Kultura

Napięcia i spory czasu powstania styczniowego

STULECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI Powstanie styczniowe jako wydarzenie historyczne w polskiej pamięci zbiorowej zajmuje miejsce szczególne, i to dobrze. Polaków różni jednak emocjonalny stosunek do niego. PIOTR SUTOWICZ Wrocław Branka Polaków...

Żołtarz Dawidow z wrocławskiego opactwa Świętej Klary

POLSKI ŚLĄSK „Pannom zakonnym, które w obrzędzie kościelnym żołtarz śpiewając, słowa swoje stąd będą umiały wyrozumieć. Także i innym ludziom bogomyślnym, którzy tu rozliczne a gruntowne modlitwy ku swemu nabożeństwu najdą”. WALENTY WRÓBEL ANNA SUTOWICZ...

Prowokacja na co tydzień

BÓG W ZWIERCIADLE POEZJI KS. ADAM R. PROKOP Jedna ze słownikowych definicji prowokacji opisuje ją jako działanie, którego celem jest wywołanie emocji lub niekontrolowanych zachowań. W tym znaczeniu pozostaje ona ukierunkowana na wytrącenie...

Od Domeyki do Paderewskiego

STULECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI W każdym czasie społeczeństwo musi stawiać sobie skomplikowane problemy i starać się obrać jakieś postawy wobec wyzwań swojego czasu. Na pewno brak państwa nie sprzyja pracy narodowej, ale jej nie wyklucza. PIOTR SUTOWICZ...

Śląski lingwista i polski lekarz Jan Stanko

POLSKI ŚLĄSK Jego życie i pasje mogłyby posłużyć jako doskonały materiał na film przygodowy z historią Śląska i Polski w tle. ANNA SUTOWICZ Wrocław Dąb Jana Stanki we wrocławskim Parku Szczytnickim. Jest jednym z najstarszych drzew na terenie...

Który głos twej chwale zdoła?

BÓG W ZWIERCIADLE POEZJI KS. ADAM R. PROKOP PIXABAY.COM LIC. CC0 Wyobrażenia o życiu na wsi nie tylko w literaturze pozostają ambiwalentne. Z jednej strony nie brak sielankowych idealizacji, tak jak w utworach Jana Kochanowskiego (1530–1584),...

Noc Listopadowa, Olszynka Grochowska i… traktat wersalski

STULECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI Powstanie listopadowe, które swą nazwę zawdzięcza wydarzeniom z nocy 29 listopada 1830 r., wywołanym przez grupę podoficerów wojsk Królestwa Polskiego z Piotrem Wysockim na czele, jest fragmentem dziejów rozbudzającym wyobraźnię...

Buszcze

Najstarsze sanktuarium maryjne archidiecezji lwowskiej obrządku łacińskiego na Ukrainie. KS. STANISŁAW ŻAK koordynator zbiórki funduszy na odbudowę sanktuarium w Buszczu Kościół w Buszczu w 2011 r. WIKIMEDIA COMMONS, CC BY 3.0 Msza św. w...

Pozytywny negatyw

BÓG W ZWIERCIADLE POEZJI KS. ADAM R. PROKOP GERD ALTMANN/PIXABAY.COM LIC. CC0 Leciwe fotografie mają w sobie tyle uroku, że mało kto potrafi się oprzeć celebrowaniu ich oglądania w rodzinie lub ze znajomymi. Naturalnie są to wydarzenia okazjonalne, bez adnotacji w...

Była czy nie była?

STULECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI Kiedy mówimy o tym, że wraz z trzecim rozbiorem w roku 1795 Rzeczpospolita jako monarchia zniknęła z mapy, by pojawić się ponownie w listopadzie 1918 r. w formie republikańskiej, mimowolnie i, jak się wydaje, zupełnie niechcący...

Polskie Ojcze nasz w niepolskim Wrocławiu

Język, którym się modlimy, jest językiem, w którym myślimy. Nawet jeżeli czynimy to bardzo powierzchownie, powtarzanie tych samych słów skierowanych wprost do Boga ma wielki wpływ na naszą wyobraźnię, sposób wyrażania emocji i tożsamość religijną. ANNA SUTOWICZ...

Prośba o Posłańców

BÓG W ZWIERCIADLE POEZJI MIROSŁAWA KUCHAREWICZ COCOPARISIENNE/PIXABAY.COM I dlatego też one bezsprzecznie bardziej od wszystkich innych bytów zasługują w swojej doskonałości na miano Aniołów, jako że najpierw na nie spływa światło Boskiej Zwierzchności i my dzięki ich...

