemieckie. Z pewnością łączą je wątki biograficzne z życiorysu św. Jadwigi Śląskiej, ale partnerstwo między Trzebnicą i Kitzingen to coś więcej. Wyrasta na modelowy przykład tego, jak we...

Od Ślężan do Dolnoślązaków

PARĘ SŁÓW O NAZWIE ŚLĄSKA I JEGO PRZESZŁOŚCI Gdy dziś w mass mediach słyszymy o Śląsku, to kierujemy myśl w stronę Katowic, a zatem Górnego Śląska. STANISŁAW ROSIK Wrocław Giacomo Cantelli da Vignola, Przeglądowa mapa polityczno-administracyjna Dolnego Śląska (1692)....

Wystarczy chcieć być Dolnoślązakiem

O integracji Dolnego Śląska i znaczeniu Wrocławia dla rozwoju regionu z Jerzym Michalakiem, członkiem Zarządu Województwa Dolnośląskiego, rozmawia WOJCIECH IWANOWSKI „Nowe Życie” Św. Jadwiga, metaloplastyka, praca Stanisława Gnacka z pleneru plastycznego w Trzebnicy...

Papieskie intencje

Apostolstwa Modlitwy październik 2017 OGÓLNA ABY W ŚWIECIE PRACY WSZYSTKIM BYŁY ZAGWARANTOWANE POSZANOWANIE I OCHRONA PRAW, A BEZROBOTNYM ZOSTAŁA DANA MOŻLIWOŚĆ PRZYCZYNIANIA SIĘ DO TWORZENIA WSPÓLNEGO DOBRA Intencja modlitwy na październik dotyczy ważnego zagadnienia...

Moja niedziela

1 PAŹDZIERNIKA 2017 R. 26. Niedziela Zwykła Wiara deklarowana czy przeżywana? EZ 18, 25-28; FLP 2, 1-11; MT 21, 28-32 Do którego syna jest nam bliżej? Sprawa pozornie wydaje się oczywista. Jeden skupia się na deklaracjach, słowach, dba o wizerunek i o to, by ojciec...

Czas dziękczynienia

ABP JÓZEF KUPNY metropolita wrocławski Dobiega końca Rok Jadwiżański obchodzony nie tylko w archidiecezji wrocławskiej, ale także na całym Śląsku, w jego historycznych granicach. Dziękuję za wszystkie inicjatywy podjęte w tym czasie przez poszczególnych wiernych,...

Św. Jadwiga – nauczycielka służby

KS GRZEGORZ SOKOŁOWSKI redaktor naczelny Współczesny samorząd terytorialny można uważać za spadkobiercę samorządów miejskich. Miasta miały zawsze pewne formy autonomii i samorządności, natomiast na obszarach podmiejskich dominował system feudalny. Dziś samorząd...

Święta Jadwiga Śląska – pamięć – dziedzictwo – inspiracja

Zapraszamy na wspólną inicjatywę Fundacji Obserwatorium Społeczne, Gminy Trzebnica i Centrum Historii Zajezdnia. 11 X 2017 r. odbędzie się konferencja przybliżająca postać św. Jadwigi Śląskiej. Wpisuje się ona w obchody Roku Jadwiżańskiego - jubileuszu 750-lecia...

Słudzy na wzór Sługi

W Ewangelii wg św. Łukasza Jezus przedstawia się nam w zdumiewający sposób: „Ja jestem wśród was jako ten, który służy” (Łk 22, 27). Jest to najpiękniejsze zaproponowane przez Niego określenie siebie samego – Ten, który służy. S. KLARA WITKOWSKA Wrocław Mistrz Księgi...

Być „uchem, ustami, sercem i duszą” biskupa

Dk. Waldemar Rozynkowski o powołaniu i posłudze diakona stałego w Kościele w Polsce. Urodziłem się w 1968 r. w Chełmnie. Ukończyłem studia na kierunku historia na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, a także studia teologiczne na Uniwersytecie Kardynała Stefana...