KS. ŁUKASZ ROMAŃCZUK

redaktor naczelny

Czas odnowy

Tym razem oddaliśmy nasze łamy Sekretariatowi Synodu Archidiecezji Wrocławskiej. I nie czynimy tego bezpodstawnie. To nasza wspólna droga, a skoro mamy jako archidiecezjanie udać się w drogę, musimy się do niej dobrze przygotować, aby nie było żadnych wątpliwości, niedopowiedzeń czy niejasności. Każdy z biorących udział w tej „podróży” musi czuć się komfortowo i znać konkretne zasady, które należy stosować, aby nie wpaść na manowce. To nasza wspólna sprawa.

Sekretariat Synodu przygotował także tekst modlitwy synodalnej oraz wskazał metodę rozmowy w Duchu Świętym. Jest to kluczowe, gdyż wierzymy, że Duch Święty pokieruje naszym diecezjalnym synodem i dlatego obecnie w parafiach trwa modlitwa w tej intencji. Przede wszystkim zapraszam do zapoznania się z wywiadem z bp. Jackiem Kicińskim CMF, biskupem pomocniczym archidiecezji wrocławskiej. Rozmowa ta pomoże zrozumieć powody, dla których został zwołany synod, oraz nakreślić kierunek, w którym mamy podążać.

Listopad wprowadza nas w klimat zadumy i refleksji nad naszym życiem. Z tematem śmierci spotykamy się niemalże codziennie, ale czy potrafimy o śmierci mówić? A co z żałobą? O jej języku pisze Justyna Janus-Konarska, natomiast o kulturze odchodzenia Maria Wanke-Jerie.

Minęło już ponad pół roku, odkąd zostałem powołany na redaktora naczelnego pisma. Od Was, Drodzy Czytelnicy, otrzymuję dużo głosów związanych z zachodzącymi zmianami. I jak to w życiu – są one różnie postrzegane i oceniane. Dziękuję za każdy głos, dzięki temu możemy doskonalić naszą pracę. Zapraszam do lektury naszego pisma.