Kultura

Śladami chłopa z Brukalic

POLSKI ŚLĄSK Historia polskości na Śląsku stała się ofiarą polityki. Szkoda, bo choć wstydliwie traktowany przez naukowców, jest to temat fascynujący, także z punktu widzenia warsztatu badań interdyscyplinarnych. ANNA SUTOWICZ Wrocław Śmierć Henryka II Pobożnego w...

Ów cały zgiełk

BÓG W ZWIERCIADLE POEZJI KS. ADAM R. PROKOP Piękno muzyki doceniali już starożytni pitagorejczycy, a i ojcom Kościoła nieobcy był zachwyt nad muzyką sfer niebieskich, średniowiecze natomiast do wirtuozerii doprowadzało chorał gregoriański. Mimo to w uprzednich wiekach...

Do tyłu czy do przodu?

STULECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI Spór o konfederację barską Do dziś dnia spora część z nas zna i czasem śpiewa Pieśń Konfederatów Barskich zaczynającą się od słów „Nigdy z królami nie będziem w aliansach”. I pewnie większość z nas nie odczuwa palącej potrzeby...

Katedra Wrocławska nekropolią biskupów i kanoników kapitulnych

Katedra wrocławska pw. św. Jana Chrzciciela na Ostrowie Tumskim to kolebka naszego miasta i najstarsze miejsce wyznawania wiary w Chrystusa. Pierwszy kościół został tutaj zbudowany prawie sto lat przed ustanowieniem administracji na ziemiach polskich, bo ok. 915 roku....

Czy Rzeczpospolita musiała upaść?

STULECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI Pierwsza Rzeczpospolita była dziwnym jak na swój czas państwem – po trosze monarchia, ale właściwie republika w czasach, kiedy samo słowo miało znaczenie li tylko historyczne bądź też odnoszono je do włoskich republik kupieckich....

Blichtr tego świata

BÓG W ZWIERCIADLE POEZJI KS. ADAM R. PROKOP SERGIO SOUZA/UNSPLASH.COM Tam gdzie dojrzałe związki suplementowane są przez częste imprezy oraz przelotne relacje, a żmudną pracę zastępuje pościg za jak najbardziej ekskluzywnym urlopem, życie staje się miałkie, podczas...

Jadwiżańskie inspiracje artystyczne

Bo nie jest światło, by pod korcem stało, Ani sól ziemi do przypraw kuchennych, Bo piękno na to jest, by zachwycało Do pracy – praca, by się zmartwychwstało. Tak pisał o sztuce Cyprian Kamil Norwid w utworze Promethidion. KS. BOGDAN GIEMZA SDS Trzebnica AGATA...

Kolegiata Wniebowzięcia NMP

PERŁY KŁODZKA Kościół pw. Wniebowzięcia NMP jest nie tylko najstarszą zachowaną świątynią miasta. To także miejsce, w którym energia i aktywność lokalnych społeczników spotyka się z działalnością opiekunów kościoła – ojców jezuitów. KATARZYNA STĘPNIAK Wrocław Kościół...

Ołtarz główny archikatedry wrocławskiej

SKARBIEC KATEDRY WROCŁAWSKIEJ Jedno z ważniejszych wydarzeń letniego sezonu kultury we Wrocławiu stanowi wystawa czasowa Skarbiec. Złotnictwo archikatedry wrocławskiej, którą można zobaczyć jeszcze do 24 września br. w Muzeum Narodowym we Wrocławiu. KS. PAWEŁ...

Teologia, filozofia, pedagogika i…

Ostrów Tumski to najstarsza i jednocześnie najpiękniejsza część stolicy Dolnego Śląska. Można tutaj spędzić kilka lat wspaniałej przygody ze studiami. Studia na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu (PWT) to wybór z wielu stron trafiony. Trwa rekrutacja na rok...

Znaczenie koronacji Jasnogórskiego Obrazu

ZŁOTA KORONA NA JEJ GŁOWIE Uroczysta koronacja Cudownego Obrazu Matki Bożej w 1717 r. była swoistym potwierdzeniem obrania Matki Bożej w Jej jasnogórskim wizerunku na Królową Polski. BOŻENA SOBOTA Wrocław Widok na kaplicę Cudownego Obrazu MB Częstochowskiej HENRYK...

Dzień koronacji Jasnogórskiego Obrazu

ZŁOTA KORONA NA JEJ GŁOWIE Uroczystości koronacyjne 8 września 1717 r. zgromadziły u stóp Jasnej Góry ok. 150 tys. pielgrzymów z Polski, Śląska, Węgier i Moraw. BOŻENA SOBOTA Wrocław Wizerunek Matki Bożej Częstochowskiej w sukience diamentowej (zwanej też brylantową)...

