WIECZÓR TUMSKI

Zapraszamy serdecznie w niedzielę, 29 kwietnia br., o godz. 18.00 do kościoła św. Krzyża na Ostrowie Tumskim, na Wieczór Tumski poświęcony w szczególny sposób Zmartwychwstaniu i Matce Bożej. W pierwszej części wykład „Kilka słów o Maryi, Matce...

Niedzielne porządki

Czyli o świętowaniu niedzieli. Jeśli powściągniesz twe nogi od przekraczania szabatu, żeby w dzień mój święty spraw swych nie załatwiać, jeśli nazwiesz szabat rozkoszą, a święty dzień Pana – czcigodnym, jeśli go uszanujesz przez unikanie podróży, tak by nie...

Niedzielna Eucharystia

Podczas pewnej lekcji katechezy w szkole średniej rozmawiałem z moimi uczniami o świętowaniu niedzieli. Z ciekawością słuchałem ich wypowiedzi, które pokazywały różne tradycje świętowania, a raczej trzeba powiedzieć – przeżywania tego dnia. KS. MAREK...

Niedziela, czyli „nie pracuj”…

stąd bowiem – od „nie-działania” – wywodzi się polska wersja nazwy dnia Pańskiego, który wszedł w miejsce dnia Słońca – łac. dies Solis (i wciąż Sun-day u Anglosasów), jak zwykło się ów moment tygodnia zwać w świecie pogańskim. Nic w tym dziwnego, skoro Chrystus jest...

Przykazania są mądrością

„Trzecie: Pamiętaj, abyś dzień święty święcił”. To nie jest opresyjny nakaz, ale podpowiedź miłującego Boga, któremu naprawdę na nas zależy. O. KAZIMIERZ LUBOWICKI OMI Sekretarz Rady ds. Apostolstwa Świeckich Konferencji Episkopatu Polski RYS....

Solidarność to zadanie

O przywracaniu godności, wolnej niedzieli i dialogu z Kazimierzem Kimso, przewodniczącym Regionu Dolny Śląsk NSZZ „Solidarność”, rozmawia WOJCIECH IWANOWSKI „Nowe Życie” Wojciech Iwanowski: Niedziela 11 marca była pierwszą wolną od handlu. W...

Papieskie intencje

Apostolstwa Modlitwy kwiecień 2018 POWSZECHNA ABY ODPOWIEDZIALNI ZA IDEE I SPOSÓB ZARZĄDZANIA W GOSPODARCE MIELI ODWAGĘ ODRZUCAĆ GOSPODARKĘ WYKLUCZAJĄCĄ I BY POTRAFILI OTWIERAĆ NOWE DROGI O Chryste, opuszczony przez wszystkich, zdradzony przez...

Moja Niedziela

1 KWIETNIA 2018 R. Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego Idź do tych, których nie ma DZ 10, 34A. 37-43; KOL 3, 1-4; J 20, 1-9 Setki razy czytałem krótki fragment 10. rozdziału Dziejów Apostolskich, który otrzymujemy w pierwszym czytaniu, i odbierałem go...

Zwycięstwo Chrystusa

ABP JÓZEF KUPNY metropolita wrocławski W nowy miesiąc wprowadza nas najważniejszy dzień roku liturgicznego – Niedziela Zmartwychwstania Pana Jezusa. I jeszcze kilka dni temu można było przypuszczać, że na Golgocie triumfowały: nienawiść,...

Chrześcijanin nie przegrywa

KS GRZEGORZ SOKOŁOWSKI redaktor naczelny W liturgii Wigilii Paschalnej Kościół, święcąc uroczyście wodę, pragnie wyraźnie przypomnieć prawdę, iż proces zmartwychwstawania każdego z nas rozpoczyna się w sakramencie chrztu, gdy Jezus Chrystus...

Wieczory Tumskie

Nigdy z królami nie będziem w aljansach, Nigdy przed mocą nie ugniemy szyi; Bo u Chrystusa my na ordynansach — Słudzy Maryi! Serdecznie zapraszamy na marcowy Wieczór Tumski, który poświęcony będzie niezwykle znaczącemu wydarzeniu w historii...

Bukoliki biblijne

Chyba żadne z powiedzeń nie pasuje do życia wiejskiego bardziej niż to: „wszędzie dobrze, gdzie nas nie ma”. Ten, kto lata swego dzieciństwa spędził na wsi, tęskni za wielkomiejską bieganiną – ten natomiast, kto od dziecka wdychał miejski kurz, pędzi myślami do...

