Kultura

Żywe centrum kultu religijnego

Żywe centrum kultu religijnego

KLEJNOT KORONY ŚLĄSKA część 3 „Godne czci religijnej miejsce” – tak określił trzebnicki klasztor i kościół z grobem księżnej Jadwigi arcybiskup magdeburski Wilbrand. Zdanie to zostało zapisane w dokumencie z 30 kwietnia 1244 r. wydanym w Nienburgu. KS. STANISŁAW...

Oblubienica strojna w klejnoty

Oblubienica strojna w klejnoty

Na wystawie Wrocławska Europa w Muzeum Narodowym we Wrocławiu wiszą obok siebie sukienka rubinowa Matki Bożej Jasnogórskiej i obraz Martina Lauterbacha Matka Boża Częstochowska z 1631 r., pochodzący z kościoła Wniebowzięcia NMP z Łoziny niedaleko Wrocławia. Łączą...

Głos duszy i obrazy miłości

Głos duszy i obrazy miłości

KLEJNOT KORONY ŚLĄSKA część 3 „Godne czci religijnej miejsce” – tak określił trzebnicki klasztor i kościół z grobem księżnej Jadwigi arcybiskup magdeburski Wilbrand. Zdanie to zostało zapisane w dokumencie z 30 kwietnia 1244 r. wydanym w Nienburgu. KS. STANISŁAW...

Pogrzeb księżnej Jadwigi

Pogrzeb księżnej Jadwigi

Na wystawie Wrocławska Europa w Muzeum Narodowym we Wrocławiu wiszą obok siebie sukienka rubinowa Matki Bożej Jasnogórskiej i obraz Martina Lauterbacha Matka Boża Częstochowska z 1631 r., pochodzący z kościoła Wniebowzięcia NMP z Łoziny niedaleko Wrocławia. Łączą...

Róża od Papieża

Róża od Papieża

BÓG W ZWIERCIADLE POEZJI KARINA BARADZI Głos duszy i obrazy miłości – tymi słowami można opisać treść wierszy Jolanty Siejki, zawartych w tomiku Nadzieja (Świdnica: Głos Maryi, 2015), którego całkowity dochód ze sprzedaży został w całości przekazany na potrzeby...

Okoliczności śmierci księżnej Jadwigi

Okoliczności śmierci księżnej Jadwigi

KLEJNOT KORONY ŚLĄSKA część 1 „Ponieważ swym życiem i swymi cudami z pomocą autorytetu Stolicy Apostolskiej przez światło czystości stała się znana i każdego dnia jest to objawiane, że naprawdę jest świętą i włączoną do zastępów anielskich, wielu ludzi wciąż śpieszy...

Wiara

Wiara

Złota Róża jako osobisty dar papieża kolejny raz ozdobiła wizerunek Czarnej Madonny. KS. STANISŁAW WRÓBLEWSKI Wrocław–Rzym Złota Róża ofiarowana przez papieża Franciszka 28 lipca 2016 r. O. MICHAŁ LEGAN OSPPE To już trzecie tak niezwykłe wyróżnienie w historii Jasnej...

Kościół św. Idziego

Kościół św. Idziego

KLEJNOT KORONY ŚLĄSKA część 2 „Będzie wziętą do miejsca niebieskich rozkoszy i do używania wiecznego ze wszystkimi świętymi spoczynku”. LEGENDA OBRAZOWA O ŚWIĘTEJ JADWIDZE KSIĘŻNEJ SZLĄSKIEJ, FRAGMENT, TŁUM. K. STRONCZYŃSKI, KRAKÓW 1880 KS. STANISŁAW WRÓBLEWSKI...

Ewangelia wiecznie młoda

Ewangelia wiecznie młoda

BÓG W ZWIERCIADLE POEZJI KS. ADAM R. PROKOP Pełne oburzenia stwierdzenia krytykujące „tę dzisiejszą młodzież” znane są od starożytności. Propagandowe hasło „forever young” (wiecznie młodzi) jest wynalazkiem jak najbardziej współczesnym. W świecie, w którym nie ma...

Wrocław – miasto spotkań

Wrocław – miasto spotkań

7 Cudów Wrocławia i Dolnego Śląska Na dwie godziny przed zamknięciem wystawy „7 cudów Wrocławia i Dolnego Śląska” kolejka chętnych do jej odwiedzenia przypominała lata osiemdziesiąte, sięgała od Ratusza aż do gmachu Banku Zachodniego WBK. Przez 74 dni, od 3 lutego do...

Most Tumski we Wrocławiu

Most Tumski we Wrocławiu

SKARBY OSTROWA TUMSKIEGO W 1976 r. Most Tumski wpisano do rejestru zabytków miasta Wrocławia ze względu na oryginalność rozwiązania, a także duże walory artystyczne i estetyczne. Jest on ciekawym przykładem budownictwa inżynieryjnego. Zastąpił drewnianą przeprawę...

Średniowieczne cuda eucharystyczne w Polsce

Średniowieczne cuda eucharystyczne w Polsce

Przedstawione opisy cudów eucharystycznych po części wydają się niewiarygodne lub legendarne, podbudowane przesadną żarliwością religijną czy dewocją, niektóre może nawet mrożą krew w żyłach czy przerażają tragizmem. Niemniej jednak zapisały się one w kulturze i...

