Moja Niedziela

5 LISTOPADA 2023 R.
31. Niedziela zwykła

Społeczny dowód słuszności

MT 23, 1-12

By się ludziom podobać
W naszym życiu wiele jesteśmy w stanie zrobić tylko dlatego, że nasze działania przyniosą akceptację i aprobatę otoczenia. Zależy nam bardzo na tym, „aby się ludziom podobać”. Podejmowanie działań ze względu na innych niejednokrotnie pozostaje w sprzeczności nawet z naszym sumieniem. Jesteśmy gotowi podjąć się takiego postępowania, byle tylko nie narazić się na odrzucenie przez społeczeństwo.
Grupa usprawiedliwia
Kolejnym czynnikiem, dla którego w grupie jesteśmy zdolni do zachowań konformistycznych, jest rozłożenie odpowiedzialności. W grupie odpowiedzialność niejako się rozmywa, a każdy nasz czyn staje się, przynajmniej z naszego punktu widzenia, mniej brzemienny w skutki.
Społeczny dowód słuszności
Jesteśmy zdolni do wielu zachowań, które potem tłumaczymy tym, że „inni tak robią”. Argumentując w ten sposób, przyznajemy pierwsze miejsce w naszym systemie wartości ludziom, wśród których żyjemy, i czynimy z ich postępowania wyznacznik naszych poczynań. Przed tym właśnie przestrzega nas Jezus, sugerując, byśmy stawali się ostatnimi. Świadomość małości zawsze pobudza do poszukiwania kogoś większego. Jezus wskazuje na jedynego mistrza – Boga.

Tylko nieomylny Stwórca może określać dla nas taki sposób postępowania, którego uwieńczeniem będzie dobre życie i zmartwychwstanie.

12 LISTOPADA 2023 R.
32. Niedziela zwykła

Światło lampy

MT 25, 1-13

Czuwanie
Porównując królestwo Boże do panien czuwających na nadejście oblubieńca, Jezus ukazuje konieczność zachowania czujności. Pozostający nieznanym moment nadejścia oblubieńca jest odzwierciedleniem niewiadomej chwili nastania królestwa Bożego. Niewiedza ta winna przynaglać do czujnego wypatrywania momentu jego nadejścia.
Gotowość
Jezus nie tylko nawołuje do czujności. W pannach posiadających zapas oliwy ukazuje potrzebę gotowości. Czujność zatem nie jest warunkiem wystarczającym. Jak panny oczekujące oblubieńca winny posiadać w swych lampach odpowiednią ilość oliwy, tak czekający nastania królestwa Bożego winni być na jego nadejście odpowiednio przygotowani.
Światło
Odpowiednia ilość oliwy ma gwarantować, że lampy nie zgasną. Jezus często przykładne życie porównuje do światła. Najbardziej wymownie, mówiąc „Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie”. Gotowość na nastanie królestwa Bożego to dobre życie zgodne z nauką Chrystusa.

Czekając na przyjście Jezusa, dbajmy, by nasze życie było Jego naśladowaniem.

Adam i Ewa w raju. Bizantyjska mozaika z XII-XIII w. w katedrze Monreale, Włochy / WWW.THEREDLIST.COM

Przypowieść o pannach roztropnych i głupich.
Wilhelm von Schadow, olej na płótnie, 1842.
Muzeum Städel we Frankfurcie

WIKIMEDIA COMMONS

19 LISTOPADA 2023 R.
33. Niedziela zwykła

Wiara
wzrastająca

MT 25, 14-30

Dar
Bóg stworzył człowieka na swój obraz i podobieństwo. Stworzył go z miłości, pierwszy pokochał i do miłości powołał. Życie jest niewypowiedzianym Bożym darem, którym bezinteresownie obdarował nas Stwórca. Wraz z nim otrzymaliśmy także wszelkie przymioty potrzebne do dobrego przejścia przez swoje życie.
Ku chwale Boga
Stwarzając świat, Bóg podzielił się swoją chwałą ze stworzeniami. Szczególny w niej udział przypadł człowiekowi. Już tutaj na Ziemi wszystko, cokolwiek podejmujemy, winno być czynione z intencją ukazania się w nas chwały Boga. Drugim istotnym motywem jest pożytek ludzi. Nasze działania winny przysłużyć się nam i innym na drodze do zbawienia.
Talenty
Otrzymane od Boga przymioty powinniśmy rozwijać. Tylko ich pomnażanie może pomóc nam w upodabnianiu się do Stwórcy (jest On przecież doskonałością, a rozwój talentów do doskonałości przybliża). Puszczenie „w obrót” biblijnych talentów to stworzenie możliwości korzystania z nich przez innych. W ten sposób i oni mogą mieć udział w doskonaleniu i zbliżaniu się do Stwórcy.

Nic nie masz, czego być nie otrzymał – napisze Apostoł (por. 1 Kor 4, 3). Warto „zainwestować” cały życiowy potencjał w dzieło zbawienia, by stać się jego uczestnikiem.

26 LISTOPADA 2023 R.
Uroczystość Jezusa Chrystusa
Króla Wszechświata

Obecność w każdym człowieku

MT 25, 31-46

Relacje
Spotykając na drodze swojego życia innych ludzi, siłą rzeczy wchodzimy z nimi w relacje. Różne są ich głębokość, zażyłość, intensywność. Zawsze jednak jest to kontakt z drugim człowiekiem, którego jakość zależy od sposobu, w jaki spoglądają na siebie ludzie tworzący relację.
Moment życia
Każdy z nas miewa wzloty i upadki. Różnie rozkłada się „krzywa” jakości naszego życia. Czasami bywa tak, że nie potrzebujemy niczyjej pomocy, innym razem pomoc ta jest nam niezbędna, by przeżyć i godnie żyć. W każdym z tych przypadków otaczają nas ludzie.
Król
Nikt nie chciałby, aby wszechwładny król darzył go antypatią. Sama wszechwładza jest tutaj wyczerpującym argumentem. Jezus, Król Wszechświata, wyraźnie precyzuje, do kogo nie przyzna się w momencie swojego nadejścia – będą to ci, którzy nie dostrzegli go w drugim człowieku.

Jezus, Król Wszechświata, jest obecny w każdym człowieku – bez wyjątku.

KS. KACPER RADZKI