Kościół w Europie, Europa w Kościele

Odnaleźć sens polityki Jak odnaleźć sens polityki w złożonym i szybko zmieniającym się świecie, skoro zarówno w naszym kraju, jak i na poziomie europejskim istnieje przepaść między obywatelami i ich przedstawicielami – rządzącymi? IRMINA NOCKIEWICZ Sekretariat COMECE,...

Marzenie o Europie

Unia Europejska nie jest pierwszym projektem mającym na celu zjednoczenie Starego Kontynentu. Ale jako pierwsza na tak wielką skalę działa na zasadzie dobrowolności angażujących się w nią krajów. Jej początkiem było wspólne marzenie milionów ludzi, niezależne od...

Ewangelia dla muzułmanów

Dzielić się dobrem Ewangelii z muzułmanami… ale czy jest to w ogóle wykonalne? BP ANDRZEJ SIEMIENIEWSKI Wrocław Uchodźcy syryjscy na nabożeństwie w języku arabskim w kościele pw św. Ansgara Oskara w Szwecji HENRYK PRZONDZIONO/FOTO GOŚĆ Dostałem niedawno książkę...

Kształtować Europę

Unia Europejska wyrosła z tradycji chrześcijańskiej i integracji opartej na zasadach partnerstwa i solidarności dziś odchodzi od idei swoich założycieli. KAZIMIERZ M. UJAZDOWSKI Parlament Europejski Pomnik kard. Bolesława Kominka, autora listu wysłanego w 1965 r....

Chrześcijanie a kondycja Europy

Specjalnie dla „Nowego Życia” z abp. Jeanem--Claude’em Hollerichem, arcybiskupem Luksemburga, rozmawia KRZYSZTOF BRAMORSKI Konsul Honorowy Wielkiego Księstwa Luksemburga we Wrocławiu Abp Jean--Claude Hollerich GUY WOLFF Krzysztof Bramorski: Dni w diecezjach przed...

Boże Narodzenie

Kiedy Żydzi zapalali chanukowe świece, Rzymianie świętowali Saturnalia, a Persowie pojawienie się Mitry… W ubogim mieście Betlejem narodziło się Dziecię. Niech Ono rozpali w nas to co dawno zagasło, rozjaśni mroki naszych myśli i ogrzeje serca. Wszystkim Drogim i...

Ekspert od rzeczywistości ziemskich

Wspomnienie śp. ks. Piotra Niteckiego (1949-2011) 15 grudnia przypada piąta rocznica tragicznej śmierci ks. prof. Piotra Niteckiego, redaktora naczelnego „Nowego Życia”. Z tej okazji zapraszamy do lektury wspomnienia jednego z Jego uczniów Ks. Adam R. Prokop ks. prof....

Dokąd gwiazda prowadziła? Bazylika Narodzenia

ZIEMIA ŚWIĘTA W PYTANIACH Dziś Betlejem, położone zaledwie 8 km od Jerozolimy, liczy kilkadziesiąt tysięcy mieszkańców. W Biblii występuje jako Betlejem Judzkie lub Betlejem Efrata. Tu urodził się Dawid i tu został namaszczony na króla. Ale przede wszystkim tu...

Niewiara w wierzących społeczeństwach

O wierze napisano już bardzo wiele. Były to zarówno encykliki papieskie, jak i traktaty najwybitniejszych teologów. Wiarę definiowano, kiedy była ona czymś naturalnym – powszechnym. Współcześnie jednak zdaje się być inaczej. W odbiorze wielu ludzi wiara przestała być...

Wierzący wobec osób niewierzących

Pierwsi chrześcijanie głosili Ewangelię Chrystusa ludziom religijnym, misjonarze objawili i objawiają prawdę o Bogu bałwochwalcom. We współczesnym społeczeństwie z tą prawdą trzeba docierać do ateistów i niewierzących. KS. GRZEGORZ SOKOŁOWSKI Nowe Życie El Greco,...

Wiara „starszych braci”

Żydów zwykło się nazywać – za Janem Pawłem II – „starszymi braćmi w wierze”. Chrześcijaństwo bowiem wyrosło na gruncie judaizmu świątynnego. ANNA RAMBIERT-KWAŚNIEWSKA Wrocław Na zdjęciu: Ultraortodoksyjni żydzi zmierzający do Muru Zachodniego Świątyni Jerozolimskiej...

Dogmaty jak paliki

O właściwym zapinaniu guzików, chorobie braku kolan, zapachu starych modlitewników oraz o tym, jak kroczyć przez życie, żeby nie „ślecieć” w przepaść z ks. prof. Jerzym Szymikiem rozmawia MARTA WILCZYŃSKA Nowe Życie ks. prof. Jerzy Szymik ROMAN KOSZOWSKI/FOTO GOŚĆ...

