Papieska Światowa Sieć Modlitwy

listopad 2023

INTENCJA MODLITEWNA – ZA PAPIEŻA


MÓDLMY SIĘ ZA PAPIEŻA, ABY PEŁNIĄC SWOJĄ MISJĘ
Z POMOCĄ DUCHA ŚWIĘTEGO, NADAL TOWARZYSZYŁ W WIERZE
POWIERZONEJ MU TRZODZIE

Papież Franciszek pozdrawia
pielgrzymów zgromadzonych na
placu św. Piotra w Rzymie

ROMAN KOSZOWSKI/FOTO GOŚĆ

Komentując od kilku lat papieskie intencje modlitwy na każdy miesiąc, po raz pierwszy spotykam się z sytuacją, że modlitwa ta ukierunkowana jest na papieża. Warto przypomnieć, że obecny Ojciec Święty Franciszek od początku pontyfikatu wielokrotnie i przy różnych okazjach prosił o modlitwę za siebie.
Po abdykacji papieża Benedykta XVI czekano z niecierpliwością na konklawe i wybór nowego następcy św. Piotra. W dniu 13 marca 2013 r. został wybrany kard. Jorge Mario Bergolio z Argentyny, który jako pierwszy papież w historii przybrał imię Franciszek. W pierwszym przemówieniu wygłoszonym z balkonu bazyliki św. Piotra papież Franciszek, po wstępnym, zaskakującym pozdrowieniu „Bracia i siostry, dobry wieczór”, poprosił o modlitwę w intencji emerytowanego papieża Benedykta XVI, a następnie dodał: „Zacznijmy tę wspólną drogę, biskupa i ludu, drogę Kościoła Rzymu, który przewodzi w miłości wśród wszystkich Kościołów. To droga braterstwa, miłości i wzajemnego zaufania. Módlmy się zawsze za nas, jedni za drugich”.

Nowo wybrany Ojciec Święty jeszcze bardziej zaskoczył przed udzieleniem błogosławieństwa Urbi et Orbi, po raz pierwszy bowiem w historii papiestwa pokłonił się do tłumu i poprosił o modlitwę. „A teraz chciałbym udzielić wam błogosławieństwa – powiedział – ale najpierw proszę was o przysługę. Zanim biskup pobłogosławi lud, proszę was, byście pomodlili się do Pana o błogosławieństwo dla mnie. Modlitwa ludu proszącego o błogosławieństwo dla swego biskupa. Odmówmy w ciszy tę waszą modlitwę za mnie”.
W ciągu dziesięcioletniego pontyfikatu Papież wielokrotnie prosił o modlitwę za siebie. Było to związane z jego pielgrzymkami czy też chorobą. „Dziś rocznica moich święceń kapłańskich. Proszę was, módlcie się za mnie i za wszystkich kapłanów” – napisał na Twitterze w 45. rocznicę święceń prezbiteratu, które przyjął 13 grudnia 1969 r. „Dziękuję wam za gorące przyjęcie, proszę nie zapominajcie modlić się za mnie” – powiedział Franciszek w trakcie pierwszej pielgrzymki do Polski (31 lipca 2016), przemawiając z okna Domu Arcybiskupów Krakowskich przy ul. Franciszkańskiej 3. Z kolei w liście do sędziwych chorych księży z włoskiej Lombardii napisał: „Proszę was, módlcie się, bo jestem trochę stary i trochę chory, ale nie bardzo” (16 września 2021). To tylko niektóre przykłady.
W zaproponowanej przez papieża Franciszka intencji mamy modlić się, aby Ojciec Święty „pełniąc swoją misję z pomocą Ducha Świętego, nadal towarzyszył w wierze powierzonej mu trzodzie”. Możemy to uczynić na różne sposoby – własnymi słowami, modlitwą różańcową lub tekstem z formularza mszy wotywnej „Za Papieża” z Mszału rzymskiego: Boże, Pasterzu i Rządco wszystkich wiernych, wejrzyj łaskawie na sługę swojego N., którego zechciałeś postawić na czele jako pasterza Twojego Kościoła; daj mu, prosimy, słowem i przykładem przyczyniać się do dobra tych, którymi rządzi, aby razem z powierzoną sobie trzodą osiągnął życie wieczne. Możemy też wykorzystać inną formułę modlitwy: Boże, Ty wybrałeś swojego sługę Franciszka, aby jako następca apostoła Piotra przewodził całemu Kościołowi, wysłuchaj nasze modlitwy i spraw, niech jako zastępca Chrystusa na ziemi umacnia swoich braci, a cały Kościół niech jednoczy się z nim węzłami jedności, miłości i pokoju, aby wszyscy znaleźli w Tobie, Pasterzu dusz, prawdę i życie wieczne. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

KS. BOGDAN GIEMZA