KS. ŁUKASZ ROMAŃCZUK

redaktor naczelny

Fides et Ratio

Nauka i wiara. Mają dużo wspólnego czy się wykluczają? Jedna bez drugiej może istnieć? A może są wrogo do siebie nastawione i stoją w sprzeczności? Gdy patrzymy na historię Europy, możemy zauważyć, że nauka i wiara szły ze sobą w parze. Bliżej naszych czasów ludzie zaczęli negować potrzebę współpracy pomiędzy nauką a religią, co powodowało negację potrzeby wiary w rozwoju nauki, a wręcz zaczęto uważać, że te dwie dziedziny poznania są do siebie wrogo nastawione. Nie od dziś na uniwersytetach poddaje się pod wątpliwość sens studiowania teologii, czego przykładem jest list jednego z profesorów Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach do rektora tejże uczelni w sprawie likwidacji Wydziału Teologicznego na UŚ. W naszej rozmowie na otwarcie numeru tę kwestię wyjaśnia prof. dr. hab. Robertem Olkiewiczem, rektor Uniwersytetu Wrocławskiego.

U schyłku roku 2023 chcemy zatrzymać się na osobie Mikołaja Kopernika. Tego wielkiego Polaka przedstawia na łamach naszej gazety Małgorzata Wanke-Jakubowska. Kościół zawsze stał na straży nauki i ją wspierał, dlatego też chcemy pokazać, jak św. Jan Paweł II cenił różne jej dyscypliny. Nauczył się tego dzięki spotkaniom z przedstawicielami nauki, o czym więcej w artykule przygotowanym przez Marię Wanke-Jerie. Z kolei debiutujący na łamach „Nowego Życia” ks. Mariusz Frukacz prezentuje naszym czytelnikom Obserwatorium Watykańskie, wskazując jednocześnie, jak bardzo rozwój nauki leży na sercu Kościołowi. Grudzień to również czas intensywnego przygotowywania się do świąt Narodzenia Pańskiego. Jak odpocząć w święta, podpowiada Małgorzata Trawka.

Zapraszam do lektury najnowszego numeru „Nowego Życia”. Niech będzie to uczta nie tylko dla ducha, ale także okazja do pogłębienia swojej wiedzy.