Oikoumenē nasz wspólny ląd

Dla nikogo, komu ekumenizm leży choć trochę na sercu, nie jest tajemnicą,że wywodzi on swą nazwę od greckiej oikoumenē, którą leksykografowietłumaczą zwykle słowami okolica zamieszkała. ANNA RAMBIERT-KWAŚNIEWSKA Wrocław Starożytny teatr z okresu grecko--rzymskiego w...

Kościół miejscem przyjaźni

O ekumenizmie, braterskiej wspólnocie i znaczeniu wspólnej modlitwy z bratem Aloisem, przeorem Wspólnoty z Taizé,rozmawia WOJCIECH IWANOWSKI „Nowe Życie” Wojciech Iwanowski: Czym właściwie jest ekumenizm? Jak rozumieć go na płaszczyźnie teoretycznej? Czym jest w...

Ku jedności

ABP JÓZEF KUPNY metropolita wrocławski Benedykt XVI, rozważając tekst Modlitwy Arcykapłańskiej Jezusa, wyróżnił w nim cztery wielkie tematy: życie, poświęcenie i uświęcenie, objawienie imienia Bożego oraz prośbę o jedność uczniów. Ojciec Święty podkreślił, że nie...

Dzielmy się wiarą

KS GRZEGORZ SOKOŁOWSKI redaktor naczelny Bóg się objawia, by być poznanym przez wszystkich. Już prorocy Starego Testamentu wiedzieli, że Królestwo, które przepowiadali, przełamie wszystkie granice. Dlatego Izajasz wołał: „Powstań, świeć Jeruzalem, bo przyszło twe...

Moja Niedziela

6 STYCZNIA 2019 R.Objawienie Pańskie Trzy cechy światła IZ 60, 1-6; EF 3, 2-3A.5-6; MT 2, 1-12 Wyobrażam sobie całkowitą czerń. Przestrzeń bezświetlną, ciemniejszą niż noc, ciemniejszą niż zamknięcie oczu, całkowity, kosmiczny brak światła.Gdyby w tym dziwnym stanie...

Papieskie intencje

Apostolstwa Modlitwystyczeń 2019EWANGELIZACYJNAZA MŁODZIEŻ, SZCZEGÓLNIE Z AMERYKI ŁACIŃSKIEJ,ABY IDĄC ZA PRZYKŁADEM MARYI, ODPOWIEDZIAŁA NAWEZWANIE PANA DO NIESIENIA ŚWIATU RADOŚCI EWANGELII Na wstępie chciałbym zaznaczyć, że moim zamiarem jest, aby oprócz komentarza...

Wzruszające spotkanie w Watykanie

Informacja prasowaKonsulat Honorowy Luksemburga we Wrocławiu Prawie pół godziny trwała audiencja Ojca Świętego Franciszka dla 21 małych pacjentów Wrocławskiej Kliniki Onkologii i Hematologii Dziecięcej „Przylądek Nadziei”. Grupę chorych dzieci Papież Franciszek...

Kosmopolita czy bezdomny?

W tym roku po raz sto czwarty obchodziliśmy Dzień Migranta i Uchodźcy (14 stycznia). Papież Franciszek napisał w specjalnym Orędziu z tej okazji, by stanąć ramię w ramię z naszymi braćmi i siostrami, którzy zmagają się z problemem opuszczenia swojej ojczyzny z różnych...

Nowe życie syryjskiej rodziny w Oławie

O udzieleniu schronienia uchodźcom z Syrii opowiada Tomasz Wilgosz, mieszkaniec Oławy. Rodzina Salloum z Syrii. Od lewej: Mimos, Adel, Salwa, Carmen, Toni z synem Adelem ARCHIWUM AUTORA Słowa Jezusa są takie proste i oczywiste: „Kochaj bliźniego; módl się za swoich...

Łączy nas Chrystus

O diasporze Ukraińców na Dolnym Śląsku z ks. Andrzejem Michaliszynem, proboszczem katedry greckokatolickiej we Wrocławiu, rozmawia WOJCIECH IWANOWSKI „Nowe Życie” Wojciech Iwanowski: O Wrocławiu zwykło się mawiać jako o miejscu spotkań. Spotyka się tutaj...

Papież spraw społecznych

Franciszek jest papieżem, którego cechuje wrażliwość i wyczucie na biedę człowieka. Powszechnie znane jest jego zaangażowanie w sprawy społeczne. KS. GRZEGORZ SOKOŁOWSKI „Nowe Życie” MARCIN MAZUR Wymownym przykładem może być pierwsza podróż Franciszka poza Watykan (8...

