Kultura

Księga nad księgami

BÓG W ZWIERCIADLE POEZJI KS. ADAM R. PROKOP Najważniejsze nie są kwestie dostojności okładki, jej metalowe okucia, w środku zaś kunsztowne ilustracje, ręcznie malowane inicjały czy jakość papieru. Nie chodzi przecież o koneserską bibliofilię, ale o lekturę tekstu....

Naród dzięki kulturze

STULECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI Dlaczego Polacy zachowali swoją tożsamość narodową przez cały okres funkcjonowania w państwach rozbiorczych? Odpowiedź na to pytanie jest niezwykle kluczowa, pozwala nam bowiem drążyć temat istnienia bądź nieistnienia charakteru...

Niechciany obrońca Śląska

POLSKI ŚLĄSK O Abrahamie Bzowskim było swego czasu bardzo głośno. W 1607 i w roku następnym znalazł się nie tylko na językach pospolitych mieszkańców Wrocławia, ale jego osoba i poczynania na terenie klasztoru św. Wojciecha stały się także przedmiotem troski rajców...

Zagłada Żydów

Ataki skierowane na Polskę w związku z ustawą parlamentarną o IPN skłaniają do przybliżenia problematyki żydowskiej w III Rzeszy na przykładzie Dolnego Śląska. ELŻBIETA WARULIK Wrocław Cmentarz żydowski przy ul. Ślężnej we Wrocławiu BARBARA MALISZEWSKA/WIKIMEDIA...

Najdłuższa wojna nowoczesnej Europy

STULECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI Tytuł artykułu świadomie nawiązuje do serialu wyprodukowanego w Polsce Ludowej na przełomie lat 70. i 80., w którym przedstawiona jest walka Wielkopolan z germanizacją w okresie zaborów. Pomijając wątki propagandowe, jakie z...

Tam, gdzie Maryja słuchała pieśni po polsku

POLSKI ŚLĄSK O tym, że przed Bramą Oławską w dawnym Wrocławiu mieszkało duże skupisko Polaków, pisałam już w poprzednim numerze. Pozostaje mi tylko dodać, a może podkreślić z całą mocą, że modlili się oni nie tylko w kościółku św. Krzysztofa. ANNA SUTOWICZ Wrocław...

Jak katolik z biskupem

BÓG W ZWIERCIADLE POEZJI KS. ADAM R. PROKOP ANJA OSENBERG/PIXABAY.COM Każdy chrześcijanin, podobnie jak wszelkie wspólnoty lokalne, ale też Kościół powszechny ma za zadanie służyć Chrystusowi w trzech podstawowych wymiarach: głoszenia świadectwa, pielęgnowania kultu...

Ludzie Boga

STULECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI Tytuł tekstu kojarzy nam się najprawdopodobniej z filmem o tym tytule, który mówi o męczeństwie francuskich trapistów w Algierii w 1996 r. Powinniśmy jednak użyć wyobraźni i uzmysłowić sobie, że miała i, jak chcemy wierzyć, ciągle ma...

Wielka historia zwykłych Polaków

POLSKI ŚLĄSK „...znajdzie się wielu, którzy nie tylko mają szczególne upodobanie do języka polskiego, lecz również uważają ten język tu we Wrocławiu za wielki i szczególny dar Boga”. MICHAŁ KUSCHIUS ANNA SUTOWICZ Wrocław Kościół św. Krzysztofa we Wrocławiu na...

O kompetentnych profesjonalistach

BÓG W ZWIERCIADLE POEZJI KS. ADAM R. PROKOP GERD ALTMANN/PIXABAY.COM Efektem kształcenia powinien być określony zbiór umiejętności w danym zakresie wiedzy. Od osoby legitymującej się takim lub innym świadectwem ukończenia studiów oczekuje się –...

Napięcia i spory czasu powstania styczniowego

STULECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI Powstanie styczniowe jako wydarzenie historyczne w polskiej pamięci zbiorowej zajmuje miejsce szczególne, i to dobrze. Polaków różni jednak emocjonalny stosunek do niego. PIOTR SUTOWICZ Wrocław Branka Polaków...

Żołtarz Dawidow z wrocławskiego opactwa Świętej Klary

POLSKI ŚLĄSK „Pannom zakonnym, które w obrzędzie kościelnym żołtarz śpiewając, słowa swoje stąd będą umiały wyrozumieć. Także i innym ludziom bogomyślnym, którzy tu rozliczne a gruntowne modlitwy ku swemu nabożeństwu najdą”. WALENTY WRÓBEL ANNA SUTOWICZ...