Rozmowa i rytuał

BÓG W ZWIERCIADLE POEZJI KS. ADAM R. PROKOP Najpopularniejsze wyjaśnienie modlitwy głosi, że jest ona rozmową z Bogiem. Jak bardzo słuszne to rozumienie, poświadczy każdy samotny człowiek, który w niej znalazł ukojenie, a także wiernego towarzysza, zawsze słuchającego...

Postmodernizm w architekturze wrocławskich kościołów

We współczesnej architekturze sakralnej dominuje prostota. O ile modernizm odrzucił jakiekolwiek nawiązania do innych stylów, o tyle następujący po nim postmodernizm uznał stare trendy za niewyczerpane źródło, które można w nietuzinkowy sposób na nowo interpretować....

Obrzędy kanonizacyjne Jadwigi Śląskiej

KLEJNOT KORONY ŚLĄSKA część 7 „Chodźcie, błogosławieni mojego Ojca, weźcie w posiadanie królestwo, które jest dla was przygotowane od początku świata. Przez tę wymienioną właśnie bramę wejdą do wiecznego życia. Nie wątpimy, że święta Jadwiga dostąpiła już tego w...

Spór o datę kanonizacji

KLEJNOT KORONY ŚLĄSKA część 6 „[…] Po tym z przystojnymi ceremoniami, z wielką uroczystością, z wszelkimi okazałościami Błogosławioną Jadwigę, Henryka Brodatego w Śląsku, w małej i wielkiej Polszcze Xsiążęcia niegdy małżonkę, kanonizował, to jest w Katalog Wybranych,...

W drodze po koronę świętości

KLEJNOT KORONY ŚLĄSKA część 5 „[…] Wielce się tym trapili Trzebniccy Prokuratorowie, między nadzieją i bojaźnią długi czas trwali, a na koniec o skutku swej ekspedycji już byli zwątpili. W tym jednemu z nich, to jest Salomonowi Archidiakonowi Krakowskiemu i...

Proces księżnej Jadwigi

KLEJNOT KORONY ŚLĄSKA część 4 „Po śmiertelnego żywota dokonaniu wielorakiemi cudami uczynił najjaśnieszą, kiedy przez nawiedzenie jej grobu i przez samo nabożne jej wzywanie po Śląsku, Polszcze, i innych miejscach odległych, różne łaski ludziom pokazywał, kiedy tej...

Modernizm w architekturze obiektów sakralnych Wrocławia

Kościół to nie tylko miejsce sprawowania liturgii, ale także przepełnione artystyczno-rzemieślniczą wizją dzieło architektoniczne. GRZEGORZ SOBCZAK Wrocław Kościół Ducha Świętego we Wrocławiu MARIUSZ KUPCZAK Architektura sakralna, rodząca się współcześnie z...

Światło zwyciężające mrok

BÓG W ZWIERCIADLE POEZJI KS. ADAM R. PROKOP Tak jak ogrzewanie czy ciepłe ubrania chronią człowieka przed chłodem, tak świece, lampki i latarnie służą do obrony przed mrokiem, który odciska swe piętno nie tylko na otaczającym świecie, ale także na ludzkiej...

Żywe centrum kultu religijnego

KLEJNOT KORONY ŚLĄSKA część 3 „Godne czci religijnej miejsce” – tak określił trzebnicki klasztor i kościół z grobem księżnej Jadwigi arcybiskup magdeburski Wilbrand. Zdanie to zostało zapisane w dokumencie z 30 kwietnia 1244 r. wydanym w Nienburgu. KS. STANISŁAW...

Oblubienica strojna w klejnoty

Na wystawie Wrocławska Europa w Muzeum Narodowym we Wrocławiu wiszą obok siebie sukienka rubinowa Matki Bożej Jasnogórskiej i obraz Martina Lauterbacha Matka Boża Częstochowska z 1631 r., pochodzący z kościoła Wniebowzięcia NMP z Łoziny niedaleko Wrocławia. Łączą...

Głos duszy i obrazy miłości

BÓG W ZWIERCIADLE POEZJI KARINA BARADZI Głos duszy i obrazy miłości – tymi słowami można opisać treść wierszy Jolanty Siejki, zawartych w tomiku Nadzieja (Świdnica: Głos Maryi, 2015), którego całkowity dochód ze sprzedaży został w całości przekazany na potrzeby...

Pogrzeb księżnej Jadwigi

KLEJNOT KORONY ŚLĄSKA część 2 „Będzie wziętą do miejsca niebieskich rozkoszy i do używania wiecznego ze wszystkimi świętymi spoczynku”. LEGENDA OBRAZOWA O ŚWIĘTEJ JADWIDZE KSIĘŻNEJ SZLĄSKIEJ, FRAGMENT, TŁUM. K. STRONCZYŃSKI, KRAKÓW 1880 KS. STANISŁAW WRÓBLEWSKI...