Dobrzy Bracia

Bonifratrzy to zwyczajowa nazwa Zakonu Szpitalnego św. Jana Bożego. Pochodzi ona od łacińskich słów bonum – dobro i frater – brat i nawiązuje do sentencji: „Bracia, czyńcie dobro!”– zachęty często wypowiadanej przez założyciela zakonu. BR. ŁUKASZ DMOWSKI przeor...

Wrocław breaks the Iron Curtain

JUSTYNA FILIPKIEWICZ Wrocław Rok 1989 - atmosfera tamtego czasu dla wielu wciąż bliska i doskonale znana. Zburzenie Muru Berlińskiego było tylko widocznym znakiem dużo ważniejszego wydarzenia, którym był upadek Żelaznej Kurtyny, która przez wiele lat dzieliła jeden...

Promocja książki pt. „Rewolucyjna moc miłości

Fundacja Obserwatorium Społeczne wraz z TUM - Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej zaprasza na promocję książki pt. "Rewolucyjna moc miłości". Publikacja ta jest zapisem felietonów ks. Andrzeja Draguły, które ukazały się na łamach miesięcznika Nowe...

Spotkanie w „Civitas Christiana”

Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana" Oddział we Wrocławiu serdecznie zaprasza na spotkanie z Ks. prof. Grzegorzem Sokołowskim: "Stefan Kardynał Wyszyński wobec Ziem Zachodnich i Północnych". Spotkanie odbędzie się 19 lutego 2018 r. w siedzibie...

„Pielgrzym pokoju”

Czy pokój na świecie jest jeszcze możliwy? Czy Jan Paweł II miał wpływ na rozwiązywanie światowych konfliktów i odzyskanie pełnej niepodległości w Polsce? Jaki był cel tylu pielgrzymek Papieża Polaka? Czy możemy tworzyć społeczeństwo, które będzie dbało o pokój we...

Ekumeniczna posługa duszpasterska wobec chorych

Choroba i związane z nią cierpienie jest problemem ogólnoludzkim, przekraczającym wszelkie podziały wyznaniowe. Każdy człowiek, bez względu na swoje przekonania religijne, doświadczany chorobą pyta o jej sens i często wtedy właśnie szuka pomocy duchowej. KS. JACEK...

Chorzy na punkcie zdrowia?

W 1980 r. Robert Crawford ukuł termin healthism. Określił tak zaabsorbowanie własnym zdrowiem, traktowanym jako pierwszy i najważniejszy czynnik dobrostanu. Cel ten jest osiągany przede wszystkim poprzez zmianę stylu życia. EWA SOŁTYS Wrocław JAKUB SZYMCZUK/FOTO GOŚĆ...

O powołaniu lekarza i zakonnika

Czynić dobro! – to prosta zasada, która przekonała mnie do tego, by zostać bonifratrem – mówi brat Łukasz Dmowski, przeor Konwentu Bonifratrów we Wrocławiu, lekarz specjalista chorób wewnętrznych i geriatrii. Zdjęcie: Brat Łukasz na dyżurze w szpitalu HENRYK...

Szlachetne zdrowie – ujęcie biblijne

Choć o zdrowiu na kartach Świętej Księgi nie wspomina się zbyt często, można jednak pokusić się o pewne wnioski. Zdrowie stało się ekwiwalentem życia w pokoju i dobrobycie (Rdz 29, 6; 1 Sm 25, 6) – i takie jego rozumienie stanowi pomost pomiędzy starym i nowym...

Czym jest dzisiaj Przysięga Hipokratesa?

Przysięga Hipokratesa przywoływana jest często przez przedstawicieli różnych środowisk, na ogół w sposób wybiórczy, służąc zróżnicowanej argumentacji, często krytycznej wobec środowiska lekarskiego. MARIAN GABRYŚ Wrocław Hipokrates – lekarz grecki, ur. ok. 460 p.n.e....

Awangardowy Wrocław

MATERIAŁY PRASOWE UM WROCŁAW O rozwoju miasta, patriotyzmie i pielgrzymowaniu – z Rafałem Dutkiewiczem, prezydentem Wrocławia, rozmawia KS. GRZEGORZ SOKOŁOWSKI „Nowe Życie” Ks. Grzegorz Sokołowski: Rozmawiamy w pierwszym dniu Nowego Roku, ale zacznijmy od podsumowań....

Papieskie intencje

Apostolstwa Modlitwy luty 2018 POWSZECHNA: ABY CI, KTÓRZY SPRAWUJĄ WŁADZĘ MATERIALNĄ, POLITYCZNĄ LUB DUCHOWĄ, NIE POZWOLILI, BY RZĄDZIŁA NIMI KORUPCJA W Ewangelii wg św. Łukasza znajdujemy przypowieść o nieuczciwym rządcy (Łk 16, 1-8). Jak zauważył w swoim komentarzu...