Prowokacja na co tydzień

BÓG W ZWIERCIADLE POEZJI KS. ADAM R. PROKOP Jedna ze słownikowych definicji prowokacji opisuje ją jako działanie, którego celem jest wywołanie emocji lub niekontrolowanych zachowań. W tym znaczeniu pozostaje ona ukierunkowana na wytrącenie...

Od Domeyki do Paderewskiego

STULECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI W każdym czasie społeczeństwo musi stawiać sobie skomplikowane problemy i starać się obrać jakieś postawy wobec wyzwań swojego czasu. Na pewno brak państwa nie sprzyja pracy narodowej, ale jej nie wyklucza. PIOTR SUTOWICZ...

Śląski lingwista i polski lekarz Jan Stanko

POLSKI ŚLĄSK Jego życie i pasje mogłyby posłużyć jako doskonały materiał na film przygodowy z historią Śląska i Polski w tle. ANNA SUTOWICZ Wrocław Dąb Jana Stanki we wrocławskim Parku Szczytnickim. Jest jednym z najstarszych drzew na terenie...

Który głos twej chwale zdoła?

BÓG W ZWIERCIADLE POEZJI KS. ADAM R. PROKOP PIXABAY.COM LIC. CC0 Wyobrażenia o życiu na wsi nie tylko w literaturze pozostają ambiwalentne. Z jednej strony nie brak sielankowych idealizacji, tak jak w utworach Jana Kochanowskiego (1530–1584),...

Noc Listopadowa, Olszynka Grochowska i… traktat wersalski

STULECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI Powstanie listopadowe, które swą nazwę zawdzięcza wydarzeniom z nocy 29 listopada 1830 r., wywołanym przez grupę podoficerów wojsk Królestwa Polskiego z Piotrem Wysockim na czele, jest fragmentem dziejów rozbudzającym wyobraźnię...

Buszcze

Najstarsze sanktuarium maryjne archidiecezji lwowskiej obrządku łacińskiego na Ukrainie. KS. STANISŁAW ŻAK koordynator zbiórki funduszy na odbudowę sanktuarium w Buszczu Kościół w Buszczu w 2011 r. WIKIMEDIA COMMONS, CC BY 3.0 Msza św. w...

Pozytywny negatyw

BÓG W ZWIERCIADLE POEZJI KS. ADAM R. PROKOP GERD ALTMANN/PIXABAY.COM LIC. CC0 Leciwe fotografie mają w sobie tyle uroku, że mało kto potrafi się oprzeć celebrowaniu ich oglądania w rodzinie lub ze znajomymi. Naturalnie są to wydarzenia okazjonalne, bez adnotacji w...

Była czy nie była?

STULECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI Kiedy mówimy o tym, że wraz z trzecim rozbiorem w roku 1795 Rzeczpospolita jako monarchia zniknęła z mapy, by pojawić się ponownie w listopadzie 1918 r. w formie republikańskiej, mimowolnie i, jak się wydaje, zupełnie niechcący...

Polskie Ojcze nasz w niepolskim Wrocławiu

Język, którym się modlimy, jest językiem, w którym myślimy. Nawet jeżeli czynimy to bardzo powierzchownie, powtarzanie tych samych słów skierowanych wprost do Boga ma wielki wpływ na naszą wyobraźnię, sposób wyrażania emocji i tożsamość religijną. ANNA SUTOWICZ...

Prośba o Posłańców

BÓG W ZWIERCIADLE POEZJI MIROSŁAWA KUCHAREWICZ COCOPARISIENNE/PIXABAY.COM I dlatego też one bezsprzecznie bardziej od wszystkich innych bytów zasługują w swojej doskonałości na miano Aniołów, jako że najpierw na nie spływa światło Boskiej Zwierzchności i my dzięki ich...

Liczyć na siebie czy na obcych?

STULECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI „Nie masz broni, która by się oparła kosie, i nie masz wojska w Europie, którego by nią zwyciężyć nie można”. CZY POLACY WYBIĆ SIĘ MOGĄ NA NIEPODLEGŁOŚĆ? TADEUSZ KOŚCIUSZKO/ JÓZEF PAWLIKOWSKI PIOTR SUTOWICZ Wrocław Kościuszko pod...