KS. ŁUKASZ ROMAŃCZUK

redaktor naczelny

Formacja przez służbę

Spotkania formacyjne w parafiach rozpoczęły się na dobre. We wrześniu w czasie ogłoszeń duszpasterskich czy homilii padały słowa zachęty, aby zasilić szeregi grup i wspólnot parafialnych. W każdej parafii działa Liturgiczna Służba Ołtarza, która z jednej strony jest wizytówką danego kościoła, a z drugiej – wielką pomocą w przeżywaniu Eucharystii, bo przecież uroczysta Msza św. z kadzidłem, pięknie przeczytane słowo Boże, odpowiednio użyte dzwonki czy gong dodają „coś” do przeżywania liturgii. Są jednak też takie parafie, gdzie krzesła w prezbiterium świecą pustkami – mówi się nawet o kryzysie LSO. Mając na uwadze zmieniające się, zabiegane, młode pokolenie, spadek zainteresowania służeniem przy ołtarzu czy nieświadomość takiej możliwości, postanowiliśmy październikowy numer „Nowego Życia” poświęcić Liturgicznej Służbie Ołtarza.

Po otwarciu naszej gazety, znajdziecie, Drodzy Czytelnicy, rozmowę z ks. Łukaszem Piłatem, diecezjalnym duszpasterzem LSO. Poza tym swoim sposobem formacji LSO dzieli się z nami ks. Łukasz Saczyński, odpowiedzialny za ministrantów w parafii św. Jadwigi Śląskiej we Wrocławiu. Witamy także na łamach naszego miesięcznika ks. Rafała Cyfkę, proboszcza z wrocławskiej Leśnicy, który odpowiada na Listy do mojego proboszcza, autorstwa Marty Wilczyńskiej.

Czekają na Państwa kolejne artykuły związane z przygotowaniami do synodu diecezjalnego, w tym omówienie fragmentu z Apokalipsy św. Jana, Listu do Kościoła w Smyrnie, nad którym zatrzymujemy się w październiku podczas spotkań poświęconych synodowi. Nie brakuje także treści związanych z Pismem Świętym czy formacją duchową, społeczną i kulturalną. Na najmłodszych czekają dwie opowiastki, a starsi w ramach relaksu mogą rozwiązać krzyżówkę lub skorzystać z jednego z przepisów kucharskich.