Moja Niedziela

4 LUTEGO 2018 R. 5. Niedziela Zwykła Głosić – nie głosić? Oto jest pytanie HI 7, 1-4. 6-7; 1 KOR 9, 16-19. 22-23; MK 1, 29-39 Często w różnych kontekstach słyszymy o obowiązku głoszenia Ewangelii. W kościelnym żargonie mówi się o „konieczności dawania świadectwa”....

Dar z serca

ABP JÓZEF KUPNY metropolita wrocławski To nieprawda, że ludzie dziś nie są zdolni do poświęceń. Wręcz przeciwnie – każdego dnia docierają do nas informacje o wyrzeczeniach, podjętych wyzwaniach czy postanowieniach. Jesteśmy gotowi wiele oddać dla ratowania życia lub...

Wiara a szczęście człowieka

KS GRZEGORZ SOKOŁOWSKI redaktor naczelny Gdy przyjaciele przynoszą do Jezusa chorego człowieka, chcą, aby go uzdrowił. Czynią wszystko, by Chrystus położył na nim ręce i przywrócił mu zdrowie. Tymczasem Jezus czyni coś zupełnie innego: „Synu, odpuszczają ci się twoje...

Działanie Ducha Świętego w liturgii eucharystycznej

W Katechizmie Kościoła Katolickiego znajdujemy intrygujące zdanie: „Duch Święty jest żywą pamięcią Kościoła” (KKK 1099). Stwierdzenie to odnosi się w tym miejscu Katechizmu konkretnie do ukazywania, poprzez wspólne działanie Ducha i Kościoła, zbawczego dzieła...

Bierzmowanie. Ewangelizowanie czy pożegnanie?

Bierzmowanie. Słowo to budzi wiele kontrowersji. Niepokoi młodych ludzi, którzy po kilkuletnim duchowym letargu są przymuszani do religijnego przebudzenia. Dla teologów, w szczególności dogmatyków, liturgistów, katechetyków i pastoralistów słowo to jest podstawą...

Ona – Duch

Ikonografia chrześcijańska już od zamierzchłych czasów przedstawia Trzecią z Osób Boskich w postaci gołębicy, co jest, rzecz jasna, konsekwentną realizacją relacji ewangelistów o chrzcie Jezusa w rzece Jordan (Mt 3, 16; Mk 1, 10; Łk 3, 22; J 1, 32). ANNA...

Charyzmatyczny rwetes 50 lat później

Według papieża Franciszka Ruch Odnowy w Duchu Świętym „Służy samemu Kościołowi! Odnawia nas. A każdy poszukuje swojego ruchu, zgodnie ze swoim charyzmatem, tam, dokąd go prowadzi Duch Święty”. KS. MARIUSZ ROSIK Wrocław Charyzmatyczne Dni Młodych „Zaśnięcie w Panu,...

Duch Święty w Polsce

FENOMEN RUCHÓW KOŚCIELNYCH OSTATNICH STU LAT „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym” – tak brzmi hasło nowego roku duszpasterskiego, w który wkroczyliśmy wraz z pierwszą niedzielą adwentową. Treść hasła to prawie dosłowne powtórzenie tego, co czytamy w Piśmie: „Wszyscy w...

Na dobry początek

ABP JÓZEF KUPNY metropolita wrocławski Pierwsze dni nowego roku stanowią dla wielu okazję, by podejmować różnego rodzaju postanowienia. Dotyczą one rozmaitych dziedzin naszego życia, a nierzadko sprowadzają się do wybaczenia sobie samemu popełnionych błędów i...

Tajemnica Boga

KS GRZEGORZ SOKOŁOWSKI redaktor naczelny Dla małego dziecka każdy dzień jest połączony z nowymi odkryciami. Jego świat staje się coraz bogatszy, a przez to piękniejszy. Odkrywając coś nowego, doskonali swoje umiejętności. Wtajemniczanie w życie łączy się stopniowo z...

Papieskie intencje

Apostolstwa Modlitwy styczeń 2018 EWANGELIZACYJNA ABY W KRAJACH AZJATYCKICH CHRZEŚCIJANIE, WRAZ Z INNYMI MNIEJSZOŚCIAMI RELIGIJNYMI, MOGLI ŻYĆ SWOJĄ WIARĄ W PEŁNEJ WOLNOŚCI W komentarzu do intencji ewangelizacyjnej przewidzianej na listopad 2017 r. zwracałem uwagę, że...