Kultura

Spór o datę kanonizacji

KLEJNOT KORONY ŚLĄSKA część 6 „[…] Po tym z przystojnymi ceremoniami, z wielką uroczystością, z wszelkimi okazałościami Błogosławioną Jadwigę, Henryka Brodatego w Śląsku, w małej i wielkiej Polszcze Xsiążęcia niegdy małżonkę, kanonizował, to jest w Katalog Wybranych,...

W drodze po koronę świętości

KLEJNOT KORONY ŚLĄSKA część 5 „[…] Wielce się tym trapili Trzebniccy Prokuratorowie, między nadzieją i bojaźnią długi czas trwali, a na koniec o skutku swej ekspedycji już byli zwątpili. W tym jednemu z nich, to jest Salomonowi Archidiakonowi Krakowskiemu i...

Proces księżnej Jadwigi

KLEJNOT KORONY ŚLĄSKA część 4 „Po śmiertelnego żywota dokonaniu wielorakiemi cudami uczynił najjaśnieszą, kiedy przez nawiedzenie jej grobu i przez samo nabożne jej wzywanie po Śląsku, Polszcze, i innych miejscach odległych, różne łaski ludziom pokazywał, kiedy tej...

Modernizm w architekturze obiektów sakralnych Wrocławia

Kościół to nie tylko miejsce sprawowania liturgii, ale także przepełnione artystyczno-rzemieślniczą wizją dzieło architektoniczne. GRZEGORZ SOBCZAK Wrocław Kościół Ducha Świętego we Wrocławiu MARIUSZ KUPCZAK Architektura sakralna, rodząca się współcześnie z...

Światło zwyciężające mrok

BÓG W ZWIERCIADLE POEZJI KS. ADAM R. PROKOP Tak jak ogrzewanie czy ciepłe ubrania chronią człowieka przed chłodem, tak świece, lampki i latarnie służą do obrony przed mrokiem, który odciska swe piętno nie tylko na otaczającym świecie, ale także na ludzkiej...

Żywe centrum kultu religijnego

KLEJNOT KORONY ŚLĄSKA część 3 „Godne czci religijnej miejsce” – tak określił trzebnicki klasztor i kościół z grobem księżnej Jadwigi arcybiskup magdeburski Wilbrand. Zdanie to zostało zapisane w dokumencie z 30 kwietnia 1244 r. wydanym w Nienburgu. KS. STANISŁAW...

Oblubienica strojna w klejnoty

Na wystawie Wrocławska Europa w Muzeum Narodowym we Wrocławiu wiszą obok siebie sukienka rubinowa Matki Bożej Jasnogórskiej i obraz Martina Lauterbacha Matka Boża Częstochowska z 1631 r., pochodzący z kościoła Wniebowzięcia NMP z Łoziny niedaleko Wrocławia. Łączą...

Głos duszy i obrazy miłości

BÓG W ZWIERCIADLE POEZJI KARINA BARADZI Głos duszy i obrazy miłości – tymi słowami można opisać treść wierszy Jolanty Siejki, zawartych w tomiku Nadzieja (Świdnica: Głos Maryi, 2015), którego całkowity dochód ze sprzedaży został w całości przekazany na potrzeby...

Pogrzeb księżnej Jadwigi

KLEJNOT KORONY ŚLĄSKA część 2 „Będzie wziętą do miejsca niebieskich rozkoszy i do używania wiecznego ze wszystkimi świętymi spoczynku”. LEGENDA OBRAZOWA O ŚWIĘTEJ JADWIDZE KSIĘŻNEJ SZLĄSKIEJ, FRAGMENT, TŁUM. K. STRONCZYŃSKI, KRAKÓW 1880 KS. STANISŁAW WRÓBLEWSKI...

Matka Boża Bolesna Niewirkowsko-Świątnicka

Świątniki, mała i urzekająca wieś niedaleko Ślęży. Mieszkający tu ludzie to potomkowie tych, którzy zasiedlali Dolny Śląsk w 1945 r. – mieszkańcy województw wschodnich II Rzeczypospolitej: Wołynia, Tarnopola, Podola i ziemi lwowskiej. Ich sąsiedzi z okolicznych wsi to...

Róża od Papieża

Złota Róża jako osobisty dar papieża kolejny raz ozdobiła wizerunek Czarnej Madonny. KS. STANISŁAW WRÓBLEWSKI Wrocław–Rzym Złota Róża ofiarowana przez papieża Franciszka 28 lipca 2016 r. O. MICHAŁ LEGAN OSPPE To już trzecie tak niezwykłe wyróżnienie w historii Jasnej...

Okoliczności śmierci księżnej Jadwigi

KLEJNOT KORONY ŚLĄSKA część 1 „Ponieważ swym życiem i swymi cudami z pomocą autorytetu Stolicy Apostolskiej przez światło czystości stała się znana i każdego dnia jest to objawiane, że naprawdę jest świętą i włączoną do zastępów anielskich, wielu ludzi wciąż śpieszy...