Najsłynniejsze dzieła wrocławskiego modernizmu

Najsłynniejsze dzieła wrocławskiego modernizmu

7 Cudów Wrocławia i Dolnego Śląska Wyjątkowym obiektem architektonicznym o światowym znaczeniu jest wrocławska Hala Stulecia, wpisana w 2006 r. na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO i uznana za jeden z kamieni milowych w historii architektury. Zachowały się...

Rzeźba Matki Bożej Bardzkiej w świetle najnowszych badań

Rzeźba Matki Bożej Bardzkiej w świetle najnowszych badań

Na wystawie Wrocławska Europa w Muzeum Narodowym we Wrocławiu wiszą obok siebie sukienka rubinowa Matki Bożej Jasnogórskiej i obraz Martina Lauterbacha Matka Boża Częstochowska z 1631 r., pochodzący z kościoła Wniebowzięcia NMP z Łoziny niedaleko Wrocławia. Łączą...

Męczeństwo św. Jana Chrzciciela

Męczeństwo św. Jana Chrzciciela

SKARBY OSTROWA TUMSKIEGO Relacje Ewangelistów o św. Janie Chrzcicielu przez wieki inspirowały twórców literatury i sztuki. Zatrzymajmy się przy wejściu do zakrystii wrocławskiej katedry, przed renesansowym portalem z 1517 r. S. FELICYTA SZEWCZYK CSSE Wrocław Po obu...

Matka Adorująca obraz Matki Bożej Sobieskich z wrocławskiej katedry

Matka Adorująca obraz Matki Bożej Sobieskich z wrocławskiej katedry

SKARBY OSTROWA TUMSKIEGO Nie wszyscy są powołani, aby być artystami w ścisłym sensie tego słowa. Jednak według Księgi Rodzaju zadaniem każdego człowieka jest być twórcą własnego życia: człowiek ma uczynić z niego arcydzieło sztuki. ŚW. JAN PAWEŁ II, List do artystów 2...

Tajemnica Chrztu Polski

Tajemnica Chrztu Polski

SKARBY OSTROWA TUMSKIEGO W 1976 r. Most Tumski wpisano do rejestru zabytków miasta Wrocławia ze względu na oryginalność rozwiązania, a także duże walory artystyczne i estetyczne. Jest on ciekawym przykładem budownictwa inżynieryjnego. Zastąpił drewnianą przeprawę...

Kunszt i precyzja kartografa

Kunszt i precyzja kartografa

7 Cudów Wrocławia i Dolnego Śląska Pierwsza mapa Śląska i plany Wrocławia powstały już w XVI w. To prawdziwe arcydzieła precyzji, które do dziś zachwycają szczegółowością i kunsztem wykonania. MARIA WANKE-JERIE Wrocław Najstarsza mapa Śląska Marcina HELWIGA z 1561...

Ofiarowanie w świątyni z ołtarza w kościele św. Elżbiety

Ofiarowanie w świątyni z ołtarza w kościele św. Elżbiety

W obecnym roku wspominamy 1050. rocznicę chrztu Mieszka I, a ze względu na fakt, iż był to władca całego kraju, wydarzenie to nazywamy Chrztem Polski. KS. STANISŁAW WRÓBLEWSKI Wrocław-Rzym Ostrów Lednicki. Makieta wyspy, jedno z domniemanych miejsc, gdzie mógł się...

Gotycka chrzcielnica w katedrze wrocławskiej

Gotycka chrzcielnica w katedrze wrocławskiej

SKARBY OSTROWA TUMSKIEGO najstarszy kościół Wrocławia Szklana tablica na budynku kościoła informuje nas, że stoimy przed najstarszą późnoromańską świątynią Wrocławia, zachowaną w pierwotnej formie, wzniesioną w latach 20. XIII w. To jeden z najcenniejszych zabytków...

Bóg w zwierciadle poezji

Bóg w zwierciadle poezji

SKARBY OSTROWA TUMSKIEGO W 1976 r. Most Tumski wpisano do rejestru zabytków miasta Wrocławia ze względu na oryginalność rozwiązania, a także duże walory artystyczne i estetyczne. Jest on ciekawym przykładem budownictwa inżynieryjnego. Zastąpił drewnianą przeprawę...

Wszystkie dzieci biskupa

Wszystkie dzieci biskupa

7 Cudów Wrocławia i Dolnego Śląska Na dwie godziny przed zamknięciem wystawy „7 cudów Wrocławia i Dolnego Śląska” kolejka chętnych do jej odwiedzenia przypominała lata osiemdziesiąte, sięgała od Ratusza aż do gmachu Banku Zachodniego WBK. Przez 74 dni, od 3 lutego do...

Wrocławskie cuda nauki

Wrocławskie cuda nauki

7 Cudów Wrocławia i Dolnego Śląska Heroiczne początki budowania akademickiego życia we Wrocławiu sprawiły, że zdarzył się cud i na powojennych zgliszczach, w obcym kulturowo otoczeniu powstało środowisko naukowe. MARIA WANKE-JERIE Wrocław Złota bulla z 1702 r....

Obraz św. Józefa w kaplicy sióstr elżbietanek

Obraz św. Józefa w kaplicy sióstr elżbietanek

SKARBY OSTROWA TUMSKIEGO Józefie ukochany, pod opieką Twoją rósł Chleb Żywota, z nieba dany, Tyś Go na swym ręku niósł; Tyś Go w ziarnie pielęgnował, by nakarmił ludzki głód, Tyś nam ustrzegł i zachował ten miłości Bożej cud! S. FELICYTA SZEWCZYK CSSE Wrocław Nawa...