Felietony

MARTA WILCZYŃSKA

MARTA WILCZYŃSKA

Środa Śląska

KS. ADAM CZTERNASTEK

KS. ADAM CZTERNASTEK

Czepielowice

KS. ANDRZEJ DRAGUŁA

KS. ANDRZEJ DRAGUŁA

Zielona Góra

PAWEŁ WRÓBLEWSKI

PAWEŁ WRÓBLEWSKI

Wrocław

Pójdźmy wszyscy!

MARTA WILCZYŃSKA Środa Śląska Podzielę się z Księdzem pewną refleksją… Ostatnio w telewizji śniadaniowej usłyszałam, że do centrów handlowych chodzimy dlatego, że mamy potrzebę budowania wspólnoty. Serio? – zapytałam sama siebie z niedowierzaniem. Ale ekspert na...

Oczywiście razem…

KS. ADAM CZTERNASTEK Czepielowice Chcę podziękować Pani Marcie za poruszony w jej liście temat, rzekłbym – problem. Wpisuje się on w klimat rozpoczynającego się Adwentu, czasu oczekiwania i świętowania. A jak ten czas przeżyć, razem czy osobno, we wspólnocie czy też...

Zapach człowieka

KS ANDRZEJ DRAGUŁA Zielona Góra Tym razem felieton będzie o zapachu, i to niekoniecznie ładnym. Bo o zapachu owiec. Język polski nie ma fachowego określenia na zapach owiec. Zajmujący się pasterstwem zgodnie przyznają, że owce zbyt pięknie nie pachną. Wspomina o tym...

Potęga metafory

PAWEŁ WRÓBLEWSKI Wrocław Zgodnie z definicją metafora to językowy środek stylistyczny, w którym obce znaczeniowo wyrazy są ze sobą składniowo zestawione, tworząc związek frazeologiczny o innym znaczeniu niż dosłowny sens wyrazów. Poprzez zestawienie różnych kontekstów...

MAREK MUTOR

MAREK MUTOR

Wrocław

JOLANTA KRYSOWATA

JOLANTA KRYSOWATA

Wińsko

KS. JAN SIENKIEWICZ

KS. JAN SIENKIEWICZ

Moczydlnica Klasztorna

Barbarzyńska Europa

MAREK MUTOR Wrocław Lektura książki Karola Modzelewskiego pt. Barbarzyńska Europa dostarcza wielu refleksji na temat kultury, w której żyjemy. Prócz chrześcijaństwa i cywilizacji antycznej współczesna Europa jest bowiem zakorzeniona także w doświadczeniu barbarzyńców...

Miejsce świeckich w Kościele

JOLANTA KRYSOWATA Wińsko Zawsze mnie lekko irytują dyskusje o miejscu świeckich w Kościele. Zazwyczaj rozmowy na ten temat inicjują ci, którzy chcieliby tego miejsca dla siebie więcej. Jakby tu – nie ponosząc trudów i wyrzeczeń wynikających z bycia księdzem: od lat...

Nieposłuszne posłuszeństwo

KS JAN SIENKIEWICZ Moczydlnica Klasztorna Kończy się Rok Jadwiżański. W tym czasie przypominaliśmy sobie sylwetkę św. Jadwigi, naszej Patronki. Podziw budzi jej roztropność, odwaga, wrażliwość. Oderwana od rodzinnego domu koniecznością wczesnego zamążpójścia, które...