ABP JÓZEF KUPNY

metropolita wrocławski

Nauka – obowiązek i misja

Współcześnie nauka chrześcijańska ma za zadanie konfrontować się z wyzwaniami etycznymi i kulturowymi, które są wynikiem zmian dokonujących się w świecie. Aby temu sprostać, konieczne są środowiska naukowe – uniwersytety, akademie i szkoły wyższe – świadome swoich korzeni. Uczelnie winny przekazywać również wartości duchowe i moralne, by przygotować kadry do, jak to określił papież Franciszek, „mądrego i odpowiedzialnego uczestnictwa w wielkich debatach, które tworzą przyszłość społeczeństwa”.

Badania naukowe i zdobywanie wiedzy powinny być zdolne do wygenerowania interakcji pomiędzy pracownią badawczą i salą wykładową a mądrością społeczeństwa. W ten sposób powstanie synergia między rygorem naukowym a intuicją ludową. Ta ścisła wzajemna interakcja zapobiega rozwodowi między rozumem a działaniem, między myśleniem a odczuwaniem, między poznaniem a życiem, między zawodem a służbą. Tylko dzięki temu możliwa będzie formacja ludzi wielkiego formatu, specjalistów różnych dziedzin wiedzy, a jednocześnie mocarzy ducha, odkrywców mądrości, pasjonatów szukających prawdy.

Obecnie próbuje się Kościołowi odebrać głos i kwestionować jego obecność w świecie nauki, sugerując, że chce zawłaszczyć jakieś obce sobie terytorium. Tymczasem Kościół w tej sferze był od początku, zakładając uniwersytety, akademie i szkoły, kształcąc kolejne pokolenia. Nie może istnieć rzetelna nauka pomijająca Jezusa Chrystusa. Bez Niego nie zrozumiemy świata. Bez Niego nie poznamy siebie samych.