Moja Niedziela – sierpień

6 SIERPNIA 2023 R.
18. Niedziela zwykła

Modlitwa, znużenie,
niezrozumienie

MT 17, 1-9

Modlitwa
Jezus zabiera apostołów na górę w konkretnym celu. Pragnie ich przybliżać do Ojca. Wspólna modlitwa w sposób szczególny uwypukla łączące ich więzi oraz misję, jaką zamierza Jezus powierzyć uczniom. Modlitwa – rozmowa z Ojcem, nieustannie towarzyszy Jezusowi. Jako człowiek wie On, że jedynie ciągła łączność z Dawcą Życia gwarantuje wierność i ufną wiarę.
Znużenie
Rozmowa z Bogiem jest czymś, czego apostołowie dopiero się uczą. Stanowi ona dla nich tajemnicę, fascynację, ale również wyzwanie i trudność. Nic więc dziwnego, że po jakimś czasie ciężar przyziemności nuży ich. Przecież docieranie stworzenia do Stwórcy wymaga wysiłku, poświęcenia i cierpliwości. Brak spodziewanych i oczekiwanych rezultatów zniechęca.
Niezrozumienie
Nagła zmiana w Jezusie wyrywa uczniów ze stagnacji. Mają świadomość, że coś im umknęło, i z pewnością również poczucie winy, że ulegli powszednieniu. Przemienienie Jezusa i obecność patriarchów przynagla ich do podjęcia jakichś działań. Swoim zalęknieniem potwierdzają, że myślą i działają po ludzku. Nie są przygotowani na przyjęcie rzeczywistości nadprzyrodzonej. Na to potrzebują jeszcze trochę czasu – to właśnie dlatego Jezus nakazuje uczniom milczenie.

Do przyjęcia efektów modlitwy trzeba się przygotowywać stopniowo – potrzebna jest wewnętrzna przemiana serca, która wymaga czasu. Wielki Post sprzyja przemienianiu serc, które jeśli będzie czynione rzetelnie, cierpliwie i wytrwale, będzie przemieniać je na wzór serca Jezusa.

13 SIERPNIA 2023 R.
19. Niedziela zwykła

Bóg
przełamuje schematy

MT 14, 22-33

Schemat
Żyjąc na Ziemi i korzystając z jej dóbr, przywykliśmy do określonego porządku rzeczy. Lubimy sprawdzone schematy. W nich czujemy się bezpiecznie, gdyż nieomal gwarantują, że określony sposób postępowania przyniesie zamierzone skutki.
Zaburzenie
Wszystko, co zaburza ów schemat, jest postrzegane przez nas jako zagrożenie, niebezpieczeństwo lub wręcz niemożliwość. Oczywistym złamaniem porządku rzeczy jest Jezus kroczący po jeziorze. Taki obrót spraw budzi w apostołach lęk i uwypukla ich brak wiary w moc Mistrza.
Przywiązanie
Jedynie Piotr wykazuje gotowość przyjęcia nadprzyrodzoności. Wkracza odważnie na wody jeziora. Jednak przerażony widzianą na sposób ludzki niemożliwością, ostatecznie ulega zwątpieniu, które skutkuje tonięciem.

„Łaska buduje na naturze” – mawiał św. Augustyn. Istotnie, to od niej zależy działanie nadprzyrodzonej łaski skierowanej do człowieka. Bóg działa poza schematami ludzkimi.

Adam i Ewa w raju. Bizantyjska mozaika z XII-XIII w. w katedrze Monreale, Włochy / WWW.THEREDLIST.COM

Przemienienie Pańskie (fragment),
Gerard David, malarstwo, 1500.
Kościół Najświętszej Marii Panny w Brugii, Belgia

WIKIMEDIA COMMONS

20 SIERPNIA 2023 R.
20. Niedziela zwykła

Potrzebna jest wiara

MT 15, 21-28

My chrześcijanie
Fakt bycia chrześcijaninem może napawać dumą. Duma ta niesie z sobą niebezpieczeństwo utraty czujności na działanie złego. Może się okazać, że przyjmiemy, iż wystarczy nam do zbawienia fakt, że jesteśmy ochrzczeni, chodzimy do kościoła, ogólnie jesteśmy wyznawcami Chrystusa.
Boże milczenie
Zdarza się, że w tym naszym „przyzwyczajonym chrześcijaństwie” natrafiamy na sytuację, która nagle zwraca nasze oczy ku Bogu. Nieszczęście, choroba, „zły los” potrafią szybko uczynić z nas ludzi pobożnych. Jakże często wtedy właśnie odkrywamy, że reakcją Boga na nasze wołanie jest milczenie.
Wiara
Kobieta, której córka była dręczona przez złego ducha, nie uważała się za człowieka wierzącego. Mimo to miała odwagę prosić Jezusa o pomoc. Początkowo milczący i zdawałoby się zniechęcony Chrystus ostatecznie nie tylko spełnia prośbę kobiety, ale nawet stawia ją za wzór człowieka wierzącego.

Czasami wydaje nam się, że jesteśmy ludźmi wierzącymi. Dopiero sytuacje trudne ukazują nam, jak mało w nas wiary. Cuda, jakie mogą się na nas dokonać, uzależnione są od naszej wiary w Jezusa.

27 SIERPNIA 2023 R.
21. Niedziela zwykła

Jezus działa przez Kościół

MT 16, 13-20

Określenie swojego stosunku
Pytanie, jakie stawia Jezus apostołom, nie jest pytaniem o popularność. Przecież nigdy nie chodziło Mu o to, aby być sławnym. Raczej chciał dowiedzieć się, jak ludzie przyjmują Jego działalność i naukę. Przez nie właśnie próbował dotrzeć do współczesnych sobie z Dobrą Nowiną o Zbawieniu.
Pytanie wprost
Gdy Mesjasz poznał obiegowe opinie o sobie, zapytał apostołów o ich zdanie na Jego temat. Pytanie postawione wprost wymagało od nich ukazania relacji, jakie łączyły uczniów z nauczycielem. Od dwóch tysięcy lat Jezus stawia to pytanie każdemu chrześcijaninowi, między innymi po to, by on sam przed sobą odkrył stosunek do Chrystusa.
Wyznanie Piotra
Wyznanie Piotra ukazuje, że jest on wyznawcą Mesjasza. Jako taki przyjmuje od Jezusa misję reprezentowania Go na ziemi. Chrystus wyraźnie ukazuje, że zamierza działać przez tych, którzy uznają w nim Mesjasza i Zbawiciela.

Misję Chrystusa na ziemi kontynuują następcy apostołów. Uznając w Jezusie mistrza i Zbawiciela, winniśmy uszanować i przyjąć Jego decyzję.

KS. KACPER RADZKI