Papieska Światowa Sieć Modlitwy

październik 2023

INTENCJA MODLITEWNA – ZA SYNOD


MÓDLMY SIĘ ZA KOŚCIÓŁ, ABY PRZYJĄŁ SŁUCHANIE I DIALOG
JAKO STYL ŻYCIA NA KAŻDYM SZCZEBLU, POZWALAJĄC SIĘ
PROWADZIĆ DUCHOWI ŚWIĘTEMU KU PERYFERIOM ŚWIATA

Gdy przeglądamy informacje z życia Kościoła, możemy odnieść wrażenie, że słowa „synod”, „synodalność” odmieniane są przez wszystkie przypadki. Jesteśmy bowiem od 2021 r. w trakcie trwania przygotowań na różnych poziomach do synodu biskupów w Rzymie. Do tego abp Józef Kupny, Metropolita Wrocławski, zapowiedział synod w archidiecezji wrocławskiej.
Dla lepszego zrozumienia aktualności październikowej intencji Papieskiej Światowej Sieci Modlitwy przypomnijmy pokrótce najważniejsze informacje dotyczące tych wydarzeń.
W dniach 9–10 października 2021 r. papież Franciszek zainaugurował w Watykanie XVI Zwyczajne Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów pod hasłem: „Ku Kościołowi synodalnemu: komunia, uczestnictwo i misja”. Z kolei 17 października nastąpiła inauguracja synodu we wszystkich diecezjach katolickich na świecie. Po raz pierwszy obejmuje on trzy fazy: lokalną, kontynentalną i powszechną. Są one rozłożone w czasie od 2021 do 2024 roku. Przygotowania odbywały się najpierw na poziomie diecezjalnym i krajowym. Faza diecezjalna synodu trwała do sierpnia 2022 r. Wypracowane dokumenty w postaci syntez z poszczególnych diecezji zostały przekazane do konferencji episkopatów i posłużyły do wypracowania ogólnokrajowych syntez, które z kolei zostały przesłane do Sekretariatu Synodu Biskupów w Watykanie. Na podstawie zebranych materiałów Sekretariat Synodu Biskupów opracował pierwszy synodalny dokument roboczy, czyli tzw. Instrumentum laboris. Stał się on punktem odniesienia dla fazy kontynentalnej, która trwała do marca 2023 r. Na etapie refleksji kontynentalnej odbyło się 7 zgromadzeń, odpowiednio dla: Europy, Oceanii, Ameryki Łacińskiej i Karaibów, Azji, Afryki i Madagaskaru, Ameryki Północnej oraz Bliskiego Wschodu.
Trzecim etapem procesu synodalnego na szczeblu Kościoła powszechnego będą obrady uczestników XVI Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów. Początkowo miała być jedna sesja w październiku 2023 r., ale 16 października 2022 r. papież ogłosił, że XVI Zwyczajne Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów odbędzie się w dwóch sesjach, oddalonych od siebie o rok: pierwsza od 4 do 29 października 2023 r., druga w październiku 2024 r.

Kadr z filmu promującego rozpoczęcie II Synodu Archidiecezji Wrocławskiej

MATERIAŁY PRASOWE SYNODU

Jak wyjaśnił sekretariat Generalny Synodu Biskupów, „decyzja ta wynika z pragnienia, aby temat Kościoła synodalnego, ze względu na jego rozległość i znaczenie, mógł być przedmiotem dłuższego rozeznania nie tylko przez członków Zgromadzenia Synodalnego, ale przez cały Kościół”.
W trwający proces synodalny Kościoła powszechnego wpisuje się synod archidiecezji wrocławskiej. Jego zwołanie zapowiedział abp Józef Kupny 1 kwietnia 2023 r. podczas Mszy św. sprawowanej w katedrze wrocławskiej z okazji 40. rocznicy jego święceń kapłańskich. Jak zaznaczył Metropolita Wrocławski w liście pasterskim przewidzianym do odczytania w kościołach archidiecezji w niedzielę 3 września br., „Synod diecezjalny zrodził się w dużej mierze z Synodu o synodalności.
Trzy słowa-klucze nowego synodu diecezjalnego są owocem tamtych doświadczeń: komunia-formacja-misja. Mottem synodu są słowa Maryi z Kany Galilejskiej: «Uczyńcie wszystko, co wam powie Syn» (por. J 2, 5)”. Więcej informacji na temat synodu diecezjalnego można znaleźć w specjalnej zakładce na stronie Archidiecezji: https://www.archidiecezja.wroc.pl/

KS. BOGDAN GIEMZA