Kultura

Potęga biznesu rodziny Kornów

Czasy, o których przychodzi napisać, nie należały do łatwych ani dla mieszkańcówRzeczpospolitej, ani dla poddanych cesarzowej austriackiej, Marii Teresy.Jak to bywa z czasami – jeżeli bywają trudne, to i ciekawe. ANNA SUTOWICZ Wrocław Katalog poloników wydawany przez...

Pod Twoją obronę uciekamy się, cz. 2. Kielich św. Jana Apostoła

PATRONAŁ ŚLĄSKIEJ ARCHIKATEDRY Przeglądając zachowane źródła historyczne i analizując liczne zabytki sztuki sakralnejwrocławskiej archikatedry oraz dostępną ikonografię, np. miniatury w średniowiecznychstatutach Kapituły katedralnej z lat 1482/83, przechowywanych w...

Galimatias

BÓG W ZWIERCIADLE POEZJI KS. ADAM R. PROKOP Wyśpiewany w niezapomniany sposób przez polskich bardów utwór Wojna postu z karnawałem autorstwa Jacka Kaczmarskiego (1957–2004) można odczytać jako kwintesencję ludzkiej kondycji oscylującej między wewnętrznym pragnieniem...

Odczarowane oczekiwania

BÓG W ZWIERCIADLE POEZJI KS. ADAM R. PROKOP Każdy człowiek ma swoje marzenia, dążenia i cele. Jeśli są one dobre, a zarazem zgodne z wolą Jahwe, oczekuje ich spełnienia, gdyż słusznie zakłada wszechmoc Boga.Taka osobista wiara, połączona ze świadectwami świadków,...

Troska o życie i śmierć w przededniu wielkich zmian

POLSKI ŚLĄSK Koniec epoki panowania Habsburgów na Śląsku to dla tutejszego Kościołaczas zbierania owoców rekatolicyzacji mieszkańców wielu miast i wsi tego regionu.To co w ciągu XVI w. zatraciło oblicze katolickie i wydawało się na zawsze dla diecezjiwrocławskiej...

Dary tajemniczych magów

Mędrców było trzech, ponieważ trzy były ofiarowane dary: złoto, kadzidło i mirra. Powyższe słowa wielkiego pisarza kościelnego i egzegety Orygenesa, żyjącegona przełomie II i III w. po Chrystusie, na tyle odcisnęły swoje piętno w tradycji Kościoła, że dziś trudno...

Dmowski w Paryżu

STULECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI Twierdzenie, że kwestia niepodległości Polski i ukształtowania jej granic zależałanie tylko od siły oręża, lecz w równym stopniu rozstrzygała się na arenachdyplomatycznych, jest swego rodzaju banałem. Niemniej zawsze tak było,że...

Pod sztandarem św. Ignacego z Loyoli

POLSKI ŚLĄSK Historia Towarzystwa Jezusowego w diecezji wrocławskiej w czasachodrodzenia Kościoła po soborze trydenckim pełna jest wartkich zwrotów akcji.W połowie XVI w. sprowadzenie i umożliwienie jezuitom działalności na Śląskunie należało do zadań łatwych. ANNA...

Infernalnemu harmiderowi wbrew

BÓG W ZWIERCIADLE POEZJI KS. ADAM R. PROKOP Z czym kojarzy się cisza? Z ogromem rzeczy, które kiedyś bywały pielęgnowane i ważne, a dzisiaj stają się anachronizmem lub krotochwilą ulotnej mody. Wymienić można choćby modlitwę, medytację, spacer w ustronnym miejscu,...

Zrastanie

STULECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI 11 listopada 1918 roku chyba nikt nie wiedział, jaka będzie niepodległa Polska,owszem wielu polityków, wojskowych i wiele stronnictw w łonie społeczeństwadziałających miało wizję Polski przez siebie pożądanej. Oczekiwania były na...

Piastowskie ostatki

POLSKI ŚLĄSK Gdy w 1675 r. na dworze książąt brzeskich umierał ostatni potomek męskiej liniiPiastów, wraz z nim odchodziła historia siedmiu wieków pierwszej polskiej dynastii.Na śląskiej ziemi słowo Piast już od dawna nie kojarzyło się z polskością,trzeba jednak...

Orły, feniksy i wróble

BÓG W ZWIERCIADLE POEZJI KS. ADAM R. PROKOP Można się kłócić o zestawienie tych najdostojniejszych orłów w panteonie polskich bohaterów narodowych. W dziedzinie literatury nie powinno być to aż tak emocjonalne, jak w przypadku podziałów politycznych, aczkolwiek zawsze...

