Kultura

Matka Boga w akcji

Matka Boga w akcji

Prześledzenie tekstów nowotestamentowych, które wspominają o Maryi,często prowadzi do wniosku, że o Matce Chrystusa nie wspomina się zbyt często,co wydaje się umniejszać Jej rolę. Dlatego tak ważne, a może nawet kluczowe jestzejście do poziomu języka, który pozwala –...

Mater Adorans – historia

Mater Adorans – historia

Od ponad 300 lat Maryja patrzy przed siebie szeroko otwartymi oczami ze skupieniem na twarzy. Wydaje się, jakby jej wzrok nie ograniczał się do pierwszego planu, ale przenikał materię,by zatrzymać się na tym, co realne, choć niekoniecznie widzialne. Od 1951 r....

Sztuka nie pozostawia nas obojętnymi

Sztuka nie pozostawia nas obojętnymi

fot. WOJCIECH ROGOWICZ O niezwykłym obrazie Madonny z katedry we Wrocławiu, współpracyz Archidiecezją Wrocławskąi planach na przyszłośćz prof. Piotrem Oszczanowskim,dyrektorem Muzeum Narodowego we Wrocławiu, rozmawiaWOJCIECH IWANOWSKI„Nowe Życie”Wojciech Iwanowski:...

Misterium paschalne

Misterium paschalne

ODPOWIEDNIE DAĆ RZECZY SŁOWOW Wielki Czwartek rozpoczniemy obchody Triduum Paschalnego.W słowie triduum pobrzmiewa nam pewna potrójność i nie bezpowodu, bo oznacza ono dosłownie trzy dni.KATARZYNA PIOTROWSKAKatowicePrzedstawienie wydarzeń Triduum Paschalnego w formie...

Akcja „Wisła”

Akcja „Wisła”

HISTORIA Z IPN75. ROCZNICA DEPORTACJI OBYWATELI POLSKICH NARODOWOŚCI UKRAIŃSKIEJNA ZIEMIE ZACHODNIE I PÓŁNOCNE20 kwietnia 1947 r. powołano Grupę Operacyjną „Wisła”. Jej zadaniem była likwidacjadziałających w południowo-wschodniej Polsce oddziałów...

Baptysterium – miejsce chrztu

Baptysterium – miejsce chrztu

ODPOWIEDNIE DAĆ RZECZY SŁOWOBaptysterium to dobrze znane miejsce w kościele,chociaż tym razem nazwa może być nieco myląca,ponieważ na określenie przedmiotu dzisiejszychrozważań najczęściej używamy polskiego słowachrzcielnica.KATARZYNA PIOTROWSKAKatowiceChrzcielnica w...

W obronie praw człowieka

W obronie praw człowieka

HISTORIA Z IPN25 marca 1977 r. utworzono Ruch Obrony Praw Człowieka i Obywatela. ROPCiOpowstał z inicjatywy opozycyjnych środowisk niepodległościowych, które z różnychpowodów jesienią 1976 r. znalazły się poza KOR. Odwoływały się one do tradycji II RP,Armii Krajowej...

Oikoumene, czyli skąd ta greka w Kościele

Oikoumene, czyli skąd ta greka w Kościele

ODPOWIEDNIE DAĆ RZECZY SŁOWOSą w kościele miejsca i przedmioty, których nazwy brzmią dla nas nieco egzotycznie.I chociaż większość z nich zakorzeniła się bardzo mocno w naszej codzienności,to nie mamy wątpliwości, że pochodzą z języka albo języków,którymi nikt z nas...

Armia Krajowa

Armia Krajowa

80. ROCZNICA PRZEMIANOWANIA ZWIĄZKU WALKI ZBROJNEJ NA ARMIĘ KRAJOWĄZnoszę dla użytku zewnętrznego nazwę ZWZ. – Wszyscy żołnierze w czynnejsłużbie wojskowej w Kraju stanowią „Armię Krajową” podległą Panu Generałowi,jako jej dowódcy. Stanowisko Pana Generała nosi nazwę...

Kalendy, kolęda i Epifania, czyli C+M+B+2022

Kalendy, kolęda i Epifania, czyli C+M+B+2022

ODPOWIEDNIE DAĆ RZECZY SŁOWOKażdego roku podczas wizyty duszpasterskiej, czyli tak zwanej kolędy,na drzwiach naszych domów pojawiają się trzy, nieco tajemnicze,litery oraz cyfry zwiastujące przyjście Nowego Roku.Co skrywają, jaki mają związek z kolędą i co samo słowo...

Stołeczne ogrody cesarskie

Stołeczne ogrody cesarskie

BÓG W ZWIERCIADLE POEZJI ANNA OSTROWSKA TOMAŃSKAABRAHAM JANSSENS VAN NUYSSEN (1620) / HUBERT ROBERT WIKIMEDIA COMMONS / KOLAŻ MWMPrezentowane utwory skłaniają do pytań o relację władzy i sztuki oraz władzy i religii. Zdaje się je łączyć nierozerwalny związek, otwartą...

Jezus Chrystus, czyli jak Panu na imię?

Jezus Chrystus, czyli jak Panu na imię?

ODPOWIEDNIE DAĆ RZECZY SŁOWOKażdy z nas ma imię, każdy ma też nazwisko.Właściwie każda rzecz na świecie ma swoją nazwę.Nazywanie wszystkiego, co nas otacza, ma niezwykle długą tradycję– sięgającą Stworzenia Świata: „I nazwał Bóg światłość dniem, a ciemnośćnazwał...

