Kultura

Proces adaptacji polskich osadników

Proces adaptacji polskich osadników

DOLNY ŚLĄSK – NOWA RZECZYWISTOŚĆ Konsekwencją powojennego przesunięcia granic państwa na zachód byływielkie przesiedlenia ludności na niespotykaną dotychczas skalę w dziejach EuropyŚrodkowo-Wschodniej. Miejsce niemieckich mieszkańców Dolnego Śląska zajmowałam.in....

Pierwsze polskie zdanie

Pierwsze polskie zdanie

Jednym z cenniejszych skarbów przechowywanychw Archiwum Archidiecezjalnym we Wrocławiu jestLiber fundationis claustri Sancte Marie Virgisin Heinrichow, zwany krótko Księgą Henrykowską. KS. JÓZEF PATER Wrocław Karta Księgi Henrykowskiej z pierwszym zapisanym polskim...

Fundacja cysterskiego opactwa w Henrykowie

Fundacja cysterskiego opactwa w Henrykowie

Wiek XIII był sprzyjającym czasem rozwoju ziemi śląskiej, zwłaszcza jejzachodniej części zwanej Dolnym Śląskiem. Zawdzięczała to prężnym rządompiastowskich książąt, a także zakonowi cystersów, przeżywającemuswój „złoty” okres rozszerzania się w Europie od końca XII w....

Od nas zależy stan naszego języka

Od nas zależy stan naszego języka

750-lecie Księgi Henrykowskiej Każdego dnia wypowiadamy wiele słów. Jedni dbają o piękno języka,inni mówią niedbale, często „brudząc” polszczyznę wulgaryzmami.Jedno słowo gorszy, inne rozwesela, a czy zdajemy sobie sprawę,jaką polszczyzną posługiwali się nasi...

Z kresów wschodnich na kresy zachodnie

Z kresów wschodnich na kresy zachodnie

DOLNY ŚLĄSK – NOWA RZECZYWISTOŚĆ Rok 1945 zainicjował nowy rozdział w historii Polski: nowe granicepaństwa, nowi sojusznicy, nowy ustrój oparty na światopoglądzie materialistycznym.Stwarzało to skomplikowaną rzeczywistość, w którejmusiało się odnaleźć mocno...

Wanda na Olimpie

Wanda na Olimpie

POLSKI ŚLĄSKNa koniec cyklu przytaczam historię, nad którą nieumiem przejść obojętnie. Nie jest przerysowanym,mało prawdopodobnym obrazem wojennych dramatówrodzinnych. To dzieje kobiety, która wszędzie, gdzie sięznalazła, wykonała tylko to, co do niej należało.I tyle....

Historia nie zna przypadku

Historia nie zna przypadku

POLSKI ŚLĄSKW przeddzień zdobycia przez narodowosocjalistyczną partię Adolfa Hitlera przewagi w Reichstaguwe Wrocławiu wciąż mieszkało kilka tysięcy członków mniejszości polskiej, przeważniedwujęzycznych obywateli Republiki Weimarskiej, zachowujących jednak odrębność...

Polskie ślady na ulicach Breslau

Polskie ślady na ulicach Breslau

POLSKI ŚLĄSK Gdy po listopadzie 1918 r., nie bez bólu, rodziła się w nowoczesnej Europie Polska, niewielu myślało o jej usadowieniu nad Odrą. Pesymiści uważali ten posterunek za stracony, optymiści kreślili wizje granic daleko za Bugiem. Dla rzeszy dolnośląskich...

Nanker Biskup niezłomny

Nanker Biskup niezłomny

Nanker, będąc Ślązakiem z pochodzenia, doskonale rozeznawał się w ówczesnej problematyce politycznej i narodowościowej, zmierzającej z jednej strony do włączenia Śląska w granice Czech i Niemiec, z drugiej zaś do utrzymania tu polskości i wpływów na życie gospodarcze,...

Zanim przeminął czas kołatania

Zanim przeminął czas kołatania

POLSKI ŚLĄSKW listopadzie 1914 r. we Wrocławiu spotkały siędwa punkty widzenia, które mimo wszystkotrudno włożyć do szufladek z odpowiednimi utartymi jużnazwami obozów politycznych aktywnychw czasie I wojny światowej.To dlatego misja legionowa się tu nie powiodła.ANNA...

Wrocławski Adwent katedralny

Wrocławski Adwent katedralny

Adwent jako okres liturgiczny rozpoczynający nowy rok kościelny jest czasem oczekiwania na przyjcie Pana zarówno w dorocznej uroczystości Bożego Narodzenia, jak i w wymiarze ostatecznego przyjścia przy końcu czasów. KS. STANISŁAW WRÓBLEWSKI Ziębice Zapis nutowy...

Młyn papierniczy kandydatem na listę UNESCO

Młyn papierniczy kandydatem na listę UNESCO

Jedyny taki w Polsce i jeden z najcenniejszych zabytków techniki na Dolnym Śląsku– Młyn papierniczy w Dusznikach-Zdroju– został zgłoszony na Polską Listę Informacyjną UNESCO. NIKOLA KURPIERZ Biuro Prasowe UMWD MARIUSZ MŁYNARCZYK/MKIDN To pierwszy z kroków do...