Od Rzymu po Waszyngton

Bł. Czesław wraz ze św. Jackiem w bazylice św. Sabiny w Rzymie. Fragment fresku ARCHIWUM NOWEGO ŻYCIA Bł. Czesław broni Wrocławia. Fresk z dominikańskiego nowicjatu w San Domenico di Fiesole, Włochy RADEK MICHALSKI Bł. Czesław znany jest, a na pewno był, także poza...

Kult mieszkańców nieba dowodem jedności Kościoła

Od czasów apostolskich Kościół doświadcza mocy Ducha Świętości, który jednoczy wierzących z Chrystusem Zmartwychwstałym w jedno Ciało, do tego stopnia, że i w nich się uwidacznia Chrystusowa świętość. KS. KRZYSZTOF Z. WIŚNIEWSKI Legnica Obrazowe przedstawienia...

Błogosławiony Czesław między historią a legendą

Średniowieczna legenda o bł. Czesławie jest elementem mitu założycielskiego Wrocławia. Miasta, które powstawało w swej instytucjonalnej formie właśnie w czasach pierwszego przeora dominikanów wrocławskich. WOJCIECH KUCHARSKI Wrocław Miedzioryt przedstawiający bł....

Błogosławiony Czesław Patron naszej codzienności

O świętości, bł. Czesławie i dominikanach z o. Norbertem Oczkowskim z Zakonu Kaznodziejskiego rozmawia WOJCIECH IWANOWSKI Nowe Życie Procesja odpustowa z Najświętszym Sakramentem i relikwiami bł. Czesława wokół dominikańskiego kościoła pw. św. Wojciecha. Wrocław,...

W moim mieszkaniu mieszkał Żyd

Wbrew tytułowi poniższy tekst w ogóle nie ma zamiaru zajmować się tzw. kwestią żydowską. Oznacza to, co napisano. Po prostu piszący poniższe rozważania zupełnie przypadkiem natknął się na informację o lokatorze zamieszkującym jego obecne mieszkanie w końcu lat...

Wrocławskie ślady i wizerunki św. Jadwigi

Kanonizowana przez papieża Klemensa IV w 1267 r. w Viterbo, Patronka Śląska, od połowy XIII w. wpisała się na stałe w historię, kulturę i sztukę Śląska. DARIUSZ GALEWSKI Wrocław Tryptyk z Legendą św. Jadwigi Śląskiej, ołtarz skrzydłowy nieznanego malarza śląskiego z...

Miejsce w świecie

Istotą apostolstwa świeckich jest nie tyle głoszenie Słowa Bożego, ile życie nim. W praktyce chodzi o uświęcanie świata poprzez świadectwo własnego życia rodzinnego, zaangażowania społecznego, odpowiedzialnego gospodarowania dobrami i właściwego zarządzania wspólnotą...

Olbrzym mocno śpi…

„Ofert pracy” jest w Kościele bez liku – od Ciebie tylko zależy, czy stawisz się na najbliższej „rozmowie o pracę”. ANNA RAMBIERT-KWAŚNIEWSKA Wrocław Nauka społeczna Kościoła musi stanąć u podstaw intensywnej i stałej formacji świeckich chrześcijan zaangażowanych w...

Świeccy w Kościele

Problem laikatu, a właściwie apostolstwa ludzi świeckich jest tak dawny, jak daleko wstecz sięgają dzieje Kościoła. Jednak dopiero Sobór Watykański II zajął się wszechstronnie i dogłębnie tym zagadnieniem, określając członków Ludu Bożego mianem „laici” (świeccy),...

Bł. SPERANZA ALHAMA VALERA (1893-1983)

Seria: Prekursorki kultu Miłosierdzia Bożego „KONTYNUATORKA APOSTOLSTWA MIŁOŚCI MIŁOSIERNEJ” Życie hiszpańskiej zakonnicy-mistyczki związane było z pracą wychowawczą, podejmowaną w przedszkolach i szkołach publicznych w Hiszpanii i Włoszech oraz służbą na rzecz...

M. MARIA TERESA DE SALES DESANDAIS (1876-1943)

Seria: Prekursorki kultu Miłosierdzia Bożego „APOSTOŁKA MIŁOŚCI MIŁOSIERNEJ ” Istota apostolstwa francuskiej mistyczki polegała na przekazaniu światu prawdy o Miłosierdziu Bożym w połączeniu z pobożnością i kultem Najświętszego Serca Jezusowego. Jej posłannictwo...

S. JÓZEFA MANÉNDEZ DEL MORÁL (1890-1923)

Seria: Prekursorki kultu Miłosierdzia Bożego „APOSTOŁKA DOBROCI I MIŁOSIERDZIA”   Trudna była droga życiowa hiszpańskiej zakonnicy, która otrzymała treść orędzia o nieskończonym miłosierdziu Boga w aspekcie Najświętszego Serca Jezusowego. Początkowo było ono...