Homo viator lub biblijny uchodźca

Ślady ludzkich stóp wyznaczyły setki, miliony dróg i szlaków – jak świat długi i szeroki. Historia zna takich wydarzeń bez liku, a wielkie migracje stawały się przełomowymi jej momentami. ANNA RAMBIERT-KWAŚNIEWSKA Wrocław Ucieczka do Egiptu, obraz nad ołtarzem w...

Ku światłu

ABP JÓZEF KUPNY metropolita wrocławski Naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką; nad mieszkańcami kraju mroków światło zabłysło”. Słowa proroka spełniły się w noc betlejemską. Świętujemy nie tylko tamto historyczne wydarzenie, ale...

W żłobie leży Bóg

KS GRZEGORZ SOKOŁOWSKI redaktor naczelny Boże Narodzenie skupia naszą uwagę na betlejemskim żłóbku, choince, śpiewaniu kolęd, rodząc wspomnienia z dzieciństwa. Narodzenie Jezusa to jednak nie tylko sentymenty, wzruszenia i wspomnienia, ale...

Moja Niedziela

2 GRUDNIA 2018 R. I Niedziela Adwentu Modlitwa dla „ociężałych” serc JR 33, 14-16; 1 TES 3, 12-4,2; ŁK 21, 25-28.34-36 Często zastanawiam się, po co jest nam sformalizowana modlitwa. Czy nie lepiej – a wielu właściwie się takim postępowaniem chwali – po prostu...

Papieskie intencje

Apostolstwa Modlitwy grudzień 2018 EWANGELIZACYJNA ABY OSOBY ZAANGAŻOWANE W POSŁUGĘ PRZEKAZU WIARY POTRAFIŁY ZNALEŹĆ JĘZYK WŁAŚCIWY DLA DZISIEJSZYCH CZASÓW, W DIALOGU Z KULTURAMI PIXABAY.COM Witold Kawecki CSsR we wprowadzeniu do książki Kościół i kultura w dialogu...

Wieczory Tumskie

Zapraszamy serdecznie w niedzielę, 25 listopada br., o godz. 18.00 do kościoła św. Krzyża na Ostrowie Tumskim, na Wieczór Tumski poświęcony w szczególny sposób Stanisławowi Moniuszce, ojcu polskiej opery narodowej, którego jubileusz 200-lecia...

Świętowanie Niepodległości

O tym, że Polska odzyskała niepodległość 11 listopada 1918 r. uczy się każde dziecko w szkole. Ale o tym, że oficjalne państwowe obchody święta narodowego odbyły się dopiero w 1937 r., wie już niewielu. Ustanowiono je ustawą sejmową z 23 kwietnia 1937 r., podpisaną...

znieWOLoNE MEDIA – konferencja

Nasz ogląd oraz ocenę otaczającej rzeczywistości opieramy w dużej mierze na przekazie medialnym. Począwszy od zapowiedzi meteorologicznych, poprzez publicystykę, aż po eksperckie analizy ekonomiczne czy doniesienia naukowe, serwuje się nam...

Michał Haniszewski wzór do naśladowania

To był człowiek instytucja, który ze służby Bogu, Ojczyźnie i bliźniemu uczynił sens swego życia. Z różańcem w dłoni przemierzał miasto na rowerze, był niezastąpiony dla wrocławskich środowisk patriotycznych, kombatanckich, solidarnościowych i kościelnych. MAŁGORZATA...

Wojna i polityka

STULECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI Chyba żadne z przystępujących do I wojny światowej mocarstw nie miało w swych planach odbudowy Państwa Polskiego. Mimo to w trakcie działań wojennych z takich czy innych powodów kwestia ta stopniowo się umiędzynaradawiała. PIOTR...

Bóg – Honor – Ojczyzna

Dewiza ta ogniskuje w sobie triadę istotnych wartości pojawiających się na różnych płaszczyznach ponadtysiącletniej historii Polski. Wyrażają one swoistego rodzaju duchowy obraz – zespół idei – rzeczywistość, którą wyrazić można jako Polonitas – Polskość. STANISŁAW A....

Niepodległa

Nie ma chyba miejsc i instytucji publicznych w Polsce, które nie przygotowywałyby się w tym roku do bardziej niż zwykle uroczystych obchodów wyjątkowej rocznicy – upływających w listopadzie tego roku równych stu lat od odzyskania przez Polskę niepodległości po latach...

Pokolenia Niepodległej

O Jubileuszu Niepodległości, patriotyzmie i zadaniach, jakie stoją przed Instytutem Pamięci Narodowej, z dyrektorem Oddziału Wrocławskiego IPN dr. Andrzejem Drogoniem rozmawia WOJCIECH IWANOWSKI „Nowe Życie” Mural historyczny #Pokolenia Niepodległej wykonany dla...