Na początek

W najnowszym numerze

KS. RAFAŁ KOWALSKI Moja Niedziela. Fragmenty Ewangelii i rozważania na wszystkie niedziele miesiąca KS. BOGDAN GIEMZA SDS Papieskie intencje Apostolstwa Modlitwy JOLANTA KRYSOWATA List do mojego proboszcza KS. JAN SIENKIEWICZ List do moich parafian KS. BOGDAN FERDEK...

Podobni do Maryi

ABP JÓZEF KUPNY metropolita wrocławski Maj w polskiej tradycji jest czasem, kiedy to ze szczególnym zaangażowaniem czcimy Maryję. Gromadząc się w świątyniach czy przy przydrożnych kapliczkach i krzyżach, śpiewając Litanię loretańską, rozważamy przymioty Matki...

Uczynić wszystko, co Syn wskaże

KS GRZEGORZ SOKOŁOWSKI redaktor naczelny W liturgii Kościoła niemało jest świąt maryjnych wpisanych w dzieje zbawienia, takich jak Zwiastowanie, Wniebowzięcie, Niepokalane Poczęcie. Wielokrotnie też wspominamy Maryję obecną przy swym Synu w różnych sytuacjach Jego...

Moja Niedziela

7 MAJA 2017 R. 4. Niedziela Wielkanocna Ważna jest barwa DZ 2, 14A. 36-41; 1 P 2, 20B-25; J 10, 1-10 Pan Jezus często odwoływał się w swoim nauczaniu do świata zwierząt. Nic dziwnego – poszukiwał obrazów, które były bliskie jego słuchaczom. Za ich pomocą mógł w sposób...

Papieskie intencje

Apostolstwa Modlitwy maj 2017 E W A N G E L I Z A C Y J N A / M I S Y J N A ABY CHRZEŚCIJANIE W AFRYCE DAWALI PROFETYCZNE ŚWIADECTWO POJEDNANIA, SPRAWIEDLIWOŚCI I POKOJU, NAŚLADUJĄC JEZUSA MIŁOSIERNEGO Nasza uwaga i modlitwa w ramach Apostolstwa Modlitwy w maju są...

Jezus żyje!

ABP JÓZEF KUPNY metropolita wrocławski Uroczystość nad uroczystościami” – tak o Zmartwychwstaniu mówili pierwsi chrześcijanie. I chociaż mogliśmy już usłyszeć wiele o wyższości Świąt Wielkiej Nocy nad Bożym Narodzeniem, to nie będzie przesady, kiedy powiemy, że dziś...

Zmartwychwstanie Chrystusa sensem wysiłków chrześcijanina

KS GRZEGORZ SOKOŁOWSKI redaktor naczelny Chrześcijaństwo nie jest jedną spośród wielu innych doktryn, nie jest jakąś formą religijności wśród różnych wyznań. Początkiem chrześcijaństwa jest zmartwychwstanie Chrystusa. „Gdyby Chrystus nie zmartwychwstał, daremna byłaby...

Moja Niedziela

2 KWIETNIA 2017 R. 5. Niedziela Wielkiego Postu Bóg się zna, nie ja EZ 37, 12-14; RZ 8, 8-11; J 11, 1-45 Ten Tomasz nie był taki zły. Wprawdzie to nie on jest głównym bohaterem czytanej dziś Ewangelii, ale warto zwrócić uwagę na jego zachowanie. Raczej kojarzy się nam...

Papieskie intencje

Apostolstwa Modlitwy kwiecień 2017 O G Ó L N A ABY MŁODZIEŻ UMIAŁA WIELKODUSZNIE ODPOWIADAĆ NA SWOJE POWOŁANIE, ROZWAŻAJĄC POWAŻNIE RÓWNIEŻ MOŻLIWOŚĆ POŚWIĘCENIA SIĘ PANU W KAPŁAŃSTWIE LUB W ŻYCIU KONSEKROWANYM Chciałem, abyście byli w centrum uwagi, ponieważ zależy...

Wierność Bogu

ABP JÓZEF KUPNY metropolita wrocławski Pierwsze dni marca w tym roku to dla chrześcijan początek duchowej wędrówki, której celem jest jak najlepsze przygotowanie do przeżywania najważniejszej liturgii w ciągu roku – Wigilii Paschalnej. Rozpoczynamy Wielki Post, który...

Emanacja świętości

KS GRZEGORZ SOKOŁOWSKI redaktor naczelny Cechą charakterystyczną fenomenu świętości jest jej emanacja. Osoba święta kształtuje charakter tego, który się z nią styka, w sposób bezpośredni czy pośredni. Tak było również w dworskim otoczeniu św. Jadwigi. Jej świątobliwy...

Moja Niedziela

5 MARCA 2017 R. 1. Niedziela Wielkiego Postu 4 × 10 = 40 RDZ 2, 7-9; 3, 1-7; RZ 5, 12-19; MT 4, 1-11 Trzy pokusy – łakomstwo, próżna chwała i chciwość – widziało wielu Ojców Kościoła, komentując fragment Ewangelii przeznaczony na pierwszą niedzielę Wielkiego Postu....

