Porozumienie pomiędzy Ośrodkiem „Pamięć i Przyszłość”, Oddziałem IPN we Wrocławiu, Ossolineum i Solidarnością zawarte!

W 43. rocznicę rozpoczęcia strajku w zajezdni autobusowej nr VII we Wrocławiu,
co doprowadziło do narodzin „Solidarności” we Wrocławiu,
zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Ośrodkiem „Pamięć i Przyszłość,
Oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu,
Regionem Dolny Śląsk NSZZ „Solidarność” i Zakładem Narodowym im. Ossolińskich.

fot. Iryna Marczenko / Centrum Historii Zajezdnia

W 43. rocznicę rozpoczęcia strajku w zajezdni autobusowej nr VII we Wrocławiu, co doprowadziło do narodzin „Solidarności” we Wrocławiu, zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Ośrodkiem „Pamięć i Przyszłość (prowadzący Centrum Historii Zajezdnia), Oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu, Regionem Dolny Śląsk NSZZ „Solidarność” i Zakładem Narodowym im. Ossolińskich o wspólnym prowadzeniu badań, realizacji działań edukacyjnych i promocji dziedzictwa dolnośląskiej „Solidarności”.
Historia dolnośląskiej „Solidarności” jest jednym z najważniejszych elementów powojennego dorobku historycznego i kulturowego we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku, ale wiedza o wielu bohaterach dolnośląskiej „Solidarności” nie jest powszechna. Dzieje tych stawiających opór władzy komunistycznej ludzi powinny być ukazywane jako przykład wzorowych postaw patriotycznych i obywatelskich, ponieważ dzięki nim „Solidarność” stała się wielkim ruchem społecznym niemającym precedensu we współczesnej Europie.

„Solidarność” zapoczątkowała proces, który doprowadził do wyzwolenia Polski, a następnie innych krajów Europy Środkowej, spod jarzma komunistycznej dyktatury i przez to stał się trwałym polskim wkładem w porządek europejski.
Podpisujące umowę Ośrodek „Pamięć i Przyszłość, Oddział Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu, Region Dolny Śląsk NSZZ „Solidarność” i Zakład Narodowy im. Ossolińskich deklarują współpracę przy prowadzeniu badań naukowych związanych z poszerzaniem wiedzy o historii dolnośląskiej opozycji antykomunistycznej. Będą ściślej współpracować przy organizacji obchodów rocznicowych wydarzeń związanych z historią opozycji antykomunistycznej, będą współdziałać współpraca przy tworzeniu serii wydawniczych poświęconych historii dolnośląskiej „Solidarności” (np. wydając serię wydawniczą im. Antoniego Wójtowicza „Dolnośląska Solidarność”, na którą składać się będą publikacje książkowe w formie popularnonaukowej, poświęcone postaciom, środowiskom i wydarzeniom związanym z historią dolnośląskiej „Solidarności” czy serię wydawniczą „Opozycja na Dolnym Śląsku 1976–1989”) czy połączyć wysiłki w sferze wystawienniczej, edukacyjnej i popularyzatorskiej.
W imieniu Ośrodka „Pamięć i Przyszłość” porozumienie podpisał jego dyrektor – dr Andrzej Jerie, za Zarząd Regionu Dolny Śląsk NSZZ „Solidarność” podpisy złożyli Kazimierz Kimso (przewodniczący ZR) i Grzegorz Machul (sekretarz ZR), Zakład Narodowy im. Ossolińskich reprezentował dr Łukasz Kamiński, jego dyrektor, a w imieniu Oddziału IPN we Wrocławiu porozumienie podpisał dr Kamili Dworaczek, dyrektor Oddziału. Podpisanie porozumienia było częścią obchodów 43. rocznicy rozpoczęcia strajku w zajezdni autobusowej nr VII.

Andrzej Jerie

Kazimierz Kimso

Jacek Sutryk

Jarosław Obremski

Kamil Dworaczek

Łukasz Kamiński

Marcin Krzyżanowski