Wiara

BÓG W ZWIERCIADLE POEZJI KS. ADAM R. PROKOP ETC.USF.EDU JULIUS SCHNORR VON CAROLSFELD'S POWRÓT SYNA MARNOTRAWNEGO, XIX W. DANIEL CZEPIŃSKI moja wiara odejścia powroty syna marnotrawnego stukanie do drzwi wciąż otwarte ramiona pełne łagodności cisza w słowie amen ●...

Kościół św. Idziego

SKARBY OSTROWA TUMSKIEGO najstarszy kościół Wrocławia Szklana tablica na budynku kościoła informuje nas, że stoimy przed najstarszą późnoromańską świątynią Wrocławia, zachowaną w pierwotnej formie, wzniesioną w latach 20. XIII w. To jeden z najcenniejszych zabytków...

Ewangelia wiecznie młoda

BÓG W ZWIERCIADLE POEZJI KS. ADAM R. PROKOP Pełne oburzenia stwierdzenia krytykujące „tę dzisiejszą młodzież” znane są od starożytności. Propagandowe hasło „forever young” (wiecznie młodzi) jest wynalazkiem jak najbardziej współczesnym. W świecie, w którym nie ma...

Wrocław – miasto spotkań

7 Cudów Wrocławia i Dolnego Śląska Na dwie godziny przed zamknięciem wystawy „7 cudów Wrocławia i Dolnego Śląska” kolejka chętnych do jej odwiedzenia przypominała lata osiemdziesiąte, sięgała od Ratusza aż do gmachu Banku Zachodniego WBK. Przez 74 dni, od 3 lutego do...

Most Tumski we Wrocławiu

SKARBY OSTROWA TUMSKIEGO W 1976 r. Most Tumski wpisano do rejestru zabytków miasta Wrocławia ze względu na oryginalność rozwiązania, a także duże walory artystyczne i estetyczne. Jest on ciekawym przykładem budownictwa inżynieryjnego. Zastąpił drewnianą przeprawę...

Średniowieczne cuda eucharystyczne w Polsce

Przedstawione opisy cudów eucharystycznych po części wydają się niewiarygodne lub legendarne, podbudowane przesadną żarliwością religijną czy dewocją, niektóre może nawet mrożą krew w żyłach czy przerażają tragizmem. Niemniej jednak zapisały się one w kulturze i...

Najsłynniejsze dzieła wrocławskiego modernizmu

7 Cudów Wrocławia i Dolnego Śląska Wyjątkowym obiektem architektonicznym o światowym znaczeniu jest wrocławska Hala Stulecia, wpisana w 2006 r. na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO i uznana za jeden z kamieni milowych w historii architektury. Zachowały się...

Rzeźba Matki Bożej Bardzkiej w świetle najnowszych badań

Bardo Śląskie słynie przede wszystkim ze wzniesionej w latach 1686–1704 bazyliki i znajdującej się w niej cudownej figury Matki Bożej Strażniczki Wiary. To skromne w swojej formie i niewielkich rozmiarów dzieło przyciąga liczne pielgrzymki. KAMIL PAWŁOWSKI Ciepłowody...

Męczeństwo św. Jana Chrzciciela

SKARBY OSTROWA TUMSKIEGO Relacje Ewangelistów o św. Janie Chrzcicielu przez wieki inspirowały twórców literatury i sztuki. Zatrzymajmy się przy wejściu do zakrystii wrocławskiej katedry, przed renesansowym portalem z 1517 r. S. FELICYTA SZEWCZYK CSSE Wrocław Po obu...

Matka Adorująca obraz Matki Bożej Sobieskich z wrocławskiej katedry

SKARBY OSTROWA TUMSKIEGO Nie wszyscy są powołani, aby być artystami w ścisłym sensie tego słowa. Jednak według Księgi Rodzaju zadaniem każdego człowieka jest być twórcą własnego życia: człowiek ma uczynić z niego arcydzieło sztuki. ŚW. JAN PAWEŁ II, List do artystów 2...

Tajemnica Chrztu Polski

W obecnym roku wspominamy 1050. rocznicę chrztu Mieszka I, a ze względu na fakt, iż był to władca całego kraju, wydarzenie to nazywamy Chrztem Polski. KS. STANISŁAW WRÓBLEWSKI Wrocław-Rzym Ostrów Lednicki. Makieta wyspy, jedno z domniemanych miejsc, gdzie mógł się...

Kunszt i precyzja kartografa

7 Cudów Wrocławia i Dolnego Śląska Pierwsza mapa Śląska i plany Wrocławia powstały już w XVI w. To prawdziwe arcydzieła precyzji, które do dziś zachwycają szczegółowością i kunsztem wykonania. MARIA WANKE-JERIE Wrocław Najstarsza mapa Śląska Marcina HELWIGA z 1561...