Blisko, coraz bliżej…

Blisko, coraz bliżej…

POLSKI ŚLĄSK Gdyby napisać podręcznik o dolnośląskich „ojcach niepodległości”,to składałby się on prawie wyłącznie z twardych realistówzbierających najmniejszy skrawek polskości. Żadnych fajerwerków... „Nie zbłądzić i nie upaść,To sokoli lot –Nie zwątpić i nie...

Mądrej głowie dość dwie słowie

Mądrej głowie dość dwie słowie

BÓG W ZWIERCIADLE POEZJI KS. ADAM R. PROKOP Każdy język, którym posługują się ludzie, potrafi zafrapować swoją elastycznością i zmiennością, w zależności od czasów oraz zapotrzebowania. Można się dopatrzyć w tym rozwoju dwóch, paradoksalnie różnych, tendencji. Z...

Sprawa miejsca spoczynku św. Jadwigi

Sprawa miejsca spoczynku św. Jadwigi

Jadwiga świadoma zbliżającej się śmierci wyraziła pragnienie pochowania jejna klasztornym cmentarzu. Jednak po śmierci Księżnej jej ciało spoczęłow kaplicy św. Piotra. Umierająca Jadwiga przepowiedziała problemy… KS. STANISŁAW WRÓBLEWSKI Ziębice Złożenie ciała św....

Wiara w kulturze artystycznej Wrocławia

Wiara w kulturze artystycznej Wrocławia

Związek sztuki z dziedziną wartości duchowych dotyczy wszystkich twórców, szczególnie jeżeli wynika on z wiary i uczestniczenia w życiu liturgicznym.Tożsamość i postawy artystów w sferze ładu moralnego, prawdy i wolności twórczej zawierają się w wypowiedziach i...

Potęga i niebezpieczeństwo obrazu

Potęga i niebezpieczeństwo obrazu

Pytanie o to, kogo i dlaczego obrażają obrazy,trzeba zacząć od pytania, czym jest obraz. KS. ANDRZEJ DRAGUŁA Zielona Góra Wenus z lustrem, Diego Velázquez, olej na płótnie, ok. 1650. W zbiorach National Gallery w Londynie. ZDJĘCIA WIKIMEDIA COMMONS W perspektywie nie...

Jedno Słowo, wiele kultur

Jedno Słowo, wiele kultur

Czy można odnaleźć dwa takie języki, których każdy termin byłby lustrzanym odbiciemtego drugiego? Czy istnieją dwa takie języki, w których świat idiomów i metaforodmalowany został tymi samymi słowami, rodzącymi w wyobraźni identyczne obrazy?Czy choć dwa z ziemskich...

Związki wiary i kultury

Związki wiary i kultury

Kiedy ludzie przestaną wierzyć, że jest zło i jest dobro, Tylko piękno przywoła ich do siebie i ocali, Żeby umieli powiedzieć: to prawdziwe, a to nieprawdziwe. Czesław Miłosz, Poznanie dobra i zła Nauczanie i działalność Kościoła nie dokonują się w sterylnej...

Kiedy śpiewam Requiem, jestem bliżej Boga

Kiedy śpiewam Requiem, jestem bliżej Boga

O dziadku, mistycyzmiei operzez Dominiką Zamarą,światowej sławysopranistką,rozmawiaAGNIESZKA BOKRZYCKA„Nowe Życie”Zdaniem Dominiki Zamary muzykajest łącznikiem pomiędzy dwomaświatami – doczesnym i wiecznym STUDIO MIGAFKAAgnieszka Bokrzycka: Kiedyś dziewczyna z...

Średniowieczni propagatorzy kultu św. Jadwigi

Średniowieczni propagatorzy kultu św. Jadwigi

Od ponad 750 lat św. Jadwiga pozostaje postacią wciąż ważną, aktualną i nieustannieinspirującą nowe pokolenia. Zawdzięczać to można nie tylko Kościołowi,który poprzez kanonizację księżnej Śląska w 1267 r. włączył ją w swoją liturgię,ale także wielu osobom, które...

Żeby polski rozum zrozumiał i pojęło polskie serce

Żeby polski rozum zrozumiał i pojęło polskie serce

Mowa jest tylko jedna, jak jeden jest naród polski, który mieszkaw różnych stronach i pod różnymi monarchami. „NOWINY SZLĄSKIE”, 1889 R. POLSKI ŚLĄSK W ostatnich dekadach XIX w. swoją epopeję otworzyło pokolenie, które miało siędoczekać wymarzonej Niepodległej. Ich...

Twój Dar – Wspólne Dzieło – Dar na 100!

Twój Dar – Wspólne Dzieło – Dar na 100!

18 maja o godz. 12.00 rozpoczęła się na Wawelu ogólnopolska akcja „Dar na Stulecie”,której celem będzie wyzwolenie dobrej społecznej energii i budowanie solidarnościponad podziałami w ramach przygotowań do 100. rocznicy urodzin Papieża Polaka. ZDJĘCIE RYSZARD...

Kto Polak, kto katolik…

Kto Polak, kto katolik…

POLSKI ŚLĄSK „Otóż jestem sobie tak zwyczajnie Szlązak...”KS. KONSTANTY DAMROT Jak to jest z postawami XIX-wiecznych poddanych pruskich królów, a potem niemieckich cesarzy, którzy pozostawali posłuszni swoim proboszczomi ordynariuszom, a jednocześnie zadawali sobie...