Liczyć na siebie czy na obcych?

STULECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI „Nie masz broni, która by się oparła kosie, i nie masz wojska w Europie, którego by nią zwyciężyć nie można”. CZY POLACY WYBIĆ SIĘ MOGĄ NA NIEPODLEGŁOŚĆ? TADEUSZ KOŚCIUSZKO/ JÓZEF PAWLIKOWSKI PIOTR SUTOWICZ Wrocław Kościuszko pod...

Śladami chłopa z Brukalic

POLSKI ŚLĄSK Historia polskości na Śląsku stała się ofiarą polityki. Szkoda, bo choć wstydliwie traktowany przez naukowców, jest to temat fascynujący, także z punktu widzenia warsztatu badań interdyscyplinarnych. ANNA SUTOWICZ Wrocław Śmierć Henryka II Pobożnego w...

Ów cały zgiełk

BÓG W ZWIERCIADLE POEZJI KS. ADAM R. PROKOP Piękno muzyki doceniali już starożytni pitagorejczycy, a i ojcom Kościoła nieobcy był zachwyt nad muzyką sfer niebieskich, średniowiecze natomiast do wirtuozerii doprowadzało chorał gregoriański. Mimo to w uprzednich wiekach...

Do tyłu czy do przodu?

STULECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI Spór o konfederację barską Do dziś dnia spora część z nas zna i czasem śpiewa Pieśń Konfederatów Barskich zaczynającą się od słów „Nigdy z królami nie będziem w aliansach”. I pewnie większość z nas nie odczuwa palącej potrzeby...

Katedra Wrocławska nekropolią biskupów i kanoników kapitulnych

Katedra wrocławska pw. św. Jana Chrzciciela na Ostrowie Tumskim to kolebka naszego miasta i najstarsze miejsce wyznawania wiary w Chrystusa. Pierwszy kościół został tutaj zbudowany prawie sto lat przed ustanowieniem administracji na ziemiach polskich, bo ok. 915 roku....

Czy Rzeczpospolita musiała upaść?

STULECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI Pierwsza Rzeczpospolita była dziwnym jak na swój czas państwem – po trosze monarchia, ale właściwie republika w czasach, kiedy samo słowo miało znaczenie li tylko historyczne bądź też odnoszono je do włoskich republik kupieckich....

Blichtr tego świata

BÓG W ZWIERCIADLE POEZJI KS. ADAM R. PROKOP SERGIO SOUZA/UNSPLASH.COM Tam gdzie dojrzałe związki suplementowane są przez częste imprezy oraz przelotne relacje, a żmudną pracę zastępuje pościg za jak najbardziej ekskluzywnym urlopem, życie staje się miałkie, podczas...

Jadwiżańskie inspiracje artystyczne

Bo nie jest światło, by pod korcem stało, Ani sól ziemi do przypraw kuchennych, Bo piękno na to jest, by zachwycało Do pracy – praca, by się zmartwychwstało. Tak pisał o sztuce Cyprian Kamil Norwid w utworze Promethidion. KS. BOGDAN GIEMZA SDS Trzebnica AGATA...

Kolegiata Wniebowzięcia NMP

PERŁY KŁODZKA Kościół pw. Wniebowzięcia NMP jest nie tylko najstarszą zachowaną świątynią miasta. To także miejsce, w którym energia i aktywność lokalnych społeczników spotyka się z działalnością opiekunów kościoła – ojców jezuitów. KATARZYNA STĘPNIAK Wrocław Kościół...

Ołtarz główny archikatedry wrocławskiej

SKARBIEC KATEDRY WROCŁAWSKIEJ Jedno z ważniejszych wydarzeń letniego sezonu kultury we Wrocławiu stanowi wystawa czasowa Skarbiec. Złotnictwo archikatedry wrocławskiej, którą można zobaczyć jeszcze do 24 września br. w Muzeum Narodowym we Wrocławiu. KS. PAWEŁ...

Teologia, filozofia, pedagogika i…

Ostrów Tumski to najstarsza i jednocześnie najpiękniejsza część stolicy Dolnego Śląska. Można tutaj spędzić kilka lat wspaniałej przygody ze studiami. Studia na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu (PWT) to wybór z wielu stron trafiony. Trwa rekrutacja na rok...