Kultura

Łódź św. Urszuli, cz. 5

Łódź św. Urszuli, cz. 5

PATRONAŁ ŚLĄSKIEJ ARCHIKATEDRY Kult świętych Jedenastu Tysięcy Dziewic miał swoje odzwierciedlenie na Śląsku, o czymświadczy patrocinium katedry wrocławskiej wymienione w najstarszym sprawozdaniuz wizytacji kościoła biskupiego z 1580 r. oraz inne ślady pochodzące ze...

Kilka listów z Wrocławia polską ręką skreślonych

Kilka listów z Wrocławia polską ręką skreślonych

POLSKI ŚLĄSK Znakomita część z nas spędza we Wrocławiu przynajmniej kilka letnich tygodni,dlatego też warto wykorzystać je na spacery zielonymi promenadami, wyjazddo podmiejskich lasów czy odwiedziny znanych miejsc, na które proponuję spojrzećz zupełnie innej...

Niech nam gra cały rok!

Niech nam gra cały rok!

2019 ROKIEM MONIUSZKI Dwieście lat temu urodził się człowiek, który na zawsze zapisał się nakartach muzycznej historii Polski i świata. Ojciec polskiej opery narodowej,Stanisław Moniuszko, świętowałby w tym roku dwusetne urodziny. KATARZYNA KRZEMIŃSKA Wrocław...

Książęca mitra św. Jadwigi, cz. 4

Książęca mitra św. Jadwigi, cz. 4

PATRONAŁ ŚLĄSKIEJ ARCHIKATEDRY Radość dzisiejszego święta, które przyniósł obieg roku, przeżywamyz gorliwą pobożnością doświadczając służby błogosławionej Jadwigi.(cyt. za: S. Araszczuk, Oficja rymowane o św. Jadwidze, Legnica 1996) KS. STANISŁAW WRÓBLEWSKI Ziębice...

Gdy Śląsk był im niechcianym domem

Gdy Śląsk był im niechcianym domem

POLSKI ŚLĄSK Na południowej fasadzie wrocławskiego kościoła św. Maurycego na dawnym Przedmieściu Mikołajskim znajduje się przepiękne epitafium ku czci Fryderyka Jakuba Psarskiego, przedstawiające zamyśloną kobietę opierającą się o kamienną urnę, obok którejartysta...

Pełno kultury w Parku Szczytnickim

Pełno kultury w Parku Szczytnickim

MATERIAŁ PRZYGOTOWANY PRZEZ WROCŁAWSKIE CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZNEGO Poznaliście już Otwartą Przestrzeń Kultury? Jeżeli jeszcze nie,to właśnie rozpoczyna się drugi sezon w odrestaurowanych wnętrzachkościółka pw. św. Jana Nepomucena w Parku Szczytnickim,które od lipca...

Dalmatyka św. Wincentego, cz. 3

Dalmatyka św. Wincentego, cz. 3

PATRONAŁ ŚLĄSKIEJ ARCHIKATEDRY Żyjący na przełomie XV i XVI w., pochodzący z Brzegu śląski krajoznawcai geograf Bartłomiej Stein w swoim opisie Śląska i miasta Wrocławia zanotował:Najwytworniejszy kościół jest pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela.Choć ma też innych...

Ratowicki siłacz

Ratowicki siłacz

POLSKI ŚLĄSK Będzie to krótka opowieść o pewnym wiejskim nauczycielu, który pracującprzez kilkanaście lat w podwrocławskiej wsi, żył wśród jej mieszkańców,słuchał mowy i przyglądał się ich obyczajom. ANNA SUTOWICZ Wrocław Ratowice na karcie pocztowej z początku XX...

Potęga biznesu rodziny Kornów

Potęga biznesu rodziny Kornów

Czasy, o których przychodzi napisać, nie należały do łatwych ani dla mieszkańcówRzeczpospolitej, ani dla poddanych cesarzowej austriackiej, Marii Teresy.Jak to bywa z czasami – jeżeli bywają trudne, to i ciekawe. ANNA SUTOWICZ Wrocław Katalog poloników wydawany przez...

Pod Twoją obronę uciekamy się, cz. 2. Kielich św. Jana Apostoła

Pod Twoją obronę uciekamy się, cz. 2. Kielich św. Jana Apostoła

PATRONAŁ ŚLĄSKIEJ ARCHIKATEDRY Przeglądając zachowane źródła historyczne i analizując liczne zabytki sztuki sakralnejwrocławskiej archikatedry oraz dostępną ikonografię, np. miniatury w średniowiecznychstatutach Kapituły katedralnej z lat 1482/83, przechowywanych w...

Galimatias

Galimatias

BÓG W ZWIERCIADLE POEZJI KS. ADAM R. PROKOP Wyśpiewany w niezapomniany sposób przez polskich bardów utwór Wojna postu z karnawałem autorstwa Jacka Kaczmarskiego (1957–2004) można odczytać jako kwintesencję ludzkiej kondycji oscylującej między wewnętrznym pragnieniem...

Odczarowane oczekiwania

Odczarowane oczekiwania

BÓG W ZWIERCIADLE POEZJI KS. ADAM R. PROKOP Każdy człowiek ma swoje marzenia, dążenia i cele. Jeśli są one dobre, a zarazem zgodne z wolą Jahwe, oczekuje ich spełnienia, gdyż słusznie zakłada wszechmoc Boga.Taka osobista wiara, połączona ze świadectwami świadków,...