Most między Oławą i Krasnojarskiem

SYBERIA – NOWE SPOJRZENIE Idea budowy Mostu Modlitewnego pomiędzy parafiami w Polsce i w diecezji irkuckiej na Syberii zrodziła się w roku 2016. „Wzajemna modlitwa to najsilniejszy łącznik pomiędzy ludźmi” – mówił wtedy bp Cyryl Klimowicz, metropolita diecezji...

Przestrzenie swojskości

POLSKI ŚLĄSK Nie od dziś wiadomo, że najtrwalsze pamiątki pozostawiają po sobie uczeni, artyści i pisarze, najogólniej rzecz ujmując – ci, którzy na co dzień parają się kulturą wyższą. Dużo trudniej dokopać się do głębszych warstw życia, które sadowiło się na wsiach,...

Średniowieczny skarb św. Jerzego

Kościół parafialny w Ziębicach swoje początki ukrywa w mrokach dziejów, ale sukcesywne prace konserwatorskie i badawcze pozwalają na odkrywanie jego tajemnic, czego wyrazem są ostatnie niezwykłe znaleziska. JACEK HALICKI/WIKIMEDIA COMMONS CC BY-SA 3.0 Górująca nad...

Ku wojnie

STULECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI Koniec wieku XIX i początek XX to czas nowych napięć społecznych i politycznych o zasięgu globalnym. Trudno, by ziemie polskie nie były objęte procesami, które działy się wszędzie dookoła. PIOTR SUTOWICZ Wrocław Jan Ludwik Popławski...

Szkice do portretów kobiet nieprzeciętnych

POLSKI ŚLĄSK W miesiącu poświęconym św. Jadwidze nie można zapomnieć o wspólnocie, która strzegła jej dziedzictwa na Śląsku, a w XVII wieku rozsławiła wśród poddanych króla Sobieskiego. Historia mniszek trzebnickich „Świętego Zakonu Cystercyenskiego” jest chyba...

Księga nad księgami

BÓG W ZWIERCIADLE POEZJI KS. ADAM R. PROKOP Najważniejsze nie są kwestie dostojności okładki, jej metalowe okucia, w środku zaś kunsztowne ilustracje, ręcznie malowane inicjały czy jakość papieru. Nie chodzi przecież o koneserską bibliofilię, ale o lekturę tekstu....

Naród dzięki kulturze

STULECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI Dlaczego Polacy zachowali swoją tożsamość narodową przez cały okres funkcjonowania w państwach rozbiorczych? Odpowiedź na to pytanie jest niezwykle kluczowa, pozwala nam bowiem drążyć temat istnienia bądź nieistnienia charakteru...

Niechciany obrońca Śląska

POLSKI ŚLĄSK O Abrahamie Bzowskim było swego czasu bardzo głośno. W 1607 i w roku następnym znalazł się nie tylko na językach pospolitych mieszkańców Wrocławia, ale jego osoba i poczynania na terenie klasztoru św. Wojciecha stały się także przedmiotem troski rajców...

Zagłada Żydów

Ataki skierowane na Polskę w związku z ustawą parlamentarną o IPN skłaniają do przybliżenia problematyki żydowskiej w III Rzeszy na przykładzie Dolnego Śląska. ELŻBIETA WARULIK Wrocław Cmentarz żydowski przy ul. Ślężnej we Wrocławiu BARBARA MALISZEWSKA/WIKIMEDIA...

Najdłuższa wojna nowoczesnej Europy

STULECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI Tytuł artykułu świadomie nawiązuje do serialu wyprodukowanego w Polsce Ludowej na przełomie lat 70. i 80., w którym przedstawiona jest walka Wielkopolan z germanizacją w okresie zaborów. Pomijając wątki propagandowe, jakie z...

Tam, gdzie Maryja słuchała pieśni po polsku

POLSKI ŚLĄSK O tym, że przed Bramą Oławską w dawnym Wrocławiu mieszkało duże skupisko Polaków, pisałam już w poprzednim numerze. Pozostaje mi tylko dodać, a może podkreślić z całą mocą, że modlili się oni nie tylko w kościółku św. Krzysztofa. ANNA SUTOWICZ Wrocław...

Jak katolik z biskupem

BÓG W ZWIERCIADLE POEZJI KS. ADAM R. PROKOP ANJA OSENBERG/PIXABAY.COM Każdy chrześcijanin, podobnie jak wszelkie wspólnoty lokalne, ale też Kościół powszechny ma za zadanie służyć Chrystusowi w trzech podstawowych wymiarach: głoszenia świadectwa, pielęgnowania kultu...