Na początek

47. Wrocławskie Dni Duszpasterskie

Papieski Wydział Teologiczny zaprasza na 47. Wrocławskie Dni Duszpasterskie, które odbędą się 28 i 29 sierpnia br. pod hasłem: „Otrzymaliśmy w darze Ducha Świętego. Różnorodność w jedności”. Szczegółowy program WDD zamieszczony jest na stronie...

Kościół pw. Wniebowzięcia NMP

w Kłodzku Galeria na Emporach i „Raj utracony” KATARZYNA STĘPNIAK Wrocław Kłodzka świątynia jest miejscem, które przyciąga i uwodzi. Każdy centymetr fresków, każda kościelna ława, rzeźba... są zarówno doskonałymi pracami żyjących na przestrzeni kilku stuleci...

Jest czas

ABP JÓZEF KUPNY metropolita wrocławski Pan Jezus troszczący się o odpoczynek swoich uczniów – to jeden z obrazów, który ukazują nam Ewangelie. To jest niezwykłe, że mimo wielu spraw, z którymi przychodzili do Chrystusa mieszkańcy Jerozolimy, ogromu pracy, jaki...

Odpoczynek

KS GRZEGORZ SOKOŁOWSKI redaktor naczelny Uczniowie po wypełnieniu powierzonego im zadania nauczania ludzi przyszli do Jezusa i podzielili się swoją radością, obserwacjami, refleksjami. Jezus wysłuchał ich i kazał im wypocząć. Wyczerpanych ilością ludzi, którzy...

Papieskie intencje

Apostolstwa Modlitwy lipiec 2017 E W A N G E L I Z A C Y J N A: ABY NASI BRACIA, KTÓRZY ODDALILI SIĘ OD WIARY, MOGLI, RÓWNIEŻ ZA SPRAWĄ NASZEJ MODLITWY I EWANGELICZNEGO ŚWIADECTWA, ODKRYĆ NA NOWO BLISKOŚĆ MIŁOSIERNEGO PANA I PIĘKNO ŻYCIA CHRZEŚCIJAŃSKIEGO Aby...

Moja Niedziela

2 LIPCA 2017 R. 13. Niedziela Zwykła Zachęta do bezczelności 2 KRL 4, 8-12A. 14-16; RZ 6, 3-4. 8-11; MT 10, 37-42 Jest coś takiego jak odwaga dziecka w domaganiu się tego, czego pragnie bądź czego potrzebuje. Dorośli, którzy nauczyli się kalkulować, co się bardziej...

W najnowszym numerze

KS. RAFAŁ KOWALSKI Moja Niedziela. Fragmenty Ewangelii i rozważania na wszystkie niedziele lipca i sierpnia KS. BOGDAN GIEMZA SDS Papieskie intencje Apostolstwa Modlitwy – VII i VIII JOLANTA KRYSOWATA List do mojego proboszcza KS. JAN SIENKIEWICZ List do moich...

Patriotyzm

ABP JÓZEF KUPNY metropolita wrocławski Chrześcijańską doskonałość uzyskuje się, usuwając wszystko to, co przeszkadza, rozprasza i nie pozwala wydobyć piękna obrazu Boga zapisanego w każdym człowieku. Im bardziej nam się to udaje, tym bardziej jesteśmy podobni do Boga....

Jesteśmy odpowiedzialnymi zarządcami

KS GRZEGORZ SOKOŁOWSKI redaktor naczelny Od początku pontyfikatu papież Franciszek kieruje uwagę nie tylko Kościoła, ale i świata na ludzi ubogich. Już sam wybór imienia „Franciszek” jest wskazaniem na priorytety pontyfikatu. Imię syna zamożnego kupca z Asyżu, który...

Moja Niedziela

4 CZERWCA 2017 R. Zesłanie Ducha Świętego Maestro, prosimy! DZ 2, 1-11; 1 KOR 12, 3B-7. 12-13; J 20, 19-23 Duch Święty działa w nas na różne sposoby, jak poucza św. Paweł w drugim czytaniu. Dostajemy ten fragment Listu do Koryntian w nieco okrojonej wersji, bo z...

Papieskie intencje

Apostolstwa Modlitwy czerwiec 2016 O G Ó L N A ABY ODPOWIEDZIALNI ZA NARODY ZDECYDOWANIE DOKŁADALI STARAŃ, BY POŁOŻYĆ KRES HANDLOWI BRONIĄ, KTÓRY JEST PRZYCZYNĄ WIELU NIEWINNYCH OFIAR Bez przemocy rzeźba szwedzkiego artysty Carla Fredrika Reuterswärda, ustawiona przed...

Podobni do Maryi

ABP JÓZEF KUPNY metropolita wrocławski Maj w polskiej tradycji jest czasem, kiedy to ze szczególnym zaangażowaniem czcimy Maryję. Gromadząc się w świątyniach czy przy przydrożnych kapliczkach i krzyżach, śpiewając Litanię loretańską, rozważamy przymioty Matki...

Uczynić wszystko, co Syn wskaże

KS GRZEGORZ SOKOŁOWSKI redaktor naczelny W liturgii Kościoła niemało jest świąt maryjnych wpisanych w dzieje zbawienia, takich jak Zwiastowanie, Wniebowzięcie, Niepokalane Poczęcie. Wielokrotnie też wspominamy Maryję obecną przy swym Synu w różnych sytuacjach Jego...

Moja Niedziela

7 MAJA 2017 R. 4. Niedziela Wielkanocna Ważna jest barwa DZ 2, 14A. 36-41; 1 P 2, 20B-25; J 10, 1-10 Pan Jezus często odwoływał się w swoim nauczaniu do świata zwierząt. Nic dziwnego – poszukiwał obrazów, które były bliskie jego słuchaczom. Za ich pomocą mógł w sposób...

Papieskie intencje

Apostolstwa Modlitwy maj 2017 E W A N G E L I Z A C Y J N A / M I S Y J N A ABY CHRZEŚCIJANIE W AFRYCE DAWALI PROFETYCZNE ŚWIADECTWO POJEDNANIA, SPRAWIEDLIWOŚCI I POKOJU, NAŚLADUJĄC JEZUSA MIŁOSIERNEGO Nasza uwaga i modlitwa w ramach Apostolstwa Modlitwy w maju są...

Jezus żyje!

ABP JÓZEF KUPNY metropolita wrocławski Uroczystość nad uroczystościami” – tak o Zmartwychwstaniu mówili pierwsi chrześcijanie. I chociaż mogliśmy już usłyszeć wiele o wyższości Świąt Wielkiej Nocy nad Bożym Narodzeniem, to nie będzie przesady, kiedy powiemy, że dziś...

Zmartwychwstanie Chrystusa sensem wysiłków chrześcijanina

KS GRZEGORZ SOKOŁOWSKI redaktor naczelny Chrześcijaństwo nie jest jedną spośród wielu innych doktryn, nie jest jakąś formą religijności wśród różnych wyznań. Początkiem chrześcijaństwa jest zmartwychwstanie Chrystusa. „Gdyby Chrystus nie zmartwychwstał, daremna byłaby...

Moja Niedziela

2 KWIETNIA 2017 R. 5. Niedziela Wielkiego Postu Bóg się zna, nie ja EZ 37, 12-14; RZ 8, 8-11; J 11, 1-45 Ten Tomasz nie był taki zły. Wprawdzie to nie on jest głównym bohaterem czytanej dziś Ewangelii, ale warto zwrócić uwagę na jego zachowanie. Raczej kojarzy się nam...

Papieskie intencje

Apostolstwa Modlitwy kwiecień 2017 O G Ó L N A ABY MŁODZIEŻ UMIAŁA WIELKODUSZNIE ODPOWIADAĆ NA SWOJE POWOŁANIE, ROZWAŻAJĄC POWAŻNIE RÓWNIEŻ MOŻLIWOŚĆ POŚWIĘCENIA SIĘ PANU W KAPŁAŃSTWIE LUB W ŻYCIU KONSEKROWANYM Chciałem, abyście byli w centrum uwagi, ponieważ zależy...

Wierność Bogu

ABP JÓZEF KUPNY metropolita wrocławski Pierwsze dni marca w tym roku to dla chrześcijan początek duchowej wędrówki, której celem jest jak najlepsze przygotowanie do przeżywania najważniejszej liturgii w ciągu roku – Wigilii Paschalnej. Rozpoczynamy Wielki Post, który...

Emanacja świętości

KS GRZEGORZ SOKOŁOWSKI redaktor naczelny Cechą charakterystyczną fenomenu świętości jest jej emanacja. Osoba święta kształtuje charakter tego, który się z nią styka, w sposób bezpośredni czy pośredni. Tak było również w dworskim otoczeniu św. Jadwigi. Jej świątobliwy...

Moja Niedziela

5 MARCA 2017 R. 1. Niedziela Wielkiego Postu 4 × 10 = 40 RDZ 2, 7-9; 3, 1-7; RZ 5, 12-19; MT 4, 1-11 Trzy pokusy – łakomstwo, próżna chwała i chciwość – widziało wielu Ojców Kościoła, komentując fragment Ewangelii przeznaczony na pierwszą niedzielę Wielkiego Postu....

Papieskie intencje

Apostolstwa Modlitwy marzec 2017 E W A N G E L I Z A C Y J N A / M I S Y J N A ABY PRZEŚLADOWANI CHRZEŚCIJANIE DOŚWIADCZYLI WSPARCIA CAŁEGO KOŚCIOŁA PRZEZ MODLITWĘ I W POSTACI POMOCY MATERIALNEJ Po raz kolejny intencja Apostolstwa Modlitwy jest ukierunkowana na sprawę...

Miłować Boga

KS GRZEGORZ SOKOŁOWSKI redaktor naczelny Kard. François Xavier Nguyễn Văn Thuân, od 1974 r. biskup Sajgonu, w komunistycznym więzieniu zaczął się zastanawiać, dlaczego Bóg pozwala mu tracić tyle cennego czasu. Mógł przecież zrobić tak wiele dla Królestwa Bożego. Nie...

Czynić cuda

ABP JÓZEF KUPNY metropolita wrocławski Za kilka miesięcy cały katolicki świat wspólnie z papieżem Franciszkiem będzie świętował 100. rocznicę objawień Matki Bożej w Fatmie. Modlitwa, ofiara wynagradzająca za grzechy i nawrócenie to główne elementy orędzia, jakie...

Moja Niedziela

5 LUTEGO 2017 R. 5. Niedziela Zwykła Nie mam być światłem! IZ 58, 7-10; 1 KOR 2, 1-5; MT 5, 13-16 Zawsze wydawało mi się, że słowa Pana Jezusa zapisane przez św. Mateusza zobowiązują mnie do świadectwa. Kto z nas nie słyszał przynajmniej raz w życiu kazania na temat...

Papieskie intencje

Apostolstwa Modlitwy luty 2017 O G Ó L N A ABY LUDZIE PRZEŻYWAJĄCY PRÓBY, ZWŁASZCZA UBODZY, UCHODŹCY I SPYCHANI NA MARGINES, SPOTYKALI SIĘ Z PRZYJĘCIEM I ZNAJDOWALI WSPARCIE W NASZYCH WSPÓLNOTACH Życie św. Agnieszki Czeskiej jest obrazem realizacji cnoty ubóstwa...

Kolejna szansa

ABP JÓZEF KUPNY metropolita wrocławski Nowy Rok to dla wielu okazja do podjęcia pewnych postanowień. Dotyczą one różnych sfer życia. Zawsze jednak odnoszą się do jakiegoś efektu, który pragniemy osiągnąć i co do którego jesteśmy przekonani, że przyczyni się do...

Nadzieja nie tylko na Nowy Rok

KS GRZEGORZ SOKOŁOWSKI redaktor naczelny Nasza ludzka radość okazywana w dniu Nowego Roku jest związana z nadzieją. Mamy bowiem nadzieję, że rok, który się rozpoczął, będzie lepszy od zakończonego. Mamy nadzieję, że spotka nas w nowym roku wiele dobra, będzie mniej...

Papieskie intencje

Apostolstwa Modlitwy styczeń 2017 W dotychczasowej praktyce na każdy miesiąc były przewidziane dwie papieskie intencje w ramach Apostolstwa Modlitwy: ogólna i ewangelizacyjna, zwana też misyjną. Czytelnicy „Nowego Życia” mogli w każdym numerze znaleźć komentarz do...

Moja Niedziela

1 STYCZNIA 2017 R. Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi Boże Narodzenie cd. LB 6, 22-27; GA 4, 4-7; ŁK 2, 16-21 Ciekawe – tydzień od Bożego Narodzenia, a słowo Boże „trzyma” nas w Betlejem. Dalej mamy: pasterzy, niemowlę, Maryję i Józefa i chciałoby się...

Prawda o człowieku

ABP JÓZEF KUPNY metropolita wrocławski Do wizyty, której termin znamy, możemy się przygotować. My sami czy nasz dom przybiera inną formę niż na co dzień. Rozpoczęty adwent przypomina nam o niespodziewanym powrocie Syna Bożego. Bóg nie podaje nam dokładnej daty swojego...

Jesteś umiłowanym dzieckiem Boga

KS GRZEGORZ SOKOŁOWSKI redaktor naczelny Od najdawniejszych czasów ludzie różnie wyobrażali sobie Boga. Dla jednych Bóg jest daleki, stworzył świat i pozostawił nas swemu losowi – nie ma więc potrzeby przejmować się takim Bogiem. Niektórzy wyobrażali Go sobie jako...

Papieskie intencje

Apostolstwa Modlitwy grudzień 2016 O G Ó L N A ABY WE WSZYSTKICH CZĘŚCIACH ŚWIATA ZNIKNĘŁA PLAGA, JAKĄ JEST WERBOWANIE DZIECI-ŻOŁNIERZY Intencja ta wydaje się jakby „nie przystawać” do polskich realiów, wszak nie słyszymy u nas o takim procederze. Jednakże, jak podają...

Moja Niedziela

4 GRUDNIA 2016 R. 2. Niedziela Adwentu Jad został zniweczony IZ 11, 1-10; RZ 15, 4-9; MT 3, 1-12 Nigdy nie przechodzę obojętnie obok proroctwa Izajasza, który posługuje się obrazem zaczerpniętym ze świata zwierząt. Instynktownie słuchając opowieści o dziecku, które...

Czas odnowy życia

ABP JÓZEF KUPNY metropolita wrocławski Kończący się Rok Miłosierdzia przeżywaliśmy jako czas łaski i odnowy duchowej. Liczne inicjatywy podejmowane w trosce o stan ducha człowieka pozwoliły nam wyjść z niewoli grzechu i powrócić do stanu przyjaźni z Bogiem,...