Oratorium

Oratorium

ODPOWIEDNIE DAĆ RZECZY SŁOWOJeśli mamy w parafii oratorium, prawdopodobnie wiemy, czym jest i do czego służy. Ale słowo to spotykamy w wielu kontekstach i jego znaczenie może wydawać się bardzo szerokie.Bo co wspólnego mają ze sobą forma muzyczna, miejsce modlitwy i...

Nie teraz, czyli nigdy. Teraz, czyli zawsze

Nie teraz, czyli nigdy. Teraz, czyli zawsze

BÓG W ZWIERCIADLE POEZJI KS. ADAM R. PROKOP MYSTIC ART DESIGN/PIXABAY.COMW miarę upływu czasu wspomnienia stają się coraz bardziej idealne. Sentyment do rzeczy znanych, kochanych, a niekiedy już na zawsze zaprzepaszczonych pozwala na wybielenie kadrów przeszłości z...

Katecheza, katechizm i katechumenat

Katecheza, katechizm i katechumenat

ODPOWIEDNIE DAĆ RZECZY SŁOWOSłowa, które zaproponowałam w tytule, są do siebie bardzo podobne,można więc domyślać się, że ich pochodzenie jest wspólne.KATARZYNA PIOTROWSKAKatowiceŚw. Jan chrzci Jezusa THOMAS B/PIXABAY.COM, KATECHIZM – JÓZEF WOLNY/FOTO GOŚĆI...

Tosca, czyli dzieje grzechu

Tosca, czyli dzieje grzechu

Opera Wrocławska na rozpoczęcie nowego sezonu artystycznego wybrała spektakl,który tylko pozornie przenosi nas do innych czasów. W rzeczywistości to uniwersalnaopowieść o miłości i poświęceniu, a pod płaszczem zachwycającej scenografiikryje się coś więcej – traktat o...

Kościół katolicki – czyli jaki?

Kościół katolicki – czyli jaki?

ODPOWIEDNIE DAĆ RZECZY SŁOWOKiedy byłam dzieckiem i słyszałam w kościele list pasterski podpisany przezarcybiskupa katowickiego, miałam niejasne poczucie, że gdzieś jest błąd– bo to chyba miał być biskup katolicki, prawda? Kościół jest katolicki, to biskup też.Chyba...

Siła i słabość

Siła i słabość

AKTYWNOŚĆ KOBIET W ODRODZONEJ POLSCE (1918–1928)Historia Polski zna wiele przykładów bohaterek, matek, działaczek społecznych,lekarek czy przedstawicielek nauki, które własną postawą, pracą oraz kształtowaniemosobowości odcisnęły piętno na formowaniu przyszłych...

Hagia Sophia, czyli Mądrość Boża

Hagia Sophia, czyli Mądrość Boża

ODPOWIEDNIE DAĆ RZECZY SŁOWOPoza wyjątkowymi sytuacjami (jak pielgrzymka, wizyta papieża,spotkania młodych itp.) na Mszę Świętą przychodzimy do kościoła, do specjalniew tym celu wybudowanego gmachu. Taki gmach ma liczne zewnętrzne cechy,które pozwalają bezbłędnie...

To nie film

To nie film

BÓG W ZWIERCIADLE POEZJI KS. ADAM R. PROKOP PETER PYW/PIXABAY.COMBohaterowie srebrnego ekranu – nie tylko ci obdarzeni nadnaturalnymi zdolnościami – funkcjonują perfekcyjnie, ich rany, zarówno cielesne, jak duchowe, zabliźniają się w przyśpieszonym tempie, nie...

Puste miejsce czekające

Puste miejsce czekające

Co za szczęście dla Wrocławia, że mimo tylu stymulujących okoliczności w ciągu dziesiątków lat nie doszło do, by tak rzec, urzędowego uznania, uhonorowania i uczczenia miejsca narodzin Edith Stein na działce budowlanej czy stojących na niej w ciągu dziesięcioleci...

Wolność jest fundamentem życia

Wolność jest fundamentem życia

O sztuce online, maseczkachna scenie i nowej płycie ze światowej sławy sopranistką Dominiką ZamarąrozmawiaAGNIESZKA BOKRZYCKA„Nowe Życie”Dominika Zamara podczas występu w Aidzie Verdiego na Mythos Opera Festival w Taorminie na Sycylii ARCHIWUM DOMINIKI ZAMARYAgnieszka...

Zachować dla następnych pokoleń

Zachować dla następnych pokoleń

Kiedy Jerzy Rasiak, jeszcze jako młody kleryk, w latach 60. chwytał we Wrocławiuza kamerę, w niewielu domach stał telewizor, i to czarno-biały. Kapłan stworzyłi prowadził przez 40 lat przy kurii wrocławskiej pionierski Ośrodek Audiowizualny.Tę cenną spuściznę chce w...

Ofiarowanie Pańskie

Ofiarowanie Pańskie

Drugiego lutego Kościół obchodzi jedno z najstarszych świąt, które po reformieliturgicznej Soboru Watykańskiego II nosi nazwę Ofiarowania Pańskiego.W polskiej tradycji zwane jest świętem Matki Boskiej Gromnicznej. KS. STANISŁAW WRÓBLEWSKI Ziębice Ofiarowanie Jezusa w...