Troska o życie i śmierć w przededniu wielkich zmian

Troska o życie i śmierć w przededniu wielkich zmian

POLSKI ŚLĄSK Koniec epoki panowania Habsburgów na Śląsku to dla tutejszego Kościołaczas zbierania owoców rekatolicyzacji mieszkańców wielu miast i wsi tego regionu.To co w ciągu XVI w. zatraciło oblicze katolickie i wydawało się na zawsze dla diecezjiwrocławskiej...

Pod Twoją obronę uciekamy się, cz. 1

Pod Twoją obronę uciekamy się, cz. 1

PATRONAŁ ŚLĄSKIEJ ARCHIKATEDRY Już w średniowieczu wrocławską diecezję określano w źródłach jako Głowa św. Jana,a terytoria zarządzane przez biskupa na zasadzie udzielnego księstwa biskupiegow ziemi nysko-otmuchowskiej nazywano Patrimonium sancti Iohannis. Przykłady...

Dary tajemniczych magów

Dary tajemniczych magów

Mędrców było trzech, ponieważ trzy były ofiarowane dary: złoto, kadzidło i mirra. Powyższe słowa wielkiego pisarza kościelnego i egzegety Orygenesa, żyjącegona przełomie II i III w. po Chrystusie, na tyle odcisnęły swoje piętno w tradycji Kościoła, że dziś trudno...

Dmowski w Paryżu

Dmowski w Paryżu

STULECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI Twierdzenie, że kwestia niepodległości Polski i ukształtowania jej granic zależałanie tylko od siły oręża, lecz w równym stopniu rozstrzygała się na arenachdyplomatycznych, jest swego rodzaju banałem. Niemniej zawsze tak było,że...

Pod sztandarem św. Ignacego z Loyoli

Pod sztandarem św. Ignacego z Loyoli

POLSKI ŚLĄSK Historia Towarzystwa Jezusowego w diecezji wrocławskiej w czasachodrodzenia Kościoła po soborze trydenckim pełna jest wartkich zwrotów akcji.W połowie XVI w. sprowadzenie i umożliwienie jezuitom działalności na Śląskunie należało do zadań łatwych. ANNA...

Infernalnemu harmiderowi wbrew

Infernalnemu harmiderowi wbrew

BÓG W ZWIERCIADLE POEZJI KS. ADAM R. PROKOP Z czym kojarzy się cisza? Z ogromem rzeczy, które kiedyś bywały pielęgnowane i ważne, a dzisiaj stają się anachronizmem lub krotochwilą ulotnej mody. Wymienić można choćby modlitwę, medytację, spacer w ustronnym miejscu,...

Zrastanie

Zrastanie

STULECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI 11 listopada 1918 roku chyba nikt nie wiedział, jaka będzie niepodległa Polska,owszem wielu polityków, wojskowych i wiele stronnictw w łonie społeczeństwadziałających miało wizję Polski przez siebie pożądanej. Oczekiwania były na...

Piastowskie ostatki

Piastowskie ostatki

POLSKI ŚLĄSK Gdy w 1675 r. na dworze książąt brzeskich umierał ostatni potomek męskiej liniiPiastów, wraz z nim odchodziła historia siedmiu wieków pierwszej polskiej dynastii.Na śląskiej ziemi słowo Piast już od dawna nie kojarzyło się z polskością,trzeba jednak...

Orły, feniksy i wróble

Orły, feniksy i wróble

BÓG W ZWIERCIADLE POEZJI KS. ADAM R. PROKOP Można się kłócić o zestawienie tych najdostojniejszych orłów w panteonie polskich bohaterów narodowych. W dziedzinie literatury nie powinno być to aż tak emocjonalne, jak w przypadku podziałów politycznych, aczkolwiek zawsze...

Most między Oławą i Krasnojarskiem

Most między Oławą i Krasnojarskiem

SYBERIA – NOWE SPOJRZENIE Idea budowy Mostu Modlitewnego pomiędzy parafiami w Polsce i w diecezji irkuckiej na Syberii zrodziła się w roku 2016. „Wzajemna modlitwa to najsilniejszy łącznik pomiędzy ludźmi” – mówił wtedy bp Cyryl Klimowicz, metropolita diecezji...

Przestrzenie swojskości

Przestrzenie swojskości

POLSKI ŚLĄSK Nie od dziś wiadomo, że najtrwalsze pamiątki pozostawiają po sobie uczeni, artyści i pisarze, najogólniej rzecz ujmując – ci, którzy na co dzień parają się kulturą wyższą. Dużo trudniej dokopać się do głębszych warstw życia, które sadowiło się na wsiach,...

Średniowieczny skarb św. Jerzego

Średniowieczny skarb św. Jerzego

Kościół parafialny w Ziębicach swoje początki ukrywa w mrokach dziejów, ale sukcesywne prace konserwatorskie i badawcze pozwalają na odkrywanie jego tajemnic, czego wyrazem są ostatnie niezwykłe znaleziska. JACEK HALICKI/WIKIMEDIA COMMONS CC BY-SA 3.0 Górująca nad...