Biblijna medytacja nad pracą

W jakże różny sposób podchodzili ludzie na przestrzeni dziejów do pracy. W starożytnej Grecji, a później w Rzymie praca nie miała wielkiej wartości, często kojarzono ją ze stanem niewolniczym, a jeśli już człowiek wolny musiał pracować, to raczej z konieczności...

Ludzie wsi modlą się nadal…

Pytanie o modlącą się wieś jest jak najbardziej aktualne. Przyjęło się, co jest obecne w fachowej literaturze, zwłaszcza w dziedzinie socjologii religii, że tzw. Kościół ludowy zasadniczo różni się od Kościoła nowoczesnego. KS. BOGUSŁAW DROŻDŻ Legnica...

Rolnik sam w dolinie…

Około 13–10 tys. lat temu narodziło się rolnictwo oraz pojawili się pierwsi rolnicy. ROMAN ANDRZEJ ŚNIADY Wrocław Bronowice Małe k. Krakowa. Mężczyzna podczas karmienia koni na podwórzu. Zdjęcie archiwalne z 1932 r. ZE ZBIORÓW NARODOWEGO...

Robią rzecz najważniejszą, chleb

O przemianach na wsi i pracy rolnika z prof. Barbarą Kutkowską z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu rozmawia WOJCIECH IWANOWSKI „Nowe Życie” Sierpc. Obchody Niedzieli Palmowej w Muzeum Wsi Mazowieckiej AGNIESZKA OTŁOWSKA/FOTO GOŚĆ...

Papieskie intencje

Apostolstwa Modlitwy marzec 2018 EWANGELIZACYJNA ABY CAŁY KOŚCIÓŁ UZNAŁ PILNĄ POTRZEBĘ FORMACJI DO ROZEZNANIA DUCHOWEGO W ASPEKCIE INDYWIDUALNYM I WSPÓLNOTOWYM Być może określenie „rozeznanie duchowe” brzmi anachronicznie dla współczesnego ucha i kojarzy...

Moja Niedziela

4 MARCA 2018 R. III Niedziela Wielkiego Postu Duchowa skleroza WJ 20, 1-17; 1 KOR 1, 22-25; J 2, 13-25 Ostatnio zostałem zaproszony do udziału w dyskusji panelowej na temat tego, „Czy Dolnoślązacy świętują?”. Kontekstem była setna rocznica odzyskania...

Wielki Post

KS GRZEGORZ SOKOŁOWSKI redaktor naczelny W naszej świadomości głęboko zakorzenione jest przeświadczenie, że post, pokuta, umartwienie to przede wszystkim praktyki, których celem jest pozbawienie nas czegoś, umniejszenie radości życia. Owszem,...

Kształtować przestrzeń dla Boga

ABP JÓZEF KUPNY metropolita wrocławski Wkroczyliśmy w Wielki Post. Praktyki związane z tym okresem liturgicznym – a więc post, modlitwa i jałmużna, czyli uczynki miłosierdzia – nie są dane po to, byśmy skupiali się na sobie. Wręcz przeciwnie –...

Tumskie Spotkania Autorskie

27 lutego 2018 r. W centrum Duszpasterskim Archidiecezji Wrocławskiej odbyło się kolejne z cyklu Tumskich Spotkań Autorskich. Tym razem do czytelników przybył ks. Andrzej Draguła, profesor teologii i publicysta. Rozmawiano o sztuce pisania felietonu, religijnym...

Dobrzy Bracia

Bonifratrzy to zwyczajowa nazwa Zakonu Szpitalnego św. Jana Bożego. Pochodzi ona od łacińskich słów bonum – dobro i frater – brat i nawiązuje do sentencji: „Bracia, czyńcie dobro!”– zachęty często wypowiadanej przez założyciela zakonu. BR. ŁUKASZ DMOWSKI przeor...

Wrocław breaks the Iron Curtain

JUSTYNA FILIPKIEWICZ Wrocław Rok 1989 - atmosfera tamtego czasu dla wielu wciąż bliska i doskonale znana. Zburzenie Muru Berlińskiego było tylko widocznym znakiem dużo ważniejszego wydarzenia, którym był upadek Żelaznej Kurtyny, która przez wiele lat dzieliła jeden...

Promocja książki pt. „Rewolucyjna moc miłości

Fundacja Obserwatorium Społeczne wraz z TUM - Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej zaprasza na promocję książki pt. "Rewolucyjna moc miłości". Publikacja ta jest zapisem felietonów ks. Andrzeja Draguły, które ukazały się na łamach miesięcznika Nowe...