Papieskie intencje

Apostolstwa Modlitwy marzec 2017 E W A N G E L I Z A C Y J N A / M I S Y J N A ABY PRZEŚLADOWANI CHRZEŚCIJANIE DOŚWIADCZYLI WSPARCIA CAŁEGO KOŚCIOŁA PRZEZ MODLITWĘ I W POSTACI POMOCY MATERIALNEJ Po raz kolejny intencja Apostolstwa Modlitwy jest ukierunkowana na sprawę...

Miłować Boga

KS GRZEGORZ SOKOŁOWSKI redaktor naczelny Kard. François Xavier Nguyễn Văn Thuân, od 1974 r. biskup Sajgonu, w komunistycznym więzieniu zaczął się zastanawiać, dlaczego Bóg pozwala mu tracić tyle cennego czasu. Mógł przecież zrobić tak wiele dla Królestwa Bożego. Nie...

Czynić cuda

ABP JÓZEF KUPNY metropolita wrocławski Za kilka miesięcy cały katolicki świat wspólnie z papieżem Franciszkiem będzie świętował 100. rocznicę objawień Matki Bożej w Fatmie. Modlitwa, ofiara wynagradzająca za grzechy i nawrócenie to główne elementy orędzia, jakie...

Moja Niedziela

5 LUTEGO 2017 R. 5. Niedziela Zwykła Nie mam być światłem! IZ 58, 7-10; 1 KOR 2, 1-5; MT 5, 13-16 Zawsze wydawało mi się, że słowa Pana Jezusa zapisane przez św. Mateusza zobowiązują mnie do świadectwa. Kto z nas nie słyszał przynajmniej raz w życiu kazania na temat...

Papieskie intencje

Apostolstwa Modlitwy luty 2017 O G Ó L N A ABY LUDZIE PRZEŻYWAJĄCY PRÓBY, ZWŁASZCZA UBODZY, UCHODŹCY I SPYCHANI NA MARGINES, SPOTYKALI SIĘ Z PRZYJĘCIEM I ZNAJDOWALI WSPARCIE W NASZYCH WSPÓLNOTACH Życie św. Agnieszki Czeskiej jest obrazem realizacji cnoty ubóstwa...

Kolejna szansa

ABP JÓZEF KUPNY metropolita wrocławski Nowy Rok to dla wielu okazja do podjęcia pewnych postanowień. Dotyczą one różnych sfer życia. Zawsze jednak odnoszą się do jakiegoś efektu, który pragniemy osiągnąć i co do którego jesteśmy przekonani, że przyczyni się do...

Nadzieja nie tylko na Nowy Rok

KS GRZEGORZ SOKOŁOWSKI redaktor naczelny Nasza ludzka radość okazywana w dniu Nowego Roku jest związana z nadzieją. Mamy bowiem nadzieję, że rok, który się rozpoczął, będzie lepszy od zakończonego. Mamy nadzieję, że spotka nas w nowym roku wiele dobra, będzie mniej...

Papieskie intencje

Apostolstwa Modlitwy styczeń 2017 W dotychczasowej praktyce na każdy miesiąc były przewidziane dwie papieskie intencje w ramach Apostolstwa Modlitwy: ogólna i ewangelizacyjna, zwana też misyjną. Czytelnicy „Nowego Życia” mogli w każdym numerze znaleźć komentarz do...

Moja Niedziela

1 STYCZNIA 2017 R. Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi Boże Narodzenie cd. LB 6, 22-27; GA 4, 4-7; ŁK 2, 16-21 Ciekawe – tydzień od Bożego Narodzenia, a słowo Boże „trzyma” nas w Betlejem. Dalej mamy: pasterzy, niemowlę, Maryję i Józefa i chciałoby się...

Prawda o człowieku

ABP JÓZEF KUPNY metropolita wrocławski Do wizyty, której termin znamy, możemy się przygotować. My sami czy nasz dom przybiera inną formę niż na co dzień. Rozpoczęty adwent przypomina nam o niespodziewanym powrocie Syna Bożego. Bóg nie podaje nam dokładnej daty swojego...

Jesteś umiłowanym dzieckiem Boga

KS GRZEGORZ SOKOŁOWSKI redaktor naczelny Od najdawniejszych czasów ludzie różnie wyobrażali sobie Boga. Dla jednych Bóg jest daleki, stworzył świat i pozostawił nas swemu losowi – nie ma więc potrzeby przejmować się takim Bogiem. Niektórzy wyobrażali Go sobie jako...

Papieskie intencje

Apostolstwa Modlitwy grudzień 2016 O G Ó L N A ABY WE WSZYSTKICH CZĘŚCIACH ŚWIATA ZNIKNĘŁA PLAGA, JAKĄ JEST WERBOWANIE DZIECI-ŻOŁNIERZY Intencja ta wydaje się jakby „nie przystawać” do polskich realiów, wszak nie słyszymy u nas o takim procederze. Jednakże, jak podają...

Moja Niedziela

4 GRUDNIA 2016 R. 2. Niedziela Adwentu Jad został zniweczony IZ 11, 1-10; RZ 15, 4-9; MT 3, 1-12 Nigdy nie przechodzę obojętnie obok proroctwa Izajasza, który posługuje się obrazem zaczerpniętym ze świata zwierząt. Instynktownie słuchając opowieści o dziecku, które...

Czas odnowy życia

ABP JÓZEF KUPNY metropolita wrocławski Kończący się Rok Miłosierdzia przeżywaliśmy jako czas łaski i odnowy duchowej. Liczne inicjatywy podejmowane w trosce o stan ducha człowieka pozwoliły nam wyjść z niewoli grzechu i powrócić do stanu przyjaźni z Bogiem,...

To już pół tysiąca!

KS GRZEGORZ SOKOŁOWSKI redaktor naczelny Numer miesięcznika „Nowe Życie”, który trzymacie Państwo w swoich dłoniach, jest pięćsetnym w jego historii. Od czerwca 1983 r. pismo zmieniało się, zawsze jednak starając się odczytywać sprawy człowieka i świata oraz oświetlać...

Papieskie intencje

Apostolstwa Modlitwy listopad 2016 Na łamach „Nowego Życia” pragniemy zachęcić Czytelników do włączenia się w formę apostolstwa dostępną każdemu, a jest nią modlitwa. Idea Apostolstwa Modlitwy zrodziła się w XIX stuleciu we Francji wśród jezuitów i szybko znalazła...

Moja Niedziela

6 LISTOPADA 2016 R. 32. Niedziela Zwykła Najtrudniejszy pierwszy krok 2 MCH 7, 1-2. 9-14; 2 TES 2, 16-3, 5; ŁK 20, 34-38 Jest taka metoda manipulowania ludźmi, która polega na tym, by zanim poprosimy konkretną osobę o spełnienie naszej prośby czy oczekiwania, najpierw...

Księżna na służbie Boga

ABP JÓZEF KUPNY metropolita wrocławski Kanonizacja św. Jadwigi, która dokonała się 26 marca 1267 r., rozpoczęła jej publiczny kult, który mimo zawiłości historycznej śląskich ziem trwa nieprzerwanie do naszych czasów. Jest swego rodzaju fenomenem, iż tą Świętą przez...

Poznać Ewangelię i świat

KS GRZEGORZ SOKOŁOWSKI redaktor naczelny Św. Jadwiga Śląska mimo ostatnich lat spędzonych w klasztorze w Trzebnicy i życia w surowej ascezie nigdy nie składała ślubów zakonnych. Przez całe swoje życie przynależała do stanu Kościoła, który określamy jako laikat. Prawie...

Moja Niedziela

2 PAŹDZIERNIKA 2016 R. 27. Niedziela Zwykła Bez wiary ani rusz HA 1, 2-3; 2, 2-4; 2 TM 1, 6-8. 13-14; ŁK 17, 5-10 Warto wziąć dziś do ręki Pismo Święte i zobaczyć, w jakim kontekście pojawiła się prośba uczniów o pomnożenie wiary. Otóż pomysł ten zrodził się zaraz po...

Papieskie intencje

Apostolstwa Modlitwy październik 2016 Na łamach „Nowego Życia” pragniemy zachęcić Czytelników do włączenia się w formę apostolstwa dostępną każdemu, a jest nią modlitwa. Idea Apostolstwa Modlitwy zrodziła się w XIX stuleciu we Francji wśród jezuitów i szybko znalazła...

Zebrani w imię Jezusa

ABP JÓZEF KUPNY metropolita wrocławski Polska jest niczym pole zasiane Słowem Bożym – to pierwsza refleksja, która zrodziła się we mnie po ceremonii pożegnania papieża Franciszka na krakowskim lotnisku Balice. Kiedy Piotr naszych czasów wracał do Watykanu, pomyślałem,...

By pozostawić ślad

KS GRZEGORZ SOKOŁOWSKI redaktor naczelny Papież Franciszek, zwracając się do młodych podczas Światowych Dni Młodzieży, zwrócił uwagę, by nie ograniczać szczęścia do kanapy: „Sądzimy, że abyśmy byli szczęśliwi, potrzebujemy dobrej kanapy. Kanapy, która pomoże nam żyć...

Moja Niedziela

4 WRZEŚNIA 2016 R. 23. Niedziela Zwykła Chodzi o dobrą zmianę MDR 9,13–18B; FLM 9B–10. 12–17; ŁK 14,25–33 Wszyscy dziś mówią o konieczności zmian. Można odnieść wrażenie, że chcielibyśmy, by wszystko wokół nas się zmieniło. Wielu mówi wprost, że nie